Dostosowanie tła w Zoom Rooms

Ostatnia aktualizacja:

W Zoom web portal można dodać niestandardowe obrazy jako tła do wszystkich pokojów Zoom Rooms na koncie lub do konkretnego pokoju, piętra lub lokalizacji.

Możesz również dostosowywać zawartość podpisu elektronicznego Zoom Rooms, aby udostępniać ważne wiadomości, kiedy pokój nie jest używany, lub planować wyświetlanie tła w celu używania własnego obrazu na urządzeniu do planowania wyświetlania.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące zarządzania dostosowaniem tła Zoom Rooms

 • Uprawnienia właściciela konta lub administratora
 • Zoom Rooms w wersji 3.5.19327.0620 lub nowszej

Wymagania dotyczące obrazów tła Zoom Rooms

Przed przesłaniem własnego obrazu tła postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Format: GIF, JPG/JPEG lub 24-bitowy PNG (bez alfa) Wszystkie przezroczyste obszary obrazu PNG zostaną wyświetlone na białym tle.
 • Wymiar minimalny: 960 px
 • Wymiar maksymalny: 1920 px
 • Wymiary zalecane: 1920 px na 1080 px (współczynnik kształtu obrazu 16:9). Jeżeli nie używasz obrazu o współczynniku kształtu 16:9, możesz widzieć czarne paski obok obrazu tła.
 • Maksymalna wielkość pliku: 5 MB

Obrazy przykładowe: instrukcja standardowa, instrukcja standardowa z listą spotkania w TV
Przykładowe ikony do tworzenia własnego obrazu tła: ikony Zoom Rooms

Jak przesłać obraz domyślnego tła do wszystkich pokojów Zoom Rooms?

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie pokojem, a następnie Zoom Rooms.
 3. Kliknij link Ustawienia konta.
 4. Kliknij kartę Profil konta.
 5. W sekcji Konfiguracja znajdź ustawienie Obraz tła do Zoom Rooms.
 6. Kliknij przycisk Prześlij obraz.
  Uwaga: upewnij się, że obraz jest zgodny z wytycznymi.
 7. Wybierz obraz i kliknij przycisk Otwórz.
  Zobaczysz podgląd obrazu pod ustawieniami.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zablokować obraz domyślny do wszystkich pokojów Zoom Rooms na koncie, kliknij ikonę kłódki , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Jeśli w przyszłości zechcesz zmienić obraz, kliknij opcję Prześlij nowy obraz pod bieżącym tłem domyślnym. Jeśli chcesz usunąć obraz domyślnego tła do wszystkich pokojów Zoom Rooms na koncie, kliknij przycisk Usuń.

Jak zmienić obraz tła dla poszczególnych pokojów, pięter lub lokalizacji?

Jeśli obraz domyślny nie jest zablokowany na poziomie konta, możesz przesłać obraz domyślnego tła do konkretnego pokoju, piętra lub lokalizacji.

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie pokojem, a następnie Zoom Rooms.
 3. Korzystając z zakładek i funkcji wyszukiwania, znajdź pokój, piętro lub lokalizację, w których chcesz zastosować tło, a następnie kliknij przycisk Edytuj po prawej stronie.
  Wskazówka: jeśli nie widzisz przycisku Edytuj, przenieś bieżące okno na szerszy ekran lub użyj poziomego paska przewijania w dolnej części panelu.
 4. Kliknij zakładkę Profil Rooms.
 5. W sekcji Konfiguracja znajdź ustawienie Obraz tła do Zoom Rooms.
  Jeśli domyślny obraz jest używany na poziomie konta, zobaczysz podgląd tego obrazu z powiadomieniem „Ustawienia konta w użyciu” po prawej.
 6. Kliknij przycisk Prześlij nowy obraz.
  Uwaga: upewnij się, że obraz jest zgodny z wytycznymi.
 7. Wybierz obraz i kliknij przycisk Otwórz.
  Zobaczysz podgląd nowego obrazu niestandardowego do konkretnego pokoju lub lokalizacji.
  Wskazówka: Kliknij przycisk Resetuj, aby usunąć przesłany obraz. Jeśli istnieje domyślny obraz przesłany na poziomie konta, zastąpi on przesłany obraz.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.