Dodawanie panelistów do webinaru

Ostatnia aktualizacja:

Paneliści są pełnoprawnymi uczestnikami webinaru. Mają oni dostęp do większości elementów sterujących prowadzącego, w tym do udostępniania treści, swojego wideo i dźwięku, a także do przeglądania listy uczestników. Uprawnienia panelisty można otrzymać od prowadzącego przed rozpoczęciem webinaru lub prowadzący może awansować uczestnika na panelistę podczas sesji na żywo. Dowiedz się więcej o rolach w webinarze.

Maksymalna liczba panelistów jest zależna od liczby miejsc na spotkaniu prowadzącego, natomiast maksymalna liczba uczestników jest zależna od liczby miejsc na webinarze prowadzącego. Oto kilka przykładów:

 • Twoje konto Pro ma domyślną liczbę miejsc na spotkaniach równą 100, a Ty masz licencję Webinar 500. Dzięki temu możesz zorganizować webinar z maksymalnie 500 uczestnikami i maksymalnie 100 panelistami ze względu na liczbę miejsc na spotkaniu, co daje łącznie 600 (500 uczestników + 100 panelistów).
 • Twoje konto Dla firm lub Dla przedsiębiorstw ma domyślnie 300 miejsc na spotkania i masz licencję Webinar 1000. Dzięki temu możesz zorganizować webinar z maksymalnie 1000 uczestników i maksymalnie 300 panelistami ze względu na liczbę miejsc na spotkaniu, co daje łącznie 1300 (1000 uczestników + 300 panelistów).
 • Masz licencję Large Meeting 1000 oraz licencję Webinar 1000. Dzięki temu możesz zorganizować webinar z maksymalnie 1000 uczestników i 1000 panelistów, co daje łącznie 2000 (1000 uczestników i 1000 panelistów).

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne tworzenia panelistów

 • Użytkownik z licencją i rozszerzeniem Zoom Webinars (500, 1000, 3000, 5000, 10 000 albo 50 000)
 • Zaplanowany webinar(z rejestracją lub bez rejestracji)

Ręczne dodawanie panelistów

Możesz zaprosić osobę lub Zoom Room do roli panelisty webinaru.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Kliknij temat webinaru, do którego chcesz dodać panelistów.
 4. W zakładce Zaproszenia u dołu strony znajdź sekcję Zaproś panelistów i kliknij pozycję Edytuj.
 5. Wprowadź nazwę i adres e-mail, aby zaprosić. Jeśli zapraszasz do Zoom Room, wprowadź nazwę pokoju. Lokalizacja pokoju zostanie wyświetlona w kolumnie E-mail / Zoom Rooms .
 6. (Opcja) Wybierz opcję Dodaj kolejnego panelistę, aby dodać więcej panelistów.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby wysłać zaproszenia do dodanych panelistów.
  Jeśli zaznaczysz opcję Natychmiast wyślij zaproszenie do wszystkich nowo dodanych panelistów, otrzymają oni zaproszenie pocztą elektroniczną, gdy klikniesz przyciskZapisz.

Uwaga:

 • Możesz dodać maksymalnie 1000 panelistów w zależności od maksymalnej liczby miejsc na spotkaniu.
 • Możesz usuwać i dodawać panelistów w dowolnym momencie przed rozpoczęciem webinaru.
 • Paneliści muszą użyć swojego unikalnego linku, aby dołączyć do webinaru jako panelista, lub zalogować się na swoje konto Zoom na komputerze lub w aplikacji mobilnej za pomocą adresu e-mail zgodnego z adresem przypisanego do panelisty. Dołączenie do webinaru jako panelista, a nie awans ze statusu uczestnika podczas webinaru na żywo, umożliwia dołączenie do sesji treningowej, zanim będą mogli do niej dołączyć uczestnicy. Jest to często wykorzystywane do przygotowania produkcji i prezentacji przed wystapieniem na żywo przed uczestnikami.

Importowanie panelistów za pomocą pliku CSV

Aby dodać wielu panelistów do webinaru, możesz określić panelistów w pliku CSV i przesłać go przez portal internetowy.

Tworzenie pliku CSV zawierającego panelistów

 1. Otwórz oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego, takie jak Microsoft Excel.
 2. Utwórz nowy plik. Możesz również pobrać i otworzyć przykładowy plik CSV.
 3. Podaj następujące informacje:
  • Kolumna A: adres e-mail każdego panelisty.
  • Kolumna B: pełne imię i nazwisko każdego z panelistów.
   Uwaga: nie wprowadzaj tytułów kolumn, np. Adres e-mail i Imię i nazwisko.
 4. Zapisz plik jako plik CSV (wartości rozdzielanych przecinkami).

Importowanie pliku CSV

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Kliknij temat webinaru, do którego chcesz dodać panelistów.
 4. W zakładce Zaproszenia u dołu strony znajdź sekcję Zaproś panelistów i kliknij pozycję Importuj z pliku CSV.
 5. Kliknij przycisk Importuj.
 6. Wybierz utworzony plik CSV.
  Wyświetlona zostanie lista panelistów, których importujesz. Można kliknąć następujące opcje:
  • Wyślij ponownie: natychmiast wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem do panelisty.
  • Kopiuj: skopiuj wiadomość e-mail z zaproszeniem dla panelisty.
  • Usuń: usuń panelistę z importu.
  • Natychmiast wyślij zaproszenie do wszystkich nowo dodanych panelistów: wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem do wszystkich importowanych panelistów po kliknięciu przycisku Zapisz.
   Uwaga: jeśli nie widzisz listy panelistów, których importujesz, kliknij przycisk Anuluj, załaduj stronę ponownie, a następnie kliknij pozycję Edytuj w sekcji Zaproś panelistów.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodawanie panelistów do webinarów cyklicznych

Jeśli webinar jest cykliczny, użytkownik będzie panelistą we wszystkich webinarach z tej serii. Jeśli chcesz, aby dana osoba dołączyła jako panelista tylko do jednego wystąpienia webinaru, musisz dodać ją jako panelistę przed webinarem, na którym ma być panelistą i usunąć ją przed kolejnym wystąpieniem. 

Usuwanie panelistów

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Kliknij temat webinaru, z którego chcesz usunąć panelistów.
 4. W zakładce Zaproszenia u dołu strony znajdź sekcję Zaproś panelistów i kliknij pozycję Edytuj.
 5. Po prawej stronie szczegółów panelisty kliknij przycisk Usuń.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.
  Ten panelista zostanie teraz usunięty ze wszystkich webinarów w serii i będzie musiał dołączyć jako uczestnik.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.