Rozpoczynanie nagrywania lokalnego

Ostatnia aktualizacja:

Nagrywanie lokalne jest dostępne dla subskrybentów bezpłatnych i płatnych. Nagrywanie lokalne umożliwia uczestnikom nagrywanie obrazu i głosu lokalnie na komputerze. Nagrane pliki można przesyłać do urządzenia do przechowywania plików, takich jak Dropbox, Dysk Google lub usług przesyłania strumieniowego, takich jak YouTube lub Vimeo.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

 • Konto podstawowe (bezpłatne) lub powyżej
 • Klient stacjonarny Zoom dla Windows, macOS i Linux, wersja 2.0 lub nowsza

Uwaga: nagrywanie lokalne nie jest obsługiwane w systemach iOS i Android. Jeżeli korzystasz z urządzenia mobilnego, patrz nagrywanie w chmurze dla kont płatnych.

Ograniczenia

Nagrywanie lokalne nie obsługuje następujących funkcji:

 • Wyświetlaj w nagraniu znacznik czasowy
 • Wyświetlaj w nagraniu nazwy użytkowników
 • Nagrywaj aktywnego prelegenta, widok galerii i współdzielony ekran oddzielnie
 • Transkrypcja audio
 • Układ nagrywania na udostępnianym ekranie z miniaturką aktywnego prelegenta lub bez żadnych miniaturek (podczas nagrywania lokalnego na udostępnianym ekranie zawsze wyświetla się widok galerii miniaturek).
 • Nagrywanie z użyciem aplikacji na iOS lub Android

Jeżeli potrzebujesz tych funkcji, skorzystaj z nagrywania w chmurze.

Jak włączyć nagrywanie lokalne

Konto

Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie lokalne dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się na portalu internetowym Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. Kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
 4. W sekcji Nagrywanie kliknij przełącznik Nagrywanie lokalne, aby je włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
 6. (Opcjonalne) Aby umożliwić również prowadzącemu udzielanie zezwoleń na nagrywanie lokalne, włącz opcję Prowadzący mogą udzielać uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie lokalne dla grupy użytkowników:

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup użytkowników.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
 5. Kliknij przełącznik Nagrywanie lokalne, aby je włączyć lub wyłączyć.
 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
 7. (Opcjonalne) Aby umożliwić również prowadzącemu udzielanie zezwoleń na nagrywanie lokalne, włącz opcję Prowadzący mogą udzielać uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne.
 8. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie lokalne dla własnego użytku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
 4. Kliknij przełącznik Nagrywanie lokalne, aby je włączyć lub wyłączyć.
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeżeli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i należy skontaktować się z administratorem Zoom.
 6. (Opcjonalne) Aby umożliwić również prowadzącemu udzielanie zezwoleń na nagrywanie lokalne, włącz opcję Prowadzący mogą udzielać uczestnikom zezwolenia na nagrywanie lokalne.

Jak rozpocząć nagrywanie lokalne

Spotkanie musi nagrywać prowadzący lub musi on przyznać uprawnienie do nagrywania uczestnikowi.

 1. Rozpocznij spotkanie Zoom jako prowadzący.
 2. Kliknij Nagrywaj.
 3. Jeżeli wyświetla się menu, zaznacz opcję Nagrywaj na tym komputerze.
  Kiedy nagrywanie jest aktywne, prowadzący zobaczą następujący wskaźnik nagrywania w lewym górnym rogu.

  Kiedy nagrywanie jest aktywne, uczestnicy zobaczą następujący wskaźnik nagrywania w lewym górnym rogu.
 4. Kliknij pozycję Uczestnicy, aby zobaczyć, którzy uczestnicy aktualnie nagrywają.

  Uwaga: uczestnicy telefoniczni usłyszą komunikat informujący o tym, że spotkanie jest obecnie nagrywane, o ile funkcja ta nie została wyłączona przez prowadzącego.
 5. Po zakończeniu spotkania Zoom przekształci nagranie w taki sposób, aby pliki były dostępne.
 6. Po zakończenie procesu przekształcania otworzy się katalog zawierający pliki nagrania.
  Uwaga: domyślnie pliki nagrań są sformatowane w określony sposób. Plik audio/wideo (MP4) zostanie nazwany video[numer losowy].mp4. Plik zawierający tylko głos (M4A) zostanie nazwany audio[numer losowy].m4a.

Uwaga: 

 • w przypadku nieoczekiwanego zakończenia spotkania lub przerwania procesu przekształcania pliki nagrań ulegną uszkodzeniu i nie będzie ich można odzyskać. Ponowne uruchomienie lub wyłączenie komputera, przełączenie twardego dysku w stan uśpienia lub zamknięcie laptopa spowoduje przerwanie procesu przekształcania.
 • Jeżeli proces przekształcania nie odbędzie się pomyślnie po zakończeniu spotkania, możesz spróbować ręcznie przekształcić nagranie
 • Spotkanie można nagrywać w różnych układach nagrywania obejmujących aktywnego prelegenta, widok galerii i udostępniany ekran.
 • Po zakończeniu konwersji, jeśli zdecydujesz się zmienić nazwę pliku z domyślnej nazwy konwencjonalnej, zalecamy użycie unikalnej nazwy pliku. Podczas zapisywania plików ze spotkań odradzamy stosowanie słów, takich jak Zoom, Pokój osobistego spotkania czy Moje spotkanie.

Jak chwilowo zatrzymać nagrywanie lokalne

Podczas nagrywania Zoom dowolny uczestnik może Zatrzymać lub Chwilowo zatrzymać nagrywanie. Jeżeli uczestnik zatrzyma i ponownie rozpocznie nagrywanie, zostanie utworzony nowy plik wideo dla następnego fragmentu nagrania. Jeżeli uczestnik chwilowo zatrzyma i wznowi nagrywanie, Zoom wznowi nagrywanie tego fragmentu do tego samego pliku wideo.

 1. Po rozpoczęciu nagrywania kliknij przycisk Przerwa lub Zatrzymaj nagranie u dołu ekranu.

  Nagrywanie można również zatrzymywać lub chwilowo zatrzymywać, klikając wskaźnik w lewym górnym rogu.
 2. Po chwilowym zatrzymaniu nagrywania w oknie spotkania wyświetlany jest następujący wskaźnik.
 3. Aby wznowić nagrywanie, kliknij przycisk Wznów nagrywanie u dołu ekranu.

  Nagrywanie można również wznawiać, klikając wskaźnik w lewym górnym rogu.
 4. Po zatrzymaniu nagrywania możesz przejść do plików nagrań lokalnych w swoim komputerze.

Jak przypisać uczestnikowi uprawnienia do nagrywania

 1. Podczas spotkania Zoom kliknij pozycję Uczestnicy.
 2. W menu uczestników przejdź do uczestnika, który ma otrzymać uprawnienia do nagrywania, i kliknij opcję Więcej obok jego nazwiska.
 3. Kliknij opcję Pozwól na nagrywanie.

  Uczestnik otrzyma następujące powiadomienie:

 4. Kiedy uczestnik nagrywa, w menu uczestników obok nazwiska uczestnika pojawia się ikona nagrywania.
 5. Aby odebrać uczestnikowi uprawnienia do nagrywania, kliknij opcję Więcej obok nazwiska, a następnie kliknij opcję Zabroń nagrywania.

  Uczestnik otrzyma następujące powiadomienie:

Jak zmieniać ustawienia nagrywania lokalnego

Aby zmienić ustawienia nagrywania lokalnego w kliencie stacjonarnym Zoom:

 1. Otwórz klienta stacjonarnego Zoom i kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
  Spowoduje to otwarcie opcji nagrywania, które można zmieniać za pomocą klienta.

Uwaga: ustawienie lokalizacji domyślnej jako katalog synchronizacji w chmurze (taki jak Dropbox, Dysk Google lub OneDrive), dysk zewnętrzny lub dysk sieciowy może spowodować problemy podczas zapisywania i przekształcania nagrań lokalnych. Zoom zaleca utrzymywanie domyślnej lokalizacji dla nagrań na dysku lokalnym.

Jak nagrywać wiele plików dźwiękowych

Podczas nagrywania lokalnego prowadzący może nagrywać strumienie głosowe wszystkich uczestników jako oddzielne pliki audio, po jednym dla każdego uczestnika. Aby włączyć tę opcję:

 1. Otwórz klienta stacjonarnego Zoom i kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij zakładkę Nagrywanie.
 3. Włącz opcję Nagrywaj osobny plik audio każdego uczestnika.
 4. Nagraj i zapisz spotkanie w swoim komputerze.
 5. Po zakończeniu spotkania i przetworzeniu nagrania otwórz katalog z nagraniami. 
 6. W tym katalogu otwórz podkatalog Nagrania audio.
 7. W katalogu Nagrania audio ścieżka dźwiękowa każdego uczestnika będzie się znajdowała na liście jako jego własny plik o nazwie rozpoczynającej się od nazwiska uczestnika.

Uwaga: możliwość nagrywania oddzielnych ścieżek dźwiękowych jest dostępna tylko dla nagrywania lokalnego. 

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.