Sterowanie prowadzącego i współprowadzącego w spotkaniu

Ostatnia aktualizacja:

Sterowanie prowadzącego pozwala Tobie, jako prowadzącemu, kontrolować różne aspekty spotkania Zoom, takie jak zarządzanie uczestnikami.

Funkcja współprowadzącego pozwala prowadzącemu na współdzielenie uprawnień prowadzącego z innym użytkownikiem, umożliwiając współprowadzącemu zarządzanie administracyjną stroną spotkania, taką jak zarządzanie uczestnikami lub uruchamianie/zatrzymywanie nagrywania. Prowadzący musi przypisać współprowadzącego. Nie ma ograniczeń co do liczby współprowadzących, których można mieć na spotkaniu lub webinarze.

Współprowadzący nie mają dostępu do następujących elementów sterowania, ponieważ są one dostępne tylko dla prowadzącego spotkanie:

 • Uruchomienie napisów wyłączonych i wyznaczenie osoby lub strony trzeciej do ich zapewnienia
 • Rozpocznij transmisję przesyłaną strumieniowo na żywo
 • Zakończ spotkanie dla wszystkich
 • Uczyń innego uczestnika współprowadzącym
 • Uruchomienie poczekalni (współprowadzący mogą umieszczać uczestników w poczekalni lub wpuszczać/wyprowadzać uczestników z poczekalni)

Współprowadzący nie mogą ponadto rozpoczynać spotkań. Jeżeli prowadzący potrzebuje, aby ktoś inny rozpoczął spotkanie, może przypisać zastępcę prowadzącego.

Wymagania wstępne dla korzystania ze sterowników prowadzącego lub współprowadzącego

 • Uprawnienie prowadzącego spotkanie lub współprowadzącego (ustawione przez prowadzącego)
 • Klient stacjonarny Zoom dla systemu macOS, PC, Chrome OS, lub Linux
 • Aplikacja mobilna dla systemów iOS lub Android
 • Klient stacjonarny Zoom

Elementy sterowania prowadzącego pojawią się na dole ekranu, jeśli Twój ekran nie jest udostępniany.

 • Dołącz do połączenia głosowego lub Wyłącz wyciszenie wycisz : to pozwala połączyć się z głosem spotkania, a następnie, po połączeniu, wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
  • Elementy sterowania głosem (kliknij obok opcji Wycisz/wyłącz wyciszenie): elementy sterujące głosem pozwalają na zmianę mikrofonu i głośnika, których Zoom aktualnie używa na komputerze, pozostawienie dźwięku z komputera oraz dostęp do pełnych opcji audio w ustawieniach Zoom.
 • Rozpocznij wideo  / zatrzymaj wideo : umożliwia rozpoczęcie lub zatrzymanie własnego wideo.
  • Elementy sterowania wideo (kliknij ^ obok Rozpocznij / Zatrzymaj wideo): jeśli komputer jest wyposażony w kilka kamer, możesz wybrać, która z nich jest używana przez Zoom, uzyskać dostęp do pełnego sterowania wideo i wybrać wirtualne tło.
 • Bezpieczeństwo: dostęp do opcji bezpieczeństwa podczas spotkania.
 • Uczestnicy: otwiera okno umożliwiające zarządzanie uczestnikami, wyświetlanie zbiorczych niewerbalnych informacji zwrotnych oraz zapraszanie innych osób do udziału w spotkaniu.
 • Czat : otwórz okno czatu, aby porozmawiać z uczestnikami.
 • Udostępnij ekran : rozpocznij udostępnianie swojego ekranu. Można wybrać pulpit lub aplikację, którą chcesz udostępnić.Podczas udostępniania ekranu elementy sterowania pojawią się na górze ekranu, ale możesz je przeciągnąć w inne miejsce.
  • Sterowanie udostępnianiem ekranu (kliknij ^ obok opcji Udostępnij ekran): wybierz, kto może udostępniać na spotkaniu i czy chcesz, aby tylko prowadzący lub dowolny uczestnik mógł rozpocząć nowe udostępnianie, gdy ktoś już udostępnia ekran.
 • Przeprowadzanie ankiety: umożliwia tworzenie, edycję i uruchamianie ankiet. Opcje tworzenia i uruchamiania ankiet otworzą portal Zoom w Twojej domyślnej przeglądarce. Kiedy ankieta zostanie zamknięta, możesz zobaczyć wyniki i pobrać pełny raport z ankiety. Jeśli ankieta została już utworzona, prowadzący i współprowadzący mogą ją uruchomić, ale tylko prowadzący może edytować lub dodawać ankiety do spotkania.
 • Nagrywaj : rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie w chmurze lub lokalnie.
 • Napisy kodowane / transkrypcja na żywo (dostępne tylko dla prowadzącego): jeśli włączono dla swojego konta funkcję napisów kodowanych lub transkrypcji na żywo, kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do opcji napisów kodowanych.
 • Reakcje: reakcje na spotkanie, niewerbalne informacje zwrotne oraz funkcja Zgłoś się pozwalają Ci przekazać prowadzącemu lub prezenterowi problemy lub informacje zwrotne bez zakłócania przebiegu spotkania. Reakcje te są widoczne w Twoim panelu wideo oraz obok Twojej nazwy w panelu uczestników.
 • Pokoje na przerwę : rozpocznij pracę w oddzielnych pokojach.
 • Więcej : klikając Więcej, uzyskasz dostęp do dodatkowych opcji.
 • Zakończ (dostępne tylko dla prowadzącego): wyświetla następujące dwie opcje.
  • Zakończ spotkanie dla wszystkich: zakończ spotkanie dla siebie i wszystkich uczestników.
  • Opuść spotkanie: opuszczenie spotkania. Pojawi się monit o przypisanie prowadzącego, aby spotkanie mogło być kontynuowane.

Elementy sterowania prowadzącego pojawią się na dole ekranu, jeśli Twój ekran nie jest udostępniany.

 • Dołącz do połączenia głosowego lub Wyłącz wyciszenie  wycisz  to pozwala połączyć się z głosem spotkania, a następnie, po połączeniu, wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
  • Elementy sterowania głosem (kliknij obok opcji Wycisz/wyłącz wyciszenie): elementy sterujące głosem pozwalają na zmianę mikrofonu i głośnika, których Zoom aktualnie używa na komputerze, pozostawienie dźwięku z komputera oraz dostęp do pełnych opcji audio w ustawieniach Zoom.
 • Rozpocznij wideo  / zatrzymaj wideo umożliwia rozpoczęcie lub zatrzymanie własnego wideo.
  • Elementy sterowania wideo (kliknij ^ obok Rozpocznij / Zatrzymaj wideo): jeśli komputer jest wyposażony w kilka kamer, możesz wybrać, która z nich jest używana przez Zoom, uzyskać dostęp do pełnego sterowania wideo i wybrać wirtualne tło.
 • Bezpieczeństwo: dostęp do opcji bezpieczeństwa podczas spotkania.
 • Uczestnicy : otwiera okno do zarządzania uczestnikami i zapraszania innych do udziału w spotkaniu.
 • Przeprowadzanie ankiety : umożliwia tworzenie, edycję i uruchamianie ankiet. Opcje tworzenia i uruchamiania ankiet otworzą portal Zoom w Twojej domyślnej przeglądarce. Kiedy ankieta zostanie zamknięta, możesz zobaczyć wyniki i pobrać pełny raport z ankiety.
 • Czat  : otwórz okno czatu, aby porozmawiać z uczestnikami.
 • Udostępnij ekran : rozpocznij udostępnianie swojego ekranu. Można wybrać pulpit lub aplikację, którą chcesz udostępnić.
  • Sterowanie udostępnianiem ekranu (kliknij ^ obok opcji Udostępnij ekran): wybierz, kto może udostępniać na spotkaniu i czy chcesz, aby tylko prowadzący lub dowolny uczestnik mógł rozpocząć nowe udostępnianie, gdy ktoś już udostępnia ekran.
 • Nagrywaj : rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie w chmurze lub lokalnie.
 • Napisy kodowane / transkrypcja na żywo (dostępne tylko dla prowadzącego): jeśli włączono dla swojego konta funkcję napisów kodowanych lub transkrypcji na żywo, kliknij, aby uzyskać dostęp do opcji napisów kodowanych.
 • Pokoje na przerwę : rozpocznij pracę w oddzielnych pokojach.
 • Reakcje: reakcje na spotkanie, niewerbalne informacje zwrotne oraz funkcja Zgłoś się pozwalają Ci przekazać prowadzącemu lub prezenterowi problemy lub informacje zwrotne bez zakłócania przebiegu spotkania. Reakcje te są widoczne w Twoim panelu wideo oraz obok Twojej nazwy w panelu uczestników.
 • Więcej : klikając Więcej, uzyskasz dostęp do dodatkowych opcji.
 • Zakończ (dostępne tylko dla prowadzącego): wyświetla następujące dwie opcje.
  • Zakończ spotkanie dla wszystkich: zakończ spotkanie dla siebie i wszystkich uczestników.
  • Opuść spotkanie: opuszczenie spotkania. Pojawi się monit o przypisanie prowadzącego, aby spotkanie mogło być kontynuowane.

Elementy sterowania prowadzącego pojawią się na dole ekranu.

 • Dołącz do połączenia głosowego lub Wyłącz wyciszenie  wycisz : to pozwala połączyć się z głosem spotkania, a następnie, po połączeniu, wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
 • Rozpocznij wideo  / zatrzymaj wideo : umożliwia rozpoczęcie lub zatrzymanie własnego wideo.
 • Bezpieczeństwo: dostęp do opcji bezpieczeństwa podczas spotkania.
 • Uczestnicy : wyświetl listę uczestników, zarządzaj uczestnikami, zobacz niewerbalne informacje zwrotne i zaproś innych.
 • Przeprowadzanie ankiety : umożliwia tworzenie, edycję i uruchamianie ankiet. Opcje tworzenia i uruchamiania ankiet otworzą portal Zoom w Twojej domyślnej przeglądarce. Kiedy ankieta zostanie zamknięta, możesz zobaczyć wyniki i pobrać pełny raport z ankiety. Jeśli ankieta została już utworzona, prowadzący i współprowadzący mogą ją uruchomić, ale tylko prowadzący może edytować lub dodawać ankiety do spotkania.
 • Udostępnij ekran : rozpocznij udostępnianie swojego ekranu. Można wybrać pulpit lub aplikację, którą chcesz udostępnić.
  • Sterowanie udostępnianiem ekranu (kliknij ^ obok opcji Udostępnij ekran): wybierz, kto może udostępniać na spotkaniu i czy chcesz, aby tylko prowadzący lub dowolny uczestnik mógł rozpocząć nowe udostępnianie, gdy ktoś już udostępnia ekran.
 • Czat  : otwórz okno czatu, aby porozmawiać z uczestnikami.
 • Nagrywaj : rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie w chmurze.
 • Napisy kodowane  (dostępne tylko dla prowadzącego): jeśli włączono dla swojego konta funkcję napisów kodowanych, kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do opcji napisów kodowanych.
  • Elementy sterowania napisami kodowanymi (kliknij ^ obok napisów kodowanych): umożliwia pokazanie napisów lub wyświetlenie pełnej transkrypcji.
 • Pokoje na przerwę : rozpocznij pracę w oddzielnych pokojach.
 • Więcej :
  • Wyłącz odbiór wideo: umożliwia wyłączenie odbioru wideo uczestników. Można tego użyć w celu zachowania przepustowości i poprawy jakości spotkania.

Opuść : opuszczenie spotkania. Jeśli opuścisz spotkanie bez wyznaczenia innego prowadzącego, spotkanie zostanie zakończone.

Dowiedz się więcej na temat sterowników spotkania w kliencie internetowym Zoom.

W iPhone elementy sterowania prowadzącego pojawią się na dole ekranu, z wyjątkiem opcji Zakończ, służącej do zakończenia i opuszczenia spotkania. Na iPadzie pojawią się u góry ekranu.
 • Dołącz do połączenia głosowego lub Wyłącz wyciszenie  / wycisz: to pozwala połączyć się z głosem spotkania, a następnie, po połączeniu, wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
 • Rozpocznij wideo  / zatrzymaj wideo : rozpoczęcie lub zatrzymanie własnego wideo.
 • Udostępnij zawartość : rozpocznij udostępnianie swojego ekranu lub pliku.
 • Uczestnicy : wyświetl listę uczestników i zarządzaj uczestnikami.
 • Więcej : w sekcji Więcej dostępne są dodatkowe ustawienia.
  • Bezpieczeństwo: dostęp do opcji bezpieczeństwa podczas spotkania.
  • Nagraj w chmurze: rozpocznij nagrywanie w chmurze.
  • Czat: otwórz okno czatu, aby porozmawiać z uczestnikami.
  • Włącz transkrypcję na żywo: jeśli włączono w ustawieniach internetowych, prowadzący może włączyć transkrypcję na żywo.
  • Wyświetl pełną transkrypcję: jeśli włączono w ustawieniach internetowych, możesz zobaczyć pełną transkrypcję tutaj.
  • Ustawienia spotkania: dostęp do niektórych osobistych ustawień związanych ze spotkaniem, w którym aktualnie uczestniczysz.
  • Minimalizuj spotkanie: zminimalizuj okno spotkania, aby sprawdzić wiadomości czatu lub zaplanować nowe spotkanie. Zminimalizowane okno można w razie potrzeby przeciągać po ekranie. Gdy chcesz ponownie zmaksymalizować okno spotkania, kliknij zminimalizowane okno.
  • Tło i filtry: skonfiguruj i włącz tło wirtualne i filtry wideo.
  • Opcje przesyłania strumieniowego na żywo:
   • YouTube: transmisja spotkania na żywo na YouTube.
  • Wyczyść wszystkie informacje zwrotne: czyści wszystkie niewerbalne informacje zwrotne ustawione przez uczestników.
  • Odłącz głos: odłącza Cię od głosu spotkania.
  • Zgłoś się / opuść rękę
  • Ikony niewerbalnej informacji zwrotnych (jeśli prowadzący włączył tę funkcję): dotknięcie ikony spowoduje wyświetlenie jej obok Twojego imienia na liście uczestników i w panelu wideo. Na przykład, dotknięcie ikony kciuka w górę powoduje umieszczenie ikony kciuka w górę obok Twojego imienia.
 • Zakończ (dostępne tylko dla prowadzącego): zakończ lub opuść spotkanie.

Elementy sterowania prowadzącego pojawią się na dole ekranu, z wyjątkiem opcji Zakończ spotkanie, która pojawi się na górze ekranu, obok identyfikatora spotkania.
 • Dołącz do połączenia głosowego  lub Wyłącz wyciszenie  wycisz : wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia mikrofonu.
 • Rozpocznij wideo  / zatrzymaj wideo : rozpoczęcie lub zatrzymanie własnego wideo.
 • Udostępnij : rozpocznij udostępnianie swojego ekranu lub pliku.
 • Uczestnicy : wyświetl listę uczestników i zarządzaj uczestnikami.
 • Więcej : w sekcji Więcej dostępne są dodatkowe ustawienia.
  • Nagraj: rozpocznij nagrywanie w chmurze.
  • Odłącz głos: odłącza Cię od głosu spotkania.
  • Bezpieczeństwo: dostęp do opcji bezpieczeństwa podczas spotkania.
  • Czat: otwórz okno czatu, aby porozmawiać z uczestnikami.
  • Włącz transkrypcję na żywo: jeśli włączono w ustawieniach internetowych, prowadzący może włączyć transkrypcję na żywo.
  • Wyświetl pełną transkrypcję: jeśli włączono w ustawieniach internetowych, możesz zobaczyć pełną transkrypcję tutaj.
  • Ustawienia spotkania: dostęp do niektórych osobistych ustawień związanych ze spotkaniem, w którym aktualnie uczestniczysz.
  • Wirtualne tło: skonfiguruj i włącz funkcję wirtualnego tła.
  • YouTube: transmisja spotkania na żywo na YouTube.
  • Ikony niewerbalnej informacji zwrotnych (jeśli prowadzący włączył tę funkcję): dotknięcie ikony spowoduje wyświetlenie jej obok Twojego imienia na liście uczestników i w panelu wideo. Na przykład, dotknięcie ikony kciuka w górę powoduje umieszczenie ikony kciuka w górę obok Twojego imienia.
 • Zakończ (dostępne tylko dla prowadzącego): zakończ lub opuść spotkanie.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.