Poczekalnia

Ostatnia aktualizacja:

Funkcja poczekalni umożliwia prowadzącemu kontrolowanie momentu dołączenia uczestnika do spotkania. Jako prowadzący spotkanie możesz przyjmować uczestników pojedynczo lub zatrzymać wszystkich uczestników w poczekalni, a następnie przyjąć ich jednorazowo. Podczas dołączania do spotkania możesz wysłać wszystkich uczestników do poczekalni lub możesz pozwolić uczestnikom ze swojego konta Zoom i uczestników o określonych domenach na obejście poczekalni. Jako prowadzący możesz również automatycznie przenosić uczestników do poczekalni podczas trwającego spotkania, jeżeli utracisz połączenie ze spotkaniem.

Podczas dołączania do spotkania z włączoną poczekalnią uczestnicy zobaczą następujący ekran:

Możesz również dostosować ekran poczekalni za pomocą własnego logo, tytułu i opisu.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Korzystanie z poczekalni

 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: wersja 5.4.0 lub nowsza
  • macOS: wersja 5.4.0 lub nowsza
  • Linux: wersja 5.4.0 lub nowsza
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • Android: wersja 5.1.28652.0706 lub nowsza
  • iOS: wersja 5.1.228642.0705 lub nowsza
 • Zoom Web Client

Dostosowywanie poczekalni

 • Użytkownik z licencją

Dwustronny czat z uczestnikami poczekalni

 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: wersja 5.8.0 lub nowsza
  • macOS: wersja 5.8.0 lub nowsza
  • Linux: wersja 5.8.0 lub nowsza
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • Android: wersja 5.8.0 lub nowsza
  • iOS: wersja 5.8.0 lub nowsza
 • Zoom Web Client

Ograniczenia poczekalni

 • Jeżeli poczekalnia jest włączona i ustawiona do przechwytywania wszystkich przybywających uczestników, dla tego spotkania nie działa opcja Dołącz przed prowadzącym. Możesz zezwolić wewnętrznym członkom konta lub uczestnikom o określonej domenie na obchodzenie poczekalni. 
 • Webinary nie obsługują poczekalni. Jako alternatywy można skorzystać z sesji treningowej webinaru.
 • Dla natychmiastowych spotkań i połączeń Zoom Phone przenoszonych do spotkania poczekalnia jest domyślnie wyłączona. Poczekalnię dla tych spotkań można włączyć jedynie za pomocą opcji Bezpieczeństwo w Twoich sterownikach podczas spotkania.
 • Jeżeli włączony jest dwustronny czat z uczestnikami poczekalni, aby dołączyć do spotkań, prowadzący oraz wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do aktualizacji do wersji minimalnej lub nowszej. Uczestnicy, którzy nie są w stanie przeprowadzić aktualizacji z uwagi na ograniczenia informatyczne, mogą zamiast tego dołączyć do sesji poprzez klienta internetowego.

Jak włączyć poczekalnię

Poczekalnię można włączyć dla spotkań zaplanowanych.

Konto

Aby włączyć poczekalnię dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. W opcji Bezpieczeństwo sprawdź, czy Poczekalnia jest włączona.
 4. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeżeli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
 5. Aby określić opcje poczekalni, kliknij Edytuj opcje.
 6. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć poczekalnię dla wszystkich członków określonej grupy:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij na liście nazwę odpowiedniej grupy, a następnie kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W opcji Bezpieczeństwo sprawdź, czy Poczekalnia jest włączona.
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeżeli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i tam wymaga zmiany.
 6. Aby określić opcje poczekalni, kliknij Edytuj opcje.
 7. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć poczekalnię dla własnego użytku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W opcji Bezpieczeństwo sprawdź, czy Poczekalnia jest włączona.
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeżeli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i tam wymaga zmiany. Musisz się skontaktować z administratorem Zoom.
 6. Aby określić opcje poczekalni, kliknij Edytuj opcje.

Opcje poczekalni

Uwaga: jeżeli poczekalnia została wcześniej dostosowana na poziomie użytkownika, a następnie wyłączona, po włączeniu poczekalni w ustawieniach spotkania poczekalnia będzie wykorzystywała ustawienia poziomu użytkownika do momentu zresetowania lub zablokowania ustawień konta

Kto powinien wchodzić do poczekalni?

 • Każdy: do poczekalni zostaną przyjęci wszyscy uczestnicy dołączający do spotkania. 
 • Użytkownicy nie na Twoim koncie: do poczekalni zostaną przyjęci tylko uczestnicy, którzy nie są na Twoim koncie Zoom lub nie są zalogowani. Użytkownicy zalogowani będą mieli możliwość zalogowania się. 
 • Użytkownicy, którzy nie są na Twoim koncie Zoom lub nie są na liście dopuszczonych: uczestnicy, którzy są na Twoim koncie lub zalogowali się do konta Zoom w wymienionych domenach obejdą poczekalnię. Po wyborze tej opcji wprowadź domeny, oddzielając je przecinkami.
 • Użytkownicy zaproszeni podczas spotkania przez prowadzącego lub współprowadzących ominą poczekalnię: użytkownicy, których prowadzący lub współprowadzący zaprosili podczas spotkania, ominą poczekalnię. Dotyczy to użytkowników zaproszonych bezpośrednio za pośrednictwem Zoom podczas spotkania lub użytkowników zaproszonych telefonicznie.
  Uwaga: ustawienie to nie ma zastosowania do zapraszania Zoom lub systemu pokoju. Zaproszony pokój będzie zawsze umieszczany w poczekalni. Asystenci na żywo, którzy dołączają do spotkań za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego lub administratorzy korzystający ze sterownika internetowego są również zwolnieni z tych ustawień. 
 • Zezwalanie uczestnikom w poczekalni na odpowiadanie prowadzącym i współprowadzącym: zezwalanie uczestnikom na rozmowy z uczestnikami w poczekalni. Wiadomości z poczekalni mogą być przesyłane do wszystkich uczestników w poczekalni lub tylko do pojedynczych uczestników. Tylko prowadzący/współprowadzący widzi odpowiedzi osób w poczekalni. Ta funkcja wymaga wersji klienta 5.8.0 lub nowszej i jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu, aby dołączyć do spotkań, prowadzący oraz wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przeprowadzenia aktualizacji.

Kto może wpuszczać uczestników z poczekalni?

Uwaga: w przypadku wyboru opcji Użytkownicy nie na Twoim koncie lub Użytkownicy, którzy nie są na Twoim koncie lub nie są na liście dopuszczonych możesz podać, kto może wpuszczać użytkowników znajdujących się w poczekalni.

 • Tylko prowadzący i współprowadzący: uczestników z poczekalni mogą wpuszczać tylko prowadzący i współprowadzący.
 • Prowadzący, współprowadzący i każdy, kto ominął poczekalnię (tylko w przypadku nieobecności prowadzącego i współprowadzących): uczestników z poczekalni mogą wpuszczać tylko następujące osoby.
  • Prowadzący lub współprowadzący
  • Uczestnicy, którzy ominęli poczekalnię (mogą oni wpuszczać innych uczestników, tylko jeżeli prowadzący i współprowadzący nie są obecni na spotkaniu)

Jeżeli prowadzący i współprowadzący są nieobecni lub jeśli stracą połączenie podczas spotkania

Zaznacz pole, aby przenosić uczestników do poczekalni, jeżeli prowadzący nieoczekiwanie opuści spotkanie. Wybór tej opcji powoduje wyłączenie opcji Dołącz przed prowadzącym.

Jak dostosować poczekalnię

Tytuł, logo i opis poczekalni można dostosować na poziomie konta, grupy lub użytkownika.

Uwaga: aby opcja dostosowywania poczekalni była dostępna, należy wcześniej włączyć poczekalnię. Jeżeli poczekalnia została wcześniej dostosowana na poziomie użytkownika, a następnie wyłączona, po włączeniu poczekalni w ustawieniach spotkania poczekalnia będzie wykorzystywała ustawienia poziomu użytkownika do momentu zresetowana lub zablokowania ustawień konta.

 1. Po włączeniu poczekalni przewiń do sekcji Bezpieczeństwo.
 2. Kliknij Dostosuj poczekalnię.
  Spowoduje to otwarcie opcji dostosowywania poczekalni.
  • Tytuł: kliknięcie ołówka obok opcji Proszę czekać, prowadzący spotkanie wkrótce Cię wpuści umożliwia aktualizację tytułu spotkania. Po zakończeniu kliknij znak zaznaczenia ().
   Uwaga: długości tytułów są ograniczone do 64 znaków.
  • Logo: kliknięcie ikony z ołówkiem powoduje przesłanie logo.
   Uwaga: logo mogą być w formatach GIF, JPG lub PNG. Ich wielkość nie może przekraczać 1 MB. Minimalna wysokość i szerokość wynosi 60 px, a maksymalna 400 px.
  • Opis: kliknięcie opcji Dodaj opis poczekalni umożliwia dodanie opisu poczekalni.  Po zakończeniu kliknij .
   Uwaga: długość opisu jest ograniczona do 400 znaków.
 3. Po zakończeniu kliknij Zamknij.
 4. Podczas dołączania do spotkania uczestnicy zobaczą dostosowane oznakowanie poczekalni.

Jak korzystać z poczekalni

Włączanie lub wyłączanie poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej i wybierz pozycję Włącz poczekalnię, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Przyjmij, aby uczestnik dołączył do spotkania.

Przyjmowanie wszystkich uczestników z poczekalni

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Przyjmij wszystkich.
  Screen_Shot_2020-07-24_at_5.06.34_PM.png

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej obok nazwiska uczestnika i wybierz Umieść w poczekalni.Screen_Shot_2020-07-24_at_5.10.04_PM.png

Wysyłanie wiadomości do uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Czat.
 2. Rozwiń listę obok pozycji Do:.
 3. Kliknij Każdy (w poczekalni).
 4. Wpisz i wyślij swoją wiadomość na czacie do poczekalni. 

Po wysłaniu wiadomości uczestnicy w poczekalni zobaczą ją na ekranie poczekalni:

Włączanie lub wyłączanie poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej i wybierz pozycję Umieść w poczekalni, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Przyjmij, aby uczestnik dołączył do spotkania.

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej obok nazwiska uczestnika i wybierz Umieść w poczekalni.

 

Włączanie lub wyłączanie poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie dotknij opcji Więcej.
 2. Dotknij opcji Bezpieczeństwo.
 3. Upewnij się, że poczekalnia jest włączona.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij opcji Przyjmij obok nazwiska uczestnika, którego chcesz przyjąć.

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij nazwiska uczestnika, którego chcesz wysłać do poczekalni.
 3. Dotknij opcji Umieść w poczekalni.

Przyjmowanie wszystkich uczestników z poczekalni

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij pozycji Przyjmij wszystkich.

Wysyłanie wiadomości do uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący spotkanie dotknij opcji Więcej.
 2. Dotknij opcji Czat.
 3. Rozwiń pole obok pozycji Wyślij do:.
 4. Wybierz Każdy (w poczekalni).
 5. Wpisz i wyślij swoją wiadomość.

Włączanie lub wyłączanie poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie dotknij opcji Więcej.
 2. Dotknij opcji Bezpieczeństwo.
 3. Przełącz poczekalnię na zielono, aby ją włączyć, lub na biało, aby wyłączyć.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij opcji Przyjmij obok nazwiska uczestnika, którego chcesz przyjąć.

Przyjmowanie wszystkich uczestników z poczekalni

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij pozycji Przyjmij wszystkich.

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący dotknij pozycji Uczestnicy.
 2. Dotknij nazwiska uczestnika, którego chcesz wysłać do poczekalni.
 3. Dotknij opcji Umieść w poczekalni.

Wysyłanie wiadomości do uczestników w poczekalni

 1. Jako prowadzący spotkanie dotknij opcji Więcej.
 2. Dotknij opcji Czat.
 3. Rozwiń pole obok pozycji Wyślij do:.
 4. Wybierz Każdy (w poczekalni).
 5. Wpisz i wyślij swoją wiadomość.

Przyjmowanie uczestników podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Przyjmij, aby uczestnik dołączył do spotkania.

Wysyłanie uczestników do poczekalni podczas spotkania

 1. Jako prowadzący spotkanie kliknij Uczestnicy.
 2. Kliknij Więcej obok nazwiska uczestnika.
 3. Kliknij Umieść w poczekalni.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.