Dołącz do ponad 70 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.

Dołącz do społeczności

Planowanie spotkań Obserwuj

Przegląd

Zoom oferuje wiele sposobów planowania spotkań. Prowadzący ma kontrolę nad opcjami zaplanowanych spotkań, z wyjątkiem ustawień, które zostały zablokowane przez administratora dla wszystkich użytkowników na koncie lub dla wszystkich członków określonej grupy.

Instrukcje dotyczące planowania przy użyciu naszych wtyczek i rozszerzeń zawiera artykuł:

Uwaga:

 • Ustawienia terminarza są synchronizowane za pomocą portalu internetowego Zoom.
 • Gwiazdka (*) znaczy, że administrator może ograniczyć dostęp do ustawienia/opcji lub ustawienie ma dodatkowe wymagania wstępne. Te ustawienia mogą nie być widoczne. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij odpowiednie osadzone linki.
 • Jeśli skonfigurowano integrację kalendarza i kontaktów, zainstaluj wtyczkę Zoom do swojej usługi kalendarza, aby uzyskać lepszą obsługę. Podczas planowania lub edytowania spotkań używaj usług kalendarza innej firmy zamiast klienta stacjonarnego Zoom.
 • Jeśli zaplanujesz spotkanie przy użyciu identyfikatora osobistego spotkania i użyjesz niestandardowej nazwy tematu, ta niestandardowa nazwa tematu nie będzie uwzględniana w raportach. 
 1. Otwórz klienta stacjonarnego Zoom i zaloguj się do usługi Zoom.
 2. Kliknij ikonę Zaplanuj.

  W ten sposób otworzysz okno terminarza.
 3. Wybierz ustawienia spotkania. Należy pamiętać, że niektóre z tych opcji mogą być niedostępne, jeśli zostały wyłączone i zablokowane w pozycji wyłączonej na poziomie konta lub grupy.
  • Temat: wprowadź temat lub nazwę spotkania.
  • Data i godzina
   • Początek: wybierz datę i godzinę spotkania. Możesz rozpocząć spotkanie w dowolnym czasie przed zaplanowaną godziną. Można również ręcznie wprowadzić dowolną godzinę. Można na przykład wpisać w polu minut wartość 15, aby zaplanować godzinę z 15-minutowym przyrostem.
   • Strefa czasowa: Zoom domyślnie stosuje strefę czasową Twojego komputera. Aby wybrać inną strefę czasową, kliknij menu rozwijane.
   • Spotkanie cykliczne: wybierz, czy chcesz, aby spotkanie odbywało się cyklicznie (identyfikator spotkania pozostanie taki sam w każdej sesji).
  • Identyfikator spotkania
   • Generuj automatycznie: wygeneruj losowy, niepowtarzalny identyfikator spotkania.
   • Identyfikator osobistego spotkania*: użyj identyfikatora osobistego spotkania.
  • Bezpieczeństwo
   • Kod dostępu: wprowadź kod dostępu do spotkania. Uczestnicy dołączający do spotkania będą musieli wprowadzić go przed dołączeniem do zaplanowanego spotkania.
    Uwaga: kod dostępu do spotkania musi spełniać wymagania dotyczące złożoności określone przez administratora.
   • Poczekalnia: włącz poczekalnię spotkania.
   • Tylko uwierzytelnieni użytkownicy mogą dołączać: ogranicz dostęp do spotkania tak, aby mogli do niego dołączać tylko zalogowani użytkownicy.
    Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Zaloguj się do Zoom za pomocą określonej domeny, nie można będzie dodać żadnych domen, które znajdują się na liście blokowania domen.
  • Szyfrowanie: wybierz między standardowym szyfrowaniem rozszerzonym spotkania (klucze szyfrowania przechowywane w chmurze) a szyfrowaniem end-to-end (klucze szyfrowania przechowywane na urządzeniu lokalnym).
  • Wideo
   • Prowadzący: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo prowadzącego podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, prowadzący będzie miał możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Uczestnicy: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo uczestników podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, uczestnicy będą mieć możliwość uruchomienia swojego wideo.
  • Głos*: pozwól użytkownikom na dzwonienie przy użyciu jedynie telefonu, tylko głosu komputera,jednego i drugiego lub dźwięku innych firm (jeśli opcja ta jest włączona na Twoim koncie).
   • Połącz za pomocą: jeśli dla spotkania włączona jest opcja Telefon lub Obie, kliknij pozycję Edytuj,aby wybrać kraje, które mają być uwzględnione w zaproszeniu dla dzwoniących. Domyślnie są to kraje globalnego łączenia z listy w ustawieniach spotkania.
  • Kalendarz: wybierz usługę kalendarza, do której chcesz dodać spotkanie i wyślij zaproszenia do uczestników.
   • Outlook: otwórz aplikację Outlook na komputerze i utwórz wydarzenie dla spotkania.
    Uwaga: opcja Outlook jest dostępna w razie korzystania z klienta dla systemu Windows.
   • iCal: otwórz aplikację iCal i utwórz wydarzenie dla spotkania.
    Uwaga: opcja iCal jest dostępna w razie korzystania z systemu macOS.
   • Kalendarz Google: otwórz Kalendarz Google w domyślnej przeglądarce i utwórz wydarzenie dla spotkania.
   • Inne kalendarze: otwórz nowe okno, w którym skopiowany tekst spotkania może zostać wklejony do preferowanej przez użytkownika metody komunikacji. Możesz również zapisać plik ICS, który można otworzyć w większości aplikacji pocztowych.
  • Opcje zaawansowane: kliknij strzałkę, aby wyświetlić dodatkowe opcje spotkania.
   • Pozwól uczestnikom na dołączanie przed godziną rozpoczęcia: pozwól uczestnikom dołączyć do spotkania bez Ciebie lub zanim Ty dołączysz. Jeśli do spotkania dołączą co najmniej trzy osoby dla użytkowników z subskrypcją Podstawowa (darmową) spotkanie zakończy się po 40 minutach. Jeśli opcja ta jest włączona, możesz również wybrać wyprzedzenie przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia, z jakim chcesz, aby osoby te mogły dołączyć: 5 minut, 10 minut, 15 minut lub kiedykolwiek.
   • Wycisz uczestników przy wejściu: jeśli funkcja dołączenie przed prowadzącym nie jest włączona, ta opcja powoduje wyciszenie uczestników dołączających do spotkania. Uczestnicy mogą samodzielnie wyłączyć wyciszenie po dołączeniu do spotkania.
    Uwaga: aby wyciszyć wszystkich uczestników aktualnie biorących udział w spotkaniu, sprawdź opcje zarządzania uczestnikami.
   • Zażądaj pozwolenia na wyłączenie wyciszenia uczestników: uczestnikom będzie wyświetlany monit o dostarczenie prowadzącemu zgody na ich wyciszanie przez prowadzącego. W razie odmowy prowadzący będzie nadal mieć możliwość użycia opcji Poproś o wyłączenie wyciszenia
   • Automatycznie nagrywaj spotkanie: wybierz, czy chcesz nagrywać lokalnie (na swoim komputerze) czy w chmurze.
   • Włącz dodatkowe regiony centrum danych dla tego spotkania*
   • Zezwalaj na wstęp lub odmawiaj wstępu użytkownikom z określonych regionów i krajów: prowadzący może zezwolić na dołączenie tylko uczestnikom z określonych krajów/regionów lub zablokować wszystkich uczestników z określonych krajów/regionów.
   • Zaplanuj na*: jeśli masz uprawnienie do planowania za innego użytkownika, będziesz w stanie wybrać z menu rozwijanego, za kogo chcesz planować.
   • Pokaż na publicznej liście zdarzeń: dodaj spotkanie do publicznego kalendarza powiązanego z Twoim spersonalizowanym adresem URL.
   • Zastępcy prowadzącego: wprowadź na swoim koncie adres e-mail innego użytkownika usługi Zoom, który ma licencję, aby umożliwić mu rozpoczęcie spotkania pod Twoją nieobecność.
   • Tłumaczenie (funkcja obsługiwana tylko w klientach dla systemu Windows i macOS)*: włącz tłumaczenie na żądany język dla spotkania.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć, a następnie otwórz wybraną usługę kalendarza, aby dodać spotkanie.
  Uwaga:
  • jeśli planujesz spotkanie cykliczne, musisz ustawić cykl w usłudze kalendarza.
  • Wybranie opcji Inne kalendarze pozwoli Ci skopiować i wkleić informacje o zaplanowanym spotkaniu, takie jak data, godzina i adres URL spotkania.
 
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij pozycję Spotkania, a następnie kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie.
 3. Wybierz opcje spotkania.Należy pamiętać, że niektóre z tych opcji mogą być niedostępne, jeśli zostały wyłączone i zablokowane w pozycji wyłączonej na poziomie konta lub grupy.
  • Temat: wprowadź temat lub nazwę spotkania.
  • Opis: wprowadź opcjonalny opis spotkania.
  • Użyj szablonu: zastosuj szablon spotkania.
  • Kiedy: wybierz datę i godzinę spotkania. Możesz ręcznie wprowadzić dowolny czas i nacisnąć klawisz Enter, aby go wybrać. Można na przykład wpisać w polu minut wartość 15, aby zaplanować godzinę z 15-minutowym przyrostem.
  • Czas trwania: wybierz przybliżony czas trwania spotkania. Jest to potrzebne tylko do celów planowania. Spotkanie nie zostanie zakończone po upływie tego czasu.
  • Strefa czasowa: domyślnie Zoom stosuje strefę czasową ustawioną w Twoim profilu. Aby wybrać inną strefę czasową, kliknij menu rozwijane.
  • Spotkanie cykliczne: zaznacz czy chcesz, aby spotkanie odbywało się cyklicznie (identyfikator spotkania pozostanie taki sam w każdej sesji). Otwarte zostaną wówczas dodatkowe opcje cyklu.
   • Cykl: wybierz, jak często ma się powtarzać spotkanie — codziennie, co tydzień, co miesiąc czy bez ustalonego czasu. Spotkania mogą powtarzać się maksymalnie 50 razy, więc jeśli potrzebujesz więcej niż 50 powtórzeń, użyj opcji Bez ustalonego czasu.
   • Inne opcje cyklu będą zależały od częstotliwości powtarzania się spotkania. Spotkanie cykliczne można skonfigurować tak, aby kończyło się po określonej liczbie wystąpień albo w określonym dniu.
  • Pokaż to spotkanie na publicznej liście zdarzeń: dodaj spotkanie do publicznego kalendarza powiązanego z Twoim spersonalizowanym adresem URL.
  • Rejestracja: zaznacz tę opcję, jeśli spotkanie będzie wymagało rejestracji. Zamiast linku do dołączenia dla Twoich uczestników otrzymasz link do rejestracji. Jeśli rejestracja jest wymagana, a spotkanie jest cykliczne, wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Uczestnicy rejestrują się raz i mogą dołączać do dowolnych wystąpień: osoby dokonujące rejestracji mogą dołączać do wszystkich wystąpień. Wszystkie daty i godziny spotkania zostaną wymienione na liście, a uczestnik zostanie zarejestrowany na wszystkie wystąpienia.
   • Uczestnicy muszą osobno rejestrować się na każde wystąpienie, w którym chcą wziąć udział: osoby dokonujące rejestracji muszą zarejestrować się osobno na każde wystąpienie. Mogą oni wybrać jedną datę i godzinę na stronie rejestracji.
   • Uczestnicy rejestrują się raz i mogą wybrać co najmniej jedno wystąpienie, w którym chcą wziąć udział: Osoby dokonujące rejestracji rejestrują się raz i mogą wybrać co najmniej jedno wystąpienie, w którym chcą wziąć udział. Zostaną one zapisane jedynie na wystąpienia odbywające się w wybranych dniach i godzinach. Uczestnicy mają opcję wielokrotnego wyboru.
  • Zaplanuj na*: jeśli masz uprawnienie do planowania za innego użytkownika, będziesz w stanie wybrać z listy rozwijanej, za kogo chcesz planować.
  • Identyfikator spotkania
   • Generuj automatycznie: wygeneruj losowy, niepowtarzalny identyfikator spotkania.
   • Identyfikator osobistego spotkania*: użyj identyfikatora osobistego spotkania.
  • Bezpieczeństwo
   • Kod dostępu: wprowadź kod dostępu do spotkania. Uczestnicy dołączający do spotkania będą musieli wprowadzić go przed dołączeniem do zaplanowanego spotkania.
    Uwaga: kod dostępu do spotkania musi spełniać wymagania dotyczące złożoności określone przez administratora.
   • Poczekalnia: włącz poczekalnię spotkania.
   • Wymagaj uwierzytelnienia, aby dołączyć: ogranicz dostęp do spotkania tak, aby mogli do niego dołączać tylko zalogowani użytkownicy.
    Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Zaloguj się do Zoom za pomocą określonej domeny, nie można będzie dodać żadnych domen, które znajdują się na liście blokowania domen.
  • Wideo
   • Prowadzący: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo prowadzącego podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, prowadzący będzie miał możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Uczestnicy: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo uczestników podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, uczestnicy będą mieć możliwość uruchomienia swojego wideo.
  • Głos*: pozwól użytkownikom na dzwonienie przy użyciu jedynie telefonu, tylko głosu komputera,jednego i drugiego lub dźwięku innych firm (jeśli opcja ta jest włączona na Twoim koncie).
   • Połącz za pomocą: jeśli dla spotkania włączona jest opcja Telefon lub Obie, kliknij pozycję Edytuj,aby wybrać kraje, które mają być uwzględnione w zaproszeniu dla dzwoniących. Domyślnie są to kraje globalnego łączenia z listy w ustawieniach spotkania.
  • Opcje spotkania
   • Pozwól uczestnikom na dołączanie przed godziną rozpoczęcia: pozwól uczestnikom dołączyć do spotkania bez Ciebie lub zanim Ty dołączysz. Jeśli do spotkania dołączą co najmniej trzy osoby dla użytkowników z subskrypcją Podstawowa (darmową) spotkanie zakończy się po 40 minutach. Jeśli opcja ta jest włączona, możesz również wybrać wyprzedzenie przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia, z jakim chcesz, aby osoby te mogły dołączyć: 5 minut, 10 minut, 15 minut lub kiedykolwiek.
   • Wycisz uczestników przy wejściu: jeśli funkcja dołączenie przed prowadzącym nie jest włączona, ta opcja powoduje wyciszenie uczestników dołączających do spotkania. Uczestnicy mogą samodzielnie wyłączyć wyciszenie po dołączeniu do spotkania.
    Uwaga: aby wyciszyć wszystkich uczestników aktualnie biorących udział w spotkaniu, sprawdź opcje zarządzania uczestnikami.
   • Wstępne przypisanie oddzielnych pokojów*: przypisz wstępnie uczestników do oddzielnych pokojów.
   • Automatycznie nagrywaj spotkanie: wybierz, czy chcesz nagrywać na komputerze lokalnym czy w chmurze.
   • Włącz dodatkowe regiony centrum danych dla tego spotkania*
   • Pozwalaj na wstęp lub odmawiaj wstępu użytkownikom z określonych regionów i krajów: pozwalaj użytkownikom z określonych regionów na dołączanie do spotkań lub blokuj użytkownikom z określonych regionów możliwość dołączania do spotkań. Region/kraj użytkownika jest określany na podstawie adresu IP.
    Uwaga: domyślne regiony/kraje można zmienić w ustawieniach w portalu internetowym.
   • Zastępcy prowadzącego: wprowadź na swoim koncie adres e-mail innego użytkownika usługi Zoom, który ma licencję, aby umożliwić mu rozpoczęcie spotkania pod Twoją nieobecność.
    Uwaga: jeśli prowadzący spotkanie chce dodać zastępców prowadzącego do swojego spotkania, może włączyć ustawienie pozwalające zastępcom prowadzącego na dodawanie lub edytowanie ankiet. Funkcja ta wymaga klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.8.0 lub nowszej. Jeśli nie masz pewności, czy rola zastępcy prowadzącego jest dla Ciebie odpowiednia, dowiedz się więcej o rolach w spotkaniu.
   • Tłumaczenie (funkcja obsługiwana tylko w klientach dla systemu Windows i macOS)*: włącz tłumaczenie na żądany język dla spotkania.
 4. Zapisz, aby zakończyć.
 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij Zaplanuj.
 3. Wybierz opcje spotkania. Niektóre z tych opcji mogą być niedostępne, jeśli zostały wyłączone i zablokowane w pozycji wyłączonej na poziomie konta lub grupy.
  • Temat: wprowadź temat lub nazwę spotkania.
  • Data, Od, Do: wybierz datę i godzinę spotkania.
  • Strefa czasowa: Zoom domyślnie stosuje ustawienie strefy czasowej Twojego urządzenia. Aby zmienić strefę czasową, dotknij tego pola.
  • Powtórz: wybierz, czy ma to być spotkanie cykliczne (ten sam identyfikator spotkania dla wszystkich wystąpień), i wybierz wzór powtarzania: codziennie, co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc, co rok
  • Użyj identyfikatora osobistego spotkania (PMI): zaznacz tę opcję, jeśli chcesz używać identyfikatora osobistego spotkania. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, generowany będzie losowy, niepowtarzalny identyfikator spotkania.
  • Bezpieczeństwo
   • Wymagaj kodu dostępu do spotkania: aby wejść do zaplanowanego spotkania, uczestnik musi wprowadzić ustawiony kod dostępu do spotkania.
    • Kod dostępu: wprowadź kod dostępu, który uczestnicy będą musieli wprowadzić w celu dołączenia do zaplanowanego spotkania.
   • Włącz poczekalnię: wyślij uczestników do poczekalni przed wpuszczeniem ich na zaplanowane spotkanie.
   • Pozwalaj tylko uwierzytelnionym użytkownikom: ogranicz dostęp do spotkania tak, aby mogli do niego dołączać tylko zalogowani użytkownicy.
    Uwaga: nie można będzie dodać żadnych domen, które znajdują się na liście blokowania domen.
   • Szyfrowanie: wybierz między standardowym szyfrowaniem rozszerzonym spotkania (klucze szyfrowania przechowywane w chmurze) a szyfrowaniem end-to-end (klucze szyfrowania przechowywane na urządzeniu lokalnym).
    Uwaga: stosowanie szyfrowania end-to-end uniemożliwia używanie niektórych funkcji. 
  • Opcje spotkania
   • Wideo prowadzącego włączone: włączaj czy wyłączaj wideo prowadzącego podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, prowadzący będzie miał możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Wideo uczestnika włączone: włączaj lub wyłączaj wideo uczestników podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, uczestnicy będą mieć możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Opcja głosu
    • Odbierz połączenie głosowe*: pozwól użytkownikom na dzwonienie przy użyciu jedynie głosu urządzenia, tylko telefonu,telefonu i głosu urządzenia lub dźwięku innych firm (jeśli opcja ta jest włączona na Twoim koncie).
    • Wybierz kraj połączenia*: wybierz numery połączenia, które mają być wyświetlane w zaproszeniu na spotkanie. Dotknij i przeciągnij kraj, aby zmienić jego kolejność.
   • Pozwól na dołączanie przed prowadzącym: pozwól uczestnikom na dołączanie do spotkania przed Tobą. Jeśli do spotkania dołączą co najmniej trzy osoby dla użytkowników z subskrypcją Podstawowa (darmową) spotkanie zakończy się po 40 minutach.
   • Dołącz przed godziną rozpoczęcia spotkania: jeśli opcja dołączania przed prowadzącym jest włączona, możesz również wybrać wyprzedzenie przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia, z jakim chcesz, aby osoby te mogły dołączyć: 5 minut, 10 minut, 15 minut lub kiedykolwiek.
   • Zażądaj pozwolenia na wyłączenie wyciszenia uczestników: umożliwia uczestnikom spotkań wybranie, czy chcą, aby prowadzący miał wcześniej zatwierdzoną zgodę na wyłączanie ich wyciszenia. 
   • Automatycznie nagrywaj spotkanie: automatycznie nagrywaj spotkanie 
   • Lokalizacja nagrywania: wybierz, czy chcesz nagrywać na komputerze lokalnym (na swoim komputerze) czy w chmurze.
   • Dodatkowe regiony centrów danych*
   • Zezwalaj na wstęp lub odmawiaj wstępu użytkownikom z określonych regionów i krajów: prowadzący może zezwolić na dołączenie tylko uczestnikom z określonych krajów/regionów lub zablokować wszystkich uczestników z określonych krajów/regionów.
   • Pokaż na publicznej liście zdarzeń: określ, czy spotkanie ma zostać dodane do kalendarza publicznych spotkań i webinarów na Twoim koncie
   • Zaplanuj na*: jeśli masz uprawnienie do planowania za innego użytkownika, będziesz w stanie wybrać z listy rozwijanej, za kogo chcesz planować.
   • Zastępcy prowadzącego: wybierz użytkowników w tej samej organizacji, aby umożliwić im rozpoczęcie spotkania pod Twoją nieobecność. 
  • Dodaj do kalendarza: dodaj spotkanie do Twojej domyślnej aplikacji kalendarza.
 4. Dotknij przycisku Zapisz, aby zakończyć planowanie.

Uwaga:

 • Identyfikator spotkania niecyklicznego wygasa 30 dni po zaplanowanym terminie spotkania. Jeśli uruchomisz ponownie ten sam identyfikator spotkania w ciągu 30 dni, pozostanie ważny przez następne 30 dni. Ten sam identyfikator spotkania możesz ponownie uruchomić tyle razy, ile chcesz, zanim wygaśnie.
 • Identyfikator spotkania cyklicznego wygasa 365 dni po uruchomieniu jego ostatniego wystąpienia. Identyfikatora spotkania można ponownie użyć w przyszłych wystąpieniach.
 • Spotkania zaplanowane można rozpocząć w dowolnym czasie przed zaplanowaną godziną. Linki nie wygasają ani nie stają się nieprawidłowe, chyba że upłynął 30-dniowy okres w przypadku spotkań jednorazowych, nie były używane przez ponad 365 dni w przypadku spotkań cyklicznych lub zostały usunięte z konta Zoom. Link do natychmiastowego spotkania wygasa, gdy tylko spotkanie dobiegnie końca.