Rodzaje i role użytkowników Zoom

Ostatnia aktualizacja:

Funkcje dostępne dla Twoich spotkań Zoom będą się różnić w zależności od rodzaju Twojego konta, rodzaju użytkownika i tego, jak Twoje konto jest skonfigurowane przez właściciela lub administratora konta Zoom (jeśli dotyczy). 

Możesz uzyskać dostęp do swojego konta Zoom za pomocą jednej lub kilku z następujących opcji logowania: logowanie za pomocą e-maila i hasła, logowanie za pośrednictwem Facebooka, logowanie za pośrednictwem Apple, logowanie za pośrednictwem Google lub jednokrotne logowanie (SSO). 

W tym artykule omówiono:

Jak rozpoznać rodzaj konta Zoom

Konta Zoom opierają się na wybranym rodzaju planu i produktach. Możesz sprawdzić typ swojego konta na stronie profil konta.W razie zainteresowania zmianą rodzaju konta Zoom zapoznaj się z naszymi planami cenowymi i opcjami naszych rozwiązań w zakresie prowadzenia wideokonferencji.

Istnieją cztery rodzaje kont:

 • Podstawowe (bezpłatne lub bezpłatne z kartą kredytową)
 • Pro
 • Dla firm / Dla przedsiębiorstw
 • Edukacja

Jak rozpoznać swoją rolę w ramach konta Zoom

Role w ramach konta Zoom opierają się na możliwościach, do których użytkownik ma dostęp z administracyjnego punktu widzenia podczas spotkania Zoom. Każdy użytkownik ma przypisaną jedną z poniższych ról, a każda rola wiąże się z określonymi unikatowymi uprawnieniami. Rolę, jaką posiadasz w ramach swojego konta, możesz znaleźć na stronie profil konta.

W ramach kont istnieją trzy role:

 • Właściciel: posiada wszystkie uprawnienia, w tym zarządzanie rolami
 • Administrator: może dodawać, usuwać i edytować użytkowników. Może zarządzać funkcjami zaawansowanymi, takimi jak API, SSO i dodatek spotkania.
 • Członkowie: nie posiadają uprawnień administracyjnych.

Uwaga: dla konta można również utworzyć role własne.

Jak rozpoznać rodzaj użytkownika Zoom

W zależności od rodzaju konta i wydatków będziesz się zaliczać do jednego z następujących rodzajów użytkowników. Swój rodzaj użytkownika można znaleźć na stronie profilu. Jeżeli jesteś administratorem lub właścicielem konta, możesz przeglądać rodzaje użytkowników dla wszystkich użytkowników swojego konta na stronie Użytkownicy. Istnieją trzy rodzaje użytkowników:

 • Podstawowy: użytkownik podstawowy to użytkownik bez płatnej licencji. Użytkownicy podstawowi mogą należeć do planów podstawowych (bezpłatnych), a także do planów płatnych, takich jak Pro i Dla firm.
  • Użytkownik podstawowy w planie podstawowym może prowadzić spotkania, w których uczestniczy do 100 użytkowników, ale ich spotkania są ograniczone do 40 minut.
  • Użytkownik podstawowy w planie płatnym dziedziczy domyślną liczbę uczestników spotkania określoną dla konta, na przykład domyślna liczba uczestników spotkania dla konta Dla firm wynosi 300. Jeśli dołączy do niego 3 lub więcej uczestników, spotkanie zostanie zakończone po 40 minutach, ale spotkania 1:1 mogą trwać więcej niż 40 minut. Nie mogą oni wykorzystywać dodatków dla użytkownika i dla konta, takich jak duże spotkanie, webinar lub dodatek sali konferencyjnej.
 • Z licencją: użytkownik z licencją to użytkownik konta płatnego, który może prowadzić spotkania z nieograniczoną liczbą uczestników w chmurze publicznej. Domyślnie może prowadzić spotkania z maksymalnie 100 uczestnikami, a licencje na duże spotkania są dostępne w celu zwiększenia pojemności. Dla użytkowników z licencją dostępne są następujące funkcje dodatkowe:
 • Lokalny: użytkownik lokalny to użytkownik konta płatnego, który może prowadzić spotkania z nieograniczoną liczbą uczestników za pomocą dodatku spotkania lokalnego. Dla użytkowników lokalnych dostępne są następujące funkcje dodatkowe:

Jak zapraszać inne osoby do swojego konta

Właściciel konta lub administrator może dodawać/zapraszać innych użytkowników do swojego konta. 

 • Robiąc to, właściciel konta / administrator odpowiada za określenie rodzaju użytkownika (podstawowy, z licencją lub lokalny).
 • Użytkownik otrzyma e-mail i może przyjąć zaproszenie do konta właściciela/administratora. 
 • Użytkownik może zignorować zaproszenie i pozostać na własnym koncie, o ile używana jest powiązana domena, a adres e-mail tego użytkownika znajduje się w jednej z Twoich powiązanych domen. 
 • Właściciele kont i administratorzy mogą zarządzać funkcjami i ustawieniami za pomocą sekcji Ustawienia konta.
 • Administratorzy IT mogą również zarządzać funkcjami za pomocą licznych opcji wdrażania i konfiguracji w systemie Windows lub MacOS.

Naucz się dodawać użytkowników i zarządzać nimi.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.