Dostosowywanie profilu

Ostatnia aktualizacja:

Profil Zoom umożliwia aktualizację informacji o Tobie, w tym imienia i nazwiska, identyfikatora osobistego spotkania, adresu e-mail i innych. Niektóre z tych informacji, takie jak imię i nazwisko, dział i stanowisko, są wyświetlane innym użytkownikom na koncie.

Uwaga: niektóre ustawienia może zmienić tylko właściciel konta lub administrator.

W tym artykule omówiono:

Jak uzyskać dostęp do swojego profilu

 1. Zaloguj się do Zoom web portal
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Profil.
  Możesz przeglądać i edytować następujące ustawienia:

Informacje o profilu i sekcja zdjęć

Zdjęcie profilowe: kliknij swoje zdjęcie profilowe, aby je dodać lub zmienić. Możesz również dostosować obszar kadrowania na bieżącym zdjęciu lub przesłać nowe zdjęcie. Możesz usunąć swoje zdjęcie profilowe, klikając przycisk Usuń.

Informacje o profilu: kliknij Edytuj po prawej stronie, aby zaktualizować informacje o swoim profilu:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa wyświetlana: jest to nazwa, która pojawia się w Twoim profilu na całej platformie Zoom, np. na karcie profilu, podczas spotkań i webinarów. W przypadku nazw wyświetlanych można użyć do 10 znaków chińskich. 
  Uwaga: jeśli nie możesz zmienić nazwy wyświetlanej, administrator konta mógł uniemożliwić Ci zmianę tej pozycji. Skontaktuj się z administratorem konta, aby wprowadzić zmiany.
 • Zaimki: wprowadź swoje zaimki i wybierz , czy chcesz je udostępniać w spotkaniach i webinarach. Ta funkcja wymaga aplikacji Zoom w wersji 5.7.0 lub nowszej.
  Uwaga: jeśli nie możesz zmienić zaimków, administrator konta mógł uniemożliwić Ci zmianę tej pozycji. Skontaktuj się z administratorem konta, aby wprowadzić zmiany.
 • Dział
 • Menedżer
 • Nazwa stanowiska
 • Firma
 • Lokalizacja

Twoje zdjęcie profilowe, nazwa użytkownika, zaimki, telefon, dział, stanowisko i lokalizacja są wyświetlane innym użytkownikom po najechaniu kursorem myszy na Twoje zdjęcie profilowe w kliencie stacjonarnym Zoom.

Sekcja informacji osobowych

Telefon: dodaj do swojego profilu maksymalnie trzy zewnętrzne numery telefonów. Aby dodać numer telefonu, kliknij Dodaj numer telefonu. Podczas dodawania numeru zewnętrznego, Zoom wyświetli monit o jego weryfikację, zanim pojawi się on w Twoim profilu. Te numery telefonów pojawią się na karcie profilu w kliencie stacjonarnym Zoom i aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą wyświetlić kartę profilu, najeżdżając na zdjęcie profilowe lub je dotykając.

 • (Opcjonalnie) Podczas dodawania numeru telefonu można kliknąć menu rozwijane Wybierz etykietę, aby zastosować etykietę do numeru telefonu, na przykład Komórka, Biuro, Dom lub Faks. Etykiety są widoczne dla innych użytkowników podczas wyszukiwania Ciebie w kliencie stacjonarnym Zoom lub aplikacji mobilnej, w tym aplikacji Zoom Phone i SMS.
 • Uwaga: jeśli posiadasz numery bezpośrednie Zoom Phone, będą one automatycznie wyświetlane w zakładce Numer bezpośredni w Twoim profilu w kliencie stacjonarnym lub aplikacji mobilnej. Nie musisz dodawać numerów Zoom Phone do swojego profilu.

Zoom Phone: jeśli posiadasz licencję Zoom Phone, ta sekcja wyświetla Twoje bezpośrednie numery telefonów (jeśli masz je przypisane), numer firmowy oraz wewnętrzny.

Strefa czasowa: edytuj strefę czasową, aby zastosować ją do klienta Zoom, aplikacji mobilnej i podłączonych telefonów stacjonarnych.

Format daty: edytuj format daty dla swojego regionu.

Język: edytuj domyślny język dla Zoom web portal.

Data i godzina: kliknij Edytuj, aby zmienić strefę czasową, format daty i format godziny. 
Uwaga: jeśli posiadasz licencję Zoom Phone, to ustawienie będzie również używane wobec niego. Upewnij się, że ustawiono prawidłową strefę czasową, ponieważ będzie to miało wpływ na historię połączeń, nagrania, wiadomości poczty głosowej oraz godziny pracy.

Sekcja spotkań

Identyfikator osobistego spotkania: kliknij Edytuj po prawej stronie, aby zmienić swój identyfikator osobistego spotkania lub zaznacz opcję Użyj identyfikatora osobistego spotkania do natychmiastowych spotkań.

Osobisty link: jeżeli masz płatną licencję na koncie Dla firm lub Edukacja, możesz ustawić osobisty link. Kliknij Dostosuj po prawej stronie, aby ustawić nowy lub edytować istniejący osobisty link.

Klucz prowadzącego: kliknij ikonę zamkniętego oka, aby wyświetlić klucz prowadzącego i Edytuj, aby go zmienić.

Sekcja konta

Licencja: wyświetla przypisane do Ciebie typ licencji i rozszerzenia. Kliknij pytajnik (?), aby dowiedzieć się więcej o każdej licencji lub funkcji. Jeśli posiadasz licencję Zoom Phone, zobaczysz swój pakiet rozmów. W tej sekcji wyświetlana jest również limit miejsc na spotkanie i webinar (jeśli dotyczy). Aby to zmienić, należy zakupić i przypisać inne licencje.

Numer konta: numer konta znajduje się pod nazwą. Możesz go zanotować, jeśli zadzwonisz do pomocy Zoom, ponieważ pomoże nam to szybciej zlokalizować Twoje konto.

Sekcja logowania

Adres e-mail do logowania: kliknij Edytuj po prawej stronie, aby zmienić swój adres e-mail i hasło używane do logowania. Jeśli nie masz opcji Edytuj lub chcesz otrzymać dodatkowe instrukcje, dowiedz się więcej o zmianie adresu e-mail.

Hasło logowania: kliknij Edytuj, aby zmienić hasło używane do logowania. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli logujesz się za pomocą SSO.

Konto powiązane: wyświetla powiązane konta, które mogą być używane do logowania. Na przykład, Jednokrotne logowanie lub Google.

Wyloguj mnie ze wszystkich urządzeń: wyloguj się z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. W starszych wersjach Zoom po wylogowaniu się należy zmienić hasło. Może to być przydatne, jeśli zgubisz urządzenie, na którym jest zainstalowany i zalogowany Zoom.

Sekcja inne

Grupa użytkowników: wyświetla grupy użytkowników, do których przypisał Cię właściciel konta lub administrator.

Integracja kalendarza i kontaktów: skonfiguruj lub zmień integrację kalendarza i kontaktów z Google, Office365 lub Exchange.

Wymiana danych: wybierz regiony centrów danych dla spotkań i webinarów.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.