Planowanie spotkania z rejestracją

Ostatnia aktualizacja:

Planowanie spotkania wymagającego rejestracji sprawi, że uczestnicy będą musieli zarejestrować się za pomocą adresu e-mail, imienia, nazwiska lub odpowiadać na inne dodatkowe pytania, co pozwoli Ci dowiedzieć się o nich więcej. Po zaplanowaniu spotkania można zarządzać osobami dokonującymi rejestracji i ponownie wysyłać wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Jeśli chcesz pobrać listę zarejestrowanych osób, możesz również generować raporty z rejestracji na spotkanie.

Jeśli nie potrzebujesz tylu informacji, możesz zaplanować spotkanie bez rejestracji.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące spotkań z rejestracją

 • Typ użytkownika prowadzącego musi być objęty licencją
 • Konto Pro, Dla firm, Edukacja lub Dla przedsiębiorstw – opcje dostosowania rejestracji
 • W spotkaniu z rejestracją nie może być użyty Twój identyfikator PMI ani nie może ono być spotkaniem cyklicznym bez ustalonego czasu. 

Ograniczenia dotyczące rejestracji na spotkania

 • Później w 2022 r. rejestracja dla uczestników spotkań i webinarów Zoom ulegnie zmianie – po rejestracji link umożliwiający dołączenie nie będzie już wyświetlany na stronie z potwierdzeniem w przeglądarce internetowej. Osoby rejestrujące się otrzymają za to link do dołączenia w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji od Zoom. Ta zmiana uniemożliwi atakującym pozyskanie linku do rejestracji przy użyciu adresu e-mail, którego nie kontrolują osobiście, a także ograniczy dołączanie niepożądanych osób do spotkań lub webinarów. Konta mogą włączyć poprawioną rejestrację już teraz, kontaktując się z pomocą Zoom.
 • Maksymalna liczba osób rejestrujących się na każde spotkanie to 4999. W razie potrzeby rejestracji większej liczby osób niż maksymalna zalecamy skorzystanie z opcji spotkania cyklicznego z rejestracją. Na każdy cykl serii spotkań może zarejestrować się 4999 osób. 

Jak włączyć rejestrację na spotkanie?

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie lub edytuj istniejące spotkanie.
 4. Należy upewnić się, że zaznaczono pole wyboru Wymagane w sekcji Rejestracja.
  Po zaplanowaniu spotkania zostaną wyświetlone zakładki Rejestracja i Branding.
 5. Zarządzanie uczestnikami: aby zobaczyć listę osób zarejestrowanych na spotkanie, kliknij przyciskWyświetl. Kliknięcie imienia i nazwiska osoby zarejestrowanej spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jej temat.

Uwaga: jeśli uwierzytelnienie jest wymagane podczas dołączania do spotkania, osoby dokonujące rejestracji będą musiały zarejestrować się za pomocą adresu e-mail, który jest powiązany z aktywnym kontem Zoom. Należy to zrobić przed ukończeniem rejestracji. Profile uwierzytelniania mogą również wymagać, aby osoba rejestrująca się dołączała do webinaru przy użyciu konta, które pasuje do adresu e-mail użytego podczas rejestracji.

Jak dostosować opcje rejestracji?

Uwaga: to ustawienie jest dostępne tylko dla kont Dla firm, Edukacja lub Dla przedsiębiorstw.

Po zaplanowaniu spotkania można dostosować opcje rejestracji:

 1. Kliknij zakładkę Rejestracja .
 2. Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Opcje rejestracji.
 3. Dostosowywanie tych opcji:

Zakładka Rejestracja: dostosowywanie ustawień rejestracji, takich jak zatwierdzenie, powiadomienie, limity rejestracji i inne.  

  • Zatwierdzenie automatyczne: wszystkie osoby, które się zalogują, zostaną zatwierdzone i otrzymają informację, jak dołączyć.
  • Zatwierdzenie ręczne: prowadzący musi zatwierdzić wszystkie osoby, które się zalogują, na stronie zarządzania spotkaniem. Następnie otrzymają one informację, jak dołączyć. Osoby dokonujące rejestracji, które oczekują na zatwierdzenie, nie będą mogły dołączyć do spotkania. 
  • Wyślij wiadomość e-mail do prowadzącego, gdy ktoś się zarejestruje: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz otrzymać wiadomość e-mail, gdy ktoś zarejestruje się na spotkanie. Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail, gdy zatwierdzisz ich rejestrację.
  • Zakończ rejestrację po wydarzeniu: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz uniemożliwić rejestrację po ustalonej dacie i przewidywanym czasie zakończenia spotkania. Uczestnicy mogą nadal rejestrować się w dniu wydarzenia i po rozpoczęciu spotkania, o ile nastąpi to przed przewidywanym czasem jego zakończenia. Przykład: jeśli zaplanujesz 2 godzinne spotkanie na godzinę 9 rano, rejestracja zakończy się o godzinie 11.
   Uwaga: jeśli włączysz to ustawienie i udostępnisz spotkanie na żądanie, użytkownicy mogą wykorzystywać oryginalny link do rejestracji na nagranie tego spotkania.
  • Ogranicz liczbę osób dokonujących rejestracji: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz ograniczyć liczbę osób, które mogą zarejestrować się na spotkanie. Gdy na spotkanie zarejestruje się określona liczba osób, kolejni uczestnicy nie będą mogli dokonać rejestracji.
  • Zezwól uczestnikom na dołączanie z wielu urządzeń: zaznacz tę opcję, aby zezwolić uczestnikom na dołączanie z wielu urządzeń, w tym komputerów i telefonów.
  • Pokaż przyciski do udostępniania w mediach społecznościowych na stronie rejestracji: umożliwia umieszczenie przycisków do udostępniania strony rejestracji na platformach Facebook, LinkedIn lub za pomocą wiadomości e-mail.

Zakładka Ustawienia wiadomości e-mail: możesz dostosować niektóre ustawienia wiadomości e-mail związane z rejestracją. 

 • Wybierz język wiadomości e-mail: określ język wiadomości e-mail, którą otrzymają osoby dokonujące rejestracji. Możesz wybrać konkretny język lub skorzystać z opcji Taki sam, jak domyślny język odbiorcy, aby zezwolić platformie Zoom na automatyczne przesłanie odpowiedzi w języku, w którym odbiorca wyświetlał stronę rejestracji. 
 • Kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail: dostosuj informacje kontaktowe przesyłane osobom dokonującym rejestracji, z których skorzystają w razie pytań dotyczących spotkania. 
 • Przesłanie potwierdzenia osobom dokonującym rejestracji za pośrednictwem wiadomości e-mail: wybierz to ustawienie, jeśli chcesz, aby osoby dokonujące rejestracji otrzymywały wiadomość e-mail z potwierdzeniem po zatwierdzeniu. Możesz również dodać krótkie informacje na początku i na końcu szablonu wiadomości e-mail. 
  Uwaga: większe zmiany w szablonie wiadomości e-mail wprowadza administrator odpowiedzialny za branding

Zakładka Pytania: możesz dostosować pola z pytaniami, które pojawiają się na stronie rejestracji. 

  1. Zaznacz pola wyboru pytań, które mają pojawić się na stronie rejestracji.
  2. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to pole było obowiązkowe, wybierz pole wyboru Wymagane
  3. Kliknij przycisk Zapisz wszystko.
   Uwagi:
   • imię, nazwisko oraz adres e-mail zawsze są wymagane.
   • Niektóre pola, takie jak Kraj/region i Województwo, zostaną wyświetlone uczestnikom w formie menu rozwijanego.

Zakładka Pytania niestandardowe.

 1. Aby dodać nowe pytanie, kliknij przycisk Nowe pytanie.
 2. Wybierz rodzaj pytania: Pytanie otwarte lub Pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru.
 3. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby udzielenie odpowiedzi na to pytanie było obowiązkowe, zaznacz pole wyboru Wymagane.
 4. Wprowadź pytanie.
 5. Wprowadź opcje odpowiedzi dla pytań zamknięte jednokrotnego wyboru.
 6. Kliknij przycisk Utwórz. Aby utworzyć więcej pytań niestandardowych, powtórz powyższe kroki.
 7. Aby zapisać niestandardową rejestrację, kliknij przycisk Zapisz wszystko.

Jak dostosować branding rejestracji?

Po zaplanowaniu spotkania kliknij zakładkę Branding, aby dostosować opcje brandingu dla strony rejestracji:

 • Baner: aby dodać obraz, który pojawi się u góry strony rejestracji, kliknij przycisk Wczytaj.
 • Logo: aby dodać obraz, który pojawi się po prawej stronie tematu spotkania na stronie rejestracji, kliknij przycisk Wczytaj. Wiadomość e-mail z zaproszeniem również będzie zawierać logo.
 • (Opcjonalnie) Aby dodać tekst alternatywny do obrazu, kliknij przycisk Dodaj opis. Opis nie jest wyświetlany na ekranie, ale pomaga osobom niedowidzącym uzyskać dostęp do obrazu i zrozumieć go.

Jak dostosować linki Warunków świadczenia usług i Polityki prywatności?

Możesz skorzystać z profilu konta, aby dostosować adresy URL do linków zawierających Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności. Te linki zostaną wyświetlone poniżej formularza rejestracji na wszystkie spotkania, webinary i nagrania.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.