Uwagi do wersji dla systemu Windows

Ostatnia aktualizacja:

Są dwa typy pobierania: 

Ręczne: pobieranie ad-hoc z drobnymi usprawnieniami i/lub poprawkami drobnych błędów. Pobierz z Centrum pobrań lub zgodnie z instrukcjami naszego zespołu pomocy.

Z monitem: ważne pliki do pobrania, zawierające przydatne ulepszenia funkcji i/lub poprawki błędów krytycznych. Pobieranie rozpocznie się automatycznie lub użytkownik otrzyma monit o pobranie, gdy nie trwa żadne spotkanie.

Inne aktualizacje platformy: Zoom Rooms, Mac, iOSAndroidLinux i przeglądarkowa


Nadchodząca wersja

Szczegółowe informacje o nadchodzących wersjach zostaną opublikowane, gdy tylko staną się dostępne.

 


Aktualna wersja

Wersja 5.8.0 (1324) z 22 września 2021 r.

Typ pobierania: ręczne
Pobierz tutaj: Centrum pobrań

Uwaga: wydanie wersji klienta dla systemu Windows zostało opóźnione do 23 września 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Unikatowe nazwy plików nagrań lokalnych 
   Każdy plik utworzony w ramach nagrania lokalnego otrzyma unikatową nazwę. Nazwa ta zaczyna się od typu pliku (wideo, audio), po którym następuje ciąg cyfr. Użytkownicy otrzymają również sugestie dotyczące tego, jak zmienić nazwę pliku, jeśli się na to zdecydują.
  • Dodatkowe opcje MSI/PLIST/GPO
   • Wyłącz automatyczne uruchamianie adresu URL SSO — DisableAutoLaunchSSO 
    Ta domyślnie wyłączona opcja zapobiega automatycznemu uruchamianiu przez Zoom poprzednio używanego adresu URL SSO. Jest to przydatne dla użytkowników korzystających z wielu kont, z których każde ma własny adres URL SSO.
  • Obsługa dodatkowych stref czasowych 
   Planowanie w kliencie obsługuje teraz strefy czasowe GMT -7 Jukon, GMT +2 Kiszyniów i GMT +5:30 Colombo, które były już obsługiwane w przypadku planowania w portalu internetowym. 
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Zatrzymaj wideo przychodzące 
   Użytkownicy na spotkaniu mogą łatwo wyłączyć wszystkie przychodzące wideo za pomocą sterowników podczas spotkania. Opcja ta jest przydatna, aby zachować przepustowość dla udostępnianych treści lub uniknąć zmęczenia psychicznego związanego z oglądaniem wielu aktywnych uczestników wideo. Właściciel konta i administratorzy mogą włączyć tę funkcję podczas spotkań w ustawieniach internetowych na poziomie konta, grupy i użytkownika. Po włączeniu tej opcji w ustawieniach internetowych użytkownicy muszą włączyć ją w ustawieniach wideo klienta stacjonarnego. 
  • Dostęp do ankiety dla zastępców prowadzącego spotkanie 
   Jeśli prowadzący spotkanie dodadzą zastępców do swojego spotkania, mogą zezwolić im na dodawanie lub edytowanie ankiet. Zastępca prowadzącego spotkanie będzie miał dodatkowe opcje podczas spotkania, dzięki którym może dodać lub edytować ankietę. Kliknięcie tych opcji spowoduje uruchomienie portalu internetowego w celu wprowadzenia zmian.
  • Łatwiejszy wybór emotikonów na czacie podczas spotkania
   Po wpisaniu „:” i co najmniej dwóch liter zostaną wyświetlone dostępne emotikony pasujące do wprowadzonej komendy. Na przykład wpisanie „:jo” spowoduje wyświetlenie następujących pasujących emotikonów: :joy:, :joy_cat:, :joystick:, :majong: oraz :black_joker:
  • Synchronizacja oddzielnych ścieżek audio dla nagrań lokalnych 
   Podczas nagrywania oddzielnych ścieżek audio dla nagrania lokalnego ścieżki audio zostaną zsynchronizowane, tak aby wszystkie zaczynały się w tym samym momencie. Nagrywanie ścieżek nieznacznie zwiększą rozmiar nagrania, ponieważ do każdego pliku zostaną dodane dodatkowe dane, które zapewnią, że odtwarzanie wszystkich ścieżek rozpocznie się w tym samym czasie.
  • Zaktualizowane zastrzeżenie prawne dotyczące prywatności w związku z nagrywaniem 
   Zastrzeżenie prawne dotyczące nagrywania zostało zaktualizowane, aby zapewnić jaśniejsze informacje o tym, jak obchodzimy się z danymi użytkowników i kto może uzyskać do nich dostęp.
 • Funkcje spotkania
  • Omówienie ustawień bezpieczeństwa 
   Prowadzący i współprowadzący spotkanie mogą szybko sprawdzić, jakie funkcje bezpieczeństwa są obecnie stosowane podczas spotkania, które organizują. Informacje te są dostępne po kliknięciu ikony szyfrowania podczas spotkania, znajdującej się w lewym górnym rogu spotkania (ikona tarczy).
  • Status obecności uczestnika 
   Jeśli prowadzący ma skonfigurowaną integrację kalendarza Google lub Outlooka, Zoom wyświetli listę osób zaproszonych na spotkanie, które jeszcze nie są obecne. Umożliwia to szybkie sprawdzenie, czy wszyscy uczestnicy są już obecni. Odpowiedź na zaproszenie (Zaakceptowane, Odrzucone, Być może) jest wymieniona obok nazwy uczestnika, a prowadzący może łatwo zaprosić użytkowników na spotkanie z poziomu panelu uczestników. Tę funkcję można włączyć w ustawieniach internetowych na poziomie konta, grupy i użytkownika. Początkowo będzie ona dostępna tylko dla bezpłatnych kont w ramach wersji beta.
 • Funkcje czatu
  • Obsługa tekstu formatowanego
   Ulepszone funkcje wiadomości pozwalają na lepsze opcje formatowania tekstu wiadomości czatu. Opcje te są dostępne podczas tworzenia nowej wiadomości, odpowiedzi i edytowania wiadomości. Rozszerzone opcje dla klienta stacjonarnego obejmują pogrubienie, kursywę, podkreślenie, przekreślenie, podświetlenie i kolor tekstu, rozmiar czcionki, listy wypunktowane i numerowane, hiperłącza oraz wcięcia. Aplikacje mobilne zyskają możliwość zastosowania pogrubienia, kursywy, przekreślenia, podkreślenia i tworzenia listy wypunktowanej lub numerowanej.
  • Cytowanie wiadomości 
   Użytkownicy mogą cytować konkretne wiadomości wysłane w kanale, co pomaga uniknąć nieporozumień i eliminuje potrzebę przewijania w górę w celu wyświetlenia początkowego pytania lub wiadomości. Obrazy i wiadomości od botów nie mogą być cytowane.
  • Dodatkowe dostosowywanie notatki osobistej 
   Notatkę osobistą można skonfigurować tak, aby wyświetlała się przez określony czas, a także pojawiała się nad polem wprowadzania tekstu, gdy ktoś pisze do Ciebie wiadomość. Na przykład użytkownik może napisać w notatce osobistej, że jest poza biurem przez kilka następnych dni, i ta notatka pojawi się nad polem wprowadzania tekstu, gdy ktoś wpisuje wiadomość na czacie z tym użytkownikiem lub gdy go wspomina, ostrzegając tym samym o bieżącej niedostępności użytkownika.
  • Obsługa wyszukiwania i podglądu linków w przypadku zaawansowanego szyfrowania czatu 
   Przeszukiwanie historii czatu i podgląd hiperłączy są teraz obsługiwane po włączeniu zaawansowanego szyfrowania czatu. Wyszukiwanie jest ograniczone do wiadomości, które zostały już odszyfrowane i są przechowywane na urządzeniu używanym do wyszukiwania. Podgląd linków musi najpierw zostać włączony przez administratora konta w portalu internetowym, ponieważ domyślnie to ustawienie jest wyłączone.
  • Wyraźniejsze powiadomienie podczas przekształcania czatu grupowego w kanał 
   Gdy zostanie nazwany czat dla wielu użytkowników, czat grupowy zostanie przekształcony w oficjalny kanał czatu. Użytkownik zmieniający kanał będzie lepiej poinformowany o skutkach zmiany, a inni użytkownicy w grupie również zostaną powiadomieni o zmianach, co pomoże im zlokalizować kanał pod nową nazwą.
  • Zaktualizowany przycisk Nowy czat
   Aby zaoszczędzić miejsce na kontakty i kanały czatu, przycisk Nowy czat został zaktualizowany i przeniesiony wraz z innymi przyciskami czatu, takimi jak wiadomości dodane do zakładek, pliki i prośby o kontakt.
 • Funkcje Zoom Phone
  • Ulepszenie interfejsu użytkownika w zakresie etykiet numerów telefonów 
   Podczas wyszukiwania użytkowników telefonu za pomocą klawiatury numerycznej lub pola wyszukiwania SMS-ów użytkownicy mogą wyświetlić powiązane etykiety numerów telefonów, klikając lub dotykając ikony strzałki w prawo.
  • Monit o podanie adresu do kontaktu w nagłym wypadku 
   Jeśli administrator włączył lokalizację użytkowników na potrzeby usług ratunkowych i lokalizacje osobiste lub zezwolił użytkownikom na zarządzanie adresem do kontaktu w nagłym wypadku, użytkownicy będą otrzymywać monity o potwierdzenie lub aktualizację swoich adresów do kontaktu w nagłym wypadku, dopóki ich nie potwierdzą lub nie zaktualizują.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem z wolnymi połączeniami po zmianie sieci 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący wyciszania po wejściu i monitu o zastrzeżeniu prawnym w zakresie nagrywania
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący zduplikowanych obrazów wirtualnego tła ustawionych przez administratorów 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący problemów z wyciszaniem po wznowieniu połączenia Zoom Phone 
 • Rozwiązano problem związany z jednoczesnym udostępnianiem ekranu przez więcej niż 30 uczestników 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący ignorowania dodatkowych kanałów głosowych 

Poprzednie wersje

Uwaga: informacje zawarte w informacjach o poprzednich wersjach mogły zostać zastąpione przez informacje o kolejnych wersjach. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami o aktualnej wersji.

Wersja 5.7.8 (1247) z 10 września 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Uwaga: jest to wersja klienta tylko dla systemu Windows.  

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.7.7 (1105) z 30 sierpnia 2021 r.

Typ pobierania: zalecane

Uwaga: jest to wersja klienta tylko dla systemu Windows, Android i iOS. 

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników z procesorami AMD, dotyczący zamarzania wideo podczas spotkań, .

Wersja 5.7.6 (1055) z 23 sierpnia 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Flaga MSI wymagana w przypadku integracji IM programu Outlook w instalacjach przy użyciu pliku MSI
  Ze względu na potencjalny konflikt ze składnikami współużytkowanymi z innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak Skype i Teams, integracja synchronizacji stanu programu Outlook nie będzie automatycznie dostępna w instalacjach przy użyciu pliku MSI. Instalacje muszą wykonać administratorzy za pomocą istniejącej opcji MSI/GPO IntegrateZoomWithOutlook. Nie ma to wypływu na wersję exe, ponieważ wymagała ona poświadczeń administratora do włączenia już wcześniej.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Powiadomienia wylogowania SSO 
   Jeśli istniejące ustawienie SSO Wymuszaj automatyczne wylogowanie po zalogowaniu użytkownika przez x dni jest włączone, użytkownicy są ostrzegani przed automatycznym wylogowaniem z klienta stacjonarnego i aplikacji mobilnej. Ostrzeżenia są wyświetlane podczas logowania oraz na 24 godziny, 1 godzinę i 5 minut przed wylogowaniem.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Przenieś spotkanie między urządzeniami
   Bezproblemowo przenoś spotkania z urządzeń mobilnych na klienta stacjonarnego i z powrotem na urządzenia mobilne, co pozwala wykorzystać mobilność klienta mobilnego i bogatszego w funkcje klienta stacjonarnego w zależności od potrzeb. Ta funkcja nie będzie dostępna od razu, ponieważ jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie jest obecnie planowane na 21 sierpnia 2021 r. Zostanie ona udostępniona klientom z czasem.
  • Optymalizacja pod kątem automatycznego wykrywania wideo 
   Jeśli funkcja Optymalizuj dla klipów wideo jest włączona, ale nie wykryto żadnego wideo, klient automatycznie wyłączy tę funkcję, aby zapewnić lepszą jakość wizualną udostępnianych treści, a następnie automatycznie włączy ją ponownie, gdy wideo zostanie znowu wykryte.
 • Funkcje spotkania
  • Ogranicz udostępnianie ekranu w przypadku spotkań z uczestnikami zewnętrznymi 
   Administratorzy mogą nakładać ograniczenia na określonych użytkowników lub grupy za pomocą ustawień internetowych, aby uniemożliwić tym użytkownikom udostępnianie ekranu, gdy do spotkania dołącza gość (użytkownik spoza konta prowadzącego spotkanie). Użytkownicy ci nadal będą mogli udostępniać ekran, jeśli w spotkaniu nie uczestniczą goście.
 • Funkcje czatu
  • Ulepszenia paska bocznego czatu 
   Dalsze usprawnienia dotyczące paska bocznego czatu, w tym łatwe i jasne oznaczenie, czy kanał jest publiczny, czy prywatny. W przypadku klientów stacjonarnych wyświetlanych jest mniej czatów/kanałów na grupę, a także pojawi się możliwość rozszerzenia paska, aby zobaczyć więcej. Obie te zmiany mają na celu zapewnić lepszą ogólną widoczność wszystkich czatów i kanałów.
  • Przeniesienie paska wyszukiwania 
   Pasek wyszukiwania w kliencie został przeniesiony na lewą stronę klienta.
 • Funkcje telefonu
  • Funkcja prywatności dla wspólnych linii 
   Jeśli właściciel konta i administrator włączą tę funkcję, członkowie grupy wspólnej linii i wspólnego wyglądu linii mogą zablokować swoje bieżące połączenie. Uniemożliwia to innym odbieranie nawiązanego połączenia, słuchanie, szeptanie, wtrącanie się lub przejmowanie połączenia.
  • Numer telefonu firmowego w trakcie połączenia 

   Użytkownicy telefonów mogą w trakcie rozmowy sprawdzić swój własny numer firmowy i wewnętrzny. Wcześniej wyświetlany był tylko numer wewnętrzny.
  • Etykiety numerów telefonów
   Jeżeli etykiety numerów telefonów zostały ustawione w portalu internetowym, będą one wyświetlane na kartach profilu użytkownika i wybierane w płatnych wynikach wyszukiwania. Ta funkcja nie będzie dostępna od razu, ponieważ jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie jest obecnie planowane na 29 sierpnia 2021 r.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący obracania tabletu Surface Pro i nieobracania wideo użytkownika 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący awarii klienta w razie niewykrycia żadnej kamery 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący trudności przesunięcia paska narzędzi udostępniania, gdy wiele ekranów jest ustawionych jeden nad drugim 
 • Rozwiązano problem dotyczący niedokładnych szczegółów pakietu MSI 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący uniemożliwienia udostępniania wideo, gdy połączenie odbywa się przez serwer proxy, a przepustowość jest ograniczona przez konfigurację MSI

Wersja 5.7.5 (1020) z 16 sierpnia 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący braku przycisku Rozpocznij webinar w trakcie sesji treningowej 

Wersja 5.7.5 (939) z 12 sierpnia 2021 r.

Uwaga: wydanie tej wersji klienta zostało opóźniona w stosunku do początkowej daty określonej na 2 sierpnia 2021 r. 

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący braku prelegenta z powodu przekroczenia limitu czasu żądania interfejsu API w systemie Windows.

Wersja 5.7.4 (804) z 26 lipca 2021 r.

Typ pobierania: zalecane

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszenia funkcji Powiadomień o aktywnych aplikacjach
   Funkcja Powiadomień o aktywnych aplikacjach będzie obejmować możliwość przekazywania aplikacji, które uzyskują dostęp do treści spotkania.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

21 lipca 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Przedstawiamy Aplikacje Zoom do spotkań — Windows, macOS
   Aplikacje Zoom łączą Twoje ulubione aplikacje z możliwościami komunikacji wideo, umożliwiając dostęp do nich bezpośrednio w kliencie stacjonarnym Zoom i na spotkaniach Zoom. Dzięki Aplikacjom Zoom możesz usprawnić przepływy pracy, współpracować z innymi osobami, a także wprowadzić elementy zabawy i urozmaicenia do interakcji ze współpracownikami, przyjaciółmi i członkami rodziny.

   Aplikacje te, sprawdzone i zatwierdzone przez Zoom, są dostępne do instalacji bezpośrednio w kliencie stacjonarnym lub w Sklepie Zoom. Po zainstalowaniu aplikacji można pracować nad projektami bezpośrednio w kliencie stacjonarnym Zoom lub rozpocząć spotkanie z otwartą aplikacją i zaprosić innych do oglądania oraz współpracy.

   Wymaga to klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.7.3 lub nowszej.

Wersja 5.7.3 (745) z 19 lipca 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Skonsolidowane przeszukiwanie czatu 
  Paski wyszukiwania i przełączania w kliencie stacjonarnym zostały skonsolidowane w jeden ujednolicony pasek wyszukiwania. Wyniki można sortować według typu (kontakty, kanały, pliki, wiadomości).

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowe opcje MSI/PLIST/GPO
   • Wymagaj uwierzytelniania podczas dołączania do spotkania/webinaru — EnforceAppSignInToJoin 
    Ta domyślnie wyłączona opcja wymaga zalogowania się do klienta stacjonarnego lub aplikacji mobilnej na koncie Zoom, aby dołączyć do dowolnego spotkania lub webinaru. Jeśli prowadzący wymaga określonego uwierzytelnienia, dołączający użytkownik będzie musiał przejść również tę określoną kontrolę uwierzytelnienia.
   • Zainstaluj najnowszą wersję automatycznie — AlwaysCheckLatestVersion 
    Jeśli wersja użytkownika jest niższa niż najnowsza dostępna wersja, aplikacja automatycznie pobierze nowszą wersję. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Wyłącz używanie napisów — DisableClosedCaptioning 
    Powoduje wyłączenie używania napisów podczas spotkań lub webinarów. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Wyłącz korzystanie z pytań i odpowiedzi — DisableQnA 
    Powoduje wyłączenie korzystania z funkcji pytań i odpowiedzi podczas webinarów. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Konfiguruj zachowanie ustawienia Odtwarzaj dźwięk po otrzymaniu nowej wiadomości — PlaySoundForIMMessage 
    Pozwala wyłączyć powiadomienia dźwiękowe po odebraniu wiadomości IM. Opcja domyślnie włączona.
   • Pokazuj podgląd wiadomości IM w powiadomieniach systemowych — ShowIMMessagePreview 
    Pozwala wyłączyć podgląd wiadomości w powiadomieniach systemowych po odebraniu wiadomości IM. Opcja domyślnie włączona.

   • Wycisz powiadomienia wiadomości IM podczas spotkania — MuteIMNotificationWhenInMeeting 
    Opcja ta może uniemożliwić użytkownikom wyciszanie powiadomień systemowych dotyczących wiadomości IM podczas spotkania. Opcja domyślnie włączona.
  • Spójne formatowanie daty 
   Formatowanie daty czatów, spotkań i rejestrów połączeń zostało dostosowane do formatowania daty używanego w innych wersjach stacjonarnych i mobilnych.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Przedstawiamy ponownie: Powiadomienia o aktywnych aplikacjach
   Gdy aplikacja ma dostęp w czasie rzeczywistym do treści spotkań/webinariów, takich jak wideo, audio i/lub czat, w tym samym oknie, co bieżące spotkanie, w lewym górnym rogu obok ikony szyfrowania pojawi się Powiadomienie o aktywnych aplikacjach. Funkcja ta pokazuje szczegółowe informacje o tym, które aplikacje mają dostęp do treści spotkania i który uczestnik zaakceptował aplikację. Kliknij nazwę aplikacji, aby otworzyć stronę Sklepu Zoom i dowiedzieć się więcej o aplikacji i jej twórcy.
  • Obsługa nagrań lokalnych w przypadku funkcji Wciągający widok 
   Prowadzący korzystający z funkcji Wciągający widok może nagrywać ten widok lokalnie na urządzeniu. Podczas korzystania z funkcji Wciągający widok zostanie przechwycona tylko wciągająca scena, podczas gdy inne miniatury wideo nie zostaną nagrane.
  • Ulepszenia znaku wodnego 
   Znaki wodne wyświetlają cały adres e-mail na udostępnionym ekranie i kafelku wideo uczestnika, a także są wyświetlane na jego wideo w większości układów (widok mówcy, widok galerii, tryb obok siebie). Znak wodny jest również wyraźniej widoczny jako kafelkowy wzór na wideo lub na udostępnionym ekranie.
  • Ulepszenie niewerbalnych informacji zwrotnych: filiżanka kawy 
   Opcja „filiżanka kawy” wskazująca tymczasową nieobecność na spotkaniu, powraca do opcji niewerbalnych informacji zwrotnych. Ta opcja niewerbalnych informacji zwrotnych wymaga posiadania klienta w wersji 5.7.3 lub nowszej.
  • Obsługa emotikonów na czacie podczas spotkania 
   Uczestnicy mogą wybierać i używać emotikonów bezpośrednio w panelu czatu podczas spotkania.
 • Funkcje spotkania
  • Tryb skupienia 
   W trybie skupienia tylko prowadzący może oglądać wideo i zdjęcia profilowe uczestników, gdy wideo jest wyłączone. Ponadto udostępnianie ekranu uczestnika może być wyświetlane tylko przez prowadzącego, który może przełączać się między wieloma udostępnionymi ekranami i opcjonalnie zezwolić uczestnikom na wyświetlanie udostępnionych ekranów innych osób. Tryb skupienia jest aktywowany z menu „Więcej” w pasku narzędzi. Właściciel konta i administratorzy mogą włączyć tryb skupienia podczas spotkań za pomocą ustawień internetowych. Ta funkcja nie będzie dostępna od razu, ponieważ jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie jest obecnie planowane na 7 sierpnia 2021 r.
  • Ankieta po spotkaniu 
   Prowadzący spotkanie mogą teraz skonfigurować ankietę po spotkaniu, która będzie uruchamiana po zakończeniu spotkania. Ankietę tę można utworzyć za pomocą narzędzi do tworzenia ankiet Zoom lub można zamiast tego użyć linku do ankiety stworzonej w aplikacji zewnętrznej firmy. Po zakończeniu spotkania uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety.
  • Wycisz i wyłącz wideo podczas dołączania do nagranego/przesyłanego strumieniowo na żywo spotkania 
   Gdy uczestnicy dołączają do spotkania, które jest już nagrywane i/lub przesyłane strumieniowo na żywo, dołączą do niego z wyłączonym i wyciszonym wideo, dopóki nie zaakceptują monitu o nagrywanie. Po wyrażeniu zgody będą mogli wyłączyć wyciszenie i włączyć swoje wideo, jeśli pozwoli na to prowadzący.
 • Funkcje czatu
  • Odtwarzanie wideo bezpośrednio w czacie Zoom 
   Użytkownicy mogą wysyłać i odbierać pliki wideo w czacie Zoom, a następnie pobierać i odtwarzać wideo bezpośrednio w kliencie Zoom. Obsługiwane formaty plików wideo to MP4, M4V i MOV, a maksymalny rozmiar to 30 MB. Jeśli plik jest większy lub został przesłany w nieobsługiwanym formacie, wideo zostanie przesłane za pomocą normalnego przesyłania danych. Wysłanie wideo za pomocą aplikacji mobilnej spowoduje transkodowanie pliku wideo do formatu MP4 (kodek H.264 z dźwiękiem stereo ACC) o maksymalnej rozdzielczości 720p.
 • Funkcje telefonu
  • SMS-y dotyczące kolejki połączeń i automatycznej recepcjonistki (Power Pack) 
   Jeśli ta opcja jest włączona przez właściciela konta lub administratora, użytkownicy telefonów mogą wysyłać i odbierać SMS-y przy użyciu numerów telefonów powiązanych z kolejkami połączeń lub automatycznymi recepcjonistkami. Ta funkcja wymaga rozszerzenia Power Pack.
  • Opcje spotkań i czatu 
   Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do opcji spotkań lub czatu z powiązanymi użytkownikami podczas przeglądania zakładek Historia, Poczta głosowa, Linie lub SMS. Opcje spotkania i czatu pojawiają się tylko wtedy, gdy powiązany numer telefonu należy do wewnętrznego użytkownika Zoom. Opcja czatu pojawia się tylko dla klientów, którzy uruchomili czat.
  • Wyświetlanie wizytówki i statusu obecności 
   Użytkownicy mogą wyświetlać wizytówkę użytkownika, zdjęcie profilowe i status obecności w zakładkach Historia, Poczta głosowa, Linie lub SMS. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy powiązany numer telefonu należy do wewnętrznego użytkownika Zoom.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem z ucinaniem zaimków określających płeć, gdy uczestnik ma wyłączone wideo i nie ma zdjęcia profilowego 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący utraty przypisania oddzielnego pokoju przez współprowadzącego po dołączeniu prowadzącego 
 • Rozwiązano problem dotyczący udostępniania ekranu niezgodnego z ograniczeniami przepustowości 

Wersja 5.7.1 (543) z 28 czerwca 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący wielokrotnych prób pobierania pliku przez klienta Zoom, powodujących większe wykorzystanie przepustowości i procesora
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący nieprawidłowego odstępu podczas wyświetlania zaimków płci z nazwą użytkownika w spotkaniu 

Wersja 5.7.0 (522) z 21 czerwca 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Uwaga: wydanie klienta dla systemu Windows zostało opóźnione do 22 czerwca 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Obsługa zaimków płci 
   Jeśli administratorzy konta włączą tę funkcję i dodadzą ją do profilu użytkownika bezpośrednio lub poprzez mapowanie SAML, zaimki płci użytkownika będą wyświetlane w jego karcie kontaktu oraz jako część jego nazwy wyświetlanej podczas spotkań i webinarów.
  • Uprawnienia do planowania i zastępcy prowadzącego w ramach połączonych kont głównych/podrzędnych
   Użytkownicy mogą dodawać zastępców prowadzącego i przypisywać uprawnienia do planowania innym użytkownikom należącym do tej samej organizacji również spośród użytkowników kont podrzędnych i konta głównego. Właściciele kont i administratorzy muszą połączyć konto główne/podrzędne w ustawieniach IM, aby zobaczyć to ustawienie na poziomie konta.
  • Ulepszenie profilu uwierzytelniania: lista zablokowanych domen
   Opcja konfigurowana w ustawieniach konta, grupy i na poziomie użytkownika. Użytkownicy uwierzytelnieni w określonej domenie nie mogą dołączać do spotkań i webinarów prowadzonych przez to konto.
  • Aktualizacja wersji ARM klienta stacjonarnego
   Gdy użytkownik zainstaluje klienta stacjonarnego inną niż ARM, zostanie poproszony o aktualizację do wersji ARM klienta. Ten monit jest wyłączony, jeśli funkcja AutoUpdate jest wyłączona poprzez instalację administracyjną MSI lub opcje GPO.
   Uwaga: klient w wersji ARM nie obsługuje obecnie wirtualnego tła.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Niestandardowe filtry wideo
   Administratorzy konta mogą przesyłać niestandardowe naklejki ramki lub pierwszego planu, z których mogą korzystać użytkownicy na ich koncie. Obrazy muszą być w formacie PNG lub JPG i mogą mieć maksymalny rozmiar 1 MB.
  • Prośba o włączenie transkrypcji na żywo jako uczestnik
   Uczestnicy spotkań i webinarów mogą poprosić prowadzącego o włączenie transkrypcji na żywo bez przerywania mu (już nie muszą robić tego ustnie lub za pośrednictwem czatu). Możliwe jest również anonimowe wysłanie prośby.
  • Parowanie z Zoom Rooms w kliencie stacjonarnym Zoom 
   Użytkownicy mogą sparować swojego klienta stacjonarnego z urządzeniem Zoom Rooms lub Zoom for Home. Po rozpoczęciu spotkania na kliencie stacjonarnym użytkownicy mogą wybrać rozpoczęcie spotkania na sparowanym urządzeniu.
  • Zgoda na transmisję na żywo przez NDI
   Uczestnicy są powiadamiani o rozpoczęciu transmisji na żywo przez urządzenie NDI, dzięki czemu mają możliwość wyrażenia zgody lub opuszczenia spotkania.
  • Ukryj okienko pełnej transkrypcji
   Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach internetowych wyłączane jest okienko boczne, na którym wyświetlana jest pełna transkrypcja napisów kodowanych lub transkrypcja na żywo. Napisy są widoczne tylko w oknie wideo spotkania lub webinaru.
  • Bezpieczne udostępnianie z filtrowaniem okien
   Ten dodatkowy tryb przechwytywania ekranu, znajdujący się w sekcji Zaawansowane w ustawieniach udostępniania ekranu, zapobiega niezamierzonemu udostępnianiu w tle informacji takich jak okna widoczne podczas minimalizowania jednego okna i maksymalizowania innego. Udostępniana jest w nim tylko zawartość okna wybranego do udostępnienia, a wszystko inne jest rozmazywane.
 • Funkcje spotkania
  • Ulepszenie bariery informacyjnej: obsługa oddzielnych pokojów
   Oddzielne pokoje mogą być używane, gdy włączona jest funkcja bariery informacyjnej umożliwiająca korzystanie z oddzielnych sesji, jednocześnie zapobiegając udostępnianiu nieautoryzowanych poufnych danych.
   Uwaga: ta funkcja jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie zaplanowane jest na 3 lipca 2021 r. 
  • Udostępnianie ekranu wszystkim oddzielnym pokojom
   Podczas udostępniania ekranu w sesji głównej prowadzący lub współprowadzący może udostępnić swój ekran wszystkim aktywnym oddzielnym pokojom. Każde aktywne udostępnianie w oddzielnych sesjach jest przerywane, a wszelkie notatki lub tablice wyświetlają udostępniającemu monit o zapisanie ich przed wyświetleniem udostępnionego ekranu prowadzącego. Prowadzący i uczestnicy muszą posiadać wersję 5.7.0 lub nowszą, aby móc korzystać z tej funkcji i widzieć ją.
 • Funkcje webinarów
  • Ulepszenie przesyłania danych webinarów: ograniczenia dotyczące typów plików i panelistów
   Właściciele kont i administratorzy mogą kontrolować udostępnianie plików podczas webinarów, całkowicie wyłączając lub ograniczając udostępnianie plików podczas webinaru do prowadzących lub panelistów webinaru, a także zezwalając na określone typy i rozmiar plików.
 • Funkcje czatu
  • Ulepszenia paska bocznego czatu
   Różne ulepszenia paska bocznego czatu, w tym: oddzielne sekcje na wiadomości/kontakty oznaczone gwiazdką, czaty z jednym i wieloma użytkownikami oraz nazwane kanały, ikony szybkiego dostępu do wzmianek @ja, zapamiętane wiadomości, pliki i prośby o kontakt oraz zmiany ikony dla nazwanych kanałów na #. Ponadto wiadomości oznaczone gwiazdką będą teraz określane jako zapamiętane wiadomości, aby odróżnić je od kontaktów i kanałów oznaczonych gwiazdką.
  • Ulepszone powiadomienie o prywatności danych dla kanałów czatu z ulepszonym szyfrowaniem czatu
   Członkowie kanału otrzymują dodatkowe informacje dotyczące tego, jakie informacje mogą zobaczyć inne osoby, które nie są członkami kanału.
 • Funkcje telefonu
  • Wyświetlanie dodatkowych numerów telefonów w karcie kontaktu użytkownika 
   Użytkownicy, którzy mają wiele numerów powiązanych z ich profilem (numer służbowy, numer osobisty itd.) będą mieli te dodatkowe numery widoczne na karcie kontaktu, a po ich kliknięciu inicjowane będzie połączenie z danym numerem.
  • Wyświetlanie liczby dzwoniących oczekujących w kolejce połączeń
   Użytkownicy oczekujący w kolejce połączeń, którzy mają rozszerzenie Power Pack, mogą wyświetlać liczbę dzwoniących oczekujących w kolejce połączeń.
  • Usprawnienia zapraszania przez telefon 
   Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwania w swojej książce telefonicznej użytkowników podczas telefonicznego zapraszania uczestników. Mogą również włączyć opcje odtwarzania powitania przed nawiązaniem połączenia i wymagać od uczestnika naciśnięcia „1” przed rozpoczęciem połączenia. Użytkownicy korzystający z Zoom Phone mogą zmienić swój identyfikator dzwoniącego przed zaproszeniem przez telefon.
  • Sprawdzanie połączenia z serwerem Zoom Phone
   Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ustawień statystyk, aby sprawdzić swoje połączenie z serwerem Zoom Phone w celu rozwiązania problemów z łącznością.
  • Ulepszenie rejestrów połączeń
   Jeżeli użytkownik oczekujący w kolejce połączeń wykonuje połączenie przy użyciu bezpośredniego numeru telefonu kolejki połączeń, powiązany wpis w rejestrze połączeń będzie zawierał bezpośredni numer telefonu kolejki połączeń. Wcześniej rejestry połączeń wyświetlały tylko bezpośredni numer telefonu użytkownika oczekującego w kolejce.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem dotyczący niewielkiego opóźnienia w wyświetlaniu wirtualnego tła podczas dołączania do spotkania
 • Rozwiązano problem z funkcją odtwarzania wideo i dźwiękiem stereo w wideo
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący widoku prezentera w udostępnionej prezentacji programu PowerPoint. 
 • Rozwiązano problem dotyczący niespójności podglądu linków

Wersja 5.6.7 (1016) z 07 czerwca 2021 r.

Uwaga: tymczasowo wyłączyliśmy usługę Powiadomień o aktywnych aplikacjach, aby poprawić wrażenia użytkownika związane z korzystaniem z tej funkcji i wprowadzić ulepszenia.

Typ pobierania: ręczne

Uwaga: wydanie nowej wersji klienta zostało opóźnione do 8 czerwca 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Powiadomienia o aktywnych aplikacjach 
   Gdy ktoś na spotkaniu lub webinarze korzysta z dowolnej aplikacji, która ma dostęp do treści w czasie rzeczywistym lub informacji osobistych podczas spotkania, uczestnicy otrzymują powiadomienie o działaniu takiej aplikacji w czasie rzeczywistym. Wyświetlane są szczegółowe informacje o tym, które aplikacje mają dostęp do treści spotkania i który uczestnik korzysta z aplikacji, a kliknięcie danej aplikacji powoduje otwarcie strony Sklepu Zoom, na której można uzyskać więcej informacji.
   Uwaga: ta funkcja jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie jest zaplanowane na 14 czerwca 2021 r. i nie będzie widoczna do tego czasu. 

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa

Wersja 5.6.6 (961) z 24 maja 2021 r.

Uwaga: wydanie nowej wersji klienta zostało opóźnione do 25 maja 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowe opcje MSI/GPO
   • Włącz dyskretną automatyczną aktualizację — EnableSilentAutoUpdate
    Opcja ta, domyślnie wyłączona w pakiecie MSI, umożliwia klientowi stacjonarnemu dyskretne sprawdzenie dostępności aktualizacji i zainstalowanie ich po uruchomieniu klienta. Aby umożliwić jej działanie, należy włączyć istniejącą opcję AutoUpdate (automatyczne aktualizacje), która umożliwia klientowi sprawdzanie dostępności aktualizacji. Jeśli opcja ta jest wyłączona, komenda EnableSilentAutoUpdate zakończy się niepowodzeniem.
   • Banery powiadomień utrzymujące się do odrzucenia — AlwaysShowIMNotificationBanner
    Opcja ta, domyślnie wyłączona, wymusza ustawienie „Pokazuj baner powiadomienia na ekranie aż do odrzucenia” w ustawieniach czatu na kliencie.
   • Wyłącz dostęp do Aplikacji Zoom w kliencie — DisableZoomApps
    Ta opcja MSI/GPO jest domyślnie wyłączona, a po włączeniu uniemożliwia dostęp do Aplikacji Zoom w kliencie. Ta wersja nie obejmuje Aplikacji Zoom. Udostępniamy informacje o tej opcji z wyprzedzeniem, aby w razie potrzeby organizacje miały wystarczająco dużo czasu na sprawdzenie, przetestowanie i wdrożenie tego ustawienia.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszenia wirtualnego tła 
   Administratorzy konta mogą wymagać od użytkowników używania wirtualnego tła, gdy ich wideo jest włączone, a także ustawić domyślne wirtualne tło spośród przesłanych domyślnych lub niestandardowych opcji. Jeśli urządzenie nie spełnia wymagań systemowych dotyczących wirtualnego tła, użytkownik nie może włączyć wideo.
  • Ulepszone powiadomienia o ochronie prywatności danych w przypadku przesyłania strumieniowego na żywo 
   Gdy rozpoczyna się przesyłanie strumieniowe na żywo, uczestnicy są powiadamiani o tym, kto może wyświetlać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione.
  • Ulepszona regulacja oświetlenia w przypadku podświetlenia od tyłu 
   Jeśli podczas wideo źródło światła znajduje się za uczestnikiem, jego postać zostanie rozjaśniona, podczas gdy oświetlenie za nimi pozostanie bez zmian.
  • Ulepszona transformacja 3D filtrów wideo 
   Ulepszenia renderowania filtrów wideo, zapewniające lepsze efekty 3D i przekształcenia po zastosowaniu ich na twarzy.
 • Funkcje spotkania
  • Ulepszone powiadomienia o ochronie prywatności danych w przypadku spotkań zarchiwizowanych 
   Gdy uczestnicy dołączają do spotkania, które jest archiwizowane lub rozpoczyna się archiwizacja, zostaną powiadomieni o tym, kto może wyświetlać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione.
 • Funkcje webinarów
  • Ulepszone informacje o prywatności danych osobowych dla panelistów i uczestników z wyłączonym wyciszeniem 
   Osoby dołączające jako paneliści, awansowani na panelistów i uczestnicy dopuszczeni do głosu będą informowani o zmianach dotyczących tego, kto może zobaczyć, zapisać i udostępnić informacje, zanim udostępnią je w ramach zwiększonej roli w webinarze.
  • Ulepszone powiadomienia o ochronie prywatności danych w przypadku dołączania do webinaru bez rejestracji 
   Informacje dla użytkowników dołączających do webinaru bez rejestracji o tym, kto może wyświetlać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione.
 • Funkcje telefonu
  • Dodawanie adresu e-mail do kontaktów w chmurze 
   Użytkownicy mogą wpisać adres e-mail podczas dodawania lub edytowania zsynchronizowanego kontaktu w chmurze.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że odpowiedzi na anonimowe pytania w pytaniach i odpowiedziach są widoczne dla wszystkich, a nie tylko dla anonimowego pytającego
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników występujący podczas próby ręcznej konwersji lokalnych nagrań podczas sesji na żywo 

Wersja 5.6.5 (823) z 30 kwietnia 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Usprawnienia i optymalizacje wydajności dla panelistów w webinarze

Wersja 5.6.4 (799) z 26 kwietnia 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Widok wciągający
   Odtwórz atmosferę sali lekcyjnej lub konferencyjnej, umieszczając uczestników wideo na jednym wirtualnym tle. Uczestnicy są automatycznie umieszczani w dostarczonych scenach, ale prowadzący może przesłać własne niestandardowe tło i dostosować aranżacje według potrzeb. Funkcja ta wymaga posiadania klienta w wersji 5.6.3 lub nowszej i działa najlepiej w przypadku korzystania z wirtualnego tła, choć nie jest ono wymagane.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący błędów podczas przełączania urządzeń audio 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący braku możliwości zakończenia webinaru
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący problemów z połączeniem podczas korzystania z serwera proxy

Wersja 5.6.3 (751) z 19 kwietnia 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Ulepszone alerty dotyczące niezaufanego certyfikatu serwera 
   Alerty dotyczące niezaufanego certyfikatu serwera będą teraz zawierać dodatkowe informacje o błędzie, takie jak nieprawidłowa nazwa serwera na certyfikacie, nieudane sprawdzenie odwołania, niezaufany podmiot certyfikacyjny, nieprawidłowy certyfikat lub powiązany łańcuch certyfikatów. Użytkownicy będą również mogli przeglądać certyfikaty, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.
  • Ulepszone informacje o prywatności danych 
   Informacje dla użytkowników dotyczące różnych funkcji, takich jak ankiety, pytania i odpowiedzi, czat, tablica, napisy i inne, informujące o tym, kto może przeglądać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione.
  • Poprawione zużycie energii 
   Usprawnienia techniczne poprawiające zużycie energii przez klienta stacjonarnego dla systemu Windows.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Nowe narzędzia notatki: znikające pióro 
   Oprócz narzędzi takich jak strzałki i reflektor, znikające pióro umożliwia prezenterowi wyróżnianie pewnych informacji na współdzielonym ekranie, ale wyróżnienia te znikają w ciągu kilku sekund. Zapewnia to łatwiejsze wyróżnianie informacji bez konieczności cofania lub usuwania notatek.
  • Wyraźniejsze oznaczenie włączenia/wyłączenie oryginalnego dźwięku 
   Przycisk funkcji oryginalnego dźwięku podczas spotkania/webinaru został ulepszony, aby zapewnić wyraźniejsze oznaczenie, kiedy funkcja jest włączona lub wyłączona.
  • Ulepszenie okien udostępniania ekranu Zoom 
   W przypadku udostępniania ekranu i umożliwienia wyświetlania okien Zoom podczas udostępniania okna programu Zoom można zminimalizować.
 • Funkcje spotkania
  • Pełny pakiet emotikonów do reakcji 
   Wszystkie emotikony dostępne na czacie Zoom mogą służyć jako reakcja na spotkaniu. Prowadzący może również ograniczyć reakcje do standardowego zestawu albo pozwolić na użycie pełnego zestawu emotikonów. Funkcja ta wymaga klienta w wersji 5.2.0 lub nowszej.
 • Funkcje czatu
  • Pole menedżera dostępne na wizytówce 
   Gdy do szczegółów Twojego profilu zostanie dodany menedżer (ręcznie lub za pomocą mapowania SSO), będzie on również dostępny w klientach stacjonarnych i mobilnych. Tylko użytkownicy na Twoim koncie będą mogli zobaczyć Twojego menedżera w Twojej wizytówce.
  • Ulepszenia widoczności dezaktywowanych użytkowników 
   Dezaktywowanych użytkowników nie będzie już można wyszukać, chyba że istnieje historia czatu z danym użytkownikiem. Informacje o profilu i dostępne opcje interakcji zostaną zmniejszone zgodnie ze statusem użytkownika. Zdezaktywowani użytkownicy będą wymienieni na dole każdej listy kontaktów lub grupy.
 • Funkcje telefonu
  • Odzyskiwanie historii połączeń, poczty głosowej i nagrań
   Jeśli administrator włączy tę funkcję, użytkownicy mogą przywrócić usuniętą historię, pocztę głosową lub nagranie w ciągu 30 dni. Po upłynieciu tego okresu zostanie ona trwale usunięta z konta. Ta funkcja musi być włączona przez Zoom.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa

Wersja 5.6.1 (617) z 29 marca 2021 r.

Typ pobierania: ręczne
Pobierz tutajCentrum pobrań

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem dotyczący kolejności wideo w widoku galerii ze zgłoszeniem się

Wersja 5.6.0 (589) z 22 marca 2021 r.

Uwaga: wydanie klienta dla systemu Windows zostało opóźnione do 23 marca 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Ulepszenie połączeń trójstronnych w Zoom Phone 
  Gdy użytkownicy prowadzą rozmowę trójstronną i jeden z uczestników opuści połączenie, rozmowa będzie kontynuowana między pozostałymi dwoma użytkownikami.
 • Usprawnienie opcji MSI/GPO: AutoUpdate 
  Opcja AutoUpdate będzie teraz usuwać przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji również w kliencie, jeśli przycisk ten zostanie wyłączony. Instalacja z włączoną opcją sprawdzania aktualizacji spowoduje zachowanie przycisku w kliencie i umożliwi użytkownikom sprawdzanie i instalowanie aktualizacji.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowe opcje MSI/GPO
   • Włącz udostępnianie schowka podczas zdalnego sterowania — EnableShareClipboardWhenRemoteControl
    Opcja domyślnie wyłączona. Jeśli opcja ta jest włączona, opcja „Udostępnij schowek” podczas zdalnego sterowania będzie włączona.
   • Ukryj połączenia przychodzące podczas spotkania — HidePhoneInComingCallWhileInMeeting
    Opcja domyślnie wyłączona. Jeśli opcja ta jest włączona, uniemożliwia wyświetlanie powiadomień o połączeniach przychodzących podczas spotkania.
  • 64-bitowy klient stacjonarny Zoom 
   Na stronie plików do pobrania dostępny jest oddzielny instalator 64-bitowej wersji klienta stacjonarnego Zoom dla systemu Windows.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszone testowanie urządzeń w celu integracji z portalem Epic 
   Użytkownicy, którzy dołączają do spotkania Zoom ze swoim lekarzem z portalu pacjenta Epic, będą teraz mogli przetestować kamerę, głośniki i mikrofon na swoim urządzeniu. Lekarz otrzyma jasne wyniki tego testu, aby jeszcze przed konsultacją telemedyczną wiedział o wszelkich problemach technicznych, jakie mogą wystąpić.
  • Dodatkowa opcja uwierzytelniania: użytkownicy na moim koncie 
   Można wybrać dodatkową metodę uwierzytelniania, która wymaga, aby użytkownicy dołączający do spotkania lub webinaru byli zalogowani na swoich profilach na Twoim koncie. Ta opcja stanowi dodatek do istniejących profili uwierzytelniania: użytkowników zalogowanych do Zoom, użytkowników zalogowanych do wybranych domen e-mail oraz użytkowników uwierzytelnionych zewnętrznie.
 • Funkcje webinarów
  • Dodatkowe elementy sterowania widokiem uczestników 
   Elementy sterowania układem widoku uczestnika będą również dostępne w panelu Uczestnicy, w obszarze Więcej. Jest to dodatek do elementów sterowania widokiem uczestnika dostępnych w opcjach w zakładce Widok.
  • Ulepszona sesja treningowa i powiadomienia o webinarze na żywo 
   Powiadomienia dotyczące tego, czy Twój webinar jest nadal w trakcie sesji treningowej, czy jest transmitowany na żywo, będą widoczne dla wszystkich panelistów, a także dla prowadzącego.
  • Przesyłanie danych na czacie webinaru 
   Prowadzący webinaru i paneliści będą mogli wysyłać pliki na czacie. Aby wysyłać lub odbierać pliki, użytkownicy muszą korzystać z wersji 5.6.0 lub wyższej.
 • Funkcje czatu
  • Ulepszony filtr wyszukiwania: wzmianki @ja
   Wyszukiwania na czacie można zawęzić do wyników zawierających wzmianki o osobie, która wyszukuje.
  • Przeszukiwanie kanału w opcjach kanału 
   Opcję przeszukiwania określonego kanału czatu można również wybrać bezpośrednio w panelu informacyjnym danego kanału, bezpośrednio pod opcją Dodaj członków.
  • Łatwiejszy wybór emotikonów 
   Po wpisaniu „:” i co najmniej dwóch liter zostaną wyświetlone dostępne emotikony pasujące do podanej komendy. Na przykład wpisanie „:jo” spowoduje wyświetlenie następujących pasujących emotikonów: :joy:, :joy_cat:, :joystick:, :majong: oraz :black_joker:
 • Funkcje telefonu
  • Rozszerzenie Power Pack
   Jeżeli użytkownicy mają rozszerzenie Power Pack, mogą przeglądać linie telefoniczne i korzystać z funkcji sterowania podczas połączenia z małego panelu, który zawsze znajduje się nad innymi aplikacjami. Użytkownicy telefonów mogą również szybko znajdować kontakty oraz przeglądać nieodebrane połączenia i pocztę głosową.
  • Monitorowanie połączeń dla grup linii współdzielonych 
   Jeśli opcja ta jest włączona przez administratora, członkowie grupy linii współdzielonych, którzy sprawują kontrolę, mogą nasłuchiwać, szeptać, wtrącać się lub przejmować połączenia odebrane lub wysłane do grupy linii współdzielonej.
  • Ulepszenie interfejsu użytkownika dla powiadomień o nieznanej lokalizacji 
   Jeśli administrator włączy lokalizację użytkowników na potrzeby usług ratunkowych, użytkownicy, którzy nie włączyli uprawnień dotyczących lokalizacji, zobaczą czerwoną ikonę powiadomienia w zakładce Telefon. Ikona ta pojawia się również, gdy włączona jest obsługa osobistych lokalizacji, a użytkownicy znajdują się obecnie w nieznanej lokalizacji.
  • Ulepszenia interfejsu użytkownika dla połączeń przekazanych przez automatyczną recepcjonistkę 
   Połączenia przekazywane przez automatyczną recepcjonistkę są oznaczone nazwą automatycznej recepcjonistki, aby ułatwić ich identyfikację. Dotyczy to powiadomień o połączeniach przychodzących oraz historii połączeń, nagrywania i poczty głosowej.
  • Kopiowanie bezpośredniego numeru telefonu 
   Użytkownicy mogą łatwo skopiować swój bezpośredni numer telefonu ze swojej wizytówki profilu lub ustawień telefonu.
  • Odzyskiwanie historii połączeń, poczty głosowej i nagrań 
   Jeśli administrator włączy tę funkcję, użytkownicy mogą przywrócić usuniętą historię, pocztę głosową lub nagranie w ciągu 30 dni. Po upłynieciu tego okresu zostanie ona trwale usunięta z konta. Ta funkcja musi być włączona przez Zoom.
  • Pomijanie poczekalni przy przekształcaniu połączenia w spotkanie
   Gdy użytkownicy przekształcą bieżące połączenie telefoniczne w spotkanie, drugi uczestnik rozmowy pominie poczekalnię, jeśli poczekalnia jest włączona dla wszystkich, a opcja pomijania jest włączona.
  • Aktualizacja adresu do kontaktu w nagłym wypadku 
   Użytkownicy mogą ustawiać i aktualizować swój adres do kontaktu w nagłym wypadku bezpośrednio w kliencie. Wcześniej użytkownicy mogli go aktualizować tylko za pomocą portalu internetowego.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem z wirtualnym tłem wideo związany z odbiciem lustrzanym lub obracaniem wideo 
 • Rozwiązano problem dotyczący usuniętych uczestników webinaru, którzy próbują ponownie dołączyć i otrzymują wiadomość, że nie mogą ponownie dołączyć z powodu odrzucenia rejestracji 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący dodawania dodatkowych domen typu wildcard do profili uwierzytelniania 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący błędu 103033 podczas próby dołączenia do spotkania
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego wychodzący identyfikator dzwoniącego był nieprawidłowy, jeśli domyślny identyfikator dzwoniącego użytkownika był ustawiony na numer telefonu należący do grupy linii udostępnionych

Wersja 5.5.4 (13142,0301) z 01 marca 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Uwaga: wydanie klienta dla systemu Windows zostało opóźnione do 02 marca 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszony niestandardowy widok galerii z ukrytymi uczestnikami bez wideo 
   Niestandardową kolejność widoku galerii można wykorzystać nawet wtedy, gdy uczestnicy bez wideo są ukryci. Gdy uczestnik bez wideo włączy swoje wideo, zostanie ono dodane w prawym dolnym rogu ostatniej strony widoku galerii.
  • Wyraźniejsze oznaczenie udostępnianych treści 
   Gdy rozpoczyna się udostępnianie, nad udostępnianą treścią pojawia się powiadomienie, które wyraźnie pokazuje, co udostępniasz i kiedy uczestnicy będą mogli zobaczyć tę treść. Wymaga, aby co najmniej 80% uczestników korzystało z wersji 5.5.4 lub nowszej w celu powiadamiania prowadzącego, że udostępniona treść jest widoczna dla uczestników.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym nagrywaniem slajdów jako wirtualnego tła
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący przypinania nieuwierzytelnionych użytkowników
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący echa głosu 

Wersja 5.5.2 (12494,0204) z 08 lutego 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący znikania zrzutów ekranu przed wysłaniem ich na czacie.

Wersja 5.5.1 (12488,0202) z 03 lutego 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem dotyczący nieprawidłowego działania flagi GPO/MSI „SetAccountIDsRestrictedToJoin”

Wersja 5.5.0 (12454.0131) z 1 lutego 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Przeniesione i ulepszone elementy sterujące widokiem uczestników w przypadku webinarów 
  Opcje przekazywania określonych układów wideo uczestnikom webinaru zostały przeniesione z listy uczestników do przycisku Opcje widoku, znajdującego się w prawym górnym rogu głównego okna wideo. Opcje układu Zastosuj widok prowadzącego, Widok mówcy, Widok galeriiWidok standardowy (udostępniona zawartość z miniaturkami wideo) obejmują teraz Tryb obok siebie: głośnikTryb obok siebie: galeria podczas udostępniania zawartości. Niestandardowa kolejność w widoku galerii jest teraz obsługiwana przez panelistów, ale nie może być używana przez uczestników. Uczestnicy webinaru nie mogą już kontrolować swojego widoku webinaru; prowadzący i współprowadzący mają nad tym wyłączną kontrolę.
 • Utrzymujące się niewerbalne informacje zwrotne 
  Niewerbalne informacje zwrotne, które teraz wchodzą w skład reakcji na spotkanie, powrócą do poprzedniego zachowania, kiedy to utrzymywały się, dopóki uczestnik lub prowadzący ich nie usunął. Obejmuje to opcje Tak, Nie, WolniejSzybciej.
 • Ulepszenie funkcji zastępcy prowadzącego 
  Jeśli pierwotny prowadzący dołączy po zastępcy prowadzącego, pierwotny prowadzący zawsze odzyska kontrolę nad spotkaniem i przejmie rolę prowadzącego, a zastępca prowadzącego zmieni role. Jeśli funkcja współprowadzącego jest włączona dla danego spotkania, zastępca prowadzącego stanie się współprowadzącym. Jeśli funkcja współprowadzącego jest wyłączona, zastępca prowadzącego stanie się normalnym uczestnikiem.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Blokowanie lub akceptowanie tylko uczestników z określonych krajów/regionów 
   Podczas planowania spotkań opcja Akceptuj lub odmawiaj dostępu użytkownikom z określonych regionów i krajów będzie dostępna w Opcjach zaawansowanych. Prowadzący może zezwolić na dołączanie tylko uczestnikom z określonych krajów/regionów lub zablokować wszystkich uczestników z określonych krajów/regionów.
  • Usprawnienia integracji z kalendarzem programu Outlook
   Jeśli interfejs MAPI jest włączony, usunięcie spotkania na kliencie i w sieci spowoduje również usunięcie powiązanego wydarzenia w kalendarzu Outlooka, o ile wydarzenie nie było zaplanowanym w sieci spotkaniem cyklicznym lub PMI. Użytkownikom lokalnym interfejs MAPI umożliwia synchronizowanie zmian i usunięć spotkań.
  • Wyświetlanie zsynchronizowanych kontaktów w podfolderach
   Jeśli użytkownicy skonfigurują integrację kontaktów, a ich kontakty są zorganizowane w podfolderach usługi firmy zewnętrznej (Outlook, Exchange lub Google), mogą wyświetlać te podfoldery w katalogu kontaktów.
  • Obracanie kamery
   Użytkownicy klienta stacjonarnego dla systemu macOS mogą teraz obracać obraz wideo z kamery o 90°. Można to zrobić wiele razy, aby całkowicie odwrócić wideo, co pozwala na odwrócone konfiguracje kamer.
  • Dodatkowe opcje MSI/GPO
   • Wymagaj nowego logowania SSO po uruchomieniu klienta — DisableKeepSignedInWithSSO
    Opcja ta uniemożliwia klientowi korzystanie z ostatnich informacji o sesji logowania SSO i wymaga ponownego logowania przy każdym ponownym otwarciu klienta. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Wymagaj nowego logowania za pomocą konta Google po uruchomieniu klienta — DisableKeepSignedInWithGoogle
    Opcja ta uniemożliwia klientowi wykorzystanie ostatnich informacji o sesji logowania za pomocą konta Google i wymaga ponownego logowania przy każdym ponownym otwarciu klienta. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Wymagaj nowego logowania SSO po uruchomieniu klientaDisableKeepSignedInWithFacebook
    Opcja ta uniemożliwia klientowi korzystanie z ostatnich informacji o sesji logowania za pomocą konta Facebook i wymaga ponownego logowania przy każdym ponownym otwarciu klienta. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Ustaw przetwarzanie sygnału audio dla urządzeń audio systemu Windows — SetAudioSignalProcessType
    Wartość domyślna to Auto (0), ale można ją również wyłączyć (1) (tryb surowego dźwięku) lub włączyć (2) (domyślne przetwarzanie sygnału systemu Windows).
   • Tłumienie szumów audio — SetSuppressBackgroundNoiseLevel
    Wartość domyślna to Auto (0), ale można ją również ustawić na Niskie (1), Średnie (2) lub Wysokie (3). Opcja Wysokie wymaga pakietu ulepszeń audio (zawartego w MSI), a jeśli nie jest on obecny, klient powróci do trybu Auto.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Udostępnianie i odtwarzanie plików wideo bezpośrednio na spotkaniu
   Opcja Wideo w obszarze Zaawansowane opcje udostępniania pozwala wybrać plik wideo, który zostanie otwarty przez Zoom i odtworzony podczas spotkania jako treść udostępniona. Prowadzący posiada typowe elementy sterujące odtwarzacza wideo (pauza/odtwarzanie, regulacja głośności, pełny ekran, długość wideo/czas od początku wideo), które nie są widoczne dla innych uczestników podczas udostępniania. Obsługiwane są pliki MP4 i MOV, a maksymalna rozdzielczość wideo to 1080p.
  • Rozmyte tło
   Użytkownicy mogą teraz zdecydować się na rozmycie tła zamiast wybierania określonego wirtualnego tła, zapewniając dodatkową prywatność, gdy tło z logo jest niedostępne lub jest niepotrzebne.
  • Udostępnianie dźwięku mono lub stereo
   W razie udostępniania treści i chęci udostępnienia również głosu z komputera, użytkownicy mogą wybrać między głosem mono i stereo. Tylko użytkownik udostępniający dźwięk będzie musiał korzystać z tej lub nowszej wersji klienta.
 • Funkcje spotkania
  • Reakcje w przypadku spotkań szyfrowanych end-to-end 
   Reakcje na spotkanie można teraz wykorzystywać podczas spotkań E2EE.
  • Prywatny czat 1:1 w przypadku spotkań szyfrowanych end-to-end
   Prywatne czaty 1:1 mogą być teraz wykorzystywane podczas spotkań E2EE, umożliwiając wysyłanie wiadomości do wszystkich uczestników i prywatne wiadomości między dwoma uczestnikami.
 • Funkcje telefonu
  • Wysyłanie SMS-ów na międzynarodowe numery telefonów 
   Użytkownicy mogą wysyłać i odbierać SMS-y w określonych krajach/regionach. Stawki za wiadomości wysyłane na międzynarodowe numery telefonów będą naliczane zgodnie z tabelą stawek za wiadomości międzynarodowe. Ta funkcja musi być włączona przez administratora.
  • Obsługa wiadomości SMS i MMS w jednym dymku wiadomości
   Tekst (SMS) i obrazy (MMS) mogą być wyświetlane w jednym dymku wiadomości. Wcześniej tekst i obrazy musiały znajdować się w oddzielnych dymkach wiadomości.
  • Dodawanie kontaktów bez określania adresu e-mail
   Użytkownicy mogą dodawać kontakty telefoniczne, podając nazwę i numer telefonu. Wcześniej użytkownicy musieli korzystać z integracji kalendarza, aby dodawać kontakty bez adresu e-mail.
  • Dodatkowy dzwonek
   Użytkownicy mogą ustawić własny dzwonek jako sygnał dźwiękowy.
  • Powiadomienia o poczcie głosowej 
   Po otrzymaniu nowej poczty głosowej użytkownicy zobaczą powiadomienie.
  • Grupowe odbieranie połączeń
   Właściciele kont i administratorzy mogą użyć portalu internetowego do tworzenia grup odbierania połączeń oraz dodawania użytkowników telefonów jako członków. Wszyscy członkowie grup widzą powiadomienia o połączeniach, gdy nadejdzie połączenie przychodzące do dowolnego członka. Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie na niektórych urządzeniach Yealink. Ta funkcja musi być włączona przez Zoom.
 • Funkcje czatu
  • Powrót do poprzedniego czatu
   Możliwość powrotu do poprzedniego kanału czatu lub kontaktu, a także przejścia do przodu. Dzięki temu można odpowiedzieć na pilną prośbę lub wiadomość, a następnie szybko wrócić do kanału, na którym wcześniej pracowano, bez konieczności wyszukiwania go między innymi kanałami.
  • Prośba o kontakt bezpośrednio z kanału czatu 
   Gdy tworzysz nowy kanał lub dodajesz kontakty do kanału, prośba o kontakt zostanie wysłana automatycznie, jeśli powiązany e-mail nie jest już istniejącym kontaktem. Po zaakceptowaniu prośby kontakt ten zostanie automatycznie dodany do kanału. Oczekujące prośby można usunąć, a osoba wysyłająca prośby zostanie powiadomiona, gdy prośba zostanie zaakceptowana.

Rozwiązane problemy

 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.4.9 (59931,0110) z 11 stycznia 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Blokowanie lub ostrzeganie przed niezaszyfrowanym ruchem
  Cały nieszyfrowany ruch w aplikacji Zoom zostanie zablokowany i nie będzie mógł się łączyć ze spotkaniami lub webinarami. Inny zewnętrzny nieszyfrowany ruch, taki jak połączenia telefoniczne i przesyłanie strumieniowe RTMP, będzie dozwolony, ale wszyscy uczestnicy zostaną ostrzeżeni, że spotkanie nie jest całkowicie zaszyfrowane z powodu nieszyfrowanych punktów końcowych.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowa opcja MSI/GPO
   • Nie przeszkadzać podczas udostępniania — EnableDoNotDisturbInSharing
    Administratorzy mogą uruchomić klienta z większą kontrolą nad ustawieniem klienta stacjonarnego Wycisz powiadomienia systemowe podczas udostępniania, które wycisza powiadomienia Zoom i ustawia status Zoom na „Nie przeszkadzać”. Opcja domyślnie włączona.
   • Wymuszaj wewnętrzne uwierzytelnianie spotkań —SetDevicePolicyToken
    Administratorzy konta mogą zastosować bardziej zaawansowane uwierzytelnianie i ograniczony profil konta, wymuszając uwierzytelnianie użytkowników podczas spotkań wewnętrznych i jednocześnie umożliwiając użytkownikom dołączanie do spotkań zewnętrznych z ustawieniami zabezpieczeń wprowadzonymi przez konto zewnętrzne.
 • Funkcje spotkania
  • Prowadzący może przyjmować uczestników z poczekalni, gdy przebywa w oddzielnym pokoju 
   Prowadzący jest powiadamiany o uczestnikach w poczekalni, nawet gdy przebywa w oddzielnym pokoju. Prowadzący może przyjąć każdego uczestnika pojedynczo lub wszystkich naraz. Jeśli wstępne przypisania oddzielnych pokojów są aktywne, uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do wstępnie przypisanych oddzielnych pokojów. W przeciwnym razie prowadzący może przydzielić uczestników bezpośrednio do wybranego przez siebie oddzielnego pokoju.

Rozwiązane problemy

 • Rozwiązano problem z zielonym odcieniem na wideo użytkowników, widzianym przez innych uczestników.
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.4.7 (59784.1220) z 21 grudnia 2020 r.

Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Ulepszona integracja kontaktów w chmurze w przypadku funkcji czatu/połączeń 
   Kontakty zaimportowane w ramach integracji kontaktów można teraz łatwo dodać jako kontakt Zoom. Po zatwierdzeniu jako kontakt Zoom, można zadzwonić lub spotkać się z danym kontaktem i zobaczyć jego status Zoom.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszone niewerbalne informacje zwrotne i reakcje 
   Opcje niewerbalnych informacji zwrotnych zostały przeniesione do przycisku Reakcje, a wszystkie reakcje są wyświetlane w rogu wideo uczestników. Prowadzący zobaczy reakcje każdego uczestnika na liście uczestników, a także łączną liczbę wyświetleń każdej reakcji na dole listy.
  • Zgłaszanie się prowadzącego i współprowadzącego
   Prowadzący i współprowadzący mogą korzystać z funkcji zgłaszania się, podobnie jak uczestnicy spotkań i słuchacze webinarów.
  • Raporty z ankiety dostępne podczas sesji na żywo 
   Prowadzący spotkanie lub webinar będzie teraz mógł pobrać pełne wyniki ankiety po jej zamknięciu podczas sesji na żywo, zamiast czekać na zakończenie spotkania lub webinaru. Spowoduje to uruchomienie przeglądarki i rozpoczęcie pobierania raportu z ankiety w formacie CSV.
 • Funkcje spotkania
  • Ulepszone grupowanie opcji zabezpieczeń podczas planowania 
   Opcja „Tylko uwierzytelnieni użytkownicy mogą dołączać” znajduje się teraz w sekcji Zabezpieczenia w oknie planowania, w grupie z opcjami kodu dostępu i poczekalni, aby umożliwić łatwiejszy wybór i korzystanie z funkcji zabezpieczeń.
 • Funkcje telefonu
  • Obsługa wiadomości tekstowych (SMS i MMS)
   Użytkownicy mający licencje Zoom Phone Pro mogą używać przypisanych im bezpośrednich numerów telefonów do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych (SMS i MMS). Zobacz nasze odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące SMS-ów, aby uzyskać więcej informacji.
  • Ulepszenia kolejek połączeń z monitorowaniem połączeń
   Jeśli monitorowanie połączeń jest włączone dla kolejki połączeń, członkowie i osoby nadzorujące mogą łatwo monitorować swoje kolejki i korzystać z funkcji monitorowania połączeń.
  • Gong zakończenia połączenia
   Użytkownicy usłyszą gong i zobaczą powiadomienie, gdy połączenie zostanie nagle zakończone, zazwyczaj z powodu słabego połączenia sieciowego, lub gdy rozmówca zakończy połączenie.
  • Uruchamianie zewnętrznej aplikacji lub adresu URL dla połączeń przychodzących
   Użytkownicy mogą skonfigurować Zoom Phone tak, aby uruchamiał określoną aplikację lub adres URL po odebraniu połączenia. Mogą określić dodatkowe parametry w aplikacji lub na stronie internetowej z argumentami %; na przykład imię i nazwisko oraz identyfikator dzwoniącego.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa

Wersja 5.4.6 (59296.1207) z 8 grudnia 2020 r.

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Zmień zachowanie powiadomień na pulpicie o nadchodzących spotkaniach na domyślne
    Nowi użytkownicy będą mieli domyślnie włączone to ustawienie, które przypomina o nadchodzących spotkaniach poprzez powiadomienie na pulpicie. Zmiana nie wpłynie na dotychczasowych użytkowników, którzy zachowają to ustawienie w obecnej formie na swoim profilu. Opcje tę można włączyć na stronie Ustawienia w portalu internetowym Zoom lub w ogólnych ustawieniach klienta stacjonarnego.

Nowe i ulepszone funkcje

   • Główne funkcje
    • Ostrzeżenie o częściowo zaszyfrowanym spotkaniu
     Nieszyfrowane połączenia, takie jak głos przez telefon, nieszyfrowane urządzenia SIP/H.323 lub przesyłanie strumieniowe przy użyciu protokołu RTMP ostrzegą prowadzącego i innych uczestników, że niektóre aspekty spotkania nie są w pełni zaszyfrowane z powodu nieszyfrowanych punktów końcowych.
    • Dodatkowa opcja MSI/GPO
     • Wyłącz filtry wideo — DisableVideoFilters
   • Funkcje spotkania
    • Rozszerzone uprawnienia współprowadzącego w zakresie oddzielnych pokojów
     Współprowadzący mają te same opcje sterowania oddzielnymi pokojami, co prowadzący spotkanie, takie jak otwieranie i zamykanie oddzielnych pokojów, przypisywanie uczestników itp.
    • Przenieś uczestników z oddzielnego pokoju do sesji głównej
     Prowadzący i współprowadzący mają możliwość przypisania uczestnika z powrotem do sesji głównej, zamiast zamykania wszystkich oddzielnych sesji.
   • Funkcje telefonu
    • Ulepszone powiadomienie o nieznanym adresie do kontaktu w nagłym wypadku 
     Dla użytkowników, którzy włączyli lokalizację na potrzeby usług ratunkowych, poprawiliśmy widoczność wyskakującego powiadomienia z prośbą o potwierdzenie lub zaktualizowanie adresu do kontaktu w nagłym wypadku, gdy znajdują się w nieznanej lokalizacji. Aktualny adres użytkownika do kontaktu w nagłym wypadku jest teraz stale wyświetlany w zakładce Telefon w ustawieniach klienta.

Rozwiązane problemy

   • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący zapisywania transkrypcji czatów lokalnych w nieprawidłowej lokalizacji
   • Ulepszenia bezpieczeństwa
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.4.3 (58891.1115) z 16 listopada 2020 r.
Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Interfejs spotkania bez wideo będzie wyglądać tak samo jak spotkanie wideo z wyłączonym wideo
    Na spotkaniach zaplanowanych z wyłączonym wideo będą teraz wyświetlane tylko zdjęcia profilowe lub nazwy, a nie zwykły ekran z informacjami o spotkaniu i opcjami.

Nowe i ulepszone funkcje

   • Funkcje spotkania/webinaru
    • Udostępnij wiele programów jednocześnie 
     Użytkownicy mogą wybrać do udostępniania wiele programów komputerowych naraz, zamiast udostępniać cały swój pulpit. Inne programy i niezajęte obszary na pulpicie nie będą widoczne dla oglądającego. Osoba udostępniająca zawsze będzie wiedziała, które aplikacje udostępnia, dzięki zielonej ramce. Tylko użytkownik korzystający z tej funkcji będzie musiał posiadać wersję 5.4.3; oglądający mogą łączyć się przez starsze wersje.
   • Funkcje spotkania
    • Ulepszone zgłaszanie nadużyć użytkowników podczas spotkania 
     Uproszczony proces zgłaszania nadużyć do Zoom przez prowadzących spotkanie i uczestników.
    • Zawieś aktywność uczestników 
     Nowa opcja w panelu Bezpieczeństwo umożliwia natychmiastowe zawieszenie wszystkich działań uczestników, co spowoduje wyciszenie całego obrazu i dźwięku, zatrzymanie udostępniania ekranu, zamknięcie wszystkich oddzielnych pokojów i wstrzymanie nagrywania.
   • Funkcje czatu
    • Przypinanie wiadomości na czacie 
     Użytkownicy mogą przypinać wiadomość w kanale. Przypięte wiadomości będą wyświetlały się u góry kanału. Przypięcia można usuwać, zastępować lub ukrywać. Rejestr przypiętych wiadomości jest dostępny w panelu opcji kanału.

Rozwiązane problemy

   • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący planowania zastępcy prowadzącego, gdy czat i kontakty są wyłączone 
   • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący flagowania przez oprogramowanie Egnyte plików Zoom jako złośliwego oprogramowania
   • Ulepszenia bezpieczeństwa
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.4.2 (58740,1105) z 09 listopada 2020 r.

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.4.1 (58698.1027) z 28 października 2020 r.
Typ pobierania: ręczny

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.4.0 (58636.1026)z 26 października 2020 r.
Typ pobierania: ręczny

Nowe i ulepszone funkcje

   • Główne funkcje
    • Synchronizacja podfolderów w kontaktach w chmurze
     Podczas synchronizowania kontaktów z usługi Office 365 oprócz głównego folderu kontaktów będą teraz synchronizowane również podfoldery.
    • Ulepszone logowanie dla użytkowników Zoom dla rządu 
     Podczas pobierania klienta stacjonarnego z portalu internetowego Zoom dla rządu menu rozwijane przełącznika będzie natychmiast dostępne.
   • Funkcje spotkania/webinaru
    • Wyłączanie przetwarzania sygnału głosowego w systemie Windows 
     Pozwala użytkownikowi kontrolować sposób przetwarzania sygnału głosowego: przez sterowniki systemu Windows (Wł.) lub przechwytywanie/odtwarzanie przez usługę Zoom w trybie nieprzetworzonym (Wył.). Może to poprawić jakość głosu i wymaga urządzenia audio, które obsługuje tryb nieprzetworzony.
    • Obsługa wirtualnego tła na dodatkowych procesorach
     Wirtualne tła są teraz obsługiwane przez procesory i3 5. generacji i nowsze, i5/i7/i9 3. generacji i nowsze, w tym serię Y. Te procesory będą obsługiwać tła wirtualne przy 15 klatkach na sekundę i w rozdzielczości 360p.
    • Planowanie z niestandardowym limitem czasu Dołącz przed prowadzącym 
     Użytkownicy mogą planować spotkania z ustawieniem Dołącz przed prowadzącym, aby umożliwić uczestnikom dołączenie na 5, 10 lub 15 minut przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia. Opcja ta może być używana tylko wtedy, gdy identyfikator spotkania jest ustawiony na generowany automatycznie. 
   • Funkcje spotkania
    • Szyfrowanie end-to-end (E2E) dla spotkań 
     Szyfrowanie end-to-end (E2E) dla spotkań jest już dostępne w wersji Technical Preview. Właściciele kont i administratorzy mogą włączyć szyfrowanie end-to-end spotkań, zapewniając w razie potrzeby dodatkową ochronę. Włączenie szyfrowania end-to-end (E2E) dla spotkań wymaga od wszystkich uczestników spotkania dołączania z klienta stacjonarnego Zoom, aplikacji mobilnej lub Zoom Rooms. Użytkownicy nie będą mogli dołączać za pomocą telefonu, urządzeń SIP/H.323, konfiguracji na serwerach lokalnych ani klientów Lync/Skype, ponieważ te punkty końcowe nie mogą korzystać z szyfrowania end-to-end. Klient internetowy Zoom i klienci firm zewnętrznych korzystający z zestawu Zoom SDK również nie są obsługiwani w momencie wdrażania tej opcji. Włączenie tego ustawienia wyłącza również następujące funkcje: dołączanie przed gospodarzem, nagrywanie w chmurze, przesyłanie strumieniowe, transkrypcja na żywo, oddzielne pokoje, ankiety i reakcje na spotkanie. To ustawienie włącza się w portalu internetowym Zoom na poziomie konta, grupy i użytkownika, i można je zablokować na poziomie konta lub grupy. 
    • Dodatkowe opcje udostępniania w ramach funkcji Udostępnianie na pobliskim urządzeniu w Zoom Rooms 
     Udostępnianie na pobliskim urządzeniu obsługuje teraz udostępnianie określonych aplikacji, udostępnianie dźwięku z komputera i optymalizację pod kątem wideo na pełnym ekranie.
    • Zmiana sygnału dzwonka dla zaproszeń na spotkania i połączeń telefonicznych 
     Użytkownicy mogą zmienić swój sygnał dzwonek za pomocą wcześniej ustalonej listy. Dzwonek dotyczy przychodzących zaproszeń na spotkania i połączeń telefonicznych.
    • Ulepszone zachowanie w zakresie wstępnie przypisanych oddzielnych pokojów 
     Wstępnie przypisani uczestnicy dołączający po otwarciu oddzielnych pokojów będą teraz automatycznie przypisywani do swojego oddzielnego pokoju.
   • Funkcje czatu
    • Wyszukiwanie wiadomości oznaczonych gwiazdką 
     Użytkownicy mogą przeszukiwać wiadomości oznaczone gwiazdką lub filtrować wyszukiwanie tylko do wiadomości oznaczonych gwiazdką.
    • Ograniczenia rozmiaru pliku 
     Administratorzy konta mogą ograniczyć rozmiar pliku dozwolony na czacie IM.
   • Funkcje telefonu
    • Tryb bootstrap dla nomadycznych usług alarmowych 
     Jeśli tryb bootstrap zostanie włączony przez właściciela konta lub administratora, użytkownicy telefonów mogą zgłaszać swoje aktualne lokalizacje jako lokalizacje firmowe i/lub zgłaszać podstawowe dane sieciowe istniejących lokalizacji firmowych. Dane o lokalizacji i sieci zgłaszane przez użytkowników muszą zostać zatwierdzone przez administratorów, zanim staną się aktywną częścią zdefiniowanych lokalizacji firmy. Operacje te będą wysyłać powiadomienia e-mail do administratorów (co najwyżej jeden e-mail dziennie).
    • Powiadomienia o połączeniach dla zajętych użytkowników w kolejce połączeń 
     Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy oczekujący w kolejce połączeń mogą otrzymywać połączenia z kolejki, gdy są zajęci rozmową.
    • Rezygnuj z określonych kolejek połączeń 
     Użytkownicy, którzy oczekują w wielu kolejkach połączeń, mogą zrezygnować z określonych kolejek połączeń, aby wyłączyć powiadomienia o połączeniach z tych kolejek połączeń.

Rozwiązane problemy

   • Rozwiązano problem z niedokładnym statusem usługi Zoom Phone 
   • Rozwiązano problem z synchronizacją statusu pomiędzy programami Zoom i Outlook 
   • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników, dotyczący pobierania plików na dyski zewnętrzne
   • Ulepszenia bezpieczeństwa
   • Poprawione drobne błędy

Wersja5.3.2 (53291.1011)
z 13 października 2020 r.Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Główne funkcje
    • Flaga AutoUpdate domyślnie wyłączona dla instalacji MSI/GPO 
     Flaga AutoUpdate ma teraz domyślnie ustawienie „false”.

Nowe i ulepszone funkcje

   • Główne funkcje
    • Dodatkowe opcje MSI/GPO
     • Nagrywaj i wysyłaj wiadomości głosowe — ShowVoiceMessageButton
   • Funkcje webinarów
    • Obsługa hiperłączy w przypadku pytań i odpowiedzi 
     Uczestnicy mogą teraz klikać linki wysyłane podczas pytań i odpowiedzi.
    • Informacja przy pytaniach i odpowiedziach, że inny panelista odpowiada na pytanie 
     Przy pytaniach będzie teraz pojawiać się informacja, jeśli to inny panelista aktualnie wpisuje odpowiedź, dzięki czemu dwie osoby nie będą pracować nad tym samym pytaniem.
    • Odrzucone pytania w ramach pytań i odpowiedzi są ukrywane przed uczestnikami 
     Pytania odrzucone przez prowadzącego lub panelistów są teraz ukryte przed uczestnikami, co pozwala uniknąć niepotrzebnego zamieszania.

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.3.1 (52879.0927)
z 28 września 2020 r. Typ pobierania: z monitem

Rozwiązane problemy

   • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników tracących kontakty oznaczone gwiazdką i mających problemy z wyszukiwaniem użytkowników
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.3.0 (52670.0921)
z 21 września 2020 r.Typ pobierania: ręczny

Nowe i ulepszone funkcje

   • Główne funkcje
    • Usprawnienie synchronizacji integracji kalendarza 
     Jeśli nadano uprawnienie do zapisu, usunięcie spotkania w kliencie stacjonarnym spowoduje teraz usunięcie wydarzenia kalendarza w zsynchronizowanym kalendarzu.
    • Ulepszony interfejs edycji kraju podczas planowania 
     Dostosowywanie krajów połączenia wybieranych w zaproszeniu na spotkanie podczas planowania zostało teraz ulepszone, aby ułatwić dodawanie, usuwanie i zmianę kolejności krajów.
    • Ulepszona integracja z klientem Outlook 
     Integracja klienta Zoom z klientem Outlook zapewnia teraz możliwość synchronizacji statusu i zdjęcia profilowego Zoom z programem Outlook.
    • Efekty studyjne 
     Użytkownicy mogą teraz nakładać filtry brwi, wąsów i brody oraz koloru ust jako część swojego wyglądu wideo. Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta.
    • Ulepszone planowanie przy użyciu ustawień domyślnych
     Zaplanowanie nowego spotkania zawsze skutkuje sprawdzeniem ustawień internetowych użytkownika i użyciem ich jako domyślnych. Wszelkie zmiany względem ustawień domyślnych zostaną zapisane tylko dla danego spotkania.
    • Dodatkowe opcje MSI/GPO
     • Podświetlenie mówcy podczas mówienia — zPolicy_EnableSpotlightSelf
     • Wyświetl do 49 uczestników na ekran w widoku galerii — zPolicy_Enable49Video
     • Wyślij przypomnienie na () minut(y) przed moimi nadchodzącymi spotkaniami — zPolicy_EnableRemindMeetingTime
     • Domyślna metoda renderowania wideo 
      zPolicy_VideoRenderMethod
   • Funkcje spotkania/webinaru
    • Przewijaj napisy do góry
     Napisy będą teraz przewijały się do góry w miarę dodawania nowych napisów. Użytkownicy mogą również poruszać się po napisach, przeciągając tekst.
    • Wyjaśnienie niezgodności wirtualnego tła 
     Jeśli nie możesz korzystać z funkcji wirtualnego tła, klient stacjonarny poda wyjaśnienie, na przykład, że procesor i7-5500U nie jest obecnie zgodny z tą funkcją.
   • Funkcje spotkania
    • Samodzielny wybór oddzielnego pokoju 
     Prowadzący może teraz tworzyć oddzielne pokoje z opcją samodzielnego wyboru przez uczestników, do którego oddzielnego pokoju chcą dołączyć. Jeśli ta opcja jest włączona, uczestnicy mogą swobodnie poruszać się między oddzielnymi pokojami bez pomocy prowadzącego. Zarówno prowadzący spotkanie, jak i uczestnicy muszą posiadać klienta w wersji 5.3.0 lub nowszej, aby samodzielnie wybierać oddzielne pokoje. 
    • Udostępnij pliki za pomocą Microsoft SharePoint
     Uczestnicy mogą teraz udostępniać pliki z programu SharePoint bezpośrednio za pośrednictwem czatu podczas spotkania.
   • Funkcje czatu
    • Ukryj boty czatu na liście IM
     Użytkownicy mogą ukrywać boty czatu włączone przez administratora, z których nie korzystają.
    • Menu prawego przycisku myszy dla linków na czacie IM
     Kliknięcie linku prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu z opcjami kopiowania lub otwierania linku.
    • Ulepszony podgląd obrazu i przeglądarka obrazów
     Obrazy wysyłane na czacie IM lepiej integrują się z wysłanym tekstem, a obrazy będą otwierane w nowej przeglądarce obrazów klienta stacjonarnego Zoom.
    • Ulepszony podgląd linków
     Linki do spotkania Zoom będą teraz wyświetlać więcej szczegółów, takich jak nazwa spotkania, identyfikator, godzina rozpoczęcia, przycisk Dołącz i czas trwania spotkania (jeśli zostało już zakończone).
    • Wyszukiwanie zaawansowane
     Użytkownicy klienta stacjonarnego mogą filtrować pliki według następujących kryteriów: Kolejność, Wysłane przez oraz Data. Użytkownicy klienta mobilnego mogą filtrować pliki według kryterium Kolejność. Wszystkie wyniki wyszukiwania obrazów będą wyświetlane jako podgląd miniatur. Wyniki dotyczące kanałów i kontaktów również zostaną podzielone na osobne kategorie. Użytkownicy mogą również wyczyścić listę ostatnich wyszukiwań. 
    • Oznacz jako nieprzeczytane dla obrazów i plików 
     Przesłane pliki i obrazy również można oznaczyć jako nieprzeczytane. 

Rozwiązane problemy

   • Rozwiązano problem związany z oddzielnymi pokojami, które nie były zgodne z ustawieniami/ograniczeniami sesji głównej 
   • Rozwiązano problem z błędem zapisywania niektórych czatów podczas webinarów
   • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy dołączali do spotkania ze zdjęciem profilowym konta poprzednio użytego do zalogowania
   • Rozwiązano problem z przesunięciem fokusu klawiatury z wejścia CC podczas wykonywania pewnych działań przez prowadzącego
   • Rozwiązano problem związany z możliwością kopiowania wiadomości na czacie podczas spotkań zgodnych z HIPAA
   • Rozwiązano problem z pocztą głosową, której nie można było pobrać na kliencie stacjonarnym
   • Rozwiązano problem podczas aktualizowania klienta 5.0 za pomocą pakietu MSI, gdy Zoom domyślnie powraca do poprzedniej wersji 
   • Rozwiązano problem z opcją Wyświetl więcej ustawień na kliencie, która nie przekierowywała do spersonalizowanej strony klienta, jeśli był on zalogowany przy użyciu SSO 
   • Rozwiązano problem z niezaufanymi ostrzeżeniami o zabezpieczeniach, które nie podawały dodatkowych szczegółów
   • Poprawione drobne błędy

8 września 2020 r. wersja 5.2.3 (45120.0906)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Wyłącz opcje telefonu dla uczestników webinaru 
    Tymczasowo wyłączyliśmy opcje telefonu dla uczestników webinaru i planujemy włączyć je ponownie w ciągu najbliższych kilku tygodni. W międzyczasie uczestnicy mogą łączyć się z dźwiękiem webinaru za pośrednictwem klienta stacjonarnego Zoom, klienta internetowego lub aplikacji mobilnej. Prowadzący webinarów i paneliści nadal mogą dołączyć przez telefon, a także przez audio z komputera. 

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.2.2 (45108.0831)
z 1 września 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Nowe i ulepszone funkcje

   • Funkcje spotkania/webinaru
    • Niestandardowe języki w tłumaczeniu 
     Oprócz dostępnych języków domyślnych są teraz obsługiwane języki niestandardowe. Języki niestandardowe muszą być skonfigurowane przez prowadzącego w portalu internetowym. Tłumacze i uczestnicy uzyskujący dostęp do języków niestandardowych będą musieli korzystać z klienta w wersji 5.2.1 lub nowszej.
    • Tryb dźwięku Hi-Fi 
     Ta opcja w menu Dźwięk zaawansowany ulepsza tryb Oryginalny dźwięk, umożliwiając wyłączenie eliminacji echa i przetwarzania końcowego, jednocześnie podnosząc jakość kodeka audio do 48 kHz, 96 Kb/s mono/192 kb/s stereo, zapewniając profesjonalną transmisję dźwięku w edukacji muzycznej i zastosowaniach związanych z występami. Wymagany jest profesjonalny interfejs audio, mikrofon i słuchawki.
    • Organizacja niestandardowego widoku galerii 
     Prowadzący i współprowadzący mogą teraz zmienić kolejność widoku galerii zgodnie z własnymi potrzebami i zdecydować, czy włączyć ten widok dla uczestników, czy zezwolić uczestnikom na tworzenie własnych widoków niestandardowych. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć wideo do żądanej pozycji w widoku galerii, a ten układ pozostanie na swoim miejscu po zwolnieniu przycisku myszy.
    • Wiele przypięć i wiele wyróżnień 
     Za pozwoleniem prowadzącego użytkownicy będą mogli teraz przypiąć do 9 uczestników po swojej stronie. Prowadzący może również wyróżnić do 9 uczestników dla wszystkich uczestników spotkania.
   • Funkcje webinarów
    • Opcje dźwięku w telefonie dla uczestników webinaru 
     Uczestnicy webinaru mają teraz dostęp do opcji dźwięku Rozmowa telefoniczna i Zadzwoń do mnie oprócz opcji Głos komputera. Administrator musi włączyć funkcję premium Wywołanie w portalu internetowym, która wymaga rozszerzenia Prowadzenie konferencji głosowej.

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.2.1 (44052.0816)
z 17 sierpnia 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Nowe i ulepszone funkcje

   • Główne funkcje
    • Zezwalaj prowadzącemu na wyłączanie wyciszenia uczestników za pomocą wstępnie wyrażonej zgody
     Prowadzący może planować spotkania i webinary z prośbą o pozwolenie na wyłączenie wyciszenia uczestników, co umożliwia uczestnikom wstępne wyrażenie zgody na to, aby prowadzący miał możliwość wyłączenia ich wyciszenia w razie potrzeby podczas dołączania do spotkania. Ta wstępna zgoda będzie obowiązywać podczas wszystkich spotkań z tym prowadzącym i może zostać odwołana przez uczestnika w dowolnym momencie.
    • Dodatkowa opcja MSI
     Administratorzy będą mogli teraz zarządzać poprzez MSI następującymi funkcjami:
     • Wyłącz automatyczne przejście na pełny ekran podczas wyświetlania udostępnionych treści
      Administratorzy IT mogą teraz wyłączyć to ustawienie na kliencie za pomocą pakietu MSI.
   • Funkcje czatu
    • Kontrola administratora nad tym, kto (wewnętrzny/zewnętrzny) może dodać więcej członków do kanału
     Ze względów bezpieczeństwa i prywatności administratorzy kanału mogą kontrolować, czy kontakty zewnętrzne mogą dodawać nowych członków do kanałów i czatów grupowych. Kanał można skonfigurować tak, aby umożliwić wszystkim członkom kanału lub tylko członkom organizacji dodawanie nowych członków do kanałów.
   • Funkcje telefonu
    • Zaznacz tekst, aby nawiązać połączenie
     Użytkownicy mogą zaznaczyć numer telefonu, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję nawiązania połączenia z zaznaczonym numerem.
    • Powiadomienie o połączeniu przychodzącym dla wewnętrznego zespołu interwencyjnego
     Członkowie wewnętrznego zespołu interwencyjnego zobaczą specjalne powiadomienie o połączeniu przychodzącym, gdy użytkownik telefonu zadzwoni na numer alarmowy (PSAP). Powiadomienie umożliwia członkom odbieranie połączeń, które nie zostały jeszcze odebrane, lub podsłuchiwanie połączeń odebranych przez PSAP.

Rozwiązane problemy

   • Kolejka połączeń kontynuuje kierowanie połączeń do użytkowników po wylogowaniu się
    Rozwiązano problem z użytkownikami opuszczającymi kolejkę połączeń i nadal odbierającymi połączenia aktywne w kolejce.
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.2.0 (42619.0804)
z 4 sierpnia 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

    • Hasła do spotkań i webinarów będą teraz nazywane kodami dostępu
     Hasła do spotkań i webinarów będą teraz nazywane kodami dostępu, aby uniknąć mylenia z indywidualnym hasłem użytkownika, którego nigdy nie należy udostępniać. 
    • Domyślnie pokazuj imię osoby dodającej notatkę
     Opcja Pokaż imiona osób dodających notatki podczas udostępniania treści jest teraz domyślnie włączona. 
    • Usunięto spację dodawaną po @wzmiankach
     Gdy użytkownicy wprowadzają @wzmiankę na czacie, spacja nie jest już automatycznie dodawana po @wzmiance. Spacje są nadal dodawane, gdy użytkownicy wprowadzają wiele kolejnych komend @wzmianka.

Nowe i ulepszone funkcje

   • Funkcje spotkania/webinaru
    • Filtry wideo
     Użytkownicy mogą stosować filtry wideo, aby zmienić wygląd swojego wideo za pomocą gradacji kolorów, filtrów pierwszego planu i ramek.
    • Udostępnianie pliku programu PowerPoint jako wirtualnego tła w wersji beta
     Użytkownicy mogą wybrać plik programu PowerPoint do wykorzystania jako wirtualne tło i przechodzić między slajdami za pomocą strzałek w lewo i w prawo. Ta opcja znajduje się w menu Udostępnij ekran w opcjach zaawansowanych. Obecnie jest to funkcja w wersji beta. 
    • Dostosowanie funkcji Popraw mój wygląd
     Użytkownicy mogą dostosować zastosowaną gładkość skóry za pomocą funkcji Popraw mój wygląd. 
    • Regulacja jasności wideo
     Użytkownicy mogą wybrać automatyczną lub ręczną regulację jasności wideo za pomocą suwaka w swoich ustawieniach wideo. Ta funkcja jest przydatna w warunkach słabego oświetlenia.
    • Ulepszone tłumienie szumów tła
     Użytkownicy mogą dostosować zastosowane tłumienie szumu tła, wybierając opcję Niskie, Średnie, Wysokie lub Automatyczne tłumienie szumu tła. 
    • Ustawienia akceleracji sprzętowej dla udostępniania ekranu i tablicy
     Użytkownicy mogą teraz indywidualnie włączać akcelerację sprzętową dla udostępniania ekranu lub tablicy. 
    • Obsługa wirtualnego tła na dodatkowych procesorach
     Wirtualne tło jest teraz obsługiwane przez procesory Intel i3 quad core generacji 8 lub nowsze.
    • Obsługa widoku galerii dla 49 uczestników na dodatkowych procesorach
     Seria procesorów AMD Ryzen 5 obsługuje teraz widok galerii z 49 uczestnikami, gdy używany jest tylko jeden monitor. Procesory AMD Ryzen serii 7 i 9 oraz 4-rdzeniowe procesory Intel i5 4. generacji lub nowsze obsługują teraz widok galerii z 49 uczestnikami na jednym lub dwóch monitorach. 
   • Funkcje spotkania
    • Udostępnij pliki za pomocą Microsoft SharePoint
     Użytkownicy mogą teraz udostępniać pliki z programu SharePoint bezpośrednio za pośrednictwem czatu IM.
    • Ulepszone powiadomienia dotyczące poczekalni
     Prowadzący otrzymuje teraz więcej powiadomień o uczestnikach wchodzących do poczekalni, w tym podczas udostępniania ekranu i gdy Zoom jest zminimalizowany/ukryty. 
    • Dodatkowe reakcje na spotkanie
     Oprócz takich reakcji, jak oklaski lub kciuk w górę, uczestnicy spotkania mogą teraz reagować za pomocą następujących emotikonów: serce, zaskoczona mina, roześmiana mina lub impreza. Osoby, które otrzymają reakcje, będą również musiały mieć najnowszą wersję klienta Zoom, aby je zobaczyć. 
   • Funkcje czatu
    • Zapraszanie członków za pomocą kanałów
     Administratorzy kanałów i czatów grupowych mogą dodawać członków, wybierając istniejący kanał i zapraszając wszystkich tych członków do swojego kanału lub czatu grupowego.
    • Nagraj i wyślij wiadomość głosową
     Użytkownicy mogą teraz nagrywać i wysyłać wiadomości głosowe w czacie jeden na jednego lub w kanale. 
    • Zarządzanie uprawnieniami do publikowania w kanale
     Administratorzy kanałów i czatów grupowych mogą zarządzać uprawnieniami do wysyłania, aby wybrać, kto może wysyłać wiadomości w ich kanale lub na czacie grupowym. Można wybrać wszystkich, tylko administratora lub administratora i określonych użytkowników.
    • Integracja z magazynem plików usługi Microsoft SharePoint
     Użytkownicy mogą teraz przesyłać pliki do usługi SharePoint lub pobierać je z niej.
    • Wyciszanie powiadomień o kanałach 
     Użytkownicy mogą teraz wyciszyć powiadomienia o kanałach lub czatach grupowych, co spowoduje usunięcie wszystkich powiadomień wypychanych, a także czerwonej ikony obok nazwy kanału lub czatu grupowego, na karcie Czat w nagłówku klienta oraz w aplikacji Zoom w doku. Użytkownicy mogą najechać kursorem na nazwę kanału i kliknąć strzałkę w dół, aby znaleźć to ustawienie.
    • Obsługa tylko imienia dla @wzmianek
     Gdy użytkownicy naciskają klawisz backspace na @wzmiance, aby usunąć nazwisko użytkownika, będzie ona nadal obsługiwać funkcję @wzmianki.
   • Funkcje telefonu
    • Przenoszenie połączenia do dowolnego spotkania 
     Użytkownicy mogą przenieść aktywne połączenie do dowolnego spotkania lub wprowadzić adres URL spotkania. 
    • Obsługa klawiszy skrótu 
     Użytkownicy mogą sterować Zoom Phone za pomocą skrótów klawiszowych, takich jak akceptowanie/odrzucanie połączenia, kończenie połączenia, wyciszanie/wyłączanie wyciszenia i zawieszanie połączenia. 
    • Przeglądanie transkrypcji nagrań rozmów
     Użytkownicy mogą przeglądać transkrypcje bieżących nagrań lub automatycznych nagrań rozmów podczas odtwarzania nagrania.
    • Połączone wyniki wyszukiwania numerów wewnętrznych i bezpośrednich 
     Wyniki wyszukiwania w Zoom Phone obejmują numery wewnętrzne i numery bezpośrednie każdego użytkownika telefonu w jednych wynikach wyszukiwania. Wcześniej istniały osobne wyniki wyszukiwania dla każdego typu numeru.
    • Ikony jakości i szyfrowania połączeń 
     Podczas połączenia użytkownicy widzą ikony wskazujące jakość i szyfrowanie połączenia.
   • Główne funkcje
    • Sekcja Bezpieczeństwo podczas planowania spotkania 
     Aby umożliwić łatwiejszy dostęp, podczas planowania nowego spotkania w sekcji Bezpieczeństwo są wyświetlane ustawienia Kod dostępu i Poczekalnia. 
    • Alerty czytników ekranu
     Użytkownicy mogą teraz włączyć alerty czytnika ekranu, aby wybrać, które powiadomienia mają być ogłaszane przez ich czytnik ekranu.  
    • Ulepszone udostępnianie wideo i treści
     Ulepszenia udostępniania wideo i treści w celu poprawy jakości wideo, zmniejszenia wykorzystania przepustowości i obciążenia procesora oraz poprawy czytelności tekstu
    • Zapisywanie wielostronicowej tablicy
     Uczestnicy spotkania mogą zapisać wielostronicową tablicę jako pojedynczy plik PDF lub wiele plików PNG.
    • Synchronizacja obecności w programie Zoom z programem Outlook 
     Obecność użytkownika w programie Zoom można synchronizować z programem Outlook, udostępniając informacje o tym, czy użytkownik jest na spotkaniu, zajęty, czy dostępny. Ikony programu Outlook będą używane do wskazywania statusu, ale tekst będzie zgodny z tym, co jest wyświetlane w aplikacji Zoom. Użytkownicy mogą ręcznie zmienić swój status w programie Outlook.
    • Ustawianie usługi Zoom jako domyślnej opcji komunikacji w programie Outlook 
     Użytkownicy mogą ustawić Zoom jako domyślną opcję komunikacji w programie Outlook, dzięki czemu mogą za pomocą jednego kliknięcia spotykać się, rozmawiać na czacie lub dzwonić do swoich kontaktów z aplikacji Zoom.

Rozwiązane problemy

   • Naprawiono błąd, w wyniku którego podczas planowania nowych spotkań pewnemu podzbiorowi użytkowników wyświetlana była nieprawidłowa data. 
   • Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy otrzymywali jednocześnie wiele powiadomień o zmianach dźwięku
   • Naprawiono błąd, w wyniku którego okna aplikacji Zoom były udostępniane, gdy użytkownik zaznaczył opcję Optymalizuj udostępnianie pełnoekranowych klipów wideo 
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.1.3 (28656.0709)
z 10 lipca 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Rozwiązane problemy

   • Naprawiono problem zabezpieczeń występujący w systemach Windows 7 i starszych

Wersja 5.1.2 (28642.0705)
z 5 lipca 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.1.1 (28546.0628)
z 29 czerwca 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Przesłane wirtualne tło nie będzie udostępniane użytkownikom na tym samym urządzeniu
    Przesłane wirtualne tło będzie teraz właściwe dla zalogowanego użytkownika. Jeśli użytkownik prześle wirtualne tła, nie będą one widoczne w ustawieniach klienta Zoom dla innych użytkowników logujących się na tym samym urządzeniu.

Nowe i ulepszone funkcje

   • Funkcje spotkania/webinaru
    • Obsługa wirtualnego tła zarządzanego przez konto
     Właściciele i administratorzy kont mogą teraz dodawać wirtualne tła do portalu internetowego Zoom dla wszystkich użytkowników na swoim koncie. Jeśli ustawienie wirtualnego tła jest zablokowane, użytkownicy będą mieli dostęp tylko do przesłanych przez administratora teł wirtualnych i domyślnych teł Zoom i nie będą mogli dodawać własnych teł z klienta Zoom po zalogowaniu się do tego konta Zoom. To ustawienie jest dostępne na poziomie konta i grupy i wymaga korzystania z klienta Zoom w wersji 5.1.1.
   • Funkcje czatu
    • Informacje dotyczące prywatności w przypadku zewnętrznych zaproszeń do kontaktu
     Gdy użytkownicy wyślą lub zaakceptują zewnętrzne zaproszenie, zostaną im wyświetlone informacje dotyczące prywatności wyjaśniające, że informacje w ich profilu oraz, w zależności od ustawień IM na koncie, ich status obecności będą widoczne dla kontaktu zewnętrznego po pomyślnym połączeniu.
    • Edytuj najnowszą wiadomość, naciskając klawisz strzałki w górę
     Gdy okno czatu Zoom jest aktywne, użytkownicy mogą edytować ostatnią wiadomość czatu, naciskając klawisz strzałki w górę.
    • Powiadomienia push o pobieraniu plików
     Użytkownicy mogą teraz otrzymywać powiadomienia push o pomyślnym pobraniu udostępnionego pliku lub o niepowodzeniu pobrania pliku.
   • Główne funkcje
    • Obsługa języków włoskiego i wietnamskiego
     Klient Zoom obsługuje teraz język włoski i wietnamski. Domyślnie Zoom dopasuje język systemu operacyjnego, jeśli jest obsługiwany, użytkownicy mogą też ręcznie wybrać odpowiedni język.

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.1.0 (27830.0612)
z 15 czerwca 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia w przypadku spotkań z maksymalnie 200 uczestnikami
    Prowadzący spotkanie może teraz poprosić wszystkich uczestników o wyłączenie wyciszenia w przypadku spotkań z maksymalnie 200 uczestnikami. Ta opcja jest dostępna w opcjach sterowania prowadzącego: należy kliknąć Uczestnicy, a następnie Więcej. Ta funkcja wymaga posiadania klienta stacjonarnego w wersji 5.1.0 przez uczestników, których wyciszenie wyłączasz, a także przez prowadzącego. Jeśli uczestnicy korzystają z klienta Zoom w wersji 5.0.5 lub starszej, pozostaną wyciszeni i nie będą pojawiać się monity o wyłączenie wyciszenia.

Nowe i ulepszone funkcje

   • Funkcje webinarów
    • Możliwość usuwania pytań
     Prowadzący lub paneliści mogą teraz wybrać opcję usuwania pytań przesłanych za pośrednictwem pytań i odpowiedzi podczas webinaru.
   • Funkcje telefonu
    • Osobiste lokalizacje dla usługi lokalizacji użytkowników na potrzeby usług ratunkowych
     Użytkownicy mogą definiować lokalizacje i określać adres do kontaktu w nagłym wypadku. Klient Zoom automatycznie zapisze adres IP lub identyfikatory bezprzewodowego punktu dostępowego dla danej lokalizacji. Gdy użytkownik telefonu nawiąże połączenie alarmowe ze zdefiniowanej lokalizacji, powiązany adres do kontaktu w nagłym wypadku zostanie wysłany do służb ratowniczych.
    • Opcja ponownego połączenia
     Użytkownicy zobaczą powiadomienie, aby ręcznie ponownie połączyć się z serwerem Zoom Phone w przypadku rozłączenia.
    • Ulepszenia ukrywania identyfikatora dzwoniącego
     Użytkownicy mogą również wybrać *67 przed wprowadzeniem numeru telefonu, aby ukryć swój identyfikator dzwoniącego. Jeśli użytkownicy ukryją swój identyfikator dzwoniącego, zobaczą ostrzeżenie, że nie będzie to skuteczne we wszystkich krajach lub regionach.
    • Wyświetlaj imiona i nazwiska dla numerów telefonów
     Wybierając numery identyfikatora dzwoniącego, użytkownicy mogą zobaczyć wyświetlane imiona i nazwiska ustawione w portalu internetowym. Ułatwia to użytkownikom identyfikację numerów. Wyświetlane imię nie wpływa na identyfikator dzwoniącego.

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.0.5 (26213.0602)
z 2 czerwca 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Ponowne włączenie GIPHY
    GIPHY zostanie ponownie włączone dla czatu Zoom. 

Nowe i ulepszone funkcje

   • Funkcje czatu
    • Poprawiona przejrzystość ustawień dotyczących prywatności kanału
     Podczas dodawania nowych członków kanału w trybie dodawania członków, użytkownicy mogą teraz łatwo przeglądać swoje ustawienia dotyczące prywatności kanału, co zwiększa przejrzystość tego, jakiego typu użytkowników można dodać i jaka historia wiadomości będzie dostępna dla nowych użytkowników po dołączeniu. Administratorzy kanału mogą nawet edytować te ustawienia prywatności, jednocześnie dodając nowego użytkownika, zwiększając w ten sposób świadomość prywatności wszystkich naszych klientów. 
    • Umożliwienie administratorom i członkom kanałów publicznych dodawania użytkowników zewnętrznych
     Administratorzy i członkowie kanałów mogą teraz dodawać użytkowników zewnętrznych do swoich kanałów publicznych. W tym celu administrator kanału musi włączyć to ustawienie prywatności, które jest dostępne podczas tworzenia lub edytowania kanału lub dodawania członka. Ze względów bezpieczeństwa ta nowa opcja prywatności umożliwiająca dodawanie użytkowników zewnętrznych zostanie domyślnie wyłączona zarówno dla kanałów prywatnych, jak i publicznych, a administratorzy muszą ją włączyć ręcznie. 

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

24 maja 2020 r. wersja 5.0.4 (25694.0524)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Usuwanie starych i dodawanie nowych przełączników MSI i kluczy rejestru podczas aktualizacji
    Podczas aktualizacji programu Zoom do najnowszej wersji pakietu administratora IT (MSI) wszystkie przełączniki MSI i klucze rejestru zostaną usunięte i wczytane zgodnie z kluczami wskazanymi w wierszu polecenia.

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.0.3 (24951.0515)
z 17 maja 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Nowe domyślne ustawienia udostępniania ekranu dla kont z pojedynczymi licencjami Pro
    Konta z pojedynczymi licencjami Pro będą teraz miały ustawienie udostępniania ekranu Kto może udostępniać? domyślnie ustawiony na Tylko prowadzący. Prowadzący spotkanie będzie mógł zmienić to ustawienie w swoich ustawieniach spotkania lub podczas spotkania w toku za pomocą ikony bezpieczeństwa.
   • Ikona tłumaczenia w formie flagi zostanie zastąpiona skrótem języka
    Ikona obok tłumaczonego języka będzie teraz wyświetlać skrót języka zamiast flagi.
   • Wymagaj zgody, jeśli prowadzący wyciszy, a następnie wyłączy wyciszenie uczestnika
    Jeśli prowadzący indywidualnie wyciszy, a następnie wyłączy wyciszenie uczestnika, uczestnik otrzyma teraz monit z prośbą o zgodę na wyłączenie wyciszenia.
   • Usunięta opcja Wyłącz wyciszenie wszystkich uczestników
    Opcja jednoczesnego wyłączenia wyciszenia wszystkich uczestników została usunięta, ponieważ uczestnicy muszą teraz zawsze wyrażać zgodę na wyłączenie wyciszenia przez prowadzącego. Domyślnie uczestnicy mogą samodzielnie wyłączyć swoje wyciszenie. Prowadzący może teraz włączyć lub wyłączyć to ustawienie, aby umożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia za pomocą ikony bezpieczeństwa, którą można również znaleźć w panelu Uczestnicy.

Nowe i ulepszone funkcje

   • Funkcje spotkania
    • Dostęp do informacji o spotkaniu podczas udostępniania ekranu
     Uczestnicy mogą teraz uzyskać dostęp do informacji o spotkaniu, takich jak identyfikator spotkania i hasło, podczas udostępniania ekranu. Dostęp do tych informacji można uzyskać z paska narzędzi, w opcji Więcej.
    • Nowy dzwonek dla poczekalni i gdy uczestnicy dołączają do spotkania lub je opuszczają
     Uczestnicy usłyszą nowy dzwonek, gdy uczestnik wejdzie do poczekalni lub gdy dołączy do spotkania lub je opuści, pod warunkiem, że prowadzący spotkanie ma włączone ustawienie Odtwarzaj dźwięk, gdy uczestnicy dołączają lub wychodzą.

Rozwiązane problemy

   • Naprawiono błąd, w wyniku którego wirtualne tło nie działało z niektórymi procesorami AMD
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.0.2 (24046.0510)
z 10 maja 2020 r. Typ pobierania: z monitem

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Ulepszona funkcja zachowania prywatności danych kontaktowych i strony profilu użytkownika
    Dane osobowe, takie jak adres e-mail, identyfikator osobistego spotkania i numer telefonu, zostaną częściowo zamaskowane za pomocą gwiazdek (*). Pełne dane zostaną wyświetlone tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie kliknie opcję „pokaż”.

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.0.1 (23502.0430)
z 30 kwietnia 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Nowe i ulepszone funkcje

   • Obsługa ustawienia wyłączania identyfikatora osobistego spotkania (PMI)
    Klient w wersji 5.0.1 obsługuje ustawienie internetowe, aby wyłączyć korzystanie z identyfikatora osobistego spotkania (PMI). To ustawienie internetowe zostanie udostępnione 3 maja 2020 r. 

Rozwiązane problemy

   • Poprawione drobne błędy

Wersja 5.0.0 (23168.0427)
z 27 kwietnia 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Blokuj prywatne rozmowy między członkami kanału spoza konta lub organizacji Zoom
    Użytkownicy nie będą już mogli prywatnie rozmawiać z innymi członkami tego samego kanału, jeśli nie należą do tego samego konta lub organizacji Zoom. Aby kontynuować rozmowę z kontaktami spoza swojego konta Zoom, można dodać je jako kontakty zewnętrzne.
   • Skopiowany adres URL nie będzie zawierał hasła, jeśli wyłączone jest ustawienie internetowe „Osadź hasło w linku do spotkania, aby dołączyć jednym kliknięciem”
    Jeśli ustawienie internetowe „Osadź hasło w linku do spotkania, aby dołączyć jednym kliknięciem” jest wyłączone w portalu internetowym Zoom, klient Zoom nie będzie już zawierał hasła w adresie URL podczas zapraszania nowych uczestników. 

Nowe i ulepszone funkcje

    • Szyfrowanie AES 256-bit GCM
     Zoom wprowadza standard szyfrowania AES 256-bit GCM, który zapewnia zwiększoną ochronę przesyłanych danych spotkań i odporność na ingerencje. Zapewnia to poufność i integralność danych spotkań Zoom, webinarów wideo Zoom i Zoom Phone. Ta wersja klienta Zoom będzie obsługiwać szyfrowanie GCM, które zostanie automatycznie włączone dla wszystkich kont 30 maja. 
    • Funkcje spotkania
     • Zgłoś użytkownika podczas spotkania
      Prowadzący spotkanie może teraz zgłosić użytkownika podczas spotkania, klikając ikonę Bezpieczeństwo, a następnie Zgłoś. Ta funkcja wygeneruje raport, który zostanie wysłany do zespołu Zoom Trust and Safety w celu oceny wszelkich nadużyć platformy i w razie potrzeby zablokowania użytkownika. 
     • Dodatkowe opcje w zakresie informacji zwrotnych na koniec spotkania
      Użytkownicy będą teraz mogli przekazywać dodatkowe informacje zwrotne, jeśli ustawienie Opublikuj ankietę umożliwiającą przekazanie opinii na temat spotkania jest włączone. Informacje zwrotne można również wyświetlić w pulpicie nawigacyjnym i pobrać jako arkusz kalkulacyjny. To ustawienie nosiło wcześniej nazwę Wyświetl ankietę umożliwiającą przekazanie opinii na koniec spotkania.
     • Ulepszenia procesu zakończenia/opuszczenia spotkania
      Prowadzący będzie teraz musiał przydzielić nowego prowadzącego przy opuszczaniu spotkania. Ponadto przy przycisku Opuść będzie się teraz wyświetlać wyskakujące okienko z pytaniem, czy prowadzący chciałby opuścić, czy zakończyć spotkanie. 
     • Pokaż połączone centrum danych
      Użytkownicy mogą zobaczyć, z którym centrum danych są połączeni, klikając ikonę informacji w lewym górnym rogu okna klienta.
     • Wybierz regiony centrum danych podczas planowania spotkania
      Użytkownicy mogą teraz wybrać, które regiony centrum danych mają być używane podczas planowania spotkania.
    • Funkcje czatu
     • Wskazanie użytkownika zewnętrznego
      Użytkownicy będą mieli etykietę „Zewnętrzny” obok swojego imienia i nazwiska, jeśli nie są częścią danego konta Zoom. Ta etykieta będzie wyświetlana w wiadomościach jeden na jednego. Będzie ona również wyświetlana w szczegółach profilu użytkownika, gdy najedziesz kursorem na jego zdjęcie profilowe, oraz na liście członków kanału. 
    • Funkcje telefonu
     • Ulepszone szyfrowanie
      Zoom obsługuje bezpieczne połączenia głosowe na wszystkich obsługiwanych urządzeniach SIP, komputerach stacjonarnych i klientach mobilnych. Zoom Phone obsługuje szyfrowanie oparte na standardach przy użyciu SIP poprzez algorytm TLS 1.2 AES 256-bit dla połączeń i podczas sesji udostępniania telefonu. Ponadto media połączeń są transportowane i chronione przez SRTP z algorytmem AES-256-bit dla klientów stacjonarnych i mobilnych Zoom oraz algorytmem AES-128-bit dla urządzeń.

Rozwiązane problemy 

   • Rozwiązano problem polegający na usuwaniu podzbioru spotkań, gdy zaproszona osoba z uprawnieniami do planowania odrzuciła zaproszenie
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 4.6.12 (20613.0421)
z 21 kwietnia 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Udostępnianie klikalnych linków na czacie podczas spotkania
    Użytkownicy będą mogli znowu wysyłać klikalne linki za pośrednictwem czatu podczas spotkania. Aby link był klikalny, musi zawierać przedrostek http lub https. 

Rozwiązane problemy

   • Ulepszenia bezpieczeństwa

Wersja 4.6.11 (20559.0413)
z 12 kwietnia 2020 r. Typ pobierania: ręczny

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Ponowne włączenie udostępniania plików przez inne platformy
    Użytkownicy korzystający z klienta stacjonarnego Zoom 4.6.11 będą mogli udostępniać pliki z platform innych firm, takich jak OneDrive, Dysk Google i Box, jeśli skonfigurowano je dla ich kont Zoom. 

Nowe i ulepszone funkcje

   • Obsługa wymagań dotyczących hasła do spotkania
    Podczas planowania spotkania, użytkownicy klienta Zoom 4.6.11 będą musieli ustawić hasło, które spełnia wymagania ustawione przez właściciela konta lub administratora w portalu internetowym Zoom. 
   • Pokaż podgląd wiadomości
    Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć ustawienie wyświetlania podglądu wiadomości dla wiadomości czatu. 

Rozwiązane problemy

   • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie wyświetlał się pełny numer wersji
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 4.6.10 (20033.0407)
z 7 kwietnia 2020 r. Typ pobierania: z monitem

Zmiany w istniejących funkcjach

   • Usuń identyfikator spotkania z paska tytułu
    Identyfikator spotkania nie będzie już wyświetlany na pasku tytułu okna spotkania Zoom. Identyfikator spotkania można znaleźć, klikając ikonę informacji w lewym górnym rogu okna klienta lub klikając Uczestnicy, a następnie Zaproś
   • Przycisk Zaproś w sekcji Uczestnicy
    Przycisk zapraszania innych do dołączenia do spotkania Zoom jest teraz dostępny na dole panelu Uczestnicy.
   • Lokalny transfer plików na czacie podczas spotkania
    Funkcja transferu plików na czacie podczas spotkania została ponownie włączona. Przesyłanie plików za pomocą platform firm zewnętrznych i udostępnianie klikalnych linków są nadal wyłączone.
   • Automatyczne monitowanie o udostępnienie raportów i dzienników w przypadku awarii klienta Zoom
    Użytkownicy otrzymają pytanie, czy chcieliby udostępniać raporty i dzienniki aplikacji Zoom, jeśli ich klient Zoom ulegnie awarii. Tę funkcję mogą wyłączyć administratorzy. 

Nowe i ulepszone funkcje

   • Ikona bezpieczeństwa w sterownikach spotkania prowadzącego
    Prowadzący spotkanie będzie teraz miał ikonę bezpieczeństwa w swoich sterownikach spotkania, która łączy w jednym miejscu wszystkie istniejące mechanizmy kontroli bezpieczeństwa Zoom. Mechanizmy te obejmują zamykanie spotkania, otwieranie poczekalni i nie tylko. Użytkownicy mogą teraz otworzyć poczekalnię na spotkaniu, nawet jeśli ta funkcja została wyłączona przed rozpoczęciem spotkania.

Rozwiązane problemy

   • Naprawiono usterkę CVE-2020-11443, dzięki Lockheed Martin Red Team
   • Poprawione drobne błędy

Wersja 4.6.9 (19253.0401)
z 2 kwietnia 2020 r. Typ pobierania: z monitem

Rozwiązane problemy

   • Rozwiązano problem polegający na tym, że napastnik mógł użyć łączy UNC do wycieku zaszyfrowanego hasła użytkownika
   • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy mogli uzyskać dostęp do czatu podczas webinaru, gdy czat był wyłączony

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.