Generowanie pliku zrzutu w systemie Windows

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Plik zrzutu może być używany do diagnozowania problemów z klientem Zoom, jeśli często dochodzi do zawieszenia się lub awarii klienta. Należy wykonać poniższe kroki, aby wygenerować i wysłać plik zrzutu na potrzeby diagnozowania problemów z klientem Zoom w systemie Windows.

Instrukcje

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę systemu Windows i wybierz opcję Menedżer zadań.
 2. W sekcji Aplikacje kliknij dwukrotnie pozycję Zoom Meetings. Zobaczysz co najmniej dwa wpisy dla aplikacji Zoom Meetings.

  Uwaga: wpis z mniejszym użyciem pamięci dotyczy głównego okna Zoom i okna czatu.Wpis z większym użyciem pamięci dotyczy klienta uruchamianego podczas spotkania.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z wpisów Zoom Meeting, w zależności od tego, która część klienta Zoom Client ulega częstym awariom, a następnie kliknij opcję Utwórz plik zrzutu.
  Po pomyślnym wygenerowaniu pliku zrzutu system Windows wyświetli ścieżkę do pliku.
 4. Zaznacz ścieżkę pliku i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+C, aby skopiować ścieżkę do schowka.
 5. Otwórz Eksplorator Windows i kliknij pasek lokalizacji pliku w górnej części.
 6. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V, aby wkleić ścieżkę pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Kliknij kolumnę Data modyfikacji, aby wyświetlić najpierw najnowsze pliki. Plik zrzutu (Zoom.DMP) zostanie wyświetlony w górnej części listy.
  Uwaga: skompresuj plik zrzutu przed jego wysłaniem. Wybierz plik, kliknij prawym przyciskiem myszy, kliknij Wyślij do, a następnie wybierz Folder skompresowany (zip), aby skompresować plik. 
 8. Otwórz ponownie menedżer zadań.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zoom Meetings i kliknij opcję Zakończ zadanie.
 10. Uruchom ponownie Zoom Client, aby wygenerować pliki dziennika.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.