Wyznaczanie zastępcy prowadzącego

Ostatnia aktualizacja:

Podczas planowania spotkania prowadzący może wyznaczyć innego użytkownika z licencją na tym samym koncie do pełnienia roli zastępcy prowadzącego. Zastępca prowadzącego może rozpocząć spotkanie w imieniu prowadzącego. Użytkownik ten otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem, że został dodany jako zastępca prowadzącego wraz z linkiem do rozpoczęcia spotkania. Jeśli to powiadomienie e-mail jest wyłączone w portalu internetowym Zoom, zastępca prowadzącego nie otrzyma wiadomości e-mail z prośbą o rozpoczęcie spotkania. 

Możliwe jest nawet użycie alternatywnego prowadzącego pomiędzy połączonymi kontami głównym/podrzędnym.

Uwaga: jeśli nie masz pewności, czy rola zastępcy prowadzącego jest dla Ciebie odpowiednia, dowiedz się więcej o rolach w spotkaniu.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dotyczące wyznaczania zastępcy prowadzącego

 • Klient stacjonarny Zoom dla systemu Windows lub macOS, wersja 4.1.8826,0925 lub nowsza
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • Android: wersja 4.1.8860.0925 lub nowsza
  • iOS: 4.1.8855.09254.1.8855.0925 lub nowsza
 • Obaj użytkownicy muszą posiadać Licencję i być na tym samym koncie.
 • W przypadku webinaru użytkownik, który planuje spotkanie, potrzebuje zarówno licencji, jak i rozszerzenia do webinaru; zastępca prowadzącego musi mieć tylko licencję
 • Zastępcy prowadzącego muszą być zalogowani w Zoomie na odpowiednie konto, aby mogli otrzymać uprawnienia prowadzącego lub współprowadzącego

Ograniczenia zastępcy prowadzącego

 • Zastępca prowadzącego może rozpocząć spotkanie używając linku dołączenia w e-mailu lub zaproszeniu z kalendarza wysłanym do niego przez prowadzącego. Spotkanie nie będzie wyświetlane na liście nadchodzących spotkań w kliencie stacjonarnym, aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej dla zastępców prowadzącego.
 • Zastępcy prowadzącego nie mogą planować spotkań w imieniu prowadzącego. Jeśli chcesz zaplanować spotkanie w imieniu innego użytkownika, użyj uprawnienia planowania.Można również nadać innemu użytkownikowi z licencją uprawnienia do planowania, co pozwala mu na planowanie spotkań dla Ciebie i czyni go zastępcą prowadzącego dla tych spotkań.
 • Jeśli pierwotny prowadzący dołącza do spotkania z zastępcą prowadzącego, może on przejąć kontrolę nad spotkaniem lub wspólnie kontrolować je wraz z zastępcą prowadzącego. Jeśli pierwotny prowadzący przejmuje kontrolę nad spotkaniem, wówczas zastępca prowadzącego zostaje zdegradowany do roli uczestnika.
 • Jeśli prowadzący bierze udział w spotkaniu, ale potrzebuje pomocy w zarządzaniu spotkaniem, może przypisać współprowadzącego podczas spotkania zamiast zastępcy prowadzącego. Dowiedz się więcej o rolach w spotkaniu.

Wyznaczenie zastępcy prowadzącego

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij ikonę Zaplanuj.

  Wyświetli się okno harmonogramu.
 3. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
 4. W polu Zastępca prowadzącego wprowadź alternatywną nazwę do wyszukiwania przez użytkowników. Można również wprowadzić adres e-mail zastępcy prowadzącego, jeśli jego nazwa się nie pojawi.
 5. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Ta funkcja wymaga wersji Zoom 5.8.0 lub nowszej.
 6. Kliknij Zaplanuj, aby zakończyć, i otwórz zaznaczony kalendarz.
  Zastępca prowadzącego otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją, że został dodany jako zastępca prowadzącego, pod warunkiem, że opcja powiadomień nie została wyłączona w portalu internetowym Zoom. 
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Spotkania, następnie kliknij Zaplanuj spotkanie.
 3. Przewiń w dół do pozycji Opcje i kliknij Pokaż, aby sprawdzić dodatkowe opcje spotkania.
 4. W polu Zastępca prowadzącego wprowadź adres e-mail zastępcy prowadzącego.
 5. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Ta funkcja wymaga wersji Zoom 5.8.0 lub nowszej.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć.
  Zastępca prowadzącego otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją, że został dodany jako zastępca prowadzącego, pod warunkiem, że nie został wyłączony w portalu internetowym Zoom.
 1. Zaloguj do aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij Zaplanuj
  .
 3. Dotknij Opcje zaawansowane.
 4. Dotknij Zastępcy prowadzącego.
 5. Dotknij użytkowników, których chcesz dodać jako zastępców prowadzących z listy, lub wpisz ich adresy e-mail, a następnie dotknij OK.
 6. (Opcjonalne): Dotknij przełącznik, aby włączyć opcję Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Funkcja ta wymaga klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.8.3 lub nowszej.
 7. Dotknij Zaplanuj, aby zakończyć planowanie.
  Zastępca prowadzącego otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją, że został dodany jako zastępca prowadzącego, pod warunkiem, że nie został wyłączony w portalu internetowym Zoom.
 1. Zaloguj do aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij Zaplanuj.
 3. Dotknij Opcje zaawansowane.
 4. Dotknij Zastępcy prowadzącego.
 5. Dotknij użytkowników, których chcesz dodać jako zastępców prowadzących z listy, lub wpisz ich adresy e-mail, a następnie dotknij OK.
 6. (Opcjonalne): Dotknij przełącznik, aby włączyć opcję Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Funkcja ta wymaga klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.8.0 lub nowszej.
 7. Dotknij Gotowe, aby zakończyć planowanie.
  Zastępca prowadzącego otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją, że został dodany jako zastępca prowadzącego, pod warunkiem, że nie został wyłączony w portalu internetowym Zoom.
Dowiedz się, jak zaplanować spotkanie za pomocą wtyczki Outlook.
 1. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie.
 2. W oknie Opcje planowania wpisz adres e-mail zastępcy prowadzącego w polu Zastępcy prowadzącego.
 3. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety.
 4. Po wybraniu pozostałych opcji, kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Dodaj osoby zaproszone na spotkanie i Zapisz lub Wyślij zaproszenie.
 1. Zaloguj się do rozszerzenia Chrome.
 2. Kliknij Zaplanuj spotkanie.
 3. W oknie Opcje planowania wpisz adres e-mail zastępcy prowadzącego w polu Zastępcy prowadzącego.
 4. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety.
 5. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Po wysłaniu zaproszenia, kliknij przycisk Zapisz.
 1. Zaloguj się do rozszerzenia Firefox.
 2. Kliknij Zaplanuj spotkanie.
 3. Powinny pojawić się opcje planowania.Jeśli opcje planowania nie pojawiają się automatycznie, kliknij rozszerzenie i ikonę koła zębatego.
 4. Wpisz adres e-mail zastępcy prowadzącego w polu Zastępcy prowadzącego.
 5. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety.
 6. (Opcjonalnie): Zaznacz opcję Pozwól mi określić za każdym razem, jeśli chcesz otrzymywać monity za każdym razem o wprowadzeniu zastępców prowadzącego.
 7. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
 8. Po wysłaniu zaproszenia, kliknij przycisk Zapisz.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.