Dołączanie do spotkania Zoom przez telefon

Ostatnia aktualizacja:

Możesz dołączyć do spotkania lub webinaru Zoom, które umożliwia połączenie się z wirtualnym spotkaniem bez użycia komputera. Jest to przydatne, gdy:

 • nie masz mikrofonu ani głośnika w swoim komputerze
 • nie masz smartfona z systemem iOS lub Android
 • nie możesz połączyć się z siecią w celu uzyskania wideo i VoIP (głos komputera)

Możesz również dołączyć przez telefon za pomocą funkcji zadzwoń do mnie.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące telefonicznego dołączenia do rozmowy Zoom

 • Konto prowadzącego ma status Pro lub wyższy (subskrybowane rozszerzenie Plan głosowy dla bezpłatnych numerów telefonów)
 • Aby dołączyć do spotkania lub webinaru przez telefon:
 • Aby dołączyć do zaplanowanego spotkania przez telefon:
 • Aby dołączyć do webinaru przez telefon:
  • Konto prowadzącego umożliwia uczestnikom dołączanie do webinarów przez telefon (Pozwól uczestnikom webinarów łączyć się przez powyższe numeryustawienie na poziomie konta)
  • Webinar prowadzącego umożliwia uczestnikom dołączenie przez telefon (ustawienie Głos w ustawieniach zaplanuj webinar)

Numery połączenia Zoom

Zoom posiada płatne numery w wielu krajach, które są dołączone do wszystkich planów taryfowych. Dla subskrybentów planów głosu Zoom ma również dostępne bezpłatne i dodatkowe płatne numery. Dostępne numery połączenia zależą od abonamentu głosowego i ustawień prowadzącego.

Jeśli w zaproszeniu na spotkanie nie ma lokalnego numeru dla Twojego kraju, dostępna jest bardziej rozbudowana lista międzynarodowych numerów połączeń Zoom. Jeśli numer nie jest wymieniony na liście lub ma gwiazdki (***) w miejscu niektórych cyfr, oznacza to, że numer nie jest dostępny na aktualnie zalogowanym koncie.

Jeśli posiadasz licencję na Zoom Phone, możesz połączyć się za jego pomocą ze spotkaniem lub webinarem bez ponoszenia opłat za użytkowanie.

Jak dołączyć do spotkania lub webinaru Zoom przez telefon

Dołączanie do spotkania przez telefon na komputerze

Wykonaj poniższe czynności, jeśli chcesz dołączyć do spotkania za pomocą klienta stacjonarnego do udostępniania wideo i ekranu, ale chcesz dołączyć do spotkania głosowego za pomocą telefonu.

 1. Po dołączeniu do spotkania Zoom pojawi się monit o automatyczne dołączenie do połączenia głosowego. Jeśli ten monit się nie pojawi lub zamkniesz spotkanie, kliknij przycisk Dołącz do spotkania głosowego w sterownikach spotkania.
  Uwaga: jeśli dołączasz do webinaru, możesz automatycznie dołączyć głos komputera. Kliknij strzałkę w górę obok opcji Ustawienia głosowe, a następnie Przełącz na głos telefonu.
 2. Kliknij zakładkę Połączenie Zoom.
  Uwaga: jeśli posiadasz subskrypcję na rozszerzenie do usługi połączeń wychodzących, możesz dołączyć do spotkania, wybierając numer telefonu w Zoom.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybierania numeru:
  • W menu rozwijanym Kraj/region wybierz kraj lub region, z którego dzwonisz.
  • Zadzwoń na jeden z podanych numerów.
  • Wprowadź swój identyfikator spotkania, a następnie #.
  • Wprowadź swój identyfikator uczestnika, a następnie #.
  • Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu, a następnie #.

Jeśli dołączono automatycznie z głosem komputera, możesz go opuścić i połączyć się przez telefon:

 1. Kliknij strzałkę w górę obok opcji Wycisz / wyłącz wyciszenie.
 2. Kliknij Opuść głos komputera.
 3. Kliknij Połączenie telefoniczne postępuj zgodnie z monitami, aby zadzwonić.
 1. Po dołączeniu do spotkania Zoom pojawi się monit o automatyczne dołączenie do połączenia głosowego. Jeśli ten monit się nie pojawi lub zamkniesz spotkanie, kliknij przycisk Dołącz do spotkania głosowego w sterownikach spotkania.
  Uwaga: jeśli dołączasz do webinaru, możesz automatycznie dołączyć głos komputera. Kliknij strzałkę w górę obok opcji Ustawienia głosowe, a następnie Przełącz na głos telefonu.
 2. Kliknij Połączenie telefoniczne.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybierania numeru:
  • W menu rozwijanym Kraj/region wybierz kraj lub region, z którego dzwonisz.
  • Zadzwoń na jeden z podanych numerów.
  • Wprowadź swój identyfikator spotkania, a następnie #.
  • Wprowadź swój identyfikator uczestnika, a następnie #.
  • Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu, a następnie #.

Jeśli dołączono automatycznie z głosem komputera, możesz go opuścić i połączyć się przez telefon:

 1. Kliknij strzałkę obok opcji Wycisz / wyłącz wyciszenie.
 2. Kliknij Opuść głos komputera.
 3. Kliknij Połączenie telefoniczne postępuj zgodnie z monitami, aby zadzwonić.
 1. Po dołączeniu do spotkania Zoom w przeglądarce internetowej pojawi się monit o automatyczne dołączenie do połączenia głosowego. Jeśli ten monit nie pojawi się lub zostanie zamknięty, kliknij opcję Dołącz do połączenia głosowego  w sterownikach spotkania.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybierania numeru:
  • W menu rozwijanym wybierz kraj, z którego dzwonisz.
  • Wybierz jeden z podanych numerów.
  • Wprowadź swój identyfikator spotkania, a następnie #.
  • Wprowadź swój identyfikator uczestnika, a następnie #.
  • Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu, a następnie #.

Dowiedz się więcej na temat klienta internetowego Zoom.

Dołącz do spotkania przez telefon na urządzeniu mobilnym

 1. Po dołączeniu do spotkania Zoom pojawi się monit o automatyczne dołączenie do połączenia głosowego. Jeśli ten monit nie pojawi się lub je zamkniesz, dotknij opcję Dołącz do połączenia głosowego  w sterownikach spotkania.
 2. Dotknij Połącz.
 3. Dotknij strzałki u góry, aby wybrać kraj, z którego dzwonisz.
 4. Dotknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie
 5. Dotknij Połącz.
 6. Dotknij Połącz.
 7. Aby powrócić do aplikacji Zoom, przeciągnij palcem w górę na pasku głównym (iPhone X) lub naciśnij przycisk home (iPhone 8 lub starszy), a następnie dotknij ikonę Zoom.
 8. Gdy opuścisz spotkanie, pojawi się opcja Opuść spotkanie lub Opuść spotkanie z połączonym telefonem, aby pozostać połączonym ze spotkaniem po wyjściu z aplikacji Zoom.

Jeśli dołączono automatycznie z głosem urządzenia, możesz je opuścić i połączyć się przez telefon:

 1. Dotknij Więcej.
 2. Dotknij Odłącz głos.
 3. Dotknij Dołącz do połączenia głosowego i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.
 1. Po dołączeniu do spotkania Zoom pojawi się monit o automatyczne dołączenie do połączenia głosowego. Jeśli ten monit nie pojawi się lub je zamkniesz, dotknij opcję Dołącz do połączenia głosowego  w sterownikach spotkania.
 2. Dotknij Połącz.
 3. Dotknij strzałki u góry, aby wybrać kraj, z którego dzwonisz, jeśli nie został wybrany domyślnie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybierania numeru:
  • Wybierz jeden z podanych numerów.
  • Wprowadź swój identyfikator spotkania, a następnie #.
  • Wprowadź swój identyfikator uczestnika, a następnie #.
  • Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu, a następnie #.
  • Dotknij Zamknij po połączeniu.

Jeśli dołączono automatycznie z głosem urządzenia, możesz je opuścić i połączyć się przez telefon:

 1. Dotknij Więcej.
 2. Dotknij Odłącz głos.
 3. Dotknij Dołącz do połączenia głosowego  i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.
 1. Po dołączeniu do spotkania Zoom pojawi się monit o automatyczne dołączenie do połączenia głosowego. Jeśli ten monit nie pojawi się lub je zamkniesz, dotknij opcję Dołącz do połączenia głosowego  w sterownikach spotkania.
 2. Dotknij Połącz.
 3. Dotknij strzałki u góry, aby wybrać kraj, z którego dzwonisz, jeśli nie został wybrany domyślnie.
 4. Dotknij przycisku telefonu  obok numeru, z którym chcesz się połączyć.
 5. Dotknij Połącz.
 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól aplikacji Zoom na wykonywanie i zarządzanie połączeniami telefonicznymi.
 7. Wróć do ekranu głównego i ponownie otwórz aplikację Zoom.
 8. Gdy opuścisz spotkanie, pojawi się opcja Opuść spotkanie lub Opuść spotkanie z połączonym telefonem, aby pozostać połączonym ze spotkaniem po wyjściu z aplikacji Zoom.

Uwaga: jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android, które nie może nawiązywać połączeń, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybierania numeru:

 • Wybierz jeden z podanych numerów.
 • Wprowadź swój identyfikator spotkania, a następnie #.
 • Wprowadź swój identyfikator uczestnika, a następnie #.
 • Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu, a następnie #.
 • Dotknij Wróć po połączeniu.

Jeśli dołączono automatycznie z głosem komputera, możesz go opuścić i połączyć się przez telefon:

 1. Dotknij Więcej.
 2. Dotknij Odłącz głos.
 3. Dotknij Dołącz do połączenia głosowego  i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Jak dołączyć do spotkania lub webinaru tylko przez telefon

 1. Wybierz numer krajowy. Jeśli wybierzesz numer płatny, zastosowane zostaną stawki operatora. Numery te można znaleźć na zaproszeniu na spotkanie lub wyświetlając pełną listę międzynarodowych numerów telefonicznych.
 2. Pojawi się monit o wprowadzenie identyfikatora spotkania — dziewięcio- (9), dziesięcio- (10) lub jedenastocyfrowego (11) identyfikatora dostarczonego przez prowadzącego, a następnie #.
 3. Jeśli spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło, a opcja dołącz przed prowadzącym nie jest włączona, jeśli jesteś uczestnikiem, pojawi się monit o wprowadzenie klucza prowadzącego, aby rozpocząć spotkanie, lub o naciśnięcie #, aby poczekać.
 4. Wyświetli się monit o wprowadzenie unikatowego identyfikatora uczestnika. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy dołączono do spotkania na komputerze lub urządzeniu mobilnym albo gdy jesteś panelistą podczas webinaru. Naciśnij #, aby pominąć.
 5. Może pojawić się monit o wprowadzenie kodu dostępu do spotkania, a następnie #. Kod ten będzie zawarty w zaproszeniu na spotkanie dostarczonym przez prowadzącego.

Jeśli później dołączysz do spotkania za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego, możesz wprowadzić identyfikator uczestnika, aby powiązać sesję telefonu i urządzenia oraz wyświetlić wideo podczas rozmowy przez telefon. Aby wprowadzić swój identyfikator uczestnika, gdy jesteś już na spotkaniu, wpisz w telefonie #Participant ID#.

Sterowanie telefonu dla uczestników

Podczas spotkania Zoom następujące polecenia mogą być wprowadzane za pomocą klawiszy tonowych DTMF z klawiatury telefonu:

Jak wprowadzić hasło spotkania za pomocą klawiatury telefonu

Jeśli spotkanie wymaga podania hasła, zostanie wygenerowane hasło numeryczne specyficzne dla danego telefonu. Hasło to można znaleźć w zaproszeniu wymienionym poniżej numerów telefonów i identyfikatora spotkania.

Jak prowadzić spotkania tylko przez telefon

Możesz dołączyć i rozpocząć dowolne spotkanie Zoom z telefonu i sterować spotkaniem za pomocą klawiszy tonowych DTMF. Aby zostać rozpoznanym jako prowadzący, musisz wprowadzić swój klucz prowadzącego, który możesz znaleźć w swoim profilu użytkownika

Uwaga: jeśli włączysz funkcję dołączania przed prowadzącym i dołączysz do spotkania tylko z telefonu, spotkanie nie rozpozna Cię jako prowadzącego i nie będziesz mieć dostępu do sterowników prowadzącego. Jeśli chcesz prowadzić spotkania z telefonu z pełnymi sterownikami prowadzącego, nie włączaj funkcji dołączania przed prowadzącym.

Dowiedz się więcej o planowaniu i edytowaniu zaplanowanych spotkań:

Możesz również rozważyć skorzystanie z Osobistej konferencji głosowej.

Uwagi dotyczące łączenia się przez telefon jako prowadzący

 • Jeśli spotkanie zostało zaplanowane z poziomu konta podstawowego, zostanie ono zakończone po czterdziestu minutach z ostrzeżeniem po trzydziestu minutach, jeśli dołączy do niego dwóch lub więcej uczestników lub nie zostanie powiązana sesja telefonu i komputera/urządzenia mobilnego z identyfikatorem uczestnika.
 • Jeśli chcesz, aby spotkanie trwało przez nieograniczony czas, musi ono zostać zaplanowane przez użytkownika z licencją na koncie Pro lub wyższym.
 • Liczba telefonów, które mogą połączyć się ze spotkaniem lub webinarem Zoom, zależy od typu konta i rozszerzeń przypisanych do konta użytkownika.
  • Użytkownicy z licencją: 100 użytkowników wybierających numer
  • Z licencją oraz duże spotkanie 200: 200 użytkowników wybierających numer
  • Z licencją oraz duże spotkanie 300: 300 użytkowników wybierających numer
  • Z licencją oraz duże spotkanie 500: 500 użytkowników wybierających numer
  • Z licencją oraz duże spotkanie 1000: 1000 użytkowników wybierających numer
  • Z licencją oraz Webinar 500: 500 użytkowników wybierających numer
  • Z licencją oraz Webinar 1000: 1000 użytkowników wybierających numer
  • Z licencją oraz Webinar 3000 i powyżej: 1984 użytkowników wybierających numer

Sterowanie telefonem dla prowadzącego spotkanie

Jeśli wprowadzono Klucz prowadzącego, aby rozpocząć spotkanie, będziesz mieć dostęp do sterowników spotkania poprzez klawisze tonowe DTMF na klawiaturze wybierania. Aby usłyszeć wszystkie dostępne komendy, wprowadź ** w telefonie.

 • *4 — Zakończ spotkanie dla wszystkich
 • *5 — Blokowanie lub odblokowanie spotkania
 • *6 — Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia użytkownika
 • *7 — Rozpoczynanie lub kończenie nagrywania
  Uwaga: wszyscy uczestnicy spotkania zostaną powiadomieni o zatrzymaniu lub rozpoczęciu nagrywania.
 • *# — Wysłuchanie liczby uczestników spotkania
 • 99 — wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia wszystkich uczestników

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.