Dołączanie do połączenia wideo Zoom

Ostatnia aktualizacja:

W tym artykule omówimy, jak dołączyć do spotkania online za pomocą zaproszenia e-mail, zaproszenia przez komunikator, z przeglądarki, z aplikacji stacjonarnej i mobilnej Zoom, z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, a także za pomocą urządzenia H.323 lub SIP.

Przed dołączeniem do spotkania Zoom na komputerze lub urządzeniu przenośnym możesz pobrać aplikację Zoom z naszego Centrum pobierania. W przeciwnym razie po kliknięciu łącza dołączenia zostaniesz poproszony o pobranie i zainstalowanie aplikacji Zoom.

Możesz także dołączyć do spotkania testowego, aby zapoznać się z obsługą Zoom.

Warunki wstępne przystąpienia do spotkania wirtualnego

Każde spotkanie posiada unikalny 9-, 10- lub 11-cyfrowy numer zwany identyfikatorem spotkania, który jest wymagany do dołączenia do spotkania Zoom.

Jeśli dołączasz do spotkania przez telefon, będziesz potrzebować numeru telekonferencyjnego podanego w zaproszeniu.

Jak dołączyć do spotkania Zoom na komputerze

 1. Otwórz klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Dołącz do spotkania, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Kliknij Dołącz do spotkania, jeśli chcesz dołączyć bez logowania.
  • Zaloguj się do aplikacji Zoom, a następnie kliknij przycisk Dołącz.
 3. Wprowadź numer identyfikatora spotkania i swoją nazwę wyświetlaną.
  • Po zalogowaniu zmień swoją nazwę, jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była nazwa domyślna.
  • Jeśli nie przeprowadzono logowania, wprowadź nazwę wyświetlaną.
 4. Wybierz, czy chcesz podłączyć głos i/lub wideo, a następnie kliknij Dołącz.
 1. Otwórz klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Dołącz do spotkania, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Kliknij Dołącz do spotkania, jeśli chcesz dołączyć bez logowania.
  • Zaloguj się do aplikacji Zoom, a następnie kliknij przycisk Dołącz.
 3. Wprowadź numer identyfikatora spotkania i nazwę.
  • Po zalogowaniu zmień swoją nazwę, jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była nazwa domyślna.
  • Jeśli nie przeprowadzono logowania, wprowadź nazwę wyświetlaną.
 4. Wybierz, czy chcesz podłączyć głos i/lub wideo, a następnie kliknij Dołącz.

Jak dołączyć do spotkania Zoom na urządzeniu mobilnym

 1. Otwórz aplikację mobilną Zoom. Jeśli jeszcze nie pobrano aplikacji mobilnej Zoom, możesz ją pobrać z Google Play Store.
 2. Dołącz do spotkania, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Dotknij Dołącz do spotkania, jeśli chcesz dołączyć bez logowania.
  • Zaloguj się do aplikacji Zoom, a następnie dotknij przycisk Dołącz.
 3. Wprowadź numer identyfikatora spotkania i swoją nazwę wyświetlaną.
  • Po zalogowaniu zmień swoją nazwę, jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była nazwa domyślna.
  • Jeśli nie przeprowadzono logowania, wprowadź nazwę wyświetlaną.
 4. Wybierz, czy chcesz podłączyć głos i/lub wideo, a następnie dotknij Dołącz do spotkania.
 1. Otwórz aplikację mobilną Zoom. Jeśli jeszcze nie pobrano aplikacji mobilnej Zoom, możesz ją pobrać z App Store.
 2. Dołącz do spotkania, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Dotknij Dołącz do spotkania, jeśli chcesz dołączyć bez logowania.
  • Zaloguj się do aplikacji Zoom, a następnie dotknij przycisk Dołącz.
 3. Wprowadź numer identyfikatora spotkania i swoją nazwę wyświetlaną.
  • Po zalogowaniu zmień swoją nazwę, jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była nazwa domyślna.
  • Jeśli nie przeprowadzono logowania, wprowadź nazwę wyświetlaną.
 4. Wybierz, czy chcesz podłączyć głos i/lub wideo, a następnie wybierz Dołącz

  .

Jak dołączyć do spotkania Zoom w przeglądarce internetowej

Google Chrome

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome.
 2. Przejdź pod adres join.zoom.us.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 4. Kliknij opcję Dołącz.
  • Jeśli po raz pierwszy łączysz się z Google Chrome, pojawi się monit o otwarcie klienta Zoom, aby dołączyć do spotkania.
  • Możesz zaznaczyć opcję Zawsze otwieraj linki tego typu w powiązanej aplikacji, aby pominąć ten krok w przyszłości.
  • Kliknij opcję Otwórz Zoom Meetings (PC) lub Otwórz zoom.us (Mac).

Safari

 1. Otwórz przeglądarkę Safari.
 2. Przejdź pod adres join.zoom.us.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 4. Kliknij opcję Dołącz.
 5. Kiedy wyświetli się pytanie, czy chcesz uruchomić zoom.us, kliknij opcję Pozwól.

Microsoft Edge lub Internet Explorer

 1. Otwórz przeglądarkę Edge lub Internet Explorer.
 2. Przejdź pod adres join.zoom.us.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 4. Kliknij opcję Dołącz.

Mozilla Firefox

 1. Otwórz przeglądarkę Firefox.
 2. Przejdź pod adres join.zoom.us.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 4. Kliknij opcję Dołącz.
  • Jeśli po raz pierwszy dołączasz z przeglądarki Firefox, może wyświetlić się monit o uruchomienie aplikacji Zoom lub pakietu instalatora Zoom.
  • Aby pominąć ten krok w przyszłości, zaznacz opcję Pamiętaj tę decyzję dla linków zoommtg.
  • Kliknij opcję Otwórz link.

 

Jak dołączyć do spotkania Zoom innymi metodami

Kliknij link dołączenia w wiadomości e-mail lub zaproszeniu z kalendarza.

W zależności od domyślnej przeglądarki internetowej może zostać wyświetlony monit o otwarcie aplikacji Zoom.

Jeśli jesteś online, dzięki klientowi stacjonarnemu Zoom lub aplikacji mobilnej inni będą mogli wysłać do Ciebie prośbę o spotkanie za pomocą komunikatora. Otrzymasz powiadomienie o wiadomości przychodzącej z informacją o tym, kto do Ciebie dzwoni oraz z dźwiękiem dzwonka. Wybierz Akceptuj, aby dołączyć do spotkania z osobą, która do Ciebie dzwoni.

 

 1. Na swoim telefonie wybierz numer telekonferencyjny podany w zaproszeniu.
 2. Po wyświetleniu monitu wprowadź numer identyfikacyjny spotkania, korzystając z klawiatury numerycznej.

Uwaga: jeśli dołączono już do spotkania za pośrednictwem komputera, będzie możliwość wprowadzenia 2-cyfrowego identyfikatora uczestnika, który zostanie skojarzony z komputerem. Jeśli nie dołączono do spotkania za pośrednictwem komputera, po prostu naciśnij # ponownie, gdy pojawi się monit o wprowadzenie identyfikatora uczestnika.

 1. Wybierz adres IP podany w zaproszeniu na spotkanie (wymaga rozszerzenia portowego Dodatek pokoju).
 2. Wprowadź identyfikator spotkania za pomocą przycisków dotykowych (DTMF), a następnie #. Można też użyć ciągów wybierania, takich jak 192.168.10.55##000111000, aby dołączyć bezpośrednio do spotkania. Więcej informacji można znaleźć w części Rozpoczęcie pracy z dodatkiem pokoi w chmurze.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 83 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.