Pozwól uczestnikom na dołączanie przed prowadzącym

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Funkcja Pozwól uczestnikom na dołączanie przed prowadzącym pozwala uczestnikom dołączyć do spotkania, zanim dołączy do niego prowadzący lub wówczas, gdy prowadzący nie może uczestniczyć w spotkaniu. Jeśli wybierzesz tę opcję, uczestnicy mogą dołączyć do spotkania przed dołączeniem prowadzącego lub bez niego. Można ją włączyć, aby umożliwić uczestnikom dołączenie w dowolnym momencie przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia lub na 5, 10 albo 15 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia.

Jeśli nie wybierzesz opcji dołączania przed prowadzącym, uczestnicy zobaczą wyskakujące okno dialogowe z komunikatem „Spotkanie oczekuje na dołączenie prowadzącego”.Jeśli jesteś prowadzącym, jest w nim przycisk logowania, pozwalający zalogować się i rozpocząć spotkanie jako prowadzący.

Możesz również włączyć powiadomienia przesyłane pocztą elektroniczną, gdy uczestnicy dołączą przed prowadzącym.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

 • Konto Zoom
 • Pozwolenia prowadzącego dotyczące spotkania
 • Niestandardowy limit czasu dołączania przed prowadzącym wymaga klienta Zoom w wersji 5.4.0 lub nowszej

Włączanie dołączenia przed prowadzącym

Aby opcja dołączania przed prowadzącym była widoczna podczas planowania spotkań, należy ją włączyć w portalu internetowym.

Konto

Jeśli włączysz opcję dołączania przed prowadzącym dla wszystkich członków Twojej organizacji, będzie ona domyślnie włączona dla wszystkich nowo zaplanowanych spotkań, ale członkowie będą mogli usunąć jej zaznaczenie podczas planowania spotkania. Aby wymusić włączenie tego ustawienia dla wszystkich spotkań, należy zablokować to ustawienie.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. W zakładce Spotkanie sprawdź, czy ustawienie Pozwól uczestnikom na dołączanie przed prowadzącym jest włączone. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 4. (Opcjonalnie) Aby zezwolić na niestandardowe limity czasu dołączania przed prowadzącym, zaznacz opcję Uczestnicy mogą dołączyć
  () min przed czasem rozpoczęcia.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę kłódki, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Jeśli włączysz opcję dołączania przed prowadzącym dla wszystkich członków określonej grupy, będzie ona domyślnie włączona dla wszystkich nowo zaplanowanych spotkań, ale członkowie będą mogli usunąć jej zaznaczenie podczas planowania spotkania. Aby wymusić włączenie tego ustawienia dla wszystkich spotkań, należy zablokować to ustawienie.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup użytkowników.
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę grupy, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. W zakładce Spotkanie upewnij się, że ustawienie Dołącz przed prowadzącym jest włączone.
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest przyciemniona, znaczy to, że została zablokowana na poziomie konta i należy ją zmienić na tym poziomie.
 6. (Opcjonalnie) Aby zezwolić na niestandardowe limity czasu dołączania przed prowadzącym, zaznacz opcję Uczestnicy mogą dołączyć
  () min przed czasem rozpoczęcia.
 7. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę kłódki, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Jeśli włączysz opcję dołączania przed prowadzącym w ustawieniach spotkania, będzie ona domyślnie włączona dla wszystkich nowo zaplanowanych spotkań, ale będziesz w stanie usunąć jej zaznaczenie podczas planowania spotkania.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Ustawienia.
 3. W zakładce Spotkanie upewnij się, że ustawienie Dołącz przed prowadzącym jest włączone.
 4. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, znaczy to, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i należy skontaktować się z administratorem Zoom.
 5. (Opcjonalnie) Aby zezwolić na niestandardowe limity czasu dołączania przed prowadzącym, zaznacz opcję Uczestnicy mogą dołączyć
  () min przed czasem rozpoczęcia.
 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij pozycję Zaplanuj
  . Spowoduje to otwarcie okna terminarza, w którym można wybrać ustawienia spotkania.
 3. Kliknij pozycję Opcje zaawansowane.
 4. Zaznacz opcję . Możesz wybrać ustawienie 5 minut, 10 minut, 15 minut albo W dowolnym momencie. 
 5. Kliknij pozycję Zaplanuj.
Uwaga:
 • Ustawienie przed czasem rozpoczęcia można też włączyć dla każdego już zaplanowanego spotkania. Kliknij pozycję Spotkania u dołu aplikacji Zoom. Najedź kursorem na spotkanie, dla którego chcesz włączyć ustawienie i kliknij pozycję Edytuj, następnie Opcje zaawansowane, zaznacz opcję przed czasem rozpoczęcia, wybierz na jak długo przed czasem chcesz pozwolić im dołączyć i kliknij przycisk Zapisz.
 • Niestandardowych limitów wcześniejszego dołączania nie można używać z PMI ani w razie stosowania szyfrowania end-to-end.
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij pozycję Spotkania.
 3. Zaplanuj spotkanie albo wybierz istniejące spotkanie i kliknij pozycję Edytuj to spotkanie.
 4. W obszarze Opcje spotkania zaznacz opcję przed czasem rozpoczęcia i wybierz, na jak długo przed rozpoczęciem chcesz pozwolić uczestnikom na dołączenie. 
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: 
  niestandardowych limitów wcześniejszego dołączania nie można używać z PMI ani w razie stosowania szyfrowania end-to-end.
 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij pozycję Zaplanuj.
 3. Spowoduje to otwarcie okna terminarza, w którym można wybrać ustawienia spotkania.
 4. Kliknij pozycję Opcje zaawansowane.
 5. Zaznacz opcję przed czasem rozpoczęcia i wybierz, na jak długo przed rozpoczęciem chcesz pozwolić uczestnikom na dołączenie. 
 6. Kliknij pozycję Zaplanuj.
Uwaga:
 • Ustawienie przed czasem rozpoczęcia można też włączyć dla każdego już zaplanowanego spotkania. Kliknij pozycję Spotkania u dołu aplikacji Zoom.Najedź kursorem na spotkanie, dla którego chcesz włączyć ustawienie i kliknij pozycję Edytuj, następnie Opcje zaawansowane, zaznacz opcję przed czasem rozpoczęcia, wybierz na jak długo przed czasem chcesz pozwolić im dołączyć i kliknij przycisk Zapisz.
 • Niestandardowych limitów wcześniejszego dołączania nie można używać z PMI ani w razie stosowania szyfrowania end-to-end.
 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij przycisku Zaplanuj.
 3. Dotknij Opcje zaawansowane.
 4. Włącz ustawienie Pozwól uczestnikom na dołączanie przed prowadzącym.
 5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć planowanie.
 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij przycisku Zaplanuj.
 3. Dotknij Opcje zaawansowane.
 4. Włącz ustawienie Pozwól uczestnikom na dołączanie przed prowadzącym.
 5. Kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga:

 • jeśli prowadzący nie dołączy do spotkania lub nie jest zalogowany podczas dołączania, nie będą dostępne elementy sterujące prowadzącego, np. służące do nagrywania, wyciszania/wyłączania wszystkich, blokowania spotkania lub usuwania uczestników.
 • Niestandardowych limitów wcześniejszego dołączania nie można używać z PMI ani w razie stosowania szyfrowania end-to-end.
 • Gdy ustawienie przed czasem rozpoczęcia jest włączone, prowadzący może dołączyć do spotkania bez zalogowania się. Jeśli jesteś prowadzącym, ale nie masz elementów sterujących prowadzącego, np. do nagrywania, opuść spotkanie i zaloguj się w aplikacji Zoom. Rozpocznij ponownie spotkanie z listy Spotkania.
 • Jeśli jedno spotkanie jest uruchomione i ktoś próbuje rozpocząć drugie spotkanie z ustawieniem dołączania przed prowadzącym na spotkaniu zaplanowanym przez tego samego prowadzącego:
  • Jeśli spotkanie zostanie rozpoczęte przez Zoom Room, drugie spotkanie rozpocznie się, a pierwsze zostanie zakończone bez ostrzeżenia.
  • Jeśli spotkanie zostanie rozpoczęte przez prowadzącego, prowadzący będzie mieć możliwość zamknięcia pierwszego spotkania i rozpoczęcia drugiego.
  • Jeśli zostanie rozpoczęte przez uczestnika, uczestnik ten otrzyma wiadomość, że gospodarz ma inne spotkanie w toku.
 • Jeśli w ustawieniach spotkania włączona jest opcja Poczekalnia, opcja Dołącz przed prowadzącym nie będzie działać w przypadku Twoich spotkań, chyba że masz poczekalnię ustawioną w taki sposób, aby niektórzy użytkownicy mogli ją pominąć.
 • Jeśli chcesz, aby spotkanie było nagrywane bez udziału prowadzącego, musisz włączyć dla spotkania automatyczne nagrywanie w chmurze.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.