Przypinanie wideo uczestników

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Funkcja Przypnij wideo pozwala prowadzącemu na wyłączenie aktywnego widoku mówcy i wyświetlenie tylko maksymalnie 9 określonych prelegentów, podczas gdy inni uczestnicy spotkania mogą przypiąć jedno wideo po swojej stronie. Możesz też przypinać wideo w Zoom Rooms.

Jeśli uczestnik nagrywa lokalnie i przypnie wideo, przypięte wideo zostanie nagrane, chyba że uczestnik, który nagrywa, zmieni swój układ wideo. Przypinanie wideo innego uczestnika będzie miało wpływ tylko na Twój lokalny widok i lokalne nagrania, a nie na widok innych uczestników ani nagrania w chmurze.

Prowadzący może również umieścić maksymalnie 9 filmów w centrum uwagi. Funkcje Umieść wideo w centrum uwagi ustawia uczestnika jako głównego aktywnego prelegenta dla wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy będą widzieć jako aktywnych tylko wybranych prelegentów.Funkcja ta jest często wykorzystywana do wyróżnienia głównego prelegenta.

Warunki wstępne

 • Zoom Desktop Client dla systemu Windows, macOS lub Linux
 • Zoom Mobile Client dla systemu Android lub iOS
 • Co najmniej 2 uczestników udostępniających wideo
 • (Opcjonalnie) Jeśli używasz dwóch monitorów, możesz przypiąć drugi ekran.
 • Uwaga: przypinanie wielu wideo wymaga klienta Desktop Client w wersji 5.2.2 w systemie Windows lub macOS

Aby przypiąć wideo

 1. W górnej części okna spotkania najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika, którego chcesz przypiąć i kliknij pozycję ...
 2. W menu kliknij polecenie Przypnij.
 3. Opcjonalnie: jeśli prowadzący chce przypiąć dodatkowe wideo (łącznie maksymalnie 9), w razie potrzeby należy ponownie wykonać kroki 1 i 2.
 4. Opcjonalnie: jeśli masz co najmniej 3 uczestników spotkania i włączony podwójny monitor, będziesz mieć możliwość przypięcia do pierwszego lub drugiego ekranu.

Aby anulować przypięcie

 1. Kliknij pozycję Usuń pinezkę w górnym rogu każdego przypiętego wideo.
 2. Spowoduje to przywrócenie układu Aktywny prelegent w widoku

Pozwól uczestnikom na wiele pinezek

Domyślnie tylko prowadzący lub współprowadzący mogą korzystać z funkcji wielu pinezek, ale każdy z nich może zezwolić poszczególnym uczestnikom na wiele pinezek w ich układzie wideo.

 1. Kliknij pozycję Uczestnicy przy pasku narzędzi spotkania.
 2. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika, kliknij pozycję Więcej, a następnie Pozwól na wiele pinezek.
 3. (Opcjonalnie) Powtórz to samo w przypadku innych uczestników.

Aby przypiąć wideo

 1. Przesuń palcem w lewo, aby przejść do widoku galerii
  .
 2. Dotknij dwukrotnie wideo uczestnika, które chcesz przypiąć.

Aby anulować przypięcie

 1. Dotknij dwukrotnie przypiętego uczestnika.
 2. Spowoduje to przywrócenie widoku Aktywny prelegent w spotkaniu

Aby przypiąć wideo

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wideo uczestnika, które chcesz przypiąć.
 2. Z menu wybierz polecenie Przypnij wideo.

Aby anulować przypięcie

 1. Kliknij pozycję Odepnij wideo w lewym górnym rogu.
 2. Spowoduje to przywrócenie układu Aktywny prelegent w widoku

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.