Pierwsze kroki na komputerach z systemem Windows i macOS

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Zoom ujednolica wideokonferencje w chmurze, proste spotkania online oraz wiadomości grupowe w jednej, łatwej w użyciu platformie. Nasze rozwiązanie oferuje najlepszą jakość obrazu, dźwięku i możliwość bezprzewodowego współdzielenia ekranu na wielu platformach. Przeczytaj ten artykuł, aby poznać podstawowe funkcje klienta Zoom na komputerach z systemem Windows i Mac.

Warunki wstępne

W tym artykule omówiono:

Zaloguj się i dołącz

Po uruchomieniu aplikacji Zoom kliknij przycisk Dołącz do spotkania, aby dołączyć do spotkania bez konieczności logowania. Jeśli chcesz się zalogować, aby rozpocząć lub zaplanować własne spotkanie, kliknij przycisk Zaloguj się.

Aby zalogować się, użyj konta Zoom, Google lub Facebook. Możesz również zalogować się przy użyciu SSO.Jeśli nie masz jeszcze konta, kliknij przycisk Zarejestruj się za darmo. Jeśli masz konto Zoom, ale nie pamiętasz hasła, kliknij Nie pamiętam.

Strona główna

Po zalogowaniu się zobaczysz zakładkę Dom, gdzie możesz kliknąć następujące opcje:

 • Nowe spotkanie: rozpocznij natychmiastowe spotkanie. Kliknij strzałkę w dół, aby włączyć wideo lub użyć identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do natychmiastowego spotkania.
 • Dołączdołącz do spotkania, które już trwa.
 • Zaplanuj: ustaw przyszłe spotkanie.
 • Udostępnij ekran: udostępnij ekran w Zoom Room, wprowadzając klucz udostępniania lub identyfikator spotkania.
 • Data i godzina z obrazem w tle: aby zmienić obraz tła, najedź na zdjęcie i kliknij ikonę kamery.
 • Nadchodzące spotkanie: wyświetla następne spotkanie danego dnia. Dodaj usługi kalendarza strony trzeciej jeśli chcesz zsynchronizować nadchodzące spotkania.
 • Kliknij zdjęcie profilowe, aby móc zmienić następujące opcje:

  • Dodaj notatkę osobistą.
  • Ustawienia: dostęp do ustawień, które można zmienić w kliencie.
  • Zmień swój status na: Dostępny, Z dala od komputera lub Nie przeszkadzać.
  • Mój profil: otwórz portal internetowy Zoom, aby edytować swój profil.
  • Wypróbuj najpopularniejsze funkcje: otwiera stronę internetową z wyszczególnieniem niektórych z naszych najczęściej używanych funkcji.
  • Pomoc
   • Informacje o Zoom: zawiera informacje o aktualnie zainstalowanym kliencie Zoom, a także inne istotne informacje o firmie.
   • Centrum pomocy: otwiera stronę pomocy Zoom
   • Zgłoś problem... Wysyła do Zoom zgłoszenie problemu
  • Sprawdź dostępność aktualizacji: sprawdza, czy Zoom jest aktualny.
  • Przełącz na widok pionowy: przełącza okno Zoom na widok pionowy, jeżeli wolisz węższe okno.
  • Przełącz konto: służy do szybkiego przełączenia między wieloma kontami
  • Wyloguj się
  • Uaktualnij do wersji Pro (jeśli korzystasz z darmowego konta)

Czat

Wybierz zakładkę Czat, aby wyświetlić prywatne rozmowy z kontaktami lub rozmowy grupowe w kanałach czatu.

Dostęp do tych funkcji można uzyskać w panelu po lewej stronie:

 • Przejdź do pola wyszukiwania: wyszukiwanie kontaktu lub kanału.
 • < > : umożliwia przechodzenie do tyłu lub do przodu między ostatnio używanymi oknami czatu.
 • Wiadomości oznaczone gwiazdką: wyświetlanie wiadomości, które zostały oznaczone gwiazdką.
 • Prośby o kontakt: wyświetla ostatnio otrzymane prośby o kontakt od innych użytkowników Zoom.
 • Wszystkie pliki: wyświetl pliki udostępnione w czatach, wszystkie pliki, do których masz dostęp w ramach czatu, oraz wszystkie zapisane tablice ze spotkań.
 • Kliknij swoje imię, aby skorzystać z osobistej przestrzeni czatu.
 • Ikona Dodaj  (obok ikony Ostatnie): rozpocznij nowy czat z jednym z kontaktów, utwórz kanał dla czatów grupowych lub dołącz do istniejącego kanału.
 • W obszarze Ostatnie:
  • Wybierz kontakt, aby wyświetlić historię czatu i kontynuować z nim rozmowę. Kontakty mają ikonę stanu przed nazwą.
  • Wybierz kanał (oznaczony ikoną grupy przed nazwą), aby wyświetlić historię czatu tego kanału i wysłać wiadomości do jego członków.

Po wybraniu kontaktu lub kanału w panelu po lewej stronie można korzystać z tych funkcji w oknie czatu:

 • Ikona gwiazdki : dodaj kontakt lub kanał do listy oznaczonych gwiazdką, aby uzyskać szybki dostęp do tych kontaktów lub kanałów. Kontakty lub kanały oznaczone gwiazdką będą wyświetlane między osobistą przestrzenią czatu a sekcją Ostatnie, co umożliwi szybki i łatwiejszy dostęp.
 • Ikona wideo : rozpocznij spotkanie z kontaktem. Jeśli wybrano kanał, spowoduje to rozpoczęcie spotkania ze wszystkimi członkami kanału. Kliknij ˅ obok ikony, aby wybrać, czy chcesz Spotkać się z użyciem wideo, czy nie.
 • Ikona Telefon : rozpocznij połączenie z kontaktem. Dostępne tylko w przypadku posiadania dostępu do Zoom Phone.
 • Ikona nowego okna  (umieść wskaźnik myszy nad nazwą kontaktu lub kanału, aby wyświetlić tę ikonę): otwiera wybraną rozmowę w nowym oknie.
 • Ikona Info : wyświetlanie dodatkowych opcji dla kontaktu lub kanału. Umożliwia również szybki dostęp do plików, obrazów i wiadomości oznaczonych gwiazdką w wybranym czacie.
 • Skrzynka wiadomości: komponuj i wysyłaj wiadomości do swojego kontaktu lub kanału. Możesz także wysyłać zrzuty ekranu, pliki, fragmenty kodu, wiadomości głosowe i animowane GIF-y.

Telefon

Wybierz zakładkę Telefon, aby wykonywać połączenia telefoniczne, przeglądać historię połączeń i odtwarzać wiadomości poczty głosowej za pomocą aplikacji Zoom Phone.

Uwaga: wymagana jest licencja Zoom Phone.

 

Dowiedz się więcej o korzystaniu z funkcji Zoom Phone.

Spotkania

Wybierz zakładkę Spotkania i kliknij Nadchodzące, aby wyświetlić, rozpocząć, edytować i usunąć zaplanowane spotkania.

Po wybraniu zaplanowanego spotkania w panelu po lewej stronie możesz kliknąć następujące opcje:

 • Ikona dodawania : zaplanuj nowe spotkanie.
 • Ikona odświeżania : odśwież listę spotkań, jeśli nie widzisz swojego.
 • Rozpocznij: Rozpocznij zaplanowane spotkanie wybrane w nadchodzących spotkaniach.
 • Kopiuj Zaproszenie: kopiuj tekst zaproszenia na zaplanowane spotkanie, umożliwiając ręczne wklejenie go do wiadomości e-mail, komunikatora internetowego itp. Kliknij Pokaż zaproszenie na spotkanie, jeśli chcesz zobaczyć kopiowane zaproszenie.
 • Edytuj: edycja opcji spotkania dla zaplanowanego spotkania.
 • Usuń: trwale usuń zaplanowane spotkanie.
 • Dołącz z pokoju: rozpocznij spotkanie i spraw, aby lokalny pokój Zoom Room również połączył się ze spotkaniem.

Kontakty

Wybierz zakładkę Kontakty, aby wyświetlić i zarządzać kontaktami.

 • Zakładka Kontakty: wyświetlanie katalogu wszystkich kontaktów, w tym kontaktów oznaczonych gwiazdką, zewnętrznych i z automatyczną odpowiedzią. Jeśli Twoja organizacja posiada Zoom Rooms, zobaczysz również listę Zoom Rooms.
 • Zakładka Kanały: wyświetla katalog Twoich kanałów (używanych do przesyłania wiadomości grupowych). Kanały oznaczone gwiazdkami pojawiają się w górnej części listy.
 • Ikona dodawania : pokaż opcje dla kontaktów i kanałów. Możesz dodać kontakt, utworzyć grupę kontaktów, utworzyć kanał, dołączyć do kanału lub dodać aplikację z naszego Rynku.

Sterowniki podczas spotkania

Po rozpoczęciu lub dołączeniu do spotkania można uzyskać dostęp do sterowników spotkania, znajdujących się w dolnej części okna spotkania (przesuń mysz w oknie Zoom, aby wyświetlić sterowniki spotkania).

Dowiedz się więcej o sterownikach spotkania dla prowadzących, współprowadzących i uczestników. Możesz także dołączyć do spotkania testowego, aby zapoznać się ze sterownikami spotkania przed dołączeniem do zaplanowanego spotkania.

Więcej zasobów

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.