Korzystanie z klucza prowadzącego

Ostatnia aktualizacja:

Klucz prowadzącego to 6-cyfrowy kod PIN, który służy do przejmowania opcji sterowania spotkaniem. Klucz prowadzącego można edytować lub wyświetlić na swoim profilu. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań.

Musisz skorzystać z klucza prowadzącego, aby przejmować rolę prowadzącego w następujących przypadkach:

Uwaga:

 • Administrator może zmienić zaawansowane ustawienia zabezpieczeń tak, aby użytkownicy nie mogli modyfikować swoich kluczy.
 • Jeśli uczestnik przejmie rolę prowadzącego podczas spotkania innego uczestnika (lub panelisty podczas webinaru), a oryginalny prowadzący dołączy do tego spotkania, będąc zalogowanym na swoim koncie, otrzyma możliwość przejęcia kontroli prowadzącego lub pozostawienia kontroli u obecnego prowadzącego. Jeśli prowadzący przejmie kontrolę nad spotkaniem, poprzedni prowadzący zostanie zdegradowany do roli uczestnika. W razie potrzeby prowadzący może awansować danego uczestnika do roli prowadzącego lub współprowadzącego.  Ta opcja przejęcia roli prowadzącego lub pozostania w roli uczestnika/panelisty wymaga wersji 5.8.3 lub nowszej.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

 • Konto Pro, Dla firm, Dla przedsiębiorstw lub Edukacja 

Przejmowanie roli prowadzącego za pomocą klucza prowadzącego

 • Zoom desktop client
  • System Windows: wersja 5.0.0 lub nowsza
  • System macOS: wersja 5.0.0 lub nowsza
  • System Linux: wersja 5.0.0 lub nowsza
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • System Android: wersja 5.0.0 lub nowsza
  • System iOS: wersja 5.0.0 lub nowsza

Jak dostosować klucz prowadzącego?

Możesz edytować i wprowadzać preferowany 6-cyfrowy klucz prowadzącego. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij przycisk Profil w menu nawigacji. 
 3. Przewiń w dół do sekcji Spotkanie.
 4. Aby wyświetlić 6-cyfrowy klucz prowadzącego, wybierz ikonę oka , która znajduje się obok pola Klucz prowadzącego.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Wprowadź nowy klucz prowadzącego i kliknij przycisk Zapisz.

Jak przejąć rolę prowadzącego?

Jeśli chcesz przejąć rolę prowadzącego, gdy dołączasz do spotkania, a funkcja „Dołącz przed prowadzącym” jest włączona. 

 1. Dołącz do spotkania.
 2. Kliknij opcję Uczestnicy w sterownikach spotkania.
 3. Kliknij przycisk Przejmij rolę prowadzącego, który znajduje się na końcu listy uczestników.
 4. Wprowadź klucz prowadzącego 
 5. Kliknij przycisk Przejmij rolę prowadzącego
  . Po weryfikacji klucza prowadzącego otrzymasz możliwość sterowania spotkaniem.
 1. Dołącz do spotkania.
 2. Dotknij Więcej w panelu sterowników spotkania.
 3. Dotknij Przejmij rolę prowadzącego... .
 4. Wprowadź klucz prowadzącego 
 5. Dotknij Przejmij
  . Po weryfikacji klucza prowadzącego otrzymasz możliwość sterowania spotkaniem.

Możesz dołączyć jako prowadzący za pośrednictwem urządzenia H.323 lub SIP, dodając klucz prowadzącego w ciągu wybierania. Jeśli funkcja „Dołącz przed prowadzącym” jest włączona, otrzymasz komunikat z prośbą o wprowadzenie klucza prowadzącego podczas uzyskiwania dostępu do menu prowadzącego

Uwaga: użytkownicy dołączający za pomocą klucza prowadzącego lub parowania nadal będą widoczni dla innych uczestników jako „Gość”. Z tego powodu uczestnicy dołączający za pomocą innych klientów Zoom mogą otrzymać powiadomienie o treści „Prowadzący jeszcze nie dołączył” mimo dołączenia jako prowadzący. 

Aby dołączyć jako prowadzący, skorzystaj z jednego z następujących ciągów wybierania:

H.323

Spotkania bez hasła:

[Adres IP]##[Identyfikator spotkania]###[Klucz hosta]
Przykład: 192.168.1.25##123456789###123456

Spotkania z hasłem:

      [Adres IP]##[identyfikator spotkania]#[Hasło]#[Układ]#[Klucz prowadzącego]
Przykład: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456

SIP

Spotkania bez hasła:

[Identyfikator spotkania]...[Klucz prowadzącego]@[Adres IP]
Przykład: 123456789...123456@zoomcrc.com

Spotkania z hasłem:

[Identyfikator spotkania].[Hasło]..[Klucz prowadzącego]@[Adres IP]
Przykład: 123456789.12345..123456@zoomcrc.com

Osobiste konferencje głosowe

Spotkania PAC umożliwiają prowadzącemu (lub innemu uczestnikowi, który zna klucz prowadzącego) rozpoczęcie spotkania PAC, wprowadzając 6-cyfrowy klucz prowadzącego, gdy pojawi się monit. Po wprowadzeniu klucza prowadzącego podczas spotkania PAC, spotkanie rozpocznie się i inni użytkownicy będą mogli dołączać w roli uczestników. Prowadzący spotkanie będzie mieć możliwość sterowania za pomocą klawiatury numerycznej.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.