Przesyłanie zrzutu ekranu, pliku, reakcji lub głosu

Ostatnia aktualizacja:

Zoom Chat umożliwia przesyłanie tekstu, zrzutów ekranu, obrazów, plików, wiadomości głosowych, emotikon oraz reakcji na czacie do kontaktu bądź grupy. Te funkcje są dostępne zarówno w przypadku zaszyfrowanego, jak i niezaszyfrowanego czatu. Można także przesłać i odtwarzać pliki wideo poprzez czat w Zoom Desktop Client oraz w aplikacji mobilnej.

Uwaga: maksymalny obsługiwany rozmiar pliku to 512 MB.

Warunki wstępne do przesyłania zrzutu ekranu, pliku, reakcji lub wiadomości głosowej

Zrzut ekranu, przesyłanie danych oraz reakcje

 • Zoom Desktop Client do systemu operacyjnego Windows, macOS lub Linux w wersji 5.2.0 lub nowszej
 • Zoom Mobile App do systemu operacyjnego Android lub iOS: wersja 5.2.0 lub nowsza
 • Funkcje czatu włączone przez administratora

Wiadomości głosowe

 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: wersja 5.2.0 lub nowsza
  • macOS: wersja 5.2.0 lub nowsza
  • Linux: wersja 5.7.0 lub nowsza
 • Zoom Mobile App do systemu operacyjnego Android lub iOS: wersja 5.2.0 lub nowsza
 1. Zaloguj się w Zoom Desktop App
 2. Jeżeli chcesz przesłać zrzut ekranu, obraz lub plik, otwórz czat. Za pomocą tych metod możesz rozpocząć nowy czat:
  • Kliknij ikonę Dodaj obok ikony Ostatni, aby rozpocząć nowy czat z jednym z kontaktów.
  • W sekcji Ostatni kliknij Kontakt, aby zobaczyć historię czatu i kontynuować czat. Kontakty mają ikonę stanu przed nazwą.
  • W opcji Ostatni, kliknij kanał (zasygnalizowany przez ikonę grupy przed nazwą), aby zobaczyć historię czatu kanału i wysyłać wiadomości do członków kanału.
  • W zakładce Kontakty najedź na nazwę kontaktu i kliknij ikonę czatu.
 3. Postępuj zgodnie z jedną z poniższych sekcji w zależności od tego, co chcesz przesłać:

Zrzut ekranu

 1. Kliknij Zrzut ekranu powyżej okna czatu.
 2. Kliknij i przeciągnij mysz wokoło części ekranu, która ma być przechwycona, a następnie dodaj ewentualne dodatkowe notatki, takie jak strzałki, linie, okna lub tekst.
 3. Kliknij Przechwyć. Po przechwyceniu pożądanej treści pojawi się w oknie czatu.
 4. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć zrzutowi ekranu.
 5. Naciśnij Enter, aby wysłać.

Plik

 1. Kliknij Plik powyżej okna czatu lub kliknij i przeciągnij plik do okna czatu.
 2. Wybierz źródło pliku. 
  Uwaga: jeżeli admin włączył integrację udostępniania pliku, możesz także wybrać usługę podmiotu trzeciego.
 3. Przeszukaj system plików i wybierz plik, który chcesz przesłać.
  Gdy plik zostanie przesłany, kliknij ×, jeśli chcesz anulować przesyłanie.
 4. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć plikowi.
 5. Naciśnij Enter, aby wysłać. 
  Okno czatu pokazuje nazwę pliku oraz zielone pole wyboru sygnalizujące poprawne wysłanie. W przypadku wysłania obrazu wyświetli się on bezpośrednio w czacie.

  Uwaga: W przypadku wysyłania pliku wideo odbiorcy będą mogli odtworzyć wideo bezpośrednio w oknie czatu.

Wiadomość audio

 1. Kliknij opcję Wiadomość głosowa powyżej okna czatu.
  Zoom zacznie nagrywanie głosu.
 2. Aby nagrać wiadomość, należy skorzystać z domyślnego mikrofonu. Twoja wiadomość głosowa może mieć długość maksymalnie 60 sekund.
 3. Aby przesłać wiadomość głosową, kliknij ikonę przesyłania.

Reakcja

W oknie czatu wpisz Wszystkiego najlepszego. Reakcja pojawi się na chwilę w oknie czatu.

 1. Zaloguj się w Zoom Desktop App
 2. Jeżeli chcesz przesłać zrzut ekranu, obraz lub plik, otwórz czat. Za pomocą tych metod możesz rozpocząć nowy czat:
  • Kliknij ikonę Dodaj obok ikony Ostatni, aby rozpocząć nowy czat z jednym z kontaktów.
  • W sekcji Ostatni kliknij Kontakt, aby zobaczyć historię czatu i kontynuować czat. Kontakty mają ikonę stanu przed nazwą.
  • W opcji Ostatni, kliknij kanał (zasygnalizowany przez ikonę grupy przed nazwą), aby zobaczyć historię czatu kanału i wysyłać wiadomości do członków kanału.
  • W zakładce Kontakty najedź na nazwę kontaktu i kliknij ikonę czatu.
 3. Postępuj zgodnie z jedną z poniższych sekcji w zależności od tego, co chcesz przesłać:

Zrzut ekranu

 1. Kliknij Zrzut ekranu powyżej okna czatu.
 2. Kliknij i przesuwaj myszką po części ekranu, która ma być przechwycona.
 3. Kliknij Wyślij. Po przechwyceniu pożądanej treści pojawi się w oknie czatu.

Plik

 1. Kliknij  Plik powyżej okna czatu lub kliknij i przeciągnij plik do okna czatu.
 2. Wybierz źródło pliku.
 3. Przeszukaj system plików i wybierz plik, który chcesz przesłać.
  Gdy plik zostanie przesłany, kliknij × , jeśli chcesz anulować przesyłanie.
 4. Wciśnij Otwórz , aby przesłać wybrany plik.
  Okno czatu pokazuje nazwę pliku oraz zielone pole wyboru sygnalizujące poprawne wysłanie. Jeśli wyślesz obraz, zostanie wyświetlony bezpośrednio w czacie.

Wiadomość audio

 1. Kliknij opcję Wiadomość głosowa powyżej okna czatu.
  Zoom zacznie nagrywanie głosu.
 2. Aby nagrać wiadomość, należy skorzystać z domyślnego mikrofonu. Twoja wiadomość głosowa może mieć długość maksymalnie 60 sekund.
 3. Aby przesłać wiadomość głosową, kliknij ikonę przesyłania.

Reakcja

W oknie czatu wpisz Wszystkiego najlepszego. Reakcja pojawi się na chwilę w oknie czatu.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Jeżeli chcesz przesłać zrzut ekranu, obraz lub plik, otwórz czat. Za pomocą tych metod możesz rozpocząć nowy czat:
  • Dotknij ikony ołówka w prawym górnym rogu ekranu Spotkaj się i czatuj.
  • Dotknij Kontakty, dotknij nazwy kontaktu, a następnie dotknij Czat .

Zrzut ekranu

Aby przesłać zrzut ekranu, należy wykonać zrzut ekranu, wykorzystując ustawienia urządzenia, a następnie postępując zgodnie z poniższymi krokami w celu przesłania obrazu.

Obraz

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Albumu ze zdjęciami .
 3. Dotknij okręgu w każdym obrazie, aby dokonać wyboru.
 4. Dotknij Gotowe.
  Obraz zostanie od razu przesłany do kontaktu lub kanału.

Zdjęcie z kamery

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Zrób zdjęcie .
 3. Skorzystaj z aparatu, aby zrobić zdjęcie przy użyciu wbudowanej w telefonie kamery.
 4. Dotknij Potwierdź, aby wysłać lub Wykonaj ponownie.
  Obraz zostanie od razu przesłany do kontaktu lub kanału.

Plik

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Wyślij plik.
 3. Dotknij miejsca, w którym zlokalizowany jest plik.
 4. Wyszukaj i dotknij pliku, który chcesz przesłać. Jeżeli wybierzesz usługę zewnętrzną, taką jak Dropox, konieczne będzie zalogowanie się i przyznanie Zoom dostępu do konta.
 5. Dotknij Wyślij.
 6. Pojawi się w oknie czatu z nazwą pliku i polem wyboru sygnalizującym pomyślne wysłanie.

  Uwaga: W przypadku wysłania pliku wideo odbiorcy będą mogli odtworzyć wideo bezpośrednio w oknie czatu.

Wiadomość audio

 1. Dotknij ikony wiadomości głosowej z prawej strony okna czatu.
 2. Dotknij ikony mikrofonu i przytrzymaj ją, aby nagrać głos.
 3. Zwolnij ikonę, aby wysłać wiadomość lub przesuń do góry, aby anulować nagrywanie.

Reakcja

W oknie czatu wpisz Wszystkiego najlepszego. Reakcja pojawi się na chwilę w oknie czatu.

 

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Jeżeli chcesz przesłać zrzut ekranu, obraz lub plik, otwórz czat. Za pomocą tych metod możesz rozpocząć nowy czat:
  • Dotknij ikony ołówka  w prawym górnym rogu ekranu Spotkaj się i czatuj .
  • Dotknij Kontakty, dotknij nazwy kontaktu, a następnie dotknij Czat .

Zrzut ekranu

Aby przesłać zrzut ekranu, należy wykonać zrzut ekranu, wykorzystując ustawienia urządzenia, a następnie postępując zgodnie z poniższymi krokami w celu przesłania obrazu.W przypadku większości urządzeń jednocześnie wciskaj przycisk home oraz przycisk zasilania. Na telefonie iPhone X jednocześnie wciskaj przycisk zasilania oraz zwiększania głośności.

Obraz

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij  Albumu ze zdjęciami .
 3. Dotknij okręgu w każdym obrazie, aby dokonać wyboru.
 4. Dotknij Gotowe.
 5. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć zrzutowi ekranu.
 6. Dotknij ikony wysyłania

Zdjęcie z kamery

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Zrób zdjęcie .
 3. Skorzystaj z aparatu, aby zrobić zdjęcie przy użyciu wbudowanej w telefonie kamery.
 4. Dotknij Użyj zdjęcia lub Zrób ponownie.
 5. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć zrzutowi ekranu.
 6. Dotknij ikony wysyłania .

Plik

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Wyślij plik .
 3. Dotknij miejsca, w którym zlokalizowany jest plik.
 4. Dotknij plik, który chcesz wysłać.
 5. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć plikowi.
 6. Dotknij ikony wysyłania
  Pojawi się w oknie czatu z nazwą pliku i polem wyboru sygnalizującym pomyślne wysłanie.

  Uwaga: W przypadkuwysłania pliku wideo odbiorcy będą mogli odtworzyć wideo bezpośrednio w oknie czatu.

Wiadomość audio

 1. Dotknij ikony wiadomości głosowej  z prawej strony okna czatu.
 2. Dotknij ikony mikrofonu i przytrzymaj ją,  aby nagrać głos.
 3. Zwolnij ikonę, aby wysłać wiadomość lub przesuń do góry, aby anulować nagrywanie.

Reakcja

W oknie czatu wpisz Wszystkiego najlepszego. Reakcja pojawi się na chwilę w oknie czatu.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.