Udostępnianie głosu komputera podczas udostępniania ekranu

Ostatnia aktualizacja:

Udostępnianie ekranu Zoom pozwala na udostępnianie pulpitu, okien, aplikacji lub plików audio/wideo. Jeżeli głos stanowi ważną część udostępnianych treści, możesz również podczas udostępniania wysyłać głos z komputera (mono lub stereo) do uczestników zdalnych, zapewniając bardziej profesjonalny odbiór udostępnianych treści i większe w nich zanurzenie. 

Warunki wstępne

 • Głos mono:
  • klient stacjonarny Zoom dla Windows, macOS i Linux, wersja 5.0.0 lub nowsza 
 • Głos stereo:
  • klient stacjonarny Zoom dla Windows, macOS i Linux, wersja 5.5.0 lub nowsza

Jak udostępnić głos z udostępnianą zawartością?

 1. Rozpocznij spotkanie Zoom lub dołącz do niego.
 2. Kliknij Udostępnij ekran na pasku narzędzi spotkania.
 3. Wybierz program lub pulpit, który chcesz udostępnić. 
 4. Zaznacz pozycję Udostępnij dźwięk w lewym dolnym rogu okna wyboru udostępniania. 
 5. (Opcja) Zaznacz strzałkę w dół ˅ tuż obok po prawej stronie pozycji Udostępnij dźwięk, aby przeglądać opcje głosu i przełączać między opcjami głosu Mono a Stereo (wysoka wierność)
 6. Kliknij Udostępnij w prawym dolnym rogu, aby rozpocząć udostępnianie z dołączonym głosem Twojego urządzenia. 

Uwaga:

 • Udostępnianie głosu z urządzenia można również włączyć po rozpoczęciu udostępniania, odszukując pasek narzędzi udostępniania, klikając Więcej, a następnie wybierając Udostępnij dźwięk.
 • Aby przełączać między głosem mono a stereo podczas udostępniania, należy odszukać pasek narzędzi udostępniania, kliknąć Więcej, a następnie wybrać między opcjami Mono a Stereo (wysoka wierność) w pozycji Wybierz tryb udostępniania dźwięku
 • W przypadku użytkowników dołączających do spotkania za pośrednictwem telefonu i komputera, aby odbierać głos za pośrednictwem telefonu i wideo / udostępniany ekran na komputerze – jeśli funkcja Udostępnij dźwięk komputera jest włączona, spowoduje to przekazanie głosu przez telefon i głośniki komputera. Aby uniknąć sprzężenia zwrotnego dźwięku, wycisz głośnik telefonu lub głośnik w komputerze.     

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.