Włączanie i dodawanie współprowadzącego

Ostatnia aktualizacja:

Funkcja współprowadzącego pozwala prowadzącemu na współdzielenie uprawnień prowadzącego z innym użytkownikiem, umożliwiając współprowadzącemu zarządzanie administracyjną stroną spotkania, taką jak zarządzanie uczestnikami lub uruchamianie/zatrzymywanie nagrywania. Prowadzący jest jedynym użytkownikiem, który może przypisać współprowadzącego. Nie ma ograniczeń co do liczby współprowadzących, których można mieć na spotkaniu lub webinarze.

Dowiedz się więcej o sterowaniu współprowadzącego.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące włączania i dodawania współprowadzącego

 • Klient stacjonarny Zoom
  • Dla systemu Windows: wersja 3.5 lub nowsza
  • Dla systemu macOS: wersja 3.5 lub nowsza
  • Dla systemu Linux: wersja 3.5 lub nowsza
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • Dla systemu Android: wersja 3.5 lub nowsza
  • Dla systemu macOS: wersja 3.5 lub nowsza
 • Plan Pro, Dla firmy, Edukacja lub Partner API

Jak włączyć współprowadzącego?

Konto

Aby włączyć funkcję współprowadzącego dla wszystkich członków organizacji:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie opcję Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy ustawienie Współprowadzący jest włączone.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik , aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć funkcję współprowadzącego w grupie użytkowników:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij na liście nazwę odpowiedniej grupy, a następnie kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy ustawienie Współprowadzący jest włączone.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik , aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany..
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i tam wymaga zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników tej grupy, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć funkcję współprowadzącego na własny użytek:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy ustawienie Współprowadzący jest włączone.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik , aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i należy skontaktować się z administratorem Zoom.

Ograniczenia dotyczące współprowadzącego

Współprowadzący nie mają dostępu do następujących elementów sterowania, ponieważ są one dostępne tylko dla prowadzącego spotkanie:

 • Uruchomienie napisów kodowanych i wyznaczenie osoby lub strony trzeciej do ich zapewnienia
 • Rozpocznij transmisję przesyłaną strumieniowo na żywo
 • Zakończ spotkanie dla wszystkich
 • Uczyń innego uczestnika współprowadzącym
 • Uruchomienie poczekalni (współprowadzący mogą umieszczać uczestników w poczekalni lub wpuszczać/wyprowadzać uczestników z poczekalni)

Współprowadzący nie mogą ponadto rozpoczynać spotkań. Jeżeli prowadzący potrzebuje, aby ktoś inny rozpoczął spotkanie, może przypisać zastępcę prowadzącego. Dowiedz się więcej o sterowaniu współprowadzącego.

Jak korzystać ze współprowadzącego podczas spotkania?

Istnieją dwa sposoby, aby uczynić użytkownika współprowadzącym.

Podczas spotkania:

 1. Najedź na wideo użytkownika.
 2. Kliknij ikonę wielokropka .
 3. Kliknij Uczyń współprowadzącym.

Korzystając z okna uczestników:

 1. Kliknij Uczestnicy w elementach sterowania spotkaniem u dołu okna Zoom.
 2. Najedź na nazwę użytkownika, który ma zostać współprowadzącym i wybierz Więcej.
 3. Kliknij Uczyń współprowadzącym.

Po uczynieniu uczestnika współprowadzącym będzie miał on dostęp do sterowania współprowadzącego.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.