Note: As our world comes together to slow the spread of COVID-19 pandemic, the Zoom Support Center has continued to operate 24x7 globally to support you. Please see the updated Support Guidelines during these unprecedented times.Turkey VAT Follow

 

Frequently Asked Questions – Turkish VAT on Electronically Supplied Services (ESS)

What is VAT?

VAT is the abbreviation of Value Added Tax and is in general due when goods are delivered in Turkey and/or services are benefited/supplied in Turkey.

Who pays VAT?

Non-resident entities that sell ESS must calculate VAT at the rate of 18% for its B2C ESS in Turkey, declare with VAT3 return and pay it to Turkish Large Taxpayers Office. For declaring and paying VAT3, non-resident entities shall register as special taxpayers. 

On the other hand, non-resident entities shall not charge Turkish VAT to its Turkish B2B customers. Turkish B2B customers are responsible for declaring and paying the VAT of ESS invoices issued by non-resident entities with reverse charge mechanism.

When VAT is paid?

Special taxpayers shall submit and pay monthly VAT returns (VAT return no. 3) electronically no later than the 26th of the following month. If they also sell B2B ESS in Turkey, they must submit their XML B2B sales lists by the 26th of the following month.

Why should B2C customers pay VAT on purchased Zoom services?

Like many companies with a growing international presence, Zoom is routinely evaluating its indirect tax collection and remittance obligations. The application of these taxes to businesses with online activities is a complex and evolving area. Zoom continues to review such developments, as well as the nature and extent of its activities in different jurisdictions, and, based on such regular review, will from time to time start charging indirect taxes where applicable.

Is there any threshold for VAT on ESS?

There is no threshold for VAT on ESS supplied to Turkish B2C customers.

How does Zoom identify the location of B2C customer for VAT purposes?

There is no clear guidance on the identification of the B2C customer in Turkish VAT Legislation for non-resident ESS providers. On the other hand, in practice, the scope of VAT is determined based on the B2C customer’s place of residence and international country code that is selected at the time of payment.

In case the customer provides a Turkish company information and tax ID as a billing entity, the customer is deemed as a Turkish B2B customer and therefore Zoom will not calculate VAT for its ESS.

Are there any special invoicing requirements that Zoom should comply with?

Zoom will issue invoices/bills according to the rules applied in their jurisdiction and is not required to comply with Turkish invoicing rules. On the other hand, Zoom should show Turkish VAT on its invoices issued to Turkish B2C customers.

Does Zoom provide VAT exempt or non-VATable services?

All services currently provided by Zoom to Turkish B2C customers are subject to Turkish VAT at 18%. VAT is not applicable to Turkish B2B customers because they are responsible for declaring and paying VAT to the Turkish Tax Authorities with reverse charge mechanism.

Is VAT charged by Zoom recoverable for the customer?

Zoom does not charge VAT to its B2B customers. As stated above, B2B customers are responsible for declaring and paying VAT to the Turkish Tax Authorities with reverse charge mechanism. Reverse charge VAT is declared as “Input VAT” by Turkish B2B customers.

VAT charged by Zoom to B2B customers who have not provided Zoom with a VAT number is not recoverable unless the B2B customers provides Zoom with a VAT number by the fifth day after the month the invoice is sent (e.g., the invoice is sent on August 5 without the customer’s VAT number, then the customer has until September 5 to provide us the VAT number so we will correct the invoice). 

VAT charged by Zoom to Turkish B2C customers is non-recoverable because Turkish B2C customers are non-taxable persons in Turkey.

Is VAT charged by Turkish vendors to Zoom recoverable in Zoom’s VAT3 return?

Zoom may receive invoices and self-employed vouchers from Turkish vendors. In case such documents are related to Zoom's electronic services provided in Turkey, it is possible to recover the VAT of such invoices/self-employed vouchers in the "Input VAT" section of VAT3 return.

Are there any VAT obligations for me as a customer?

VAT amounts charged on Zoom services are collected from B2C customers and paid to the Turkish Large Taxpayers Office by Zoom itself.

 

Sık Sorulan Sorular – Türkiye Elektronik Olarak Sağlanan Hizmetlerde Türk KDV’si (ESH)

KDV nedir?

KDV, Katma Değer Vergisinin kısaltmasıdır ve genel olarak Türkiye’de malların tesim edilmesi ve/veya hizmetlerin Türkiye’de sunulması/faydalanılması durumunda doğar.

KDV’yi kim öder?

ESH satışı yapan ve Türkiye’de yerleşik olmayan kurumlar, Türkiye’de bulunan B2C ESH için KDV’yi %18 oranında hesaplamalı, KDV-3 Beyannamesi ile beyan etmeli ve Türkiye Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne ödemelidir. KDV-3 Beyannamesinin verilmesi ve ilgili verginin ödenmesi için yerleşik olmayan kurumlar, “Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmektedirler.

Diğer taraftan, yerleşik olmayan kuruluşlar Türkiye’de bulunan B2B müşterilerine KDV’si uygulamayazlar. Türkiye’de bulunan B2B müşteriler, sorumlu sıfatıyla KDV mekanizması ile yerleşik olmayan kuruluşlar tarafından düzenlenen ESH faturalarının KDV beyanından ve ödenmesinden sorumludur.

KDV ne zaman ödenir?

Özel KDV mükellefleri, bir sonraki ayın 26’sından geç olmamak kaydı ile aylık KDV beyanlarını (KDV-3 Beyannamesi ile) elektronik olarak yapar ve ilgili KDV’yi öderler. Türkiye’de B2B ESH satıyorlarsa, XML B2B satış listelerini bir sonraki ayın 26’sına kadar yüklemeleri gerekmektedir.

B2C müşterileri satın aldıkları Zoom hizmetlerinde neden KDV ödemelidirler?

Uluslararası anlamda büyümekte birçok şirket gibi Zoom da dolaylı vergi tahsilatı ve havale yükümlülüklerini rutin olarak değerlendirmektedir. Bu vergilerin online faaliyetleri olan işletmelere uygulanması karmaşık ve gelişen bir alandır. Zoom, bu gibi gelişmeleri ve farklı yetki sınırlarındaki faaliyelerinin niteliğini ve kapsamını incelemeye devam etmektedir ve bu tür düzenli incelemelere dayanarak zaman zaman söz konusu dolaylı vergileri fatura üzerinde ücretlendirmeye başlayacaktır. 

ESH’de KDV için herhangi bir alt limit var mıdır?

Türkiye’de bulunan B2C müşterilerine sunulan ESH’de KDV için herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Zoom, KDV uygulamak açısından B2C müşterisinin yerini nasıl belirliyor?

Türkiye’de yerleşik olmayan ESH sağlayıcıları için Türk KDV mevzuatında B2C müşterisinin tanımlanması konusunda net bir kılavuz bulunmamaktadır. Öte yandan, uygulamada, B2C müşterisinin ikamet ettiği yer ve ödeme sırasında seçilen uluslararası ülke koduna göre belirlenir.

Müşterinin bir firma bilgisi ve vergi kimlik numarası vermesi durumunda, müşteri Türkiye’de bulunan B2B müşterisi olarak kabul edilir ve bu nedenle Zoom, ESH için KDV hesaplamaz.

Zoom’un uyması gereken özel faturalama zorunlulukları var mı?

Zoom, faturaları bulunduğu ülkenin yargı yetki alanındaki kurallara göre düzenleyecektir ve Türkiye’nin faturalama kurallarına uyması gerekmemektedir. Öte yandan Zoom, Türkiye’de bulunan B2C müşterilerine düzenlenen faturalarında Türk KDV’si göstermelidir.

Zoom KDV’den muaf veya KDV’siz hizmetler sunuyor mu?

Zoom tarafından Türkiye’de bulunan B2C müşterilerine sunulan tüm hizmetler %18 oranında KDV’ye tabidir. Türkiye’de bulunan B2B müşterileri için KDV uygulanabilir değildir, çünkü sorumlu sıfatıyla KDV mekanizması ile bu müşteriler Türk Vergi idarelerine KDV beyan etmek ve ödemekle yükümlüdürler.

şteri Zoom tarafından uygulanan KDV’yi indirim konusu yapabilir mi?

Zoom, B2B müşterilerinden KDV tahsil etmez. Yukarıda belirtildiği gibi B2B müşterileri, Türk Vergi dairelerine sorumlu sıfatıyla ilgili KDV’yi beyan etmek ve ödemekle yükümlüdür. Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV, “İndirilecek KDV” olarak beyan edilir.

Zoom tarafından vergi kimlik numarası vermeyen B2B müşterilerine uygulanan KDV, B2B müşteriler Zoom’a faturanın gönderildiği ayın on beşinci gününe kadar vergi kimlik numarası vermediği sürece indirim konusu yapılamaz. (Örneğin; fatura müşterinin vergi kimlik numarası olmadan 5 Ağustos’ta gönderildiği halde, Zoom’un faturayı düzeltmesi için müşterinin 5 Eylül’e kadar vergi kimlik numarasını paylaşması gerekmektedir).

Zoom tarafından Türkiye’de bulunan B2C müşterilerine uygulanan KDV geri alınamaz/mahsup edilemez çünkü Türkiye’de bulunan B2C müşterileri Türkiye’de vergi mükellefiyeti olmayan kişilerdir.

Türk satıcılar tarafından Zoom’a uygulanan KDV, Zoom’un KDV 3 Beyannamesi’nde indirim konusu yapılabilir mi?

Zoom, Türk satıcılardan fatura ve serbest meslek makbuzu alabilir. Bu belgelerin Zoom’un Türkiyede sunulan elektronik hizmerleri ile ilgili olması halinde, bu faturaların/makbuzların KDV’si KDV-3 Beyannamesinde “İndirilecek KDV” bölümünde gösterilerek indirim konusu yapılabilir.

şteri olarak benim herhangi bir KDV yükümlülüğüm var mı?

Zoom tarafından müşterilerine uygulanan KDV tutarları müşterilerden tahsil edilir ve Zoom’un kendisi tarafından Türkiye’deki Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne ödenir.