Włączanie lub wyłączanie funkcji Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”

Ostatnia aktualizacja:

Uczestnicy, którzy nie mają możliwości zainstalowania aplikacji Zoom, mogą dołączyć do spotkania lub webinaru za pomocą klienta Zoom Web Client w przeglądarce internetowej na komputerze. Klient Zoom Web Client oferuje ograniczoną funkcjonalność.

Link Dołącz z przeglądarki jest wyświetlany po kliknięciu przez użytkownika linku w celu dołączenia do spotkania. Można automatycznie dołączyć link Dołącz z przeglądarki lub żądać od uczestników, aby najpierw spróbowali pobrać oprogramowanie Zoom.

Uczestnik może kliknąć link Dołącz z przeglądarki. Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy, a następnie będzie można dołączyć do spotkania.

Uwaga:

Wymagania wstępne dotyczące pokazywania linku „Dołącz z przeglądarki”

 • Uprawnienia właściciela konta lub administratora

Jak włączyć lub wyłączyć pokazywanie linku „Dołącz z przeglądarki”?

Konto

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Pokaż link „Dołącz z przeglądarki” dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W obszarze Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Pokaż link „Dołącz z przeglądarki” dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W obszarze Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie konta i należy ją odblokować z tego samego poziomu.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Pokaż link „Dołącz z przeglądarki” na swój własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkania.
 4. W obszarze Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie grupy lub konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.