Dołącz do ponad 70 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.

Dołącz do społeczności

Udostępnianie głosu komputera podczas udostępniania ekranu Obserwuj

Przegląd

Udostępnianie ekranu Zoom pozwala na udostępnianie pulpitu, okien, aplikacji lub plików audio/wideo. Jeżeli głos stanowi ważną część udostępnianych treści, możesz również podczas udostępniania wysyłać głos z komputera (mono lub stereo) do uczestników zdalnych, zapewniając bardziej profesjonalny odbiór udostępnianych treści i większe w nich zanurzenie. 

Warunki wstępne

 • Głos mono:
  • klient stacjonarny Zoom dla Windows, macOS i Linux, wersja 5.0.0 lub nowsza 
 • Głos stereo:
  • klient stacjonarny Zoom dla Windows, macOS i Linux, wersja 5.5.0 lub nowsza

Udostępnianie głosu wraz z udostępnianą zawartością

 1. Rozpocznij spotkanie Zoom lub dołącz do niego.
 2. Kliknij Udostępnij ekran na pasku narzędzi spotkania.
 3. Wybierz program lub pulpit, który chcesz udostępnić. 
 4. Zaznacz pozycję Udostępnij dźwięk w lewym dolnym rogu okna wyboru udostępniania. 
 5. (Opcja) Zaznacz strzałkę w dół ˅ tuż obok po prawej stronie pozycji Udostępnij dźwięk, aby przeglądać opcje głosu i przełączać między opcjami głosu Mono a Stereo (wysoka wierność)
 6. Kliknij Udostępnij w prawym dolnym rogu, aby rozpocząć udostępnianie z dołączonym głosem Twojego urządzenia. 

Uwaga:

 • Udostępnianie głosu z urządzenia można również włączyć po rozpoczęciu udostępniania, odszukując pasek narzędzi udostępniania, klikając Więcej, a następnie wybierając Udostępnij dźwięk.
 • Aby przełączać między głosem mono a stereo podczas udostępniania, należy odszukać pasek narzędzi udostępniania, kliknąć Więcej, a następnie wybrać między opcjami Mono a Stereo (wysoka wierność) w pozycji Wybierz tryb udostępniania dźwięku

Udostępnianie ekranu z głosem z komputera w przypadku łączenia się ze spotkaniem głosowym telefonicznie

 • Ma to zastosowanie do użytkowników, którzy dołączają do spotkania telefonicznie i poprzez komputer, aby odbierać głos przez telefon, a udostępniane wideo/ekran przez komputer, i wprowadzają swój Identyfikator spotkania oraz Identyfikator uczestnika w celu powiązania urządzeń ze sobą. 
 • Jeżeli taki użytkownik zaznaczy opcję Udostępnij głos komputera na swoim komputerze, spowoduje to przełączenie głosu na kanał, przez który odbiera głos telefon i komputer. 
 • Aby zatrzymać wysyłanie głosu, wystarczy kliknąć pozycję Zatrzymaj udostępnianie w górnej części ekranu spotkania lub wyciszyć głośnik telefonu, komputera PC lub Mac.