Informacje o wersjach dla systemu macOS

Ostatnia aktualizacja:

Istnieją dwa typy pobierania:

Ręczne: pobieranie aktualizacji z drobnymi ulepszeniami i/lub drobnymi poprawkami błędów. Pobierz z Centrum pobrań lub zgodnie z instrukcjami naszego zespołu pomocy.

Zalecane: pobieranie ważnych aktualizacji z przydatnymi ulepszeniami funkcji i/lub poprawkami krytycznych błędów. Pobieranie rozpocznie się automatycznie lub użytkownik otrzyma monit o pobranie, gdy nie trwa żadne spotkanie.

Aktualizacje innych platform: Zoom Rooms, Windows, iOSAndroidLinuxwersja przeglądarkowa


Nadchodząca wersja

Szczegółowe informacje o nadchodzących wersjach zostaną opublikowane, gdy tylko staną się dostępne.

 


Aktualna wersja

23 września 2021 r. wersja 5.8.0 (1780)

Typ pobierania: ręczne 
Pobierz tutaj: Centrum pobrań

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Unikatowe nazwy plików nagrań lokalnych 
   Każdy plik utworzony w ramach nagrania lokalnego otrzyma unikatową nazwę. Nazwa ta zaczyna się od typu pliku (wideo, audio), po którym następuje ciąg cyfr. Użytkownicy otrzymają również sugestie dotyczące tego, jak zmienić nazwę pliku, jeśli się na to zdecydują.
  • Dodatkowe opcje MSI/PLIST/GPO
   • Wyłącz automatyczne uruchamianie adresu URL SSO — DisableAutoLaunchSSO 
    Ta domyślnie wyłączona opcja zapobiega automatycznemu uruchamianiu przez Zoom poprzednio używanego adresu URL SSO. Jest to przydatne dla użytkowników korzystających z wielu kont, z których każde ma własny adres URL SSO.
  • Obsługa dodatkowych stref czasowych 
   Planowanie w kliencie obsługuje teraz strefy czasowe GMT -7 Jukon, GMT +2 Kiszyniów i GMT +5:30 Colombo, które były już obsługiwane w przypadku planowania w portalu internetowym. 
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Zatrzymaj wideo przychodzące 
   Użytkownicy na spotkaniu mogą łatwo wyłączyć wszystkie przychodzące wideo za pomocą sterowników podczas spotkania. Opcja ta jest przydatna, aby zachować przepustowość dla udostępnianych treści lub uniknąć zmęczenia psychicznego związanego z oglądaniem wielu aktywnych uczestników wideo. Właściciel konta i administratorzy mogą włączyć tę funkcję podczas spotkań w ustawieniach internetowych na poziomie konta, grupy i użytkownika. Po włączeniu tej opcji w ustawieniach internetowych użytkownicy muszą włączyć ją w ustawieniach wideo klienta stacjonarnego. 
  • Dostęp do ankiety dla zastępców prowadzącego spotkanie 
   Jeśli prowadzący spotkanie dodadzą zastępców do swojego spotkania, mogą zezwolić im na dodawanie lub edytowanie ankiet. Zastępca prowadzącego spotkanie będzie miał dodatkowe opcje podczas spotkania, dzięki którym może dodać lub edytować ankietę. Kliknięcie tych opcji spowoduje uruchomienie portalu internetowego w celu wprowadzenia zmian.
  • Łatwiejszy wybór emotikonów na czacie podczas spotkania
   Po wpisaniu „:” i co najmniej dwóch liter zostaną wyświetlone dostępne emotikony pasujące do wprowadzonej komendy. Na przykład wpisanie „:jo” spowoduje wyświetlenie następujących pasujących emotikonów: :joy:, :joy_cat:, :joystick:, :majong: oraz :black_joker:
  • Synchronizacja oddzielnych ścieżek audio dla nagrań lokalnych 
   Podczas nagrywania oddzielnych ścieżek audio dla nagrania lokalnego ścieżki audio zostaną zsynchronizowane, tak aby wszystkie zaczynały się w tym samym momencie. Nagrywanie ścieżek nieznacznie zwiększą rozmiar nagrania, ponieważ do każdego pliku zostaną dodane dodatkowe dane, które zapewnią, że odtwarzanie wszystkich ścieżek rozpocznie się w tym samym czasie.
  • Skrót klawiszowy dla trybu dwóch monitorów 
   Nowy skrót klawiszowy, ⇧⌘D, może służyć do szybkiego przełączania trybów na korzystanie z trybu dwóch monitorów.
  • Zaktualizowane zastrzeżenie prawne dotyczące prywatności w związku z nagrywaniem 
   Zastrzeżenie prawne dotyczące nagrywania zostało zaktualizowane, aby zapewnić jaśniejsze informacje o tym, jak obchodzimy się z danymi użytkowników i kto może uzyskać do nich dostęp.
 • Funkcje spotkania
  • Omówienie ustawień bezpieczeństwa 
   Prowadzący i współprowadzący spotkanie mogą szybko sprawdzić, jakie funkcje bezpieczeństwa są obecnie stosowane podczas spotkania, które organizują. Informacje te są dostępne po kliknięciu ikony szyfrowania podczas spotkania, znajdującej się w lewym górnym rogu spotkania (ikona tarczy).
  • Status obecności uczestnika 
   Jeśli prowadzący ma skonfigurowaną integrację kalendarza Google lub Outlooka, Zoom wyświetli listę osób zaproszonych na spotkanie, które jeszcze nie są obecne. Umożliwia to szybkie sprawdzenie, czy wszyscy uczestnicy są już obecni. Odpowiedź na zaproszenie (Zaakceptowane, Odrzucone, Być może) jest wymieniona obok nazwy uczestnika, a prowadzący może łatwo zaprosić użytkowników na spotkanie z poziomu panelu uczestników. Tę funkcję można włączyć w ustawieniach internetowych na poziomie konta, grupy i użytkownika. Początkowo będzie ona dostępna tylko dla bezpłatnych kont w ramach wersji beta.
 • Funkcje czatu
  • Obsługa tekstu sformatowanego 
   Ulepszone funkcje wiadomości sformatowanych zapewniają lepsze opcje formatowania wiadomości na czacie. Opcje te są dostępne podczas tworzenia nowej wiadomości, odpowiedzi i edytowania wiadomości. Rozszerzone opcje dla klienta stacjonarnego obejmują pogrubienie, kursywę, podkreślenie, przekreślenie, podświetlenie i kolor tekstu, rozmiar czcionki, listy wypunktowane i numerowane, hiperłącza oraz wcięcia. Aplikacje mobilne zyskają możliwość zastosowania pogrubienia, kursywy, przekreślenia, podkreślenia i tworzenia listy wypunktowanej lub numerowanej.
  • Cytowanie wiadomości 
   Użytkownicy mogą cytować konkretne wiadomości wysłane w kanale, co pomaga uniknąć nieporozumień i eliminuje potrzebę przewijania w górę w celu wyświetlenia początkowego pytania lub wiadomości. Obrazy i wiadomości od botów nie mogą być cytowane.
  • Dodatkowe dostosowywanie notatki osobistej 
   Notatkę osobistą można skonfigurować tak, aby wyświetlała się przez określony czas, a także pojawiała się nad polem wprowadzania tekstu, gdy ktoś pisze do Ciebie wiadomość. Na przykład użytkownik może napisać w notatce osobistej, że jest poza biurem przez kilka następnych dni, i ta notatka pojawi się nad polem wprowadzania tekstu, gdy ktoś wpisuje wiadomość na czacie z tym użytkownikiem lub gdy go wspomina, ostrzegając tym samym o bieżącej niedostępności użytkownika.
  • Obsługa wyszukiwania i podglądu linków w przypadku zaawansowanego szyfrowania czatu 
   Przeszukiwanie historii czatu i podgląd hiperłączy są teraz obsługiwane po włączeniu zaawansowanego szyfrowania czatu. Wyszukiwanie jest ograniczone do wiadomości, które zostały już odszyfrowane i są przechowywane na urządzeniu używanym do wyszukiwania. Podgląd linków musi najpierw zostać włączony przez administratora konta w portalu internetowym, ponieważ domyślnie to ustawienie jest wyłączone.
  • Wyraźniejsze powiadomienie podczas przekształcania czatu grupowego w kanał 
   Gdy zostanie nazwany czat dla wielu użytkowników, czat grupowy zostanie przekształcony w oficjalny kanał czatu. Użytkownik zmieniający kanał będzie lepiej poinformowany o skutkach zmiany, a inni użytkownicy w grupie również zostaną powiadomieni o zmianach, co pomoże im zlokalizować kanał pod nową nazwą.
  • Zaktualizowany przycisk Nowy czat
   Aby zaoszczędzić miejsce na kontakty i kanały czatu, przycisk Nowy czat został zaktualizowany i przeniesiony wraz z innymi przyciskami czatu, takimi jak wiadomości dodane do zakładek, pliki i prośby o kontakt.
 • Funkcje Zoom Phone
  • Ulepszenie interfejsu użytkownika w zakresie etykiet numerów telefonów 
   Podczas wyszukiwania użytkowników telefonu za pomocą klawiatury numerycznej lub pola wyszukiwania SMS-ów użytkownicy mogą wyświetlić powiązane etykiety numerów telefonów, klikając lub dotykając ikony strzałki w prawo.
  • Monit o podanie adresu do kontaktu w nagłym wypadku 
   Jeśli administrator włączył lokalizację użytkowników na potrzeby usług ratunkowych i lokalizacje osobiste lub zezwolił użytkownikom na zarządzanie adresem do kontaktu w nagłym wypadku, użytkownicy będą otrzymywać monity o potwierdzenie lub aktualizację swoich adresów do kontaktu w nagłym wypadku, dopóki ich nie potwierdzą lub nie zaktualizują.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem z wolnymi połączeniami po zmianie sieci 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący wyciszania po wejściu i monitu o zastrzeżeniu prawnym w zakresie nagrywania
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący zduplikowanych obrazów tła wirtualnego ustawionych przez administratorów
 • Rozwiązano problem z tablicami, które po ponownym uruchomieniu były czarne 
 • Rozwiązano problem z używaniem Keynote jako wirtualnego tła

Poprzednie wersje

Uwaga: informacje zawarte w informacjach o poprzednich wersjach mogły zostać zastąpione przez informacje o kolejnych wersjach. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami o aktualnej wersji.

20 sierpnia 2021 r. wersja 5.7.6 (1320)

Typ pobierania: zalecane

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Powiadomienia o wylogowaniu SSO
   Jeśli włączone jest ustawienie Wymuszaj automatyczne wylogowanie po x dniach od ostatniego wylogowania użytkownika ,użytkownicy są ostrzegani, kiedy zostaną automatycznie wylogowani z klienta stacjonarnego i aplikacji mobilnej. Ostrzeżenia będą wyświetlane po zalogowaniu oraz 24 godziny, 1 godzinę i 5 minut przed wylogowaniem.
 • Funkcje spotkania
  • Przenieś spotkanie między urządzeniami
   Bezproblemowo przenoś spotkania z urządzeń mobilnych na klienta stacjonarnego i z powrotem na urządzenia mobilne, co pozwala wykorzystać mobilność klienta mobilnego i bogatszego w funkcje klienta stacjonarnego w zależności od potrzeb. Ta funkcja nie będzie dostępna od razu, ponieważ jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie jest obecnie planowane na 21 sierpnia 2021 r. Zostanie ona udostępniona klientom z czasem.
  • Ogranicz udostępnianie ekranu w przypadku spotkań z uczestnikami zewnętrznymi 
   Administratorzy mogą nakładać ograniczenia na określonych użytkowników lub grupy za pomocą ustawień internetowych, aby uniemożliwić tym użytkownikom udostępnianie ekranu, gdy do spotkania dołącza gość (użytkownik spoza konta prowadzącego spotkanie). Użytkownicy ci nadal będą mogli udostępniać ekran, jeśli w spotkaniu nie uczestniczą goście.
 • Funkcje czatu
  • Ulepszenia paska bocznego czatu 
   Dalsze usprawnienia dotyczące paska bocznego czatu, w tym łatwe i jasne oznaczenie, czy kanał jest publiczny, czy prywatny. W przypadku klientów stacjonarnych wyświetlanych jest mniej czatów/kanałów na grupę, a także pojawi się możliwość rozszerzenia paska, aby zobaczyć więcej. Obie te zmiany mają na celu zapewnić lepszą ogólną widoczność wszystkich czatów i kanałów.
  • Przeniesienie paska wyszukiwania 
   Pasek wyszukiwania w kliencie został przeniesiony na lewą stronę klienta.
 • Funkcje telefonu
  • Funkcja prywatności dla linii współdzielonych
   Jeśli funkcja ta jest włączona przez właściciela konta i administratora, członkowie grupy linii współdzielonych i jednorazowi uczestnicy mogą zablokować swoje bieżące połączenie. Uniemożliwia to innym odbieranie nawiązanego połączenia, słuchanie, szeptanie, wtrącanie się lub przejmowanie połączenia.
  • Numer telefonu firmowego podczas rozmowy 
   Użytkownicy telefonów mogą wyświetlać własny numer firmowy i numer wewnętrzny podczas rozmowy. Wcześniej wyświetlany był tylko numer wewnętrzny.
  • Etykiety numerów telefonów
   Jeżeli etykiety numerów telefonów zostały ustawione w portalu internetowym, będą one wyświetlane na kartach profilu użytkownika i wybierane w płatnych wynikach wyszukiwania. Ta funkcja nie będzie dostępna od razu, ponieważ jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie jest obecnie planowane na 29 sierpnia 2021 r.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa

12 sierpnia 2021 r. wersja 5.7.5 (1123)

 

Uwaga: wydanie tej wersji klienta zostało opóźniona w stosunku do początkowej daty określonej na 2 sierpnia 2021 r. 

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa

26 lipca 2021 r. wersja 5.7.4 (898)

Typ pobierania: zalecane

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszenia funkcji Powiadomień o aktywnych aplikacjach
   Funkcja Powiadomień o aktywnych aplikacjach będzie obejmować możliwość przekazywania aplikacji, które uzyskują dostęp do treści spotkania.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący tworzenia dodatkowych okien 

21 lipca 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Przedstawiamy Aplikacje Zoom do spotkań — Windows, macOS
   Aplikacje Zoom łączą Twoje ulubione aplikacje z możliwościami komunikacji wideo, umożliwiając dostęp do nich bezpośrednio w kliencie stacjonarnym Zoom i na spotkaniach Zoom. Dzięki Aplikacjom Zoom możesz usprawnić przepływy pracy, współpracować z innymi osobami, a także wprowadzić elementy zabawy i urozmaicenia do interakcji ze współpracownikami, przyjaciółmi i członkami rodziny.

   Aplikacje te, sprawdzone i zatwierdzone przez Zoom, są dostępne do instalacji bezpośrednio w kliencie stacjonarnym lub w Sklepie Zoom. Po ich zainstalowaniu pracuj nad projektami za pomocą aplikacji bezpośrednio w kliencie stacjonarnym Zoom lub rozpocznij spotkanie z otwartą aplikacją i zaproś inne osoby do przeglądania i współpracy.

   Wymagane jest posiadanie klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.7.3 lub nowszej.

19 lipca 2021 r. wersja 5.7.3 (809)

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Skonsolidowane przeszukiwanie czatu 
  Paski wyszukiwania i przełączania w kliencie stacjonarnym zostały skonsolidowane w jeden ujednolicony pasek wyszukiwania. Wyniki można sortować według typu (kontakty, kanały, pliki, wiadomości).

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowe opcje MSI/PLIST/GPO
   • Wymagaj uwierzytelniania podczas dołączania do spotkania/webinaru — EnforceAppSignInToJoin 
    Ta domyślnie wyłączona opcja wymaga zalogowania się do klienta stacjonarnego lub aplikacji mobilnej na koncie Zoom, aby dołączyć do dowolnego spotkania lub webinaru. Jeśli prowadzący wymaga określonego uwierzytelnienia, dołączający użytkownik będzie musiał przejść również tę określoną kontrolę uwierzytelnienia.
   • Zainstaluj najnowszą wersję automatycznie — AlwaysCheckLatestVersion 
    Jeśli wersja użytkownika jest niższa niż najnowsza dostępna wersja, aplikacja automatycznie pobierze nowszą wersję. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Wyłącz używanie napisów — DisableClosedCaptioning 
    Powoduje wyłączenie używania napisów podczas spotkań lub webinarów. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Wyłącz korzystanie z pytań i odpowiedzi — DisableQnA 
    Powoduje wyłączenie korzystania z funkcji pytań i odpowiedzi podczas webinarów. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Konfiguruj zachowanie ustawienia Odtwarzaj dźwięk po otrzymaniu nowej wiadomości — PlaySoundForIMMessage 
    Pozwala wyłączyć powiadomienia dźwiękowe po odebraniu wiadomości IM. Opcja domyślnie włączona.
   • Pokazuj podgląd wiadomości IM w powiadomieniach systemowych — ShowIMMessagePreview 
    Pozwala wyłączyć podgląd wiadomości w powiadomieniach systemowych po odebraniu wiadomości IM. Opcja domyślnie włączona.

   • Wycisz powiadomienia wiadomości IM podczas spotkania — MuteIMNotificationWhenInMeeting 
    Opcja ta może uniemożliwić użytkownikom wyciszanie powiadomień systemowych dotyczących wiadomości IM podczas spotkania. Opcja domyślnie włączona.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Przedstawiamy ponownie: Powiadomienia o aktywnych aplikacjach
   Gdy aplikacja ma dostęp w czasie rzeczywistym do treści spotkań/webinariów, takich jak wideo, audio i/lub czat, w tym samym oknie, co bieżące spotkanie, w lewym górnym rogu obok ikony szyfrowania pojawi się Powiadomienie o aktywnych aplikacjach. Funkcja ta pokazuje szczegółowe informacje o tym, które aplikacje mają dostęp do treści spotkania i który uczestnik zaakceptował aplikację. Kliknij nazwę aplikacji, aby otworzyć stronę Sklepu Zoom i dowiedzieć się więcej o aplikacji i jej twórcy.
  • Obsługa nagrań lokalnych w przypadku funkcji Wciągający widok 
   Prowadzący korzystający z funkcji Wciągający widok może nagrywać ten widok lokalnie na urządzeniu. Podczas korzystania z funkcji Wciągający widok zostanie przechwycona tylko wciągająca scena, podczas gdy inne miniatury wideo nie zostaną nagrane.
  • Ulepszenia znaku wodnego 
   Znaki wodne wyświetlają cały adres e-mail na udostępnionym ekranie i kafelku wideo uczestnika, a także są wyświetlane na jego wideo w większości układów (widok mówcy, widok galerii, tryb obok siebie). Znak wodny jest również wyraźniej widoczny jako kafelkowy wzór na wideo lub na udostępnionym ekranie.
  • Ulepszenie niewerbalnych informacji zwrotnych: filiżanka kawy 
   Opcja „filiżanka kawy” wskazująca tymczasową nieobecność na spotkaniu, powraca do opcji niewerbalnych informacji zwrotnych. Ta opcja niewerbalnych informacji zwrotnych wymaga posiadania klienta w wersji 5.7.3 lub nowszej.
  • Obsługa emotikonów na czacie podczas spotkania 
   Uczestnicy mogą wybierać i używać emotikonów bezpośrednio w panelu czatu podczas spotkania.
 • Funkcje spotkania
  • Tryb skupienia 
   W trybie skupienia tylko prowadzący może oglądać wideo i zdjęcia profilowe uczestników, gdy wideo jest wyłączone. Ponadto udostępnianie ekranu uczestnika może być wyświetlane tylko przez prowadzącego, który może przełączać się między wieloma udostępnionymi ekranami i opcjonalnie zezwolić uczestnikom na wyświetlanie udostępnionych ekranów innych osób. Tryb skupienia jest aktywowany z menu „Więcej” w pasku narzędzi. Właściciel konta i administratorzy mogą włączyć tryb skupienia podczas spotkań za pomocą ustawień internetowych. Ta funkcja nie będzie dostępna od razu, ponieważ jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie jest obecnie planowane na 7 sierpnia 2021 r.
  • Ankieta po spotkaniu 
   Prowadzący spotkanie mogą teraz skonfigurować ankietę po spotkaniu, która będzie uruchamiana po zakończeniu spotkania. Ankietę tę można utworzyć za pomocą narzędzi do tworzenia ankiet Zoom lub można zamiast tego użyć linku do ankiety stworzonej w aplikacji zewnętrznej firmy. Po zakończeniu spotkania uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety.
  • Wycisz i wyłącz wideo podczas dołączania do nagranego/przesyłanego strumieniowo na żywo spotkania 
   Gdy uczestnicy dołączają do spotkania, które jest już nagrywane i/lub przesyłane strumieniowo na żywo, dołączą do niego z wyłączonym i wyciszonym wideo, dopóki nie zaakceptują monitu o nagrywanie. Po wyrażeniu zgody będą mogli wyłączyć wyciszenie i włączyć swoje wideo, jeśli pozwoli na to prowadzący.
 • Funkcje czatu
  • Odtwarzanie wideo bezpośrednio w czacie Zoom 
   Użytkownicy mogą wysyłać i odbierać pliki wideo w czacie Zoom, a następnie pobierać i odtwarzać wideo bezpośrednio w kliencie Zoom. Obsługiwane formaty plików wideo to MP4, M4V i MOV, a maksymalny rozmiar to 30 MB. Jeśli plik jest większy lub został przesłany w nieobsługiwanym formacie, wideo zostanie przesłane za pomocą normalnego przesyłania danych. Wysyłanie wideo w aplikacji mobilnej spowoduje transkodowanie pliku wideo do formatu MP4 (kodek H.264 z dźwiękiem stereo ACC) o maksymalnej rozdzielczości 720p. 
 • Funkcje telefonu
  • SMS-y dotyczące kolejki połączeń i automatycznej recepcjonistki (Power Pack) 
   Jeśli ta opcja jest włączona przez właściciela konta lub administratora, użytkownicy telefonów mogą wysyłać i odbierać SMS-y przy użyciu numerów telefonów powiązanych z kolejkami połączeń lub automatycznymi recepcjonistkami. Ta funkcja wymaga rozszerzenia Power Pack.
  • Opcje spotkań i czatu 
   Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do opcji spotkań lub czatu z powiązanymi użytkownikami podczas przeglądania zakładek Historia, Poczta głosowa, Linie lub SMS. Opcje spotkania i czatu pojawiają się tylko wtedy, gdy powiązany numer telefonu należy do wewnętrznego użytkownika Zoom. Opcja czatu pojawia się tylko dla klientów, którzy uruchomili czat.
  • Wyświetlanie wizytówki i statusu obecności 
   Użytkownicy mogą wyświetlać wizytówkę użytkownika, zdjęcie profilowe i status obecności w zakładkach Historia, Poczta głosowa, Linie lub SMS. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy powiązany numer telefonu należy do wewnętrznego użytkownika Zoom.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem z ucinaniem zaimków określających płeć, gdy uczestnik ma wyłączone wideo i nie ma zdjęcia profilowego 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący przypinania wideo do różnych ekranów 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący utraty przypisania oddzielnego pokoju przez współprowadzącego po dołączeniu prowadzącego 

28 czerwca 2021 r. wersja 5.7.1 (499)

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący wielokrotnych prób pobierania pliku przez klienta Zoom, powodujących większe wykorzystanie przepustowości i procesora

21 czerwca 2021 r. wersja 5.7.0 (446)

Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Obsługa zaimków określających płeć
   Jeśli opcja ta jest włączona przez administratorów konta i dodana do profilu przez użytkownika bezpośrednio lub przez mapowanie SAML, zaimki określające płeć użytkownika są wyświetlane w wizytówkach oraz jako część nazwy użytkownika wyświetlanej na spotkaniach i webinarach.
  • Uprawnienia do planowania i zastępcy prowadzącego w ramach połączonych kont głównych/podrzędnych
   Użytkownicy mogą dodawać zastępców prowadzącego i przypisywać uprawnienia do planowania innym użytkownikom należącym do tej samej organizacji również spośród użytkowników kont podrzędnych i konta głównego. Właściciele kont i administratorzy muszą połączyć konto główne/podrzędne w ustawieniach IM, aby zobaczyć to ustawienie na poziomie konta.
  • Ulepszenie profilu uwierzytelniania: lista zablokowanych domen
   Opcja konfigurowana w ustawieniach konta, grupy i na poziomie użytkownika. Użytkownicy uwierzytelnieni w określonej domenie nie mogą dołączać do spotkań i webinarów prowadzonych przez to konto.
  • Spójne formatowanie dat
   Formatowanie dat dla czatów, spotkań i rejestrów połączeń jest dostosowane do formatu daty używanego w innych wersjach stacjonarnych i mobilnych.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Niestandardowe filtry wideo
   Administratorzy konta mogą przesyłać niestandardowe naklejki ramki lub pierwszego planu, z których mogą korzystać użytkownicy na ich koncie. Obrazy muszą być w formacie PNG lub JPG i mogą mieć maksymalny rozmiar 1 MB.
  • Prośba o włączenie transkrypcji na żywo jako uczestnik
   Uczestnicy spotkań i webinarów mogą poprosić prowadzącego o włączenie transkrypcji na żywo bez przerywania mu (już nie muszą robić tego ustnie lub za pośrednictwem czatu). Możliwe jest również anonimowe wysłanie prośby.
  • Parowanie klienta stacjonarnego Zoom z Zoom Rooms
   Użytkownicy mogą sparować swojego klienta stacjonarnego z urządzeniem Zoom Rooms lub Zoom for Home. Po rozpoczęciu spotkania na kliencie stacjonarnym użytkownicy mogą wybrać rozpoczęcie spotkania na sparowanym urządzeniu.
  • Zgoda na transmisję na żywo przez NDI
   Uczestnicy są powiadamiani o rozpoczęciu transmisji na żywo przez urządzenie NDI, dzięki czemu mają możliwość wyrażenia zgody lub opuszczenia spotkania.
  • Ukryj panel pełnej transkrypcji 
   Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach internetowych panel boczny wyświetlający pełną transkrypcję napisów lub transkrypcję na żywo jest wyłączony. Napisy są widoczne tylko w oknie wideo spotkania lub webinaru.
 • Funkcje spotkania
  • Ulepszenie bariery informacyjnej: obsługa oddzielnych pokojów
   Oddzielne pokoje mogą być używane, gdy włączona jest funkcja bariery informacyjnej umożliwiająca korzystanie z oddzielnych sesji, jednocześnie zapobiegając udostępnianiu nieautoryzowanych poufnych danych.
   Uwaga: ta funkcja jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie zaplanowane jest na 3 lipca 2021 r. 
  • Udostępnianie ekranu wszystkim oddzielnym pokojom
   Podczas udostępniania ekranu w sesji głównej prowadzący lub współprowadzący może udostępnić swój ekran wszystkim aktywnym oddzielnym pokojom. Każde aktywne udostępnianie w oddzielnych sesjach jest przerywane, a wszelkie notatki lub tablice wyświetlają udostępniającemu monit o zapisanie ich przed wyświetleniem udostępnionego ekranu prowadzącego. Prowadzący i uczestnicy muszą posiadać wersję 5.7.0 lub nowszą, aby móc korzystać z tej funkcji i widzieć ją.
 • Funkcje webinarów
  • Ulepszenie przesyłania danych webinarów: ograniczenia dotyczące typów plików i panelistów
   Właściciele kont i administratorzy mogą kontrolować udostępnianie plików podczas webinarów, całkowicie wyłączając lub ograniczając udostępnianie plików podczas webinaru do prowadzących lub panelistów webinaru, a także zezwalając na określone typy i rozmiar plików.
 • Funkcje czatu
  • Ulepszenia paska bocznego czatu
   Różne ulepszenia paska bocznego czatu, w tym: oddzielne sekcje na wiadomości/kontakty oznaczone gwiazdką, czaty z jednym i wieloma użytkownikami oraz nazwane kanały, ikony szybkiego dostępu do wzmianek @ja, zapamiętane wiadomości, pliki i prośby o kontakt oraz zmiany ikony dla nazwanych kanałów na #. Ponadto wiadomości oznaczone gwiazdką będą teraz określane jako zapamiętane wiadomości, aby odróżnić je od kontaktów i kanałów oznaczonych gwiazdką.
  • Ulepszone powiadomienie o prywatności danych dla kanałów czatu z ulepszonym szyfrowaniem czatu
   Członkowie kanału otrzymują dodatkowe informacje dotyczące tego, jakie informacje mogą zobaczyć inne osoby, które nie są członkami kanału.
 • Funkcje telefonu
  • Wyświetlanie dodatkowych numerów telefonu w wizytówce użytkownika
   Jeśli użytkownik powiąże wiele numerów ze swoim profilem (numer służbowy, numer osobisty itp.), te dodatkowe numery będą wyświetlane w jego wizytówce, a po kliknięciu danego numeru zostanie zainicjowane połączenie.
  • Wyświetlanie liczby dzwoniących oczekujących w kolejce połączeń
   Użytkownicy oczekujący w kolejce połączeń, którzy mają rozszerzenie Power Pack, mogą wyświetlać liczbę dzwoniących oczekujących w kolejce połączeń.
  • Ulepszenia funkcji zapraszania przez telefon
   Użytkownicy mogą korzystać z przeszukiwania katalogu użytkowników podczas zapraszania uczestników przez telefon. Mogą również włączyć opcje odtwarzania powitania przed nawiązaniem połączenia i wymagać od uczestnika naciśnięcia „1” przed rozpoczęciem połączenia. Użytkownicy korzystający z Zoom Phone mogą zmienić swój identyfikator dzwoniącego przed zaproszeniem przez telefon.
  • Sprawdzanie połączenia z serwerem Zoom Phone
   Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ustawień statystyk, aby sprawdzić swoje połączenie z serwerem Zoom Phone w celu rozwiązania problemów z łącznością.
  • Ulepszenie rejestrów połączeń
   Jeżeli użytkownik oczekujący w kolejce połączeń wykonuje połączenie przy użyciu bezpośredniego numeru telefonu kolejki połączeń, powiązany wpis w rejestrze połączeń będzie zawierał bezpośredni numer telefonu kolejki połączeń. Wcześniej rejestry połączeń wyświetlały tylko bezpośredni numer telefonu użytkownika oczekującego w kolejce.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem dotyczący niewielkiego opóźnienia w wyświetlaniu wirtualnego tła podczas dołączania do spotkania
 • Rozwiązano problem z funkcją odtwarzania wideo i dźwiękiem stereo w wideo
 • Rozwiązano problem dotyczący niespójności podglądu linków

7 czerwca 2021 r. wersja 5.6.7 (1020)

Uwaga: tymczasowo wyłączyliśmy usługę Powiadomień o aktywnych aplikacjach, aby poprawić wrażenia użytkownika związane z korzystaniem z tej funkcji i wprowadzić ulepszenia.

Typ pobierania: ręczne

Uwaga: wydanie nowej wersji klienta zostało opóźnione do 8 czerwca 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Powiadomienia o aktywnych aplikacjach 
   Gdy ktoś na spotkaniu lub webinarze korzysta z dowolnej aplikacji, która ma dostęp do treści w czasie rzeczywistym lub informacji osobistych podczas spotkania, uczestnicy otrzymują powiadomienie o działaniu takiej aplikacji w czasie rzeczywistym. Wyświetlane są szczegółowe informacje o tym, które aplikacje mają dostęp do treści spotkania i który uczestnik korzysta z aplikacji, a kliknięcie danej aplikacji powoduje otwarcie strony Sklepu Zoom, na której można uzyskać więcej informacji.
   Uwaga: ta funkcja jest zależna od wersji przeglądarkowej, której wydanie jest zaplanowane na 14 czerwca 2021 r. i nie będzie widoczna do tego czasu. 

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący odrzucania połączeń telefonicznych podczas korzystania z niektórych zestawów słuchawkowych 

24 maja 2021 r. wersja 5.6.6 (950)

Typ pobierania: ręczne

Uwaga: wydanie nowej wersji klienta zostało opóźnione do 25 maja 2021 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowe opcje MSI/GPO
   • Włącz ciche automatyczne aktualizacje — EnableSilentAutoUpdate
    Umożliwia klientowi stacjonarnemu dyskretne sprawdzanie dostępności aktualizacji. Opcja jest domyślnie wyłączona w pakiecie MSI. Aby umożliwić jej działanie, należy włączyć istniejącą opcję AutoUpdate (automatyczne aktualizacje), która umożliwia klientowi sprawdzanie dostępności aktualizacji. Jeśli opcja ta jest wyłączona, komenda EnableSilentAutoUpdate zakończy się niepowodzeniem.
   • Wyłącz dostęp do Aplikacji Zoom w kliencie — DisableZoomApps
    Ta opcja MSI/GPO jest domyślnie wyłączona, a po włączeniu uniemożliwia dostęp do Aplikacji Zoom w kliencie. Ta wersja nie obejmuje Aplikacji Zoom. Udostępniamy informacje o tej opcji z wyprzedzeniem, aby w razie potrzeby organizacje miały wystarczająco dużo czasu na sprawdzenie, przetestowanie i wdrożenie tego ustawienia.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszenia wirtualnego tła 
   Administratorzy konta mogą wymagać od użytkowników używania wirtualnego tła, gdy ich wideo jest włączone, a także ustawić domyślne wirtualne tło spośród przesłanych domyślnych lub niestandardowych opcji. Jeśli urządzenie nie spełnia wymagań systemowych dotyczących wirtualnego tła, użytkownik nie może włączyć wideo.
  • Ulepszone powiadomienia o ochronie prywatności danych w przypadku przesyłania strumieniowego na żywo 
   Gdy rozpoczyna się przesyłanie strumieniowe na żywo, uczestnicy są powiadamiani o tym, kto może wyświetlać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione.
  • Ulepszona regulacja oświetlenia w przypadku podświetlenia od tyłu 
   Jeśli podczas wideo źródło światła znajduje się za uczestnikiem, jego postać zostanie rozjaśniona, podczas gdy oświetlenie za nimi pozostanie bez zmian.
  • Ulepszona transformacja 3D filtrów wideo 
   Ulepszenia renderowania filtrów wideo, zapewniające lepsze efekty 3D i przekształcenia po zastosowaniu ich na twarzy.
 • Funkcje spotkania
  • Ulepszone powiadomienia o ochronie prywatności danych w przypadku spotkań zarchiwizowanych 
   Gdy uczestnicy dołączają do spotkania, które jest archiwizowane lub rozpoczyna się archiwizacja, zostaną powiadomieni o tym, kto może wyświetlać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione.
 • Funkcje webinarów
  • Ulepszone powiadomienia o prywatności danych dla panelistów i uczestników, którzy nie zostali wyciszeni
   Paneliści, wyróżnieni paneliści i uczestnicy, którzy mogą zabierać głos, zostaną poinformowani o zmianie tego, kto może wyświetlać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione, w zależności od ich roli w webinarze.
  • Ulepszone powiadomienia o ochronie prywatności danych w przypadku dołączania do webinaru bez rejestracji 
   Informacje dla użytkowników dołączających do webinaru bez rejestracji o tym, kto może wyświetlać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione.
 • Funkcje telefonu
  • Dodawanie adresu e-mail do kontaktów w chmurze 
   Użytkownicy mogą wpisać adres e-mail podczas dodawania lub edytowania zsynchronizowanego kontaktu w chmurze.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że odpowiedzi na anonimowe pytania w pytaniach i odpowiedziach są widoczne dla wszystkich, a nie tylko dla anonimowego pytającego
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników występujący podczas próby ręcznej konwersji lokalnych nagrań podczas sesji na żywo 
 • Rozwiązano problem ze skrótem klawiszowym cofania notatek

26 kwietnia 2021 r. wersja 5.6.4 (765)

Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Widok wciągający
   Odtwórz atmosferę sali lekcyjnej lub konferencyjnej, umieszczając uczestników wideo na jednym wirtualnym tle. Uczestnicy są automatycznie umieszczani w dostarczonych scenach, ale prowadzący może przesłać własne niestandardowe tło i dostosować aranżacje według potrzeb. Funkcja ta wymaga posiadania klienta w wersji 5.6.3 lub nowszej i działa najlepiej w przypadku korzystania z wirtualnego tła, choć nie jest ono wymagane.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący błędów podczas przełączania urządzeń audio 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący braku możliwości zakończenia webinaru 

19 kwietnia 2021 r. wersja 5.6.3 (706)

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Ulepszone alerty dotyczące niezaufanego certyfikatu serwera 
   Alerty dotyczące niezaufanego certyfikatu serwera będą teraz zawierać dodatkowe informacje o błędzie, takie jak nieprawidłowa nazwa serwera na certyfikacie, nieudane sprawdzenie odwołania, niezaufany podmiot certyfikacyjny, nieprawidłowy certyfikat lub powiązany łańcuch certyfikatów. Użytkownicy będą również mogli przeglądać certyfikaty, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.
  • Ulepszone informacje o prywatności danych 
   Informacje dla użytkowników dotyczące różnych funkcji, takich jak ankiety, pytania i odpowiedzi, czat, tablica, napisy i inne, informujące o tym, kto może przeglądać, zapisywać i udostępniać informacje, zanim zostaną one udostępnione.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Nowe narzędzia notatki: znikające pióro 
   Oprócz narzędzi takich jak strzałki i reflektor, znikające pióro umożliwia prezenterowi wyróżnianie pewnych informacji na współdzielonym ekranie, ale wyróżnienia te znikają w ciągu kilku sekund. Zapewnia to łatwiejsze wyróżnianie informacji bez konieczności cofania lub usuwania notatek.
  • Wyraźniejsze oznaczenie włączenia/wyłączenie oryginalnego dźwięku 
   Przycisk funkcji oryginalnego dźwięku podczas spotkania/webinaru został ulepszony, aby zapewnić wyraźniejsze oznaczenie, kiedy funkcja jest włączona lub wyłączona.
  • Ulepszenie udostępniania ekranu z oknami Zoom
   W przypadku udostępniania ekranu i umożliwiania wyświetlania okien Zoom podczas udostępniania okna Zoom można zminimalizować.
 • Funkcje spotkania
  • Pełny pakiet emotikonów do reakcji 
   Wszystkie emotikony dostępne na czacie Zoom mogą służyć jako reakcja na spotkaniu. Prowadzący może również ograniczyć reakcje do standardowego zestawu lub zezwolić na korzystanie z pełnego pakietu emotikonów. 
 • Funkcje czatu
  • Pole menedżera dostępne na wizytówce 
   Gdy do szczegółów Twojego profilu zostanie dodany menedżer (ręcznie lub za pomocą mapowania SSO), będzie on również dostępny w klientach stacjonarnych i mobilnych. Tylko użytkownicy na Twoim koncie będą mogli zobaczyć Twojego menedżera w Twojej wizytówce.
  • Ulepszenia widoczności dezaktywowanych użytkowników
   Dezaktywowani użytkownicy nie będą już dostępni do wyszukiwania, chyba że istnieje już historia czatu z tym użytkownikiem. Informacje o profilu i dostępne opcje interakcji zostaną zmniejszone zgodnie ze statusem użytkownika. Zdezaktywowani użytkownicy będą wymienieni na dole każdej listy kontaktów lub grupy.
 • Funkcje telefonu
  • Odzyskiwanie historii połączeń, poczty głosowej i nagrań
   Jeśli administrator włączy tę funkcję, użytkownicy mogą przywrócić usuniętą historię, pocztę głosową lub nagranie w ciągu 30 dni. Po upłynieciu tego okresu zostanie ona trwale usunięta z konta. Ta funkcja musi być włączona przez Zoom.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa

29 marca 2021 r. wersja 5.6.1 (560)

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa

22 marca 2021 r. wersja 5.6.0 (536)

Uwaga: wydanie wersji klienta dla systemu macOS zostało opóźnione do 23 marca 2021 r.

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Ulepszenie połączeń trójstronnych w Zoom Phone 
  Gdy użytkownicy prowadzą rozmowę trójstronną i jeden z uczestników opuści połączenie, rozmowa będzie kontynuowana między pozostałymi dwoma użytkownikami.
 • Ulepszenie opcji MSI/GPO: AutoUpdate
  Opcja AutoUpdate spowoduje teraz usunięcie przycisku Sprawdź aktualizacje w kliencie, gdy przycisk jest wyłączony. Instalacja z włączoną opcją sprawdzania aktualizacji spowoduje zachowanie przycisku w kliencie i umożliwi użytkownikom sprawdzanie i instalowanie aktualizacji.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowe opcje MSI/GPO
   • Włącz udostępnianie schowka podczas zdalnego sterowania — EnableShareClipboardWhenRemoteControl
    Opcja domyślnie wyłączona. Jeśli opcja ta jest włączona, opcja „Udostępnij schowek” podczas zdalnego sterowania będzie włączona.
   • Ukryj połączenia przychodzące podczas spotkania — HidePhoneInComingCallWhileInMeeting
    Opcja domyślnie wyłączona. Jeśli opcja ta jest włączona, uniemożliwia wyświetlanie powiadomień o połączeniach przychodzących podczas spotkania.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszone testowanie urządzeń w celu integracji z portalem Epic 
   Użytkownicy, którzy dołączają do spotkania Zoom ze swoim lekarzem z portalu pacjenta Epic, będą teraz mogli przetestować kamerę, głośniki i mikrofon na swoim urządzeniu. Lekarz otrzyma jasne wyniki tego testu, aby jeszcze przed konsultacją telemedyczną wiedział o wszelkich problemach technicznych, jakie mogą wystąpić.
  • Dodatkowa opcja uwierzytelniania: użytkownicy na moim koncie 
   Można wybrać dodatkową metodę uwierzytelniania, która wymaga, aby użytkownicy dołączający do spotkania lub webinaru byli zalogowani na swoich profilach na Twoim koncie. Ta opcja stanowi dodatek do istniejących profili uwierzytelniania: użytkowników zalogowanych do Zoom, użytkowników zalogowanych do wybranych domen e-mail oraz użytkowników uwierzytelnionych zewnętrznie.
 • Funkcje webinarów
  • Dodatkowe elementy sterowania widokiem uczestnika
   Elementy sterujące układem widoku uczestnika będą również dostępne w panelu Uczestnicy po kliknięciu Więcej. Jest to dodatek do elementów sterowania widokiem uczestnika dostępnych w opcjach w zakładce Widok.
  • Ulepszona sesja treningowa i powiadomienia o webinarze na żywo 
   Powiadomienia dotyczące tego, czy Twój webinar jest nadal w trakcie sesji treningowej, czy jest transmitowany na żywo, będą widoczne dla wszystkich panelistów, a także dla prowadzącego.
  • Przesyłanie danych na czacie webinaru 
   Prowadzący webinaru i paneliści będą mogli wysyłać pliki na czacie. Aby wysyłać lub odbierać pliki, użytkownicy muszą korzystać z wersji 5.6.0 lub wyższej.
 • Funkcje czatu
  • Ulepszony filtr wyszukiwania: wzmianki @ja
   Wyszukiwania na czacie można zawęzić do wyników zawierających wzmianki o osobie, która wyszukuje.
  • Przeszukiwanie kanału w opcjach kanału 
   Opcję przeszukiwania określonego kanału czatu można również wybrać bezpośrednio w panelu informacyjnym danego kanału, bezpośrednio pod opcją Dodaj członków.
  • Łatwiejszy wybór emotikonów 
   Po wpisaniu „:” i co najmniej dwóch liter zostaną wyświetlone dostępne emotikony pasujące do podanej komendy. Na przykład wpisanie „:jo” spowoduje wyświetlenie następujących pasujących emotikonów: :joy:, :joy_cat:, :joystick:, :majong: oraz :black_joker:
 • Funkcje telefonu
  • Rozszerzenie Power Pack
   Jeżeli użytkownicy mają rozszerzenie Power Pack, mogą przeglądać linie telefoniczne i korzystać z funkcji sterowania podczas połączenia z małego panelu, który zawsze znajduje się nad innymi aplikacjami. Użytkownicy telefonów mogą również szybko znajdować kontakty oraz przeglądać nieodebrane połączenia i pocztę głosową.
  • Monitorowanie połączeń dla grup linii współdzielonych 
   Jeśli opcja ta jest włączona przez administratora, członkowie grupy linii współdzielonych, którzy sprawują kontrolę, mogą nasłuchiwać, szeptać, wtrącać się lub przejmować połączenia odebrane lub wysłane do grupy linii współdzielonej.
  • Ulepszenie interfejsu użytkownika dla powiadomień o nieznanej lokalizacji 
   Jeśli administrator włączy lokalizację użytkowników na potrzeby usług ratunkowych, użytkownicy, którzy nie włączyli uprawnień dotyczących lokalizacji, zobaczą czerwoną ikonę powiadomienia w zakładce Telefon. Ikona ta pojawia się również, gdy włączona jest obsługa osobistych lokalizacji, a użytkownicy znajdują się obecnie w nieznanej lokalizacji.
  • Ulepszenia interfejsu użytkownika dla połączeń przekazanych przez automatyczną recepcjonistkę 
   Połączenia przekazywane przez automatyczną recepcjonistkę są oznaczone nazwą automatycznej recepcjonistki, aby ułatwić ich identyfikację. Dotyczy to powiadomień o połączeniach przychodzących oraz historii połączeń, nagrywania i poczty głosowej.
  • Kopiowanie bezpośredniego numeru telefonu 
   Użytkownicy mogą łatwo skopiować swój bezpośredni numer telefonu ze swojej wizytówki profilu lub ustawień telefonu.
  • Odzyskiwanie historii połączeń, poczty głosowej i nagrań 
   Jeśli administrator włączy tę funkcję, użytkownicy mogą przywrócić usuniętą historię, pocztę głosową lub nagranie w ciągu 30 dni. Po upłynieciu tego okresu zostanie ona trwale usunięta z konta. Ta funkcja musi być włączona przez Zoom.
  • Pomijanie poczekalni przy przekształcaniu połączenia w spotkanie 
   Gdy użytkownicy przekształcają bieżące połączenie telefoniczne w spotkanie, drugi uczestnik połączenia pominie poczekalnię, jeśli poczekalnia jest włączona dla wszystkich i opcja pomijania również jest włączona.
  • Aktualizacja adresu do kontaktu w nagłym wypadku 
   Użytkownicy mogą ustawiać i aktualizować swój adres do kontaktu w nagłym wypadku bezpośrednio w kliencie. Wcześniej użytkownicy mogli go aktualizować tylko za pomocą portalu internetowego.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem z wirtualnym tłem wideo związany z odbiciem lustrzanym lub obracaniem wideo 
 • Rozwiązano problem z udostępnianiem slajdów na iPadzie używanym jako drugi monitor 
 • Rozwiązano problem dotyczący usuniętych uczestników webinaru, którzy próbują ponownie dołączyć i otrzymują wiadomość, że nie mogą ponownie dołączyć z powodu odrzucenia rejestracji 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący dodawania dodatkowych domen typu wildcard do profili uwierzytelniania 
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący błędu 103033 podczas próby dołączenia do spotkania 
 • Naprawiono problem polegający na tym, że identyfikator dzwoniącego był nieprawidłowy, jeśli domyślny identyfikator dzwoniącego był ustawiony na numer telefonu należący do grupy linii współdzielonej 

7 marca 2021 r. wersja 5.5.5 (13148,0305)

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący problemów z udostępnianiem w połączeniach przewodowych UDP w systemie MacOS 11.1 i 11.2

1 marca 2021 r. wersja 5.5.4 (13130,0228)

Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszony niestandardowy widok galerii z ukrytymi uczestnikami bez wideo 
   Niestandardową kolejność widoku galerii można wykorzystać nawet wtedy, gdy uczestnicy bez wideo są ukryci. Gdy uczestnik bez wideo włączy swoje wideo, zostanie ono dodane w prawym dolnym rogu ostatniej strony widoku galerii.
  • Wyraźniejsze oznaczenie udostępnionych treści
   Po rozpoczęciu udostępniania nad udostępnionymi treściami wyświetlane jest powiadomienie, wyraźnie pokazujące, co udostępniasz i kiedy uczestnicy mogą zobaczyć Twoje treści. Aby prowadzący otrzymał powiadomienie, że udostępnione treści są widoczne dla uczestników, co najmniej 80% uczestników musi korzystać z wersji 5.5.4 lub nowszej.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym nagrywaniem slajdów jako wirtualnego tła
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący znikania zrzutów ekranu czatu przed wysłaniem
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący notatek w przypadku rozszerzonego ekranu przy użyciu iPada i Apple Pencil
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący notatek na części ekranu

8 lutego 2021 r. wersja 5.5.2 (12513,0205)

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem podzbioru użytkowników dotyczący znikania zrzutów ekranu przed wysłaniem ich na czacie.

3 lutego 2021 r. wersja 5.5.1 (12484,0202)

Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Rozwiązano problem dotyczący nieprawidłowego działania flagi GPO/MSI „SetAccountIDsRestrictedToJoin”

1 lutego 2021 r. wersja 5.5.0 (12467.0131)

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Przeniesione i ulepszone elementy sterujące widokiem uczestników w przypadku webinarów 
  Opcje przekazywania określonych układów wideo uczestnikom webinaru zostały przeniesione z listy uczestników do przycisku Opcje widoku, znajdującego się w prawym górnym rogu głównego okna wideo. Opcje układu Zastosuj widok prowadzącego, Widok mówcy, Widok galeriiWidok standardowy (udostępniona zawartość z miniaturkami wideo) obejmują teraz Tryb obok siebie: głośnikTryb obok siebie: galeria podczas udostępniania zawartości. Niestandardowa kolejność w widoku galerii jest teraz obsługiwana przez panelistów, ale nie może być używana przez uczestników. Uczestnicy webinaru nie mogą już kontrolować swojego widoku webinaru; prowadzący i współprowadzący mają nad tym wyłączną kontrolę.
 • Utrzymujące się niewerbalne informacje zwrotne 
  Niewerbalne informacje zwrotne, które teraz wchodzą w skład reakcji na spotkanie, powrócą do poprzedniego zachowania, kiedy to utrzymywały się, dopóki uczestnik lub prowadzący ich nie usunął. Obejmuje to opcje Tak, Nie, WolniejSzybciej.
 • Ulepszenie funkcji zastępcy prowadzącego 
  Jeśli pierwotny prowadzący dołączy po zastępcy prowadzącego, pierwotny prowadzący zawsze odzyska kontrolę nad spotkaniem i przejmie rolę prowadzącego, a zastępca prowadzącego zmieni role. Jeśli funkcja współprowadzącego jest włączona dla danego spotkania, zastępca prowadzącego stanie się współprowadzącym. Jeśli funkcja współprowadzącego jest wyłączona, zastępca prowadzącego stanie się normalnym uczestnikiem.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Blokowanie lub akceptowanie tylko uczestników z określonych krajów/regionów 
   Podczas planowania spotkań opcja Akceptuj lub odmawiaj dostępu użytkownikom z określonych regionów i krajów będzie dostępna w Opcjach zaawansowanych. Prowadzący może zezwolić na dołączanie tylko uczestnikom z określonych krajów/regionów lub zablokować wszystkich uczestników z określonych krajów/regionów.
  • Wyświetlanie zsynchronizowanych kontaktów w podfolderach
   Jeśli użytkownicy skonfigurują integrację kontaktów, a ich kontakty są zorganizowane w podfolderach usługi firmy zewnętrznej (Outlook, Exchange lub Google), mogą wyświetlać te podfoldery w katalogu kontaktów.
  • Obróć kamerę 
   Użytkownicy klienta stacjonarnego w systemie macOS mogą teraz obracać obraz wideo z kamery o 90°. Można to zrobić wiele razy, aby całkowicie odwrócić wideo, co pozwala na odwrócone konfiguracje kamer.
  • Dodatkowe opcje MSI/GPO
   • Wymagaj nowego logowania SSO po uruchomieniu klienta — DisableKeepSignedInWithSSO
    Opcja ta uniemożliwia klientowi korzystanie z ostatnich informacji o sesji logowania SSO i wymaga ponownego logowania przy każdym ponownym otwarciu klienta. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Wymagaj nowego logowania za pomocą konta Google po uruchomieniu klienta — DisableKeepSignedInWithGoogle
    Opcja ta uniemożliwia klientowi wykorzystanie ostatnich informacji o sesji logowania za pomocą konta Google i wymaga ponownego logowania przy każdym ponownym otwarciu klienta. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Wymagaj nowego logowania SSO po uruchomieniu klientaDisableKeepSignedInWithFacebook
    Opcja ta uniemożliwia klientowi korzystanie z ostatnich informacji o sesji logowania za pomocą konta Facebook i wymaga ponownego logowania przy każdym ponownym otwarciu klienta. Opcja domyślnie wyłączona.
   • Ustaw przetwarzanie sygnału audio dla urządzeń audio systemu Windows — SetAudioSignalProcessType
    Wartość domyślna to Auto (0), ale można ją również wyłączyć (1) (tryb surowego dźwięku) lub włączyć (2) (domyślne przetwarzanie sygnału systemu Windows).
   • Tłumienie szumów audio — SetSuppressBackgroundNoiseLevel
    Wartość domyślna to Auto (0), ale można ją również ustawić na Niskie (1), Średnie (2) lub Wysokie (3). Opcja Wysokie wymaga pakietu ulepszeń audio (zawartego w MSI), a jeśli nie jest on obecny, klient powróci do trybu Auto.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Udostępnianie i odtwarzanie plików wideo bezpośrednio na spotkaniu 
   Opcja Wideo w sekcji Zaawansowane opcje udostępniania umożliwia wybranie pliku wideo, który zostanie otwarty przez Zoom i odtworzony na spotkaniu jako udostępniona zawartość. Prowadzący posiada typowe elementy sterujące odtwarzacza wideo (pauza/odtwarzanie, regulacja głośności, pełny ekran, długość wideo/czas od początku wideo), które nie są widoczne dla innych uczestników podczas udostępniania. Obsługiwane są pliki MP4 i MOV, a maksymalna rozdzielczość wideo to 1080p.
  • Rozmyte tło
   Użytkownicy mogą teraz zdecydować się na rozmycie tła zamiast wybierania określonego wirtualnego tła, zapewniając dodatkową prywatność, gdy tło z logo jest niedostępne lub jest niepotrzebne.
  • Udostępnianie dźwięku mono lub stereo — Windows, macOS, Linux
   W przypadku udostępniania treści i chęci udostępnienia również dźwięku z komputera użytkownicy mogą wybrać dźwięk mono lub stereo. Tylko użytkownik udostępniający dźwięk będzie musiał korzystać z tej lub nowszej wersji klienta.
 • Funkcje spotkania
  • Reakcje w przypadku spotkań szyfrowanych end-to-end 
   Reakcje na spotkanie można teraz wykorzystywać podczas spotkań E2EE.
  • Prywatny czat 1:1 w przypadku spotkań szyfrowanych end-to-end
   Prywatne czaty 1:1 mogą być teraz wykorzystywane podczas spotkań E2EE, umożliwiając wysyłanie wiadomości do wszystkich uczestników i prywatne wiadomości między dwoma uczestnikami.
 • Funkcje telefonu
  • Wysyłanie SMS-ów na międzynarodowe numery telefonów 
   Użytkownicy mogą wysyłać i odbierać SMS-y w określonych krajach/regionach. Stawki za wiadomości wysyłane na międzynarodowe numery telefonów będą naliczane zgodnie z tabelą stawek za wiadomości międzynarodowe. Ta funkcja musi być włączona przez administratora.
  • Obsługa wiadomości SMS i MMS w jednym dymku wiadomości 
   Tekst (SMS) i obrazy (MMS) mogą być wyświetlane w jednym dymku wiadomości. Wcześniej tekst i obrazy musiały znajdować się w oddzielnych dymkach wiadomości.
  • Dodawanie kontaktów bez określania adresu e-mail
   Użytkownicy mogą dodawać kontakty telefoniczne, podając nazwę i numer telefonu. Wcześniej użytkownicy musieli korzystać z integracji kalendarza, aby dodawać kontakty bez adresu e-mail.
  • Dodatkowy dzwonek
   Użytkownicy mogą ustawić własny dzwonek jako sygnał dźwiękowy.
  • Powiadomienia poczty głosowej
   Użytkownicy zobaczą powiadomienie, gdy otrzymają nową wiadomość na poczcie głosowej.
  • Odbieranie połączeń grupowych
   Właściciele kont i administratorzy mogą korzystać z portalu internetowego do tworzenia grup odbierania połączeń i dodawania użytkowników telefonów jako członków. Wszyscy członkowie grup widzą powiadomienia o połączeniach, gdy nadejdzie połączenie przychodzące do dowolnego członka. Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie na niektórych urządzeniach Yealink. Ta funkcja musi być włączona przez Zoom.
 • Funkcje czatu
  • Powrót do poprzedniego czatu
   Możliwość powrotu do poprzedniego kanału czatu lub kontaktu, a także przejścia do przodu. Dzięki temu można odpowiedzieć na pilną prośbę lub wiadomość, a następnie szybko wrócić do kanału, na którym wcześniej pracowano, bez konieczności wyszukiwania go między innymi kanałami.
  • Prośba o kontakt bezpośrednio z kanału czatu 
   Gdy tworzysz nowy kanał lub dodajesz kontakty do kanału, prośba o kontakt zostanie wysłana automatycznie, jeśli powiązany e-mail nie jest już istniejącym kontaktem. Po zaakceptowaniu prośby kontakt ten zostanie automatycznie dodany do kanału. Oczekujące prośby można usunąć, a osoba wysyłająca prośby zostanie powiadomiona, gdy prośba zostanie zaakceptowana.

Rozwiązane problemy

 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Poprawione drobne błędy

11 stycznia 2021 r. wersja 5.4.9 (59931.0110)

Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Blokowanie lub ostrzeganie przed niezaszyfrowanym ruchem
  Cały nieszyfrowany ruch w aplikacji Zoom zostanie zablokowany i nie będzie mógł się łączyć ze spotkaniami lub webinarami. Inny zewnętrzny nieszyfrowany ruch, taki jak połączenia telefoniczne i przesyłanie strumieniowe RTMP, będzie dozwolony, ale wszyscy uczestnicy zostaną ostrzeżeni, że spotkanie nie jest całkowicie zaszyfrowane z powodu nieszyfrowanych punktów końcowych.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowa opcja MSI/GPO
   • Nie przeszkadzać podczas udostępniania — EnableDoNotDisturbInSharing
    Administratorzy mogą uruchomić klienta z większą kontrolą nad ustawieniem klienta stacjonarnego Wycisz powiadomienia systemowe podczas udostępniania, które wycisza powiadomienia Zoom i ustawia status Zoom na „Nie przeszkadzać”. Opcja domyślnie włączona.
   • Wymuszaj wewnętrzne uwierzytelnianie spotkań —SetDevicePolicyToken
    Administratorzy konta mogą zastosować bardziej zaawansowane uwierzytelnianie i ograniczony profil konta, wymuszając uwierzytelnianie użytkowników podczas spotkań wewnętrznych i jednocześnie umożliwiając użytkownikom dołączanie do spotkań zewnętrznych z ustawieniami zabezpieczeń wprowadzonymi przez konto zewnętrzne.
 • Funkcje spotkania
  • Prowadzący może przyjmować uczestników z poczekalni, gdy przebywa w oddzielnym pokoju 
   Prowadzący jest powiadamiany o uczestnikach w poczekalni, nawet gdy przebywa w oddzielnym pokoju. Prowadzący może przyjąć każdego uczestnika pojedynczo lub wszystkich naraz. Jeśli wstępne przypisania oddzielnych pokojów są aktywne, uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do wstępnie przypisanych oddzielnych pokojów. W przeciwnym razie prowadzący może przydzielić uczestników bezpośrednio do wybranego przez siebie oddzielnego pokoju.

Rozwiązane problemy

 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Poprawione drobne błędy

21 grudnia 2020 r. wersja 5.4.7 (59780.1220)

Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Obsługa procesorów Apple Silicon
   Klient stacjonarny Zoom lepiej obsługuje komputery z procesorami ARM. Osobny instalator jest dostępny do pobrania w Centrum pobrań Zoom.
  • Ulepszona integracja kontaktów w chmurze w przypadku funkcji czatu/połączeń 
   Kontakty zaimportowane w ramach integracji kontaktów można teraz łatwo dodać jako kontakt Zoom. Po zatwierdzeniu jako kontakt Zoom, można zadzwonić lub spotkać się z danym kontaktem i zobaczyć jego status Zoom.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Ulepszone niewerbalne informacje zwrotne i reakcje
   Opcje niewerbalnych informacji zwrotnych zostały przeniesione do przycisku Reakcje, a wszystkie reakcje będą wyświetlane w rogu wideo uczestników. Prowadzący zobaczy reakcje każdego uczestnika na liście uczestników, a także łączną liczbę wyświetleń każdej reakcji na dole listy.
  • Zgłaszanie się dla prowadzącego i współprowadzącego
   Prowadzący i współprowadzący mogą korzystać z funkcji zgłaszania się, tak jak uczestnicy spotkania i webinaru.
  • Raporty z ankiety dostępne podczas sesji na żywo 
   Prowadzący spotkanie lub webinar będzie teraz mógł pobrać pełne wyniki ankiety po jej zamknięciu podczas sesji na żywo, zamiast czekać na zakończenie spotkania lub webinaru. Spowoduje to uruchomienie przeglądarki i rozpoczęcie pobierania raportu z ankiety w formacie CSV.
 • Funkcje spotkania
  • Ulepszone grupowanie opcji bezpieczeństwa podczas planowania
   Opcja Tylko uwierzytelnieni użytkownicy mogą dołączyć znajduje się teraz w sekcji Bezpieczeństwo w oknie planowania i jest zgrupowana z opcjami Kod dostępu i Poczekalnia, aby umożliwić łatwiejszy wybór i korzystanie z funkcji bezpieczeństwa.
 • Funkcje telefonu
  • Obsługa wiadomości tekstowych (SMS i MMS)
   Użytkownicy posiadający licencje Zoom Phone Pro mogą używać przypisanych im bezpośrednich numerów telefonów do wysyłania lub odbierania wiadomości tekstowych (SMS i MMS). Zobacz nasze odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące SMS-ów, aby uzyskać więcej informacji.
  • Ulepszenia kolejek połączeń z monitorowaniem połączeń
   Jeśli monitorowanie połączeń jest włączone dla kolejki połączeń, członkowie i osoby nadzorujące mogą łatwo monitorować swoje kolejki i korzystać z funkcji monitorowania połączeń.
  • Gong zakończenia połączenia
   Użytkownicy usłyszą gong i zobaczą powiadomienie, gdy połączenie zostanie nagle zakończone, zazwyczaj z powodu słabego połączenia sieciowego, lub gdy rozmówca zakończy połączenie.
  • Uruchamianie zewnętrznej aplikacji lub adresu URL dla połączeń przychodzących
   Użytkownicy mogą skonfigurować Zoom Phone tak, aby uruchamiał określoną aplikację lub adres URL po odebraniu połączenia. Mogą określić dodatkowe parametry w aplikacji lub na stronie internetowej z argumentami %; na przykład imię i nazwisko oraz identyfikator dzwoniącego.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy
 • Ulepszenia bezpieczeństwa

12 grudnia 2020 r. wersja 5.4.6 (59301.1211)
Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

8 grudnia 2020 r. wersja 5.4.6 (59296.1207)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Zmień zachowanie powiadomień na pulpicie o nadchodzących spotkaniach na domyślne
  Nowi użytkownicy będą mieli domyślnie włączone to ustawienie, które przypomina o nadchodzących spotkaniach poprzez powiadomienie na pulpicie. Zmiana nie wpłynie na dotychczasowych użytkowników, którzy zachowają to ustawienie w obecnej formie na swoim profilu. Opcje tę można włączyć na stronie Ustawienia w portalu internetowym Zoom lub w ogólnych ustawieniach klienta stacjonarnego.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Ostrzeżenie o częściowo zaszyfrowanym spotkaniu 
   Nieszyfrowane połączenia, takie jak połączenie audio przez telefon, nieszyfrowane urządzenia SIP/H.323 lub przesyłanie strumieniowe przez RTMP będą ostrzegać prowadzącego i innych uczestników, że niektóre aspekty spotkania nie są w pełni zaszyfrowane z powodu nieszyfrowanych punktów końcowych.
  • Dodatkowa opcja MSI/GPO
   • Wyłącz filtry wideo — DisableVideoFilters
 • Funkcje spotkania
  • Rozszerzone uprawnienia współprowadzącego w zakresie oddzielnych pokojów
   Współprowadzący mają te same opcje sterowania oddzielnymi pokojami, co prowadzący spotkanie, takie jak otwieranie i zamykanie oddzielnych pokojów, przypisywanie uczestników itp.
  • Przenieś uczestników z oddzielnego pokoju do sesji głównej
   Prowadzący i współprowadzący mają możliwość przypisania uczestnika z powrotem do sesji głównej, zamiast zamykania wszystkich oddzielnych sesji.
 • Funkcje telefonu
  • Ulepszone powiadomienie o nieznanym adresie do kontaktu w nagłym wypadku 
   Dla użytkowników, którzy włączyli lokalizację na potrzeby usług ratunkowych, poprawiliśmy widoczność wyskakującego powiadomienia z prośbą o potwierdzenie lub zaktualizowanie adresu do kontaktu w nagłym wypadku, gdy znajdują się w nieznanej lokalizacji. Aktualny adres użytkownika do kontaktu w nagłym wypadku jest teraz stale wyświetlany w zakładce Telefon w ustawieniach klienta.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy związane z aktualizacją macOS Big Sur
 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Poprawione drobne błędy

23 listopada 2020 r. wersja 5.4.4 (58903.1122)
Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Rozwiązano problemy związane z wysokim użyciem procesora po aktualizacji Big Sur — macOS

16 listopada 2020 r. wersja 5.4.3(58887.1115)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Interfejs inny niż podczas spotkania wideo będzie wyglądał tak samo, jak w przypadku spotkania wideo z wyłączonym wideo 
  Podczas spotkań zaplanowanych z wyłączonym wideo będą teraz wyświetlane tylko zdjęcia profilowe lub imiona, a nie zwykły ekran z informacjami o spotkaniu i opcjami.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Udostępnij wiele programów jednocześnie 
   Użytkownicy mogą wybrać do udostępniania wiele programów komputerowych naraz, zamiast udostępniać cały swój pulpit. Inne programy i niezajęte obszary na pulpicie nie będą widoczne dla oglądającego. Osoba udostępniająca zawsze będzie wiedziała, które aplikacje udostępnia, dzięki zielonej ramce. Tylko użytkownik korzystający z tej funkcji będzie musiał posiadać wersję 5.4.3; oglądający mogą łączyć się przez starsze wersje.
 • Funkcje spotkania
  • Ulepszone zgłaszanie nadużyć użytkowników podczas spotkania 
   Uproszczony proces zgłaszania nadużyć do Zoom przez prowadzących spotkanie i uczestników.
  • Zawieś aktywność uczestników 
   Nowa opcja w panelu Bezpieczeństwo umożliwia natychmiastowe zawieszenie wszystkich działań uczestników, co spowoduje wyciszenie całego obrazu i dźwięku, zatrzymanie udostępniania ekranu, zamknięcie wszystkich oddzielnych pokojów i wstrzymanie nagrywania.
 • Funkcje czatu
  • Przypinanie wiadomości na czacie 
   Użytkownicy mogą przypinać wiadomość w kanale. Przypięte wiadomości będą wyświetlały się u góry kanału. Przypięcia można usuwać, zastępować lub ukrywać. Rejestr przypiętych wiadomości jest dostępny w panelu opcji kanału.

Rozwiązane problemy

 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Poprawione drobne błędy

9 listopada 2020 r. wersja 5.4.2 (58740.1105)
Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

28 października 2020 r. wersja 5.4.1 (58698.1027)
Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

26 października 2020 r. wersja 5.4.0 (58631.1025)
Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Synchronizuj podfoldery w kontaktach w chmurze 
   Podczas synchronizowania kontaktów z usługi Office 365 oprócz głównego folderu kontaktów będą teraz synchronizowane również podfoldery.
  • Ulepszone logowanie dla użytkowników Zoom dla rządu 
   Podczas pobierania klienta stacjonarnego z portalu internetowego Zoom dla rządu menu rozwijane przełącznika będzie natychmiast dostępne.
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Planowanie z niestandardowym limitem czasu Dołącz przed prowadzącym 
   Użytkownicy mogą planować spotkania z ustawieniem Dołącz przed prowadzącym, aby umożliwić uczestnikom dołączenie na 5, 10 lub 15 minut przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia. Opcja ta może być używana tylko wtedy, gdy identyfikator spotkania jest ustawiony na generowany automatycznie. 
 • Funkcje spotkania
  • Szyfrowanie end-to-end (E2E) spotkań
   Szyfrowanie end-to-end (E2E) spotkań jest teraz dostępne w podglądzie technicznym. Właściciele kont i administratorzy mogą włączyć szyfrowanie end-to-end spotkań, zapewniając w razie potrzeby dodatkową ochronę. Włączenie szyfrowania end-to-end (E2E) dla spotkań wymaga od wszystkich uczestników spotkania dołączania z klienta stacjonarnego Zoom, aplikacji mobilnej lub Zoom Rooms. Użytkownicy nie będą mogli dołączać za pomocą telefonu, urządzeń SIP/H.323, konfiguracji na serwerach lokalnych ani klientów Lync/Skype, ponieważ te punkty końcowe nie mogą korzystać z szyfrowania end-to-end. Klient internetowy Zoom i klienci firm zewnętrznych korzystający z zestawu Zoom SDK również nie są obsługiwani w momencie wdrażania tej opcji. Włączenie tego ustawienia wyłącza również następujące funkcje: dołączanie przed gospodarzem, nagrywanie w chmurze, przesyłanie strumieniowe, transkrypcja na żywo, oddzielne pokoje, ankiety i reakcje na spotkanie. To ustawienie włącza się w portalu internetowym Zoom na poziomie konta, grupy i użytkownika, i można je zablokować na poziomie konta lub grupy. 
  • Dodatkowe opcje udostępniania w ramach funkcji Udostępnianie na pobliskim urządzeniu w Zoom Rooms 
   Udostępnianie na pobliskim urządzeniu obsługuje teraz udostępnianie określonych aplikacji, udostępnianie dźwięku z komputera i optymalizację pod kątem wideo na pełnym ekranie.
  • Zmień dzwonek dla zaproszeń na spotkania i rozmów telefonicznych
   Użytkownicy mogą zmienić swój dzwonek na dzwonek z określonej listy. Dzwonek dotyczy przychodzących zaproszeń na spotkania i połączeń telefonicznych.
  • Ulepszone zachowanie w zakresie wstępnie przypisanych oddzielnych pokojów 
   Wstępnie przypisani uczestnicy dołączający po otwarciu oddzielnych pokojów będą teraz automatycznie przypisywani do swojego oddzielnego pokoju.
 • Funkcje czatu
  • Wyszukiwanie wiadomości oznaczonych gwiazdką 
   Użytkownicy mogą przeszukiwać wiadomości oznaczone gwiazdką lub filtrować wyszukiwanie tylko do wiadomości oznaczonych gwiazdką.
  • Ograniczenia rozmiaru pliku 
   Administratorzy konta mogą ograniczyć rozmiar pliku dozwolony na czacie IM.
 • Funkcje telefonu
  • Tryb rozruchowy dla lokalizacji użytkowników na potrzeby usług ratunkowych
   Jeśli tryb rozruchowy jest włączony przez właściciela konta lub administratora, użytkownicy telefonów mogą zgłaszać swoje bieżące lokalizacje jako lokalizacje firmy i/lub raportować podstawowe dane sieciowe dla istniejących lokalizacji firmy. Dane o lokalizacji i sieci zgłaszane przez użytkowników muszą zostać zatwierdzone przez administratorów, zanim staną się aktywną częścią zdefiniowanych lokalizacji firmy. Operacje te będą wysyłać powiadomienia e-mail do administratorów (co najwyżej jeden e-mail dziennie).
  • Powiadomienia o połączeniach dla zajętych użytkowników w kolejce połączeń 
   Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy oczekujący w kolejce połączeń mogą otrzymywać połączenia z kolejki, gdy są zajęci rozmową.
  • Rezygnuj z określonych kolejek połączeń 
   Użytkownicy, którzy oczekują w wielu kolejkach połączeń, mogą zrezygnować z określonych kolejek połączeń, aby wyłączyć powiadomienia o połączeniach z tych kolejek połączeń.

Rozwiązane problemy

 • Ulepszenia bezpieczeństwa
 • Poprawione drobne błędy

12 października 2020 r. wersja 5.3.2 (53291.1011)
Typ pobierania: ręczne


Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Dodatkowe opcje Plist
   • Nagrywaj i wysyłaj wiadomości głosowe — ShowVoiceMessageButton
 • Funkcje webinarów
  • Obsługa hiperłączy w przypadku pytań i odpowiedzi 
   Uczestnicy mogą teraz klikać linki wysyłane podczas pytań i odpowiedzi.
  • Informacja przy pytaniach i odpowiedziach, że inny panelista odpowiada na pytanie 
   Przy pytaniach będzie teraz pojawiać się informacja, jeśli to inny panelista aktualnie wpisuje odpowiedź, dzięki czemu dwie osoby nie będą pracować nad tym samym pytaniem.
  • Pytania odrzucone w ramach pytań i odpowiedzi ukryte przed uczestnikami
   Pytania odrzucone przez prowadzącego lub panelistów są teraz ukryte przed uczestnikami, co pozwala uniknąć niepotrzebnego zamieszania.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

28 września 2020 r. wersja 5.3.1 (52877.0927)
Typ pobierania: zalecane

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

21 września 2020 r. wersja 5.3.0 (52651.0920)
Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Ulepszenie synchronizacji integracji kalendarza
   Usunięcie spotkania w kliencie stacjonarnym spowoduje teraz usunięcie wydarzenia z synchronizowanego kalendarza, jeśli zostanie udzielone uprawnienie do zapisu.
  • Ulepszony interfejs Edytuj kraj podczas planowania
   Dostosowywanie krajów zawartych w zaproszeniu na spotkanie podczas planowania, w których można się dołączyć do spotkania, zostało teraz ulepszone, aby ułatwić dodawanie, usuwanie i zmianę kolejności krajów.
  • Efekty
   Użytkownicy mogą teraz stosować filtry brwi, wąsów i brody oraz pomadki jako część swojego wyglądu w wideo. Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta.
  • Ulepszone planowanie z ustawieniami domyślnymi 
   Podczas planowania nowego spotkania zawsze będą sprawdzane ustawienia internetowe użytkownika i będą one używane jako domyślne. Wszelkie zmiany względem ustawień domyślnych zostaną zapisane tylko dla danego spotkania.
  • Dodatkowe opcje MSI/GPO
   • Podświetlenie mówcy podczas mówienia — zPolicy_EnableSpotlightSelf
   • Wyświetl do 49 uczestników na ekran w widoku galerii — zPolicy_Enable49Video
   • Wyślij przypomnienie na () minut(y) przed moimi nadchodzącymi spotkaniami — zPolicy_EnableRemindMeetingTime
  • Odinstaluj klienta stacjonarnego przez MDM
 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Przewijaj napisy do góry
   Napisy będą teraz przewijały się do góry w miarę dodawania nowych napisów. Użytkownicy mogą również poruszać się po napisach, przeciągając tekst.
  • Wyjaśnienie dotyczące niezgodności wirtualnego tła
   Jeśli nie możesz korzystać z funkcji wirtualnego tła, klient stacjonarny przedstawi wyjaśnienie, na przykład, że procesor i7-5500U nie jest obecnie zgodny z tą funkcją.
 • Funkcje spotkania
  • Samodzielny wybór oddzielnego pokoju
   Prowadzący może teraz tworzyć oddzielne pokoje z możliwością samodzielnego wyboru oddzielnego pokoju przez uczestników. Jeśli ta opcja jest włączona, uczestnicy mogą swobodnie poruszać się między oddzielnymi pokojami bez pomocy prowadzącego. Zarówno prowadzący spotkanie, jak i uczestnicy muszą posiadać klienta w wersji 5.3.0 lub nowszej, aby samodzielnie wybierać oddzielne pokoje. 
  • Udostępnij pliki za pomocą Microsoft SharePoint
   Uczestnicy mogą teraz udostępniać pliki z programu SharePoint bezpośrednio za pośrednictwem czatu podczas spotkania.
 • Funkcje czatu
  • Ukryj boty czatu na liście IM
   Użytkownicy mogą ukrywać boty czatu włączone przez administratora, z których nie korzystają.
  • Menu prawego przycisku myszy dla linków na czacie IM
   Kliknięcie linku prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu z opcjami kopiowania lub otwierania linku.
  • Ulepszony podgląd obrazu i przeglądarka obrazów
   Obrazy wysyłane na czacie IM lepiej integrują się z wysłanym tekstem, a obrazy będą otwierane w nowej przeglądarce obrazów klienta stacjonarnego Zoom.
  • Ulepszony podgląd linków
   Linki do spotkania Zoom będą teraz wyświetlać więcej szczegółów, takich jak nazwa spotkania, identyfikator, godzina rozpoczęcia, przycisk Dołącz i czas trwania spotkania (jeśli zostało już zakończone).
  • Wyszukiwanie zaawansowane
   Użytkownicy klienta stacjonarnego mogą filtrować pliki według następujących kryteriów: Kolejność, Wysłane przez oraz Data. Użytkownicy klienta mobilnego mogą filtrować pliki według kryterium Kolejność. Wszystkie wyniki wyszukiwania obrazów będą wyświetlane jako podgląd miniatur. Wyniki dotyczące kanałów i kontaktów również zostaną podzielone na osobne kategorie. Użytkownicy mogą również wyczyścić listę ostatnich wyszukiwań. 
  • Opcja Oznacz jako nieprzeczytane dla obrazów i plików
   Przesłane pliki i obrazy można teraz oznaczyć jako nieprzeczytane. 

Rozwiązane problemy

 • Rozwiązano problem z oddzielnymi pokojami, które nie były zgodne z ustawieniami/ograniczeniami sesji głównej
 • Rozwiązano problem z błędem zapisywania niektórych czatów podczas webinarów
 • Rozwiązano problem związany z możliwością kopiowania wiadomości na czacie podczas spotkań zgodnych z HIPAA
 • Rozwiązano problem z opcją Wyświetl więcej ustawień w kliencie, który nie przekierowywał do spersonalizowanej strony klienta, w przypadku logowania przez SSO
 • Poprawione drobne błędy

 

8 września 2020 r. wersja 5.2.3 (45120.0906)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Wyłącz opcje telefonu dla uczestników webinaru 
  Tymczasowo wyłączyliśmy opcje telefonu dla uczestników webinaru i planujemy włączyć je ponownie w ciągu najbliższych kilku tygodni. W międzyczasie uczestnicy mogą łączyć się z dźwiękiem webinaru za pośrednictwem klienta stacjonarnego Zoom, klienta internetowego lub aplikacji mobilnej. Prowadzący webinarów i paneliści nadal mogą dołączyć przez telefon, a także przez audio z komputera. 

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

1 września 2020 r. wersja 5.2.2 (45106.0831)
Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Niestandardowe języki w tłumaczeniu 
   Oprócz dostępnych języków domyślnych są teraz obsługiwane języki niestandardowe. Języki niestandardowe muszą być skonfigurowane przez prowadzącego w portalu internetowym. Tłumacze i uczestnicy uzyskujący dostęp do języków niestandardowych będą musieli korzystać z klienta w wersji 5.2.1 lub nowszej.
  • Tryb dźwięku Hi-Fi 
   Ta opcja w menu Dźwięk zaawansowany ulepsza tryb Oryginalny dźwięk, umożliwiając wyłączenie eliminacji echa i przetwarzania końcowego, jednocześnie podnosząc jakość kodeka audio do 48 kHz, 96 Kb/s mono/192 kb/s stereo, zapewniając profesjonalną transmisję dźwięku w edukacji muzycznej i zastosowaniach związanych z występami. Wymagany jest profesjonalny interfejs audio, mikrofon i słuchawki.
  • Organizacja niestandardowego widoku galerii 
   Prowadzący i współprowadzący mogą teraz zmienić kolejność widoku galerii zgodnie z własnymi potrzebami i zdecydować, czy włączyć ten widok dla uczestników, czy zezwolić uczestnikom na tworzenie własnych widoków niestandardowych. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć wideo do żądanej pozycji w widoku galerii, a ten układ pozostanie na swoim miejscu po zwolnieniu przycisku myszy.
  • Wiele przypięć i wiele wyróżnień 
   Za pozwoleniem prowadzącego użytkownicy będą mogli teraz przypiąć do 9 uczestników po swojej stronie. Prowadzący może również wyróżnić do 9 uczestników dla wszystkich uczestników spotkania.
 • Funkcje webinarów
  • Opcje dźwięku w telefonie dla uczestników webinaru 
   Uczestnicy webinaru mają teraz dostęp do opcji dźwięku Rozmowa telefoniczna i Zadzwoń do mnie oprócz opcji Głos komputera. Administrator musi włączyć funkcję premium Wywołanie w portalu internetowym, która wymaga rozszerzenia Prowadzenie konferencji głosowej.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

17 sierpnia 2020 r. wersja 5.2.1 (44040.0816)
Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Główne funkcje
  • Zezwalaj prowadzącemu na wyłączanie wyciszenia uczestników za pomocą wstępnie wyrażonej zgody
   Prowadzący może planować spotkania i webinary z prośbą o pozwolenie na wyłączenie wyciszenia uczestników, co umożliwia uczestnikom wstępne wyrażenie zgody na to, aby prowadzący miał możliwość wyłączenia ich wyciszenia w razie potrzeby podczas dołączania do spotkania. Ta wstępna zgoda będzie obowiązywać podczas wszystkich spotkań z tym prowadzącym i może zostać odwołana przez uczestnika w dowolnym momencie.
 • Funkcje czatu
  • Kontrola administratora nad tym, kto (wewnętrzny/zewnętrzny) może dodać więcej członków do kanału
   Ze względów bezpieczeństwa i prywatności administratorzy kanału mogą kontrolować, czy kontakty zewnętrzne mogą dodawać nowych członków do kanałów i czatów grupowych. Kanał można skonfigurować tak, aby umożliwić wszystkim członkom kanału lub tylko członkom organizacji dodawanie nowych członków do kanałów.
 • Funkcje telefonu
  • Zaznacz tekst, aby nawiązać połączenie
   Użytkownicy mogą zaznaczyć numer telefonu, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję nawiązania połączenia z zaznaczonym numerem.
  • Powiadomienie o połączeniu przychodzącym dla wewnętrznego zespołu interwencyjnego
   Członkowie wewnętrznego zespołu interwencyjnego zobaczą specjalne powiadomienie o połączeniu przychodzącym, gdy użytkownik telefonu zadzwoni na numer alarmowy (PSAP). Powiadomienie umożliwia członkom odbieranie połączeń, które nie zostały jeszcze odebrane, lub podsłuchiwanie połączeń odebranych przez PSAP.

Rozwiązane problemy

 • Kolejka połączeń nadal przekierowuje połączenia do użytkowników po wylogowaniu
  Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy, którzy opuszczają kolejkę połączeń, nadal otrzymują połączenia aktywne w kolejce.
 • Poprawione drobne błędy

5 sierpnia 2020 r. wersja 5.2.0 (42634.0805)
Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

4 sierpnia 2020 r. wersja 5.2.0 (42625.0804)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

  • Hasła do spotkań i webinarów będą teraz nazywane kodami dostępu
   Hasła do spotkań i webinarów będą teraz nazywane kodami dostępu, aby uniknąć mylenia z indywidualnym hasłem użytkownika, którego nigdy nie należy udostępniać. 
  • Usunięto możliwość dodawania nowych członków do kanałów i czatów grupowych przez kontakty zewnętrzne
   Ze względów bezpieczeństwa i prywatności kontakty zewnętrzne nie mogą już dodawać nowych członków do kanałów i czatów grupowych. Tylko członkowie kanału, którzy są częścią organizacji administratora kanału, będą mogli dodawać nowych członków do kanałów i czatu grupowego. 
  • Domyślnie pokazuj imię osoby dodającej notatkę
   Opcja Pokaż imiona osób dodających notatki podczas udostępniania treści jest teraz domyślnie włączona. 
  • Usunięto spację dodawaną po komendzie @wzmianka 
   Gdy użytkownicy wpiszą komendę @wzmianka na czacie, spacja nie jest już automatycznie dodawana po komendzie @wzmianka. Spacje są nadal dodawane, gdy użytkownicy wprowadzają wiele kolejnych komend @wzmianka.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Filtry wideo
   Użytkownicy mogą stosować filtry wideo, aby zmienić wygląd swojego wideo za pomocą gradacji kolorów, filtrów pierwszego planu i ramek.
  • Udostępnij plik PowerPoint lub Keynote jako wirtualne tło w wersji beta
   Użytkownicy mogą wybrać plik PowerPoint lub Keynote, aby wyświetlał się jako ich wirtualne tło, i poruszać się po slajdach za pomocą strzałek w lewo i w prawo. Ta opcja znajduje się w menu Udostępnij ekran w opcjach zaawansowanych. Obecnie jest to funkcja w wersji beta. 
  • Dostosuj opcję Popraw mój wygląd
   Użytkownicy mogą dostosować gładkość skóry za pomocą funkcji Popraw mój wygląd. 
  • Dostosuj jasność wideo
   Użytkownicy mogą wybrać automatyczną lub ręczną regulację jasności wideo za pomocą suwaka w ustawieniach wideo. Ta funkcja jest przydatna w warunkach słabego oświetlenia.
  • Ulepszone tłumienie szumów tła
   Użytkownicy mogą dostosować zastosowane tłumienie szumów tła, wybierając opcję Niska, Średnia, Wysoka lub Automatyczna redukcja szumów tła. 
 • Funkcje spotkania
  • Udostępnij pliki za pomocą Microsoft SharePoint
   Użytkownicy mogą teraz udostępniać pliki z programu SharePoint bezpośrednio za pośrednictwem czatu IM.
  • Ulepszone powiadomienia dotyczące poczekalni
   Prowadzący otrzymuje teraz więcej powiadomień o uczestnikach wchodzących do poczekalni, w tym podczas udostępniania ekranu i gdy Zoom jest zminimalizowany/ukryty. 
  • Dodatkowe reakcje na spotkanie
   Oprócz takich reakcji, jak oklaski lub kciuk w górę, uczestnicy spotkania mogą teraz reagować za pomocą następujących emotikonów: serce, zaskoczona mina, roześmiana mina lub impreza. Osoby, które otrzymają reakcje, będą również musiały mieć najnowszą wersję klienta Zoom, aby je zobaczyć. 
 • Funkcje czatu
  • Zaproś członków według kanału lub organizacji
   Administratorzy kanału i czatu grupowego mogą dodawać członków, wybierając istniejący kanał i zapraszając wszystkich członków na swój kanał lub czat grupowy. Mogą również zaprosić całą organizację na kanał lub czat grupowy.
  • Nagraj i wyślij wiadomość głosową
   Użytkownicy mogą teraz nagrywać i wysyłać wiadomości głosowe w czacie jeden na jednego lub w kanale. 
  • Zarządzaj uprawnieniami do publikowania na kanale
   Administratorzy kanału i czatu grupowego mogą zarządzać uprawnieniami do publikowania, aby wybrać, kto może wysyłać wiadomości na ich kanale lub czacie grupowym. Można wybrać wszystkich, tylko administratora lub administratora i określonych użytkowników.
  • Integracja przechowywania plików z Microsoft SharePoint
   Użytkownicy mogą teraz przesyłać lub pobierać pliki z Microsoft SharePoint.
  • Wyciszanie powiadomień dotyczących kanału
   Użytkownicy mogą teraz wyciszać powiadomienia dotyczące kanału lub czatu grupowego, co spowoduje usunięcie wszystkich powiadomień push, a także pojawienie się czerwonej ikony obok nazwy kanału lub czatu grupowego, na karcie Czat w nagłówku klienta oraz przy aplikacji Zoom na Docku. Użytkownicy mogą najechać kursorem na nazwę kanału i kliknąć strzałkę w dół, aby znaleźć to ustawienie.
  • Obsługa samego imienia w przypadku komendy @wzmianka
   Gdy użytkownicy nacisną Backspace za komendą @wzmianka, aby usunąć nazwisko użytkownika, funkcja @wzmianka będzie nadal obsługiwana.
 • Funkcje telefonu
  • Przenieś połączenie na dowolne spotkanie 
   Użytkownicy mogą przenieść aktywne połączenie na dowolne spotkanie lub wpisać adres URL spotkania. 
  • Obsługa klawiszy skrótu 
   Użytkownicy mogą sterować Zoom Phone za pomocą skrótów klawiszowych, takich jak akceptowanie/odrzucanie połączenia, kończenie połączenia, wyciszanie/wyłączanie wyciszenia i zawieszanie połączenia. 
  • Przeglądanie transkrypcji nagrań rozmów
   Użytkownicy mogą przeglądać transkrypcje bieżących nagrań lub automatycznych nagrań rozmów podczas odtwarzania nagrania.
  • Połączone wyniki wyszukiwania numerów wewnętrznych i bezpośrednich 
   Wyniki wyszukiwania w Zoom Phone obejmują numery wewnętrzne i numery bezpośrednie każdego użytkownika telefonu w jednych wynikach wyszukiwania. Wcześniej istniały osobne wyniki wyszukiwania dla każdego typu numeru.
  • Ikony jakości i szyfrowania połączeń 
   Podczas połączenia użytkownicy widzą ikony wskazujące jakość i szyfrowanie połączenia.
 • Główne funkcje
  • Sekcja Bezpieczeństwo podczas planowania spotkania 
   Aby umożliwić łatwiejszy dostęp, podczas planowania nowego spotkania w sekcji Bezpieczeństwo są wyświetlane ustawienia Kod dostępu i Poczekalnia. 
  • Alerty dotyczące czytnika ekranu
   Użytkownicy mogą teraz włączyć alerty dotyczące czytnika ekranu, aby wybrać, które powiadomienia mają być ogłaszane przez czytnik ekranu. 
  • Ulepszone udostępnianie wideo i treści
   Ulepszenia udostępniania wideo i treści w celu poprawy jakości wideo, zmniejszenia wykorzystania przepustowości i procesora oraz poprawy przejrzystości tekstu
  • Zapisywanie wielostronicowej tablicy
   Uczestnicy spotkania mogą zapisać wielostronicową tablicę jako pojedynczy plik PDF lub wiele plików PNG.

Rozwiązane problemy

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy otrzymywali jednocześnie wiele powiadomień o zmianach dźwięku
 • Poprawione drobne błędy

5 lipca 2020 r. wersja 5.1.2 (28648.0705)
Typ pobierania: ręczne

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

29 czerwca 2020 r. wersja 5.1.1 (28575.0629)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Przesłane wirtualne tło nie będzie udostępniane użytkownikom na tym samym urządzeniu
  Przesłane wirtualne tło będzie teraz właściwe dla zalogowanego użytkownika. Jeśli użytkownik prześle wirtualne tła, nie będą one widoczne w ustawieniach klienta Zoom dla innych użytkowników logujących się na tym samym urządzeniu.
 • Obsługa wszystkich wirtualnych kamer
  Zoom będzie teraz obsługiwał wszystkie wirtualne kamery. Nie wymagamy już zatwierdzania wirtualnych kamer przed użyciem ich z Zoom.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania/webinaru
  • Obsługa wirtualnego tła zarządzanego przez konto
   Właściciele i administratorzy kont mogą teraz dodawać wirtualne tła do portalu internetowego Zoom dla wszystkich użytkowników na swoim koncie. Jeśli ustawienie wirtualnego tła jest zablokowane, użytkownicy będą mieli dostęp tylko do przesłanych przez administratora teł wirtualnych i domyślnych teł Zoom i nie będą mogli dodawać własnych teł z klienta Zoom po zalogowaniu się do tego konta Zoom. To ustawienie jest dostępne na poziomie konta i grupy i wymaga korzystania z klienta Zoom w wersji 5.1.1.
 • Funkcje czatu
  • Informacje dotyczące prywatności w przypadku zewnętrznych zaproszeń do kontaktu
   Gdy użytkownicy wyślą lub zaakceptują zewnętrzne zaproszenie, zostaną im wyświetlone informacje dotyczące prywatności wyjaśniające, że informacje w ich profilu oraz, w zależności od ustawień IM na koncie, ich status obecności będą widoczne dla kontaktu zewnętrznego po pomyślnym połączeniu.
  • Edytuj najnowszą wiadomość, naciskając klawisz strzałki w górę
   Gdy okno czatu Zoom jest aktywne, użytkownicy mogą edytować ostatnią wiadomość czatu, naciskając klawisz strzałki w górę.
  • Powiadomienia push o pobieraniu plików
   Użytkownicy mogą teraz otrzymywać powiadomienia push o pomyślnym pobraniu udostępnionego pliku lub o niepowodzeniu pobrania pliku.
 • Główne funkcje
  • Obsługa języków włoskiego i wietnamskiego
   Klient Zoom obsługuje teraz język włoski i wietnamski. Domyślnie Zoom dopasuje język systemu operacyjnego, jeśli jest obsługiwany, użytkownicy mogą też ręcznie wybrać odpowiedni język.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

15 czerwca 2020 r. wersja 5.1.0 (27838.0614)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia w przypadku spotkań z maksymalnie 200 uczestnikami
  Prowadzący spotkanie może teraz poprosić wszystkich uczestników o wyłączenie wyciszenia w przypadku spotkań z maksymalnie 200 uczestnikami. Ta opcja jest dostępna w opcjach sterowania prowadzącego: należy kliknąć Uczestnicy, a następnie Więcej. Ta funkcja wymaga posiadania klienta stacjonarnego w wersji 5.1.0 przez uczestników, których wyciszenie wyłączasz, a także przez prowadzącego. Jeśli uczestnicy korzystają z klienta Zoom w wersji 5.0.5 lub starszej, pozostaną wyciszeni i nie będą pojawiać się monity o wyłączenie wyciszenia.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje webinarów
  • Możliwość usuwania pytań
   Prowadzący lub paneliści mogą teraz wybrać opcję usuwania pytań przesłanych za pośrednictwem pytań i odpowiedzi podczas webinaru.
 • Funkcje telefonu
  • Osobiste lokalizacje dla usługi lokalizacji użytkowników na potrzeby usług ratunkowych
   Użytkownicy mogą definiować lokalizacje i określać adres do kontaktu w nagłym wypadku. Klient Zoom automatycznie zapisze adres IP lub identyfikatory bezprzewodowego punktu dostępowego dla danej lokalizacji. Gdy użytkownik telefonu nawiąże połączenie alarmowe ze zdefiniowanej lokalizacji, powiązany adres do kontaktu w nagłym wypadku zostanie wysłany do służb ratowniczych.
  • Opcja ponownego połączenia
   Użytkownicy zobaczą powiadomienie, aby ręcznie ponownie połączyć się z serwerem Zoom Phone w przypadku rozłączenia.
  • Ulepszenia ukrywania identyfikatora dzwoniącego
   Użytkownicy mogą również wybrać *67 przed wprowadzeniem numeru telefonu, aby ukryć swój identyfikator dzwoniącego. Jeśli użytkownicy ukryją swój identyfikator dzwoniącego, zobaczą ostrzeżenie, że nie będzie to skuteczne we wszystkich krajach lub regionach.
  • Wyświetlaj imiona i nazwiska dla numerów telefonów
   Wybierając numery identyfikatora dzwoniącego, użytkownicy mogą zobaczyć wyświetlane imiona i nazwiska ustawione w portalu internetowym. Ułatwia to użytkownikom identyfikację numerów. Wyświetlane imię nie wpływa na identyfikator dzwoniącego.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

2 czerwca 2020 r. wersja 5.0.5 (26223.0603)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Ponowne włączenie GIPHY
  GIPHY zostanie ponownie włączone dla czatu Zoom. 

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje czatu
  • Poprawiona przejrzystość ustawień dotyczących prywatności kanału
   Podczas dodawania nowych członków kanału w trybie dodawania członków, użytkownicy mogą teraz łatwo przeglądać swoje ustawienia dotyczące prywatności kanału, co zwiększa przejrzystość tego, jakiego typu użytkowników można dodać i jaka historia wiadomości będzie dostępna dla nowych użytkowników po dołączeniu. Administratorzy kanału mogą nawet edytować te ustawienia prywatności, jednocześnie dodając nowego użytkownika, zwiększając w ten sposób świadomość prywatności wszystkich naszych klientów. 
  • Umożliwienie administratorom i członkom kanałów publicznych dodawania użytkowników zewnętrznych
   Administratorzy i członkowie kanałów mogą teraz dodawać użytkowników zewnętrznych do swoich kanałów publicznych. W tym celu administrator kanału musi włączyć to ustawienie prywatności, które jest dostępne podczas tworzenia lub edytowania kanału lub dodawania członka. Ze względów bezpieczeństwa ta nowa opcja prywatności umożliwiająca dodawanie użytkowników zewnętrznych zostanie domyślnie wyłączona zarówno dla kanałów prywatnych, jak i publicznych, a administratorzy muszą ją włączyć ręcznie. 

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

24 maja 2020 r. wersja 5.0.4 (25694.0524)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Ponownie włącz obsługę kamer wirtualnych
  Obsługa kamer wirtualnych zostanie ponownie włączona dla użytkowników klienta w wersji 5.0.4. 

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

17 maja 2020 r. wersja 5.0.3 (24978.0517)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Nowe domyślne ustawienia udostępniania ekranu dla kont z pojedynczymi licencjami Pro
  Konta z pojedynczymi licencjami Pro będą teraz miały ustawienie udostępniania ekranu Kto może udostępniać? domyślnie ustawiony na Tylko prowadzący. Prowadzący spotkanie będzie mógł zmienić to ustawienie w swoich ustawieniach spotkania lub podczas spotkania w toku za pomocą ikony bezpieczeństwa.
 • Ikona tłumaczenia w formie flagi zostanie zastąpiona skrótem języka
  Ikona obok tłumaczonego języka będzie teraz wyświetlać skrót języka zamiast flagi.
 • Wymagaj zgody, jeśli prowadzący wyciszy, a następnie wyłączy wyciszenie uczestnika
  Jeśli prowadzący indywidualnie wyciszy, a następnie wyłączy wyciszenie uczestnika, uczestnik otrzyma teraz monit z prośbą o zgodę na wyłączenie wyciszenia.
 • Usunięta opcja Wyłącz wyciszenie wszystkich uczestników
  Opcja jednoczesnego wyłączenia wyciszenia wszystkich uczestników została usunięta, ponieważ uczestnicy muszą teraz zawsze wyrażać zgodę na wyłączenie wyciszenia przez prowadzącego. Domyślnie uczestnicy mogą samodzielnie wyłączyć swoje wyciszenie. Prowadzący może teraz włączyć lub wyłączyć to ustawienie, aby umożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia za pomocą ikony bezpieczeństwa, którą można również znaleźć w panelu Uczestnicy.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Funkcje spotkania
  • Dostęp do informacji o spotkaniu podczas udostępniania ekranu
   Uczestnicy mogą teraz uzyskać dostęp do informacji o spotkaniu, takich jak identyfikator spotkania i hasło, podczas udostępniania ekranu. Dostęp do tych informacji można uzyskać z paska narzędzi, w opcji Więcej.
  • Nowy dzwonek dla poczekalni i gdy uczestnicy dołączają do spotkania lub je opuszczają
   Uczestnicy usłyszą nowy dzwonek, gdy uczestnik wejdzie do poczekalni lub gdy dołączy do spotkania lub je opuści, pod warunkiem, że prowadzący spotkanie ma włączone ustawienie Odtwarzaj dźwięk, gdy uczestnicy dołączają lub wychodzą.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

10 maja 2020 r. wersja 5.0.2 (24030.0508)
Typ pobierania: zalecane

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Ulepszona funkcja zachowania prywatności danych kontaktowych i strony profilu użytkownika
  Dane osobowe, takie jak adres e-mail, identyfikator osobistego spotkania i numer telefonu, zostaną częściowo zamaskowane za pomocą gwiazdek (*). Pełne dane zostaną wyświetlone tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie kliknie opcję „pokaż”.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

30 kwietnia 2020 r. wersja 5.0.1 (23508.0430)
Typ pobierania: ręczne

Nowe i ulepszone funkcje

 • Obsługa ustawienia wyłączania identyfikatora osobistego spotkania (PMI)
  Klient w wersji 5.0.1 obsługuje ustawienie internetowe, aby wyłączyć korzystanie z identyfikatora osobistego spotkania (PMI). To ustawienie internetowe zostanie udostępnione 3 maja 2020 r. 

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

27 kwietnia 2020 r. Wersja 5.0.0 (23186.0427)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Blokuj prywatne rozmowy między członkami kanału spoza konta lub organizacji Zoom
  Użytkownicy nie będą już mogli prywatnie rozmawiać z innymi członkami tego samego kanału, jeśli nie należą do tego samego konta lub organizacji Zoom. Aby kontynuować rozmowę z kontaktami spoza swojego konta Zoom, można dodać je jako kontakty zewnętrzne.
 • Skopiowany adres URL nie będzie zawierał hasła, jeśli wyłączone jest ustawienie internetowe „Osadź hasło w linku do spotkania, aby dołączyć jednym kliknięciem”
  Jeśli ustawienie internetowe „Osadź hasło w linku do spotkania, aby dołączyć jednym kliknięciem” jest wyłączone w portalu internetowym Zoom, klient Zoom nie będzie już zawierał hasła w adresie URL podczas zapraszania nowych uczestników. 

Nowe i ulepszone funkcje

  • Szyfrowanie AES 256-bit GCM
   Zoom wprowadza standard szyfrowania AES 256-bit GCM, który zapewnia zwiększoną ochronę przesyłanych danych spotkań i odporność na ingerencje. Zapewnia to poufność i integralność danych spotkań Zoom, webinarów wideo Zoom i Zoom Phone. Ta wersja klienta Zoom będzie obsługiwać szyfrowanie GCM, które zostanie automatycznie włączone dla wszystkich kont 30 maja. 
  • Funkcje spotkania
   • Zgłoś użytkownika podczas spotkania
    Prowadzący spotkanie może teraz zgłosić użytkownika podczas spotkania, klikając ikonę Bezpieczeństwo, a następnie Zgłoś. Ta funkcja wygeneruje raport, który zostanie wysłany do zespołu Zoom Trust and Safety w celu oceny wszelkich nadużyć platformy i w razie potrzeby zablokowania użytkownika. 
   • Dodatkowe opcje w zakresie informacji zwrotnych na koniec spotkania
    Użytkownicy będą teraz mogli przekazywać dodatkowe informacje zwrotne, jeśli ustawienie Opublikuj ankietę umożliwiającą przekazanie opinii na temat spotkania jest włączone. Informacje zwrotne można również wyświetlić w pulpicie nawigacyjnym i pobrać jako arkusz kalkulacyjny. To ustawienie nosiło wcześniej nazwę Wyświetl ankietę umożliwiającą przekazanie opinii na koniec spotkania.
   • Ulepszenia procesu zakończenia/opuszczenia spotkania
    Prowadzący będzie teraz musiał przydzielić nowego prowadzącego przy opuszczaniu spotkania. Ponadto przy przycisku Opuść będzie się teraz wyświetlać wyskakujące okienko z pytaniem, czy prowadzący chciałby opuścić, czy zakończyć spotkanie. 
   • Pokaż połączone centrum danych
    Użytkownicy mogą zobaczyć, z którym centrum danych są połączeni, klikając ikonę informacji w lewym górnym rogu okna klienta.
   • Wybierz regiony centrum danych podczas planowania spotkania
    Użytkownicy mogą teraz wybrać, które regiony centrum danych mają być używane podczas planowania spotkania.
  • Funkcje czatu
   • Wskazanie użytkownika zewnętrznego
    Użytkownicy będą mieli etykietę „Zewnętrzny” obok swojego imienia i nazwiska, jeśli nie są częścią danego konta Zoom. Ta etykieta będzie wyświetlana w wiadomościach jeden na jednego. Będzie ona również wyświetlana w szczegółach profilu użytkownika, gdy najedziesz kursorem na jego zdjęcie profilowe, oraz na liście członków kanału. 
  • Funkcje telefonu
   • Ulepszone szyfrowanie
    Zoom obsługuje bezpieczne połączenia głosowe na wszystkich obsługiwanych urządzeniach SIP, komputerach stacjonarnych i klientach mobilnych. Zoom Phone obsługuje szyfrowanie oparte na standardach przy użyciu SIP poprzez algorytm TLS 1.2 AES 256-bit dla połączeń i podczas sesji udostępniania telefonu. Ponadto media połączeń są transportowane i chronione przez SRTP z algorytmem AES-256-bit dla klientów stacjonarnych i mobilnych Zoom oraz algorytmem AES-128-bit dla urządzeń.

Rozwiązane problemy 

 • Poprawione drobne błędy

21 kwietnia 2020 r. Wersja 4.6.12 (20615.0421)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Udostępnianie klikalnych linków na czacie podczas spotkania
  Użytkownicy będą mogli znowu wysyłać klikalne linki za pośrednictwem czatu podczas spotkania. Aby link był klikalny, musi zawierać przedrostek http lub https. 

Rozwiązane problemy

 • Ulepszenia bezpieczeństwa

12 kwietnia 2020 r. Wersja 4.6.11 (20561.0413)
Typ pobierania: ręczne

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Ponownie włącz systemy udostępniania plików firm zewnętrznych
  Użytkownicy w kliencie stacjonarnym Zoom 4.6.11 będą mogli udostępniać pliki z platform firm zewnętrznych, w tym OneDrive, Google Drive i Box, jeśli są skonfigurowane dla danego konta Zoom. 

Nowe i ulepszone funkcje

 • Obsługa wymagań dotyczących hasła do spotkania
  Podczas planowania spotkania, użytkownicy klienta Zoom 4.6.11 będą musieli ustawić hasło, które spełnia wymagania ustawione przez właściciela konta lub administratora w portalu internetowym Zoom. 
 • Pokaż podgląd wiadomości
  Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć ustawienie wyświetlania podglądu wiadomości dla wiadomości czatu. 

Rozwiązane problemy

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie wyświetlał się pełny numer wersji
 • Poprawione drobne błędy

7 kwietnia 2020 r. wersja 4.6.10 (20041.0408)
Typ pobierania: zalecane

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Usuń identyfikator spotkania z paska tytułu
  Identyfikator spotkania nie będzie już wyświetlany na pasku tytułu okna spotkania Zoom. Identyfikator spotkania można znaleźć, klikając ikonę informacji w lewym górnym rogu okna klienta lub klikając Uczestnicy, a następnie Zaproś
 • Przycisk Zaproś w sekcji Uczestnicy
  Przycisk zapraszania innych do dołączenia do spotkania Zoom jest teraz dostępny na dole panelu Uczestnicy.
 • Lokalny transfer plików na czacie podczas spotkania
  Funkcja transferu plików na czacie podczas spotkania została ponownie włączona. Przesyłanie plików za pomocą platform firm zewnętrznych i udostępnianie klikalnych linków są nadal wyłączone.
 • Automatyczne monitowanie o udostępnienie raportów i dzienników w przypadku awarii klienta Zoom
  Użytkownicy otrzymają pytanie, czy chcieliby udostępniać raporty i dzienniki aplikacji Zoom, jeśli ich klient Zoom ulegnie awarii. Ta funkcja może zostać wyłączona przez administratorów.
 • Usunięta obsługa kamery wirtualnej
  Zoom tymczasowo usunął obsługę kamery wirtualnej.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Ikona bezpieczeństwa w sterownikach spotkania prowadzącego
  Prowadzący spotkanie będzie teraz miał ikonę bezpieczeństwa w swoich sterownikach spotkania, która łączy w jednym miejscu wszystkie istniejące mechanizmy kontroli bezpieczeństwa Zoom. Mechanizmy te obejmują zamykanie spotkania, otwieranie poczekalni i nie tylko. Użytkownicy mogą teraz otworzyć poczekalnię na spotkaniu, nawet jeśli ta funkcja została wyłączona przed rozpoczęciem spotkania.

Rozwiązane problemy

 • Poprawione drobne błędy

2 kwietnia 2020 r. Wersja 4.6.9 (19273.0402)
Typ pobierania: zalecane

Rozwiązane problemy

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że złośliwy podmiot z dostępem lokalnym mógł ingerować w instalator Zoom, aby uzyskać dodatkowe uprawnienia do komputera
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że złośliwy podmiot z dostępem lokalnym mógł uzyskać dostęp do kamery internetowej i mikrofonu użytkownika
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy mogli uzyskać dostęp do czatu podczas webinaru, gdy czat był wyłączony

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.