Zmiana ustawień powiadomień czatu

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Można zmienić czas powiadamiania użytkownika o nowych wiadomościach czatu. Można ustawić godziny trybu „nie przeszkadzać” i wybrać nieotrzymywanie powiadomień, gdy jesteś na spotkaniu. Można również wyciszyć czaty grupowe lub kanały, aby nie otrzymywać powiadomień dotyczących określonych czatów grupowych lub kanałów.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

 • Klient Zoom Desktop Client do systemu operacyjnego systemu Windows lub macOS, wersja 5.2.0 lub nowsza

Zmiana ustawień powiadomień dla wszystkich czatów

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz zakładkę Czat .

  Wyświetlone zostaną ustawienia powiadomień o czacie.

Zmiana ustawień powiadomień dla kanału lub czatu grupowego

 1. Zaloguj się do klienta Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Kliknij strzałkę w dół obok nazwy kanału lub czatu grupowego. Można też wybrać kanał lub czat grupowy, a następnie kliknąć ikonę informacji  obok nazwy.
 4. Kliknij pozycję Powiadomienia. Można zmienić następujące ustawienia kanału lub grupy czatu:
 • Pokaż ikonę nieprzeczytanych wiadomości: wyświetlaj liczbę nieprzeczytanych wiadomości obok nazwy kanału lub grupy czatu.
 • Powiadomienia push: wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia push dotyczące:
  • Wszystkich wiadomości: otrzymuj powiadomienia push dotyczące wszystkich wiadomości tej grupy.  
  • Tylko bezpośrednich wiadomości, wzmianek: otrzymuj powiadomienia push tylko wtedy, gdy ktoś Cię oznaczy za pomocą wzmianki na czacie lub użyta zostanie wzmianka @wszyscy.
  • Nie otrzymuj powiadomień: nie otrzymuj żadnych powiadomień push.
 • Wycisz kanał / Wycisz czat: usuń wszystkie powiadomienia push, a także czerwone ikony obok nazwy kanału lub czatu grupowego, zakładki Czat i Zoom App w doku / na pasku zadań.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.