Sterowanie kamerą Zoom Rooms

Ostatnia aktualizacja:

Zoom Rooms pozwala Ci sterować lokalną kamerą HD podczas spotkania za pomocą funkcji Pan-Tilt-Zoom (PTZ). Zoom Rooms Controller wspiera także sterowanie kamerą przez drugiego użytkownika oraz wstępne ustawienia kamery. Jeżeli w Zoom Room dostępne są więcej niż dwie kamery, można dynamicznie wybierać, która z nich jest aktywna, wybierając ją z listy poprzez naciśnięcie Przełącz kamerę na Zoom Rooms Controller. Jeżeli dostępne są tylko dwie kamery, sterowanie Przełącz kamerę przełącza się pomiędzy nimi.

Warunki wstępne sterowania kamerą Zoom Rooms

 • Aplikacja Zoom Rooms na iPada lub urządzenia z systemem operacyjnym Android, wersja 4.2.37605.0629 lub nowsza
 • Zoom Rooms na komputery Mac, wersja  4.0.37666.0630 lub nowsza
 • Zoom Rooms na komputery osobiste, wersja 4.0.44731.0823 lub nowsza
 • Urządzenia Zoom Rooms, wersja 4.6.4 (50000.0407) lub nowsza
 • Kamera PTZ z obsługą sterowania UVC
  • Uwaga: UVC definiuje się jako „USB Video Class”. Jest to ustandaryzowany zestaw protokołów opracowanych przez USB Implementers Forum i przypisany do klasy urządzeń USB, które strumieniują wideo.Każde urządzenie zgodne z UVC umożliwi sterowanie w zakresie obrotu/przechylania/zoomu UVC kamery pod warunkiem poprawnego wprowadzenia w urządzeniu.

Sterowanie lokalną kamerą

Jeżeli Zoom Room wykorzystuje kamerę PTZ ze sterowaniem UVC, możesz wykorzystać kontroler iPada, aby przenieść kamerę w inne miejsce.

Aby sterować kamerą w Zoom Room:

 1. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 2. Dotknij ikony Sterowanie kamerą.
 3. Użyj ikon w oknie wyskakującym Sterowanie kamerą w celu przybliżania i obracania, aż kamera znajdzie się w potrzebnej pozycji.
 4. Dotknij opcji Gotowe, aby powrócić do sterowników spotkania.

Uwaga:

 • Jeżeli nie chcesz korzystać z efektu lustra własnego wyświetlacza wideo (gdzie wyświetlacz Twojego własnego Zoom Room wygląda jak lustro), możesz wyłączyć to ustawienie, klikając przełącznik
 • Jeżeli korzystasz z PanaCast v3 lub Huddly IQ, możesz użyć w przypadku tej kamery funkcji Intelligent Zoom (lub automatycznego ramowania). Dotknij ikony sterowania kamerą, a następnie włącz opcję Intelligent Zoom, klikając przełącznik . Kamera dostosuje się automatycznie, aby pokazać optymalny widok w oparciu o lokalizację osób w pokoju.

Sterowanie zdalną kamerą

Jeżeli korzystasz z kontrolera iPada w wersji 4.0 lub późniejszej, możesz zdalnie sterować kamerą innego uczestnika lub innego Zoom Room. Aby zdalnie sterować inną kamerą:

 1. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 2. Dotknij ikony Zarządzanie uczestnikami, aby wyświetlić listę uczestników spotkania.
 3. Dotknij nazwy uczestnika, którego kamerą chcesz sterować, a następnie wybierz opcję Poproś o sterowanie kamerą.
 4. Uczestnik otrzymuje wiadomość z prośbą o zatwierdzenie. Gdy uczestnik zatwierdzi prośbę, zobaczysz wiadomość, za sprawą której dowiesz się, że możesz sterować kamerą.
 5. Dotknij opcji Teraz, aby wyświetlić sterowanie kamerą dla zdalnego uczestnika.
 6. Użyj ikon w celu wykonania przybliżenia i obrotu, aż kamera znajdzie się w poprawnej pozycji.
 7. Dotknij opcji Zakończ sterowanie kamerą, aby powrócić do wyskakującego okna Zarządzanie uczestnikami.
 8. Dotknij opcji Gotowe w oknie wyskakującym Uczestnicy, aby powrócić do sterowników spotkania.

Korzystanie ze wstępnych ustawień kamery

Opcja Sterowania kamerą obejmuje przyciski, które można wykorzystać do ustawienia domyślnej pozycji kamery bądź przywrócenia kamery do wstępnie ustawionej pozycji. Te przyciski są dostępne jedynie wówczas, gdy Zoom Room wykorzystuje obsługiwaną kamerę oraz kontroler iPada w wersji 4.6 lub późniejszej.

Obsługiwane kamery:

 • AVer CAM520
 • AVer CAM540
 • AVer VB342
 • AVer VC520 Pro2
 • AVer CAM520 Pro2
 • Jabra PanaCast
 • Logitech Rally
 • Logitech Meetup
 • Logitech PTZ Pro
 • Logitech PTZ Pro 2
 • Logitech GROUP
 • Marshall CV610-U2
 • Panasonic AW-HE40
 • Panasonic AW-UE70
 • Polycom EagleEye IV USB

Aby skonfigurować wstępne ustawienie kamery:

 1. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 2. Dotknij ikony Sterowanie kamerą.
 3. Dotknij i przytrzymaj jeden z przycisków wstępnego ustawienia.
 4. Jeżeli ustawienia Zoom Room są obecnie zablokowane, wyskakujące okno prosi o hasło.
 5. Wprowadź kod dostępu do Zoom Room, a następnie dotknij opcji OK.
 6. Dotknij Zapisz pozycję, a następnie użyj ikon w celu wykonania przybliżenia lub obrotu kamery do pozycji, w której ma być wstępnie ustawiona.
 7. Dotknij opcji Zmień nazwę, aby zmienić nazwę przycisku wstępnych ustawień, który wyświetla się uczestnikom na kontrolerze Zoom Room.
 8. Powtórz kroki 5–6 dla innych przycisków.
 9. Dotknij opcji Ustaw jako domyślną pozycję, jeśli chcesz, aby ta kamera wykorzystywała wstępne ustawienie za każdym razem, gdy pokój uruchamia się lub dołącza do spotkania.
 10. Po ukończeniu konfiguracji wstępnych ustawień dotknij opcji Gotowe. Przyciski są teraz dostępne dla osób korzystających z funkcji Zoom Room Controller. Nie potrzebują kodu dostępu, aby umieścić kamerę w jednej ze wstępnie ustawionych pozycji, lecz nie mogą zmienić przycisków ani zmodyfikować ich nazwy.

Przełączanie kamer

 1. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 2. Dotknij Przełącz kamerę na kontrolerze iPada.
 3. W menu zostaną wyświetlone wszystkie dostępne kamery. Dotknij nazwy kamery, aby wybrać kamerę, która zostanie natychmiast aktywowana. Można zrobić to za każdym razem, gdy chcesz zmienić aktywną kamerę.

Sterowanie lokalną kamerą

Jeżeli Zoom Room wykorzystuje kamerę PTZ ze sterowaniem UVC, możesz wykorzystać kontroler Android, aby przenieść kamerę w inne miejsce. Ta funkcja jest dostępna w przypadku Zoom Rooms w wersji 4.0 lub późniejszej.

 1. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 2. Dotknij ikony Sterowanie kamerą.
 3. Użyj ikon w oknie wyskakującym Sterowanie kamerą w celu przybliżania i obracania, aż kamera znajdzie się w potrzebnej pozycji.
  Uwaga: możesz kliknąć element obok efektu lustra, jeśli chcesz, aby ta opcja była włączona w przypadku Twojego własnego wyświetlacza wideo (wyświetlacz Zoom Room będzie wyglądał jak lustro).

Przełączanie kamer

 1. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 2. Dotknij opcji Przełącz kamerę na kontrolerze.
 3. W menu zostaną wyświetlone wszystkie dostępne kamery. Dotknij nazwy kamery, aby wybrać kamerę, która zostanie natychmiast aktywowana. Można zrobić to za każdym razem, gdy chcesz zmienić aktywną kamerę.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.