Computergeluid delen tijdens het delen van uw scherm

Laatst bijgewerkt:

Zoom biedt de mogelijkheid om uw scherm te delen: u deelt dan het bureaublad, het venster, de toepassing of audio/video. Als audio een belangrijk onderdeel van uw gedeelde content is, kunt u tijdens het delen ook het geluid van de computer (in mono of stereo) laten horen aan de deelnemers op afstand. Dit levert een deelervaring op die professioneler en meeslepender is.

Vereisten

 • Voor monogeluid:
  • Zoom desktop client voor Windows, macOS en Linux, versie 5.0.0 of hoger
 • Voor stereogeluid:
  • Zoom desktop client voor Windows, macOS en Linux, versie 5.5.0 of hoger

Audio delen samen met gedeelde content

 1. Start een Zoom-vergadering of neem eraan deel.
 2. Klik op Share Screen (Scherm delen) in de werkbalk van de vergadering.
 3. Selecteer het programma of bureaublad dat u wilt delen.
 4. Selecteer Share Sound (Geluid delen) in de linkerbenedenhoek van het deelvenster.
 5. (Optioneel) Selecteer de pijl omlaag ˅ net rechts van de optie Geluid delen om audio-opties te bekijken en te wisselen tussen de opties Mono en Stereo (high fidelity)
 6. Klik op Share (Delen) in de rechterbenedenhoek om te beginnen met delen, waarbij u ook het geluid van uw apparaat deelt.

Opmerkingen:

 • Het delen van apparaataudio kan ook worden ingeschakeld nadat u bent begonnen met delen. Dit doet u door de deelwerkbalk op te zoeken, op More (Meer) te klikken en vervolgens Share Sound (Geluid delen) te selecteren.
 • Om tijdens het delen te schakelen tussen mono- en stereogeluid, zoekt u de deelwerkbalk op, klikt u op Meer en kiest u vervolgens tussen de opties Mono en Stereo (high fidelity) onder Select sharing sound mode (Geluidsmodus voor delen selecteren). 
 • Als gebruikers zowel telefonisch als via de computer aan de vergadering deelnemen om het geluid te ontvangen via de telefoon en video/het gedeelde scherm via de computer, en als Share Computer Sound (Computergeluid delen) is ingeschakeld, wordt het geluid zowel via hun telefoon als hun computerluidspreker geleid. Wilt u rondzingen voorkomen, demp dan de luidspreker van uw telefoon of die van uw computer.     

Zoom Community

Sluit u aan bij de 100.000+ andere leden van de Zoom-gemeenschap! Log in met uw Zoom-accountgegevens en begin samen te werken.