Zarządzanie użytkownikami

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Zarządzanie użytkownikami umożliwia właścicielom kont i administratorom dodawanie, usuwanie i przypisywanie ról oraz dodatkowych funkcji. Przed rozpoczęciem zapamiętaj następujące terminy:

 • Użytkownicy wewnętrzni to użytkownicy platformy Zoom, którzy należą do Twojego konta.
 • Użytkownicy zewnętrzni to użytkownicy platformy Zoom, którzy nie należą do Twojego konta. 
 • Kontakty zewnętrzne to użytkownicy platformy Zoom, którzy zostali dodani przez użytkowników wewnętrznych do ich kontaktów.

W tym artykule omówiono:

Dowiedz się, jak usunąć użytkownika poprzez usunięcie, dezaktywowanie lub odłączenie go od Twojego konta.

Warunki wstępne

 • Za darmo dla konta z kartą kredytową, konta Pro, konta Dla firm, konta Edukacyjnego lub konta Dla przedsiębiorstw
 • Uprawnienia właściciela lub administratora

Dostęp do zarządzania użytkownikami

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie opcję Użytkownicy.
  Zobaczysz następujące zakładki:

  • Użytkownicy: aktualni użytkownicy na koncie. Możesz wykonać następujące czynności:
   • Edytować typ konta dla każdego użytkownika (podstawowe, z licencją i lokalne) lub działu.
   • Dodawać użytkowników pojedynczo lub importować plik CSV, aby jednocześnie dodać wielu użytkowników.
   • Eksportować użytkowników do pliku CSV.
   • Ustawiać użytkowników jako administratorów lub przypisać niestandardową rolę, w przypadku gdy jesteś właścicielem
  • Oczekujące: osoby, które zostały zaproszone do dołączenia do konta Zoom, ale jeszcze go nie aktywowały.
  • Zaawansowane: wyświetl statystyki użytkownika i zmień kilku użytkowników jednocześnie.

Uwaga: tylko właściciel konta może mianować członka administratorem lub zmienić administratora na członka.

Dodawanie nowego użytkownika

Uwaga: możesz dodać lub zaktualizować kilku użytkowników jednocześnie, importując plik CSV.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Aby dodać nowego użytkownika do swojego konta, kliknij opcję Dodaj użytkowników.

 4. Wprowadź dane użytkownika.
  • Adres e-mail: wpisz adres e-mail użytkownika. Jeśli chcesz wprowadzić kilku użytkowników z tymi samymi ustawieniami, możesz wpisać wiele adresów e-mail, oddzielając je przecinkami.
  • Typ użytkownika: wybierz, czy będzie to typ podstawowy (darmowy), z licencją czy lokalny. Aby przypisać użytkownika z licencją, należy mieć dostępne licencje. Aby przypisać użytkownika lokalnego, dodatek spotkania musi być włączony.
   Rozszerzenia, takie jak Duże spotkanie i Webinar, są wymienione poniżej w opcjach Typ użytkownika. Sprawdź, które funkcje chcesz przypisać użytkownikowi. Dla tych funkcji należy mieć dostępne licencje. 
  • Dział, Menedżer, Nazwa stanowiska oraz Lokalizacja (opcjonalnie): wprowadź informacje, które pojawią się na profilu użytkownika. Profil użytkownika może być wyświetlany przez innych użytkowników. Użytkownik może dostosować swój profil i zmienić później dane działu, nazwę stanowiska i informacje o lokalizacji.
  • Grupa użytkowników: jeżeli korzystasz z zarządzania grupą, wybierz grupę, do której dodasz tego użytkownika.
  • Grupa IM: jeżeli korzystasz z zarządzania IM, wybierz grupę IM, do której dodasz tego użytkownika.
  • Hasło domyślne: ustaw hasło domyślne dla tego użytkownika.
 5. Kliknij przycisk Dodaj

Uwaga

 • nowi użytkownicy otrzymają e-mail aktywacyjny. Użytkownicy, którzy posiadają już konto Zoom z tym samym adresem e-mail, otrzymają e-mail z zaproszeniem do dołączenia do Twojego konta. 
 • Właściciele kont płatnych zostaną także poproszeni o określenie, w jaki sposób postępować z saldem, które pozostało na ich kontach. Dostępnych jest więcej informacji na temat procesu zapraszania, w tym przyjmowania zaproszeń i najlepszych praktyk.  
 • Po przyjęciu zaproszenia i dołączeniu do konta, zostaną Ci przekazane następujące informacje:
  • Dane profilu (nazwa, zdjęcie profilowe, strefa czasowa itp.).
  • Zaplanowane spotkania i webinary
  • Nagrywanie w chmurze
  • Historia IM
  • Kontakty
  • Ustawienia:
   ustawienia można zmienić, jeśli nie są zgodne z ustawieniami Twojego konta lub grupy, do której dołączasz. Wszelkie licencje, np. Duże spotkanie lub Webinar, nie zostaną przeniesione, dlatego administrator musi je przypisać do nowego konta. Dane raportowania również nie zostaną przeniesione, więc zaleca się pobranie wszystkich potrzebnych raportów przed przyjęciem zaproszenia do konta.Historia IM zostaje przeniesiona i jest dostępna dla użytkownika, jednak historia IM sprzed dołączenia do konta nie jest dostępna dla administratorów konta na nowym koncie.  

Wyświetlanie oczekujących użytkowników

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Kliknij zakładkę Oczekujące, aby zobaczyć użytkowników, którzy nie potwierdzili swoich kont:
  • Jeżeli użytkownik nie potwierdził zaproszenia i nie może go znaleźć w swojej skrzynce, możesz ponownie przesłać mu e-mail potwierdzający, klikając opcję Prześlij ponownie.
  • Jeżeli nie chcesz, aby użytkownik dołączył do Twojego konta, kliknij opcję Usuń, zanim użytkownik zaakceptuje zaproszenie.

Uwaga:

 • zaproszenia oczekujące wygasają po 30 dniach i są usuwane z listy oczekujących.
 • Ponowne wysłanie zaproszenia resetuje licznik wygasania i daje dodatkowe 30 dni za każdym razem, gdy zaproszenie jest wysyłane ponownie. 

Edytowanie rozszerzenia, roli i licencji użytkownika

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Przewijaj lub wyszukaj użytkownika. 
 4. Kliknij opcję Edytuj po prawej stronie danych użytkownika. 
 5. Możesz edytować następujące dane: 
 • Typ użytkownika: wybieraj pomiędzy użytkownikiem podstawowym, z licencją lub lokalnym
 • Licencje rozszerzeń: możesz wybrać i przypisać temu użytkownikowi dostępne licencje rozszerzeń, takie jak Duże spotkanie i Webinar. Należy je wykupić poprzez opcję Rozliczenia jeszcze przed przypisaniem. 
 • Rola użytkownika: domyślnie dostępna tylko dla właściciela konta lub użytkownika z rolą niestandardową i z pozwoleniem do edytowania zarządzania rolą. Użytkowników można zmienić w administratorów, członków lub przypisać im rolę niestandardową. 
 • Dział
 • Menedżer
 • Nazwa stanowiska
 • Lokalizacja 

Alternatywnie, administrator lub właściciel może wybrać wielu użytkowników na stronie Użytkownicy, aby szybko zmienić ich role, licencje oraz grupę

Zmiana zaawansowanych ustawień zarządzania użytkownikami

Ustawienia zaawansowane umożliwiają zmianę typu wielu użytkowników jednocześnie, usuwanie użytkowników i ustawienie domyślnego typu użytkownika.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Kliknij zakładkę Zaawansowane, aby zobaczyć następujące informacje i ustawienia:
 • Podsumowanie użytkownika
  • Łączna liczba użytkowników: łączna liczba użytkowników podstawowych, z licencją, lokalnych Zoom Room.
 • Zmień typ użytkownika
  • Zmień wszystkich członków konta, którzy nie są administratorami: zmień użytkowników określonego typu na inny typ. Nie możesz użyć tej funkcji podczas zmiany właścicieli lub administratorów. Na przykład możesz zmienić wszystkich użytkowników typu podstawowego na użytkowników z licencją.
  • Odłącz wszystkich członków konta będących użytkownikami określonego typu: usuń wszystkich członków będących użytkownikami określonego typu. Ich konta Zoom zostaną odłączone od Twojego.
   Uwaga: nie dotyczy to administratorów lub użytkowników powiązanych z kontem poprzez powiązaną domenę.
  • Zmień domyślny typ użytkownika domeny: zmiana domyślnego typu użytkownika podczas dodawania nowych użytkowników z powiązaną domeną.
 • Zmień grupę użytkowników
  • Ustaw domyślną grupę użytkowników: ustawienie domyślnej grupy użytkowników, do której automatycznie będą przypisywani nowi użytkownicy. 
  • Przełącz grupę użytkowników: przeniesienie wszystkich nieprzypisanych użytkowników lub użytkowników z konkretnej grupy do innej grupy. 
  • Dodaj użytkowników domeny do grupy: przypisanie wszystkich użytkowników z zatwierdzoną powiązaną domeną do określonej grupy. 
 • Zmień grupę IM
  • Ustaw domyślną grupę IM: ustawienie domyślnej grupy IM, do której automatycznie będą przypisywani nowi użytkownicy. 
  • Przełącz grupę IM: przeniesienie wszystkich nieprzypisanych użytkowników lub użytkowników z konkretnej grupy IM do innej grupy IM. 
 • Dodaj atrybuty niestandardowe dla użytkowników: umożliwia utworzenie do 5 niestandardowych atrybutów, które mogą zostać przypisane użytkownikom. Można używać tych atrybutów do sortowania użytkowników na stronie użytkowników. 

Uwaga: więcej informacji na temat ustawień opcji Zmień grupę użytkowników oraz Zmień grupę IM można znaleźć w artykułach dotyczących zarządzania grupą oraz zarządzania IM.

Wyświetlanie i usuwanie kontaktów zewnętrznych

Jeżeli użytkownicy konta dodadzą kontakty zewnętrzne, możesz je wyświetlić i usunąć z konta.

Uwaga: kontakty zewnętrzne posiadają pewne uprawnienia dostępu do kanałów konta.  

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. W zakładce Użytkownicy kliknij ikonę koła zębatego  w prawym górnym rogu tabeli, a następnie wybierz Kontakty zewnętrznei kliknij przycisk Potwierdź. 
 4. Znajdź użytkownika z kontaktami zewnętrznymi, a następnie kliknij liczbę w kolumnie Kontakty zewnętrzne.
  Wyświetli się lista użytkowników zewnętrznych dodanych przez wybranego użytkownika.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij liczbę w kolumnie Kanały, aby wyświetlić kanały lub czaty grup, których są członkami.
 6. Kliknij ikonę elipsy  w ostatniej kolumnie, a następnie kliknij opcję Usuń z konta, aby odłączyć te kontakty.

Możesz też wyszukać użytkownika zewnętrznego poprzez jego adres e-mail, aby sprawdzić, do czyich kontaktów należy ten użytkownik. 

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. W zakładce Użytkownicy kliknij ikonę koła zębatego  w prawym górnym rogu tabeli, a następnie wybierz Kontakty zewnętrzne i kliknij przycisk Potwierdź
 4. Kliknij przycisk Zaawansowane wyszukiwanie
 5. Wprowadź adres e-mail użytkownika zewnętrznego i kliknij przycisk Wyszukaj. W wynikach wyświetlą się użytkownicy wewnętrzni, którzy mają tego użytkownika zewnętrznego w swoich kontaktach. 
 6. Kliknij liczbę w kolumnie Kanały, aby wyświetlić kanały lub czaty grup, których są członkami.

Usunięcie kontaktu zewnętrznego spowoduje następujące rezultaty:

 • Kontakt zewnętrzny zostanie usunięty z listy kontaktów użytkownika wewnętrznego w kliencie stacjonarnym i w aplikacji mobilnej (sekcja Moje kontakty w zakładce Kontakty).
 • Kontakt zewnętrzny zostanie usunięty ze wszystkich kanałów wewnętrznych i czatów grupowych, których jest członkiem.
 • Kontakt zewnętrzny wciąż będzie mieć dostęp do historii czatów prowadzonych 1 na 1.
 • Administratorzy wciąż mają dostęp do historii czatów kontaktu zewnętrznego. Dotyczy to czatów 1 na 1, kanałów i czatów grupowych.
 • Kontakt zewnętrzny może zostać dodany ponownie przez użytkowników wewnętrznych.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.