Włączanie oddzielnych pokoi

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Oddzielne pokoje pozwalają podzielić spotkanie Zoom na maksymalnie 50 oddzielnych sesji. Prowadzący spotkanie może zdecydować o automatycznym lub ręcznym podziale uczestników spotkania na nie lub pozwolić uczestnikom na wybór i wejście do poszczególnych sesji według własnego uznania. Prowadzący może w dowolnej chwili przełączać sesje.

Uwaga: Pomoc Zoom może zwiększyć maksymalną pojemność oddzielnych pokoi na koncie Zoom, ale wymaga to, aby wszyscy uczestnicy mieli wersję 5.2 klienta Zoom lub nowszą. Jeżeli użytkownicy nie mają uprawnień administratora na komputerach, aktualizacja go będzie wymagała pomocy działu IT.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

 • Uprawnienia właściciela konta lub administratora

Uwaga: przed używaniem oddzielnych pokoi zapoznaj się z ograniczeniami oddzielnych pokoi.

Włączanie oddzielnych pokoi

Ustawienia konta

Aby włączyć funkcję oddzielnego pokoju dla wszystkich członków organizacji:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Przejdź do opcji Oddzielny pokój w zakładce Spotkanie i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij pole wyboru, aby umożliwić prowadzącym spotkanie wstępnie przypisać uczestników do oddzielnych pokoi.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę kłódki , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Ustawienia grupy

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć funkcję oddzielnych pokoi dla wszystkich członków określonej grupy:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę grupy, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. Przejdź do opcji Oddzielny pokój w zakładce Spotkanie i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.

  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i tam wymaga zmiany.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij pole wyboru, aby umożliwić prowadzącym spotkanie wstępnie przypisać uczestników do oddzielnych pokoi.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników tej grupy, kliknij ikonę kłódki , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Ustawienia użytkownika

Aby włączyć funkcję oddzielnego pokoju na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Przejdź do opcji Oddzielny pokój w zakładce Spotkanie i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.

  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i należy skontaktować się z administratorem Zoom.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij pole wyboru, aby umożliwić prowadzącym spotkanie wstępnie przypisać uczestników do oddzielnych pokoi.

Oddzielne pokoje wideo

Po uaktywnieniu pokoi oddzielnych pokoi można wykonać następujące czynności:

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.