Dołącz do ponad 70 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.

Dołącz do społeczności

Żądanie lub udzielanie zdalnego dostępu Obserwuj

Przegląd

Funkcja zdalnego sterowania umożliwia sterowanie ekranem innego użytkownika podczas spotkania. Możesz zażądać zdalnego dostępu do ekranu innego użytkownika lub udzielić dostępu innemu użytkownikowi. Po uzyskaniu zezwolenia możesz sterować myszką i klawiaturą innego użytkownika, a także kopiować treści z jego ekranu do swojego. 

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji administratora, takich jak możliwość ponownego uruchomienia komputera innego użytkownika, dowiedz się więcej na temat funkcji zdalnego sterowania.

Uwaga: w przypadku systemu operacyjnego Mac OSX należy przyznać dostęp platformie Zoom w zakładce Dostępność w preferencjach Prywatność i zabezpieczenia na komputerze Mac. Aby uzyskać więcej informacji na temat udzielania dostępu platformie Zoom w preferencjach prywatności i zabezpieczeń, kliknij tutaj.

Warunki wstępne

 • Klient stacjonarny Zoom w systemach operacyjnych Windows, Mac lub Linux
 • Urządzenie iPad z aplikacją mobilną Zoom
 • Podczas webinaru opcja jest dostępna jedynie dla prowadzącego, współprowadzącego i panelisty

Włączanie funkcji zdalnego sterowania

Konto

Włączanie niewerbalnych informacji zwrotnych dla wszystkich członków organizacji:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. Kliknij opcję Zarządzanie kontem , a następnie opcję Ustawienia konta.
 3. W zakładce Spotkanie, która znajduje się w sekcji Podczas spotkania (Podstawowe) należy znaleźć ustawienie o nazwie Zdalne sterowanie i sprawdzić, czy jest ono włączone.
 4. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz w celu weryfikacji zmiany.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 6. Aby zezwolić na kopiowanie informacji udostępnianych na platformie Zoom w trakcie zdalnego sterowania, zaznacz opcję Zezwól użytkownikowi sterującemu zdalnie na udostępnianie schowka. Aby potwierdzić zmiany, kliknij przycisk Zapisz
 7. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Dostosuj żądanie w celu dopasowania treści żądania, które zobaczy użytkownik końcowy. Można dostosować tytuł i treść żądania, a także zamieścić link. 

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. Kliknij  Zarządzanie użytkownikami, a następnie wybierz  Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę grupy, a następnie zakładkę Ustawienia.
 4. W zakładce Spotkanie, która znajduje się w sekcji Podczas spotkania (Podstawowe) należy znaleźć ustawienie o nazwie Zdalne sterowanie i sprawdzić, czy jest ono włączone.
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie konta i administrator konta musi ją odblokować z tego samego poziomu. 
 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj , aby potwierdzić.
 7. Aby zezwolić na kopiowanie informacji udostępnianych na platformie Zoom w trakcie zdalnego sterowania, zaznacz opcję Zezwól użytkownikowi sterującemu zdalnie na udostępnianie schowka.Aby potwierdzić zmiany, kliknij przycisk Zapisz
 8. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Dostosuj żądanie w celu dopasowania treści żądania, które zobaczy użytkownik końcowy. Można dostosować tytuł i treść żądania, a także zamieścić link. 

Użytkownik

Włączanie funkcji niewerbalnych informacji zwrotnych na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia
 3. W zakładce Spotkanie, która znajduje się w sekcji Podczas spotkania (Podstawowe) należy znaleźć ustawienie o nazwie Zdalne sterowanie i sprawdzić, czy jest ono włączone.
 4. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie konta lub grupy i administrator konta musi ją odblokować z tego samego poziomu. 
 5. Aby zezwolić na kopiowanie informacji udostępnianych na platformie Zoom w trakcie zdalnego sterowania, zaznacz opcję Zezwól użytkownikowi sterującemu zdalnie na udostępnianie schowka.Aby potwierdzić zmiany, kliknij przycisk Zapisz

Żądanie zdalnego dostępu

Możesz żądać zdalnego dostępu od prowadzącego lub uczestnika, który udostępnia ekran.

 1. Wyświetlając ekran udostępniany przez innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Wyświetl opcje, które znajduje się w górnej części okna spotkania.
 2. Wybierz opcję Zażądaj zdalnego dostępu, a następnie kliknij przycisk Zażądaj\, aby potwierdzić.
  Prowadzący lub uczestnik otrzymają powiadomienie z pytaniem, czy chcą udzielić dostępu do sterowania ekranem.
 3. Kliknij wewnątrz udostępnianego ekranu, aby rozpocząć sterowanie ekranem uczestnika.
 4. Aby przerwać zdalne sterowanie, ponownie kliknij menu rozwijane Wyświetl opcje i wybierz przycisk Zrezygnuj ze zdalnego sterowania
  .

Udzielanie zdalnego dostępu

Podczas udostępniania ekranu możesz umożliwić zdalny dostęp innemu uczestnikowi spotkania. Uczestnicy korzystający z systemu operacyjnego iOS lub Android mogą zdalnie sterować Twoim ekranem za pomocą urządzeń mobilnych.

 1. Podczas udostępniania ekranu kliknij przycisk Zdalne sterowanie i wybierz uczestnika, któremu chcesz udzielić dostępu.
  Uczestnik otrzyma powiadomienie z informacją o możliwości sterowania ekranem i będzie mógł je rozpocząć, klikając dowolne miejsce na udostępnianym ekranie.
 2. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Zdalne sterowanie i wybierz opcję Udostępnij schowek, aby zezwolić uczestnikowi korzystającemu z funkcji zdalnego sterowania na kopiowanie tekstu z udostępnianego ekranu. 
 3. Aby odzyskać możliwość sterowania, kliknij dowolne miejsce na ekranie. Inny użytkownik wciąż może ponownie rozpocząć zdalne sterowanie, klikając ekran.
 4. Wskazówka: możesz ponownie kliknąć przycisk Zdalne sterowanie i wybrać opcję Przerwij zdalne sterowanie, aby odzyskać możliwość sterowania i uniemożliwić innemu uczestnikowi na jego ponowne uruchomienie.

Uczestnik, który udostępnia ekran za pomocą klienta stacjonarnego Zoom, może jedynie udzielić zdalnego dostępu. Jeśli dołączasz do spotkania za pomocą urządzenia iPad lub Android, nie możesz żądać zdalnego sterowania lub zezwolić na zdalny dostęp. Na dostęp musi zezwolić Ci inny użytkownik. 

 1. Gdy uczestnik zezwoli Ci na zdalny dostęp, kliknij ikonę zdalnego sterowania, aby je rozpocząć.
 2. Korzystanie z tych funkcji, aby sterować ekranem uczestnika:
  • Ikona myszy  wskazuje położenie wskaźnika myszy. Kliknij i przeciągnij, aby przesunąć wskaźnik.
  • Pojedyncze dotknięcie odpowiada kliknięciu lewym przyciskiem myszy.
  • Dotknięcie i przytrzymanie odpowiada kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
  • Aby wprowadzić tekst, kliknij ikonę klawiatury .
  • Aby przybliżać i oddalać ekran użytkownika, używając dwóch placów.

Wskazówka: aby uzyskać lepszy widok ekranu udostępnianego przez użytkownika, korzystaj z urządzenia mobilnego w orientacji poziomej.