Przeprowadzanie ankiety podczas spotkań

Ostatnia aktualizacja:

Funkcja przeprowadzania ankiety dla spotkań pozwala na tworzenie pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru dla spotkań. Podczas spotkania można uruchomić ankietę i zebrać odpowiedzi od uczestników. Po spotkaniu można również pobrać raport z przeprowadzania ankiety. Ankiety można również przeprowadzać anonimowo, jeśli nie chcesz zbierać informacji o uczestnikach wraz z wynikami ankiety.

Pełne szczegóły wyników ankiety, takie jak odpowiedzi uczestnika i czasy ich przekazania są zawarte w raportach z wynikami ankiety, dostępnych co do zasady po spotkaniu. Jednak czasami zdarza się, że można uzyskać do nich dostęp podczas sesji na żywo.

Można także tworzyć i inicjować zaawansowane ankiety oraz quizy.

Istnieje także możliwość tworzenia standardowych ankiet lub zaawansowanych ankiet w ramach webinaru.

W tym artykule omówiono:

Wstępne warunki organizacji ankiet podczas spotkań

 • Typ użytkownika prowadzącego musi być objęty licencją
 • Funkcja przeprowadzania ankiety podczas spotkania włączona
 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: wersja 5.5.0 lub nowsza
  • macOS: wersja 5.5.0 lub nowsza
  • Linux: wersja 5.5.0 lub nowsza
 • Zoom Mobile App*
  • Android: wersja 5.5.0 lub nowsza
  • iOS: wersja 5.5.0 lub nowsza
 • Klient stacjonarny Zoom
 • Spotkanie musi być albo spotkaniem zaplanowanym, albo spotkaniem natychmiastowym przy użyciu identyfikatora osobistego spotkania

*Uwaga: użytkownicy aplikacji mobilnej w systemie iOS lub Android mogą uczestniczyć w ankietach, ale w celu zarządzania nimi prowadzący muszą korzystać z usług klienta stacjonarnego.

Ograniczenia ankiet

 • Co do zasady uprawnienia do edycji i dodawania ankiet podczas spotkania przysługują tylko prowadzącemu je. Jeżeli rola prowadzącego lub współprowadzącego zostanie przekazana innemu użytkownikowi, będzie mógł jedynie uruchomić już utworzone ankiety.Zastępca prowadzącego może dodawać lub edytować ankiety, ale prowadzący musi włączyć ustawienie, aby zezwolić zastępcy dodawać lub edytować ankiety przy ustawianiu go.
 • W przypadku pojedynczego spotkania można utworzyć maksymalnie 50 ankiet, a każda z nich może mieć maksymalnie 10 pytań.
 • Jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona podczas spotkania, w raporcie z ankiety ujęte zostaną tylko wyniki ankiety przeprowadzonej ostatnio. Jeśli wiesz, że trzeba będzie uruchomić tę samą ankietę dwa razy, a chcesz uzyskać oba zestawy danych, rozważ utworzenie drugiej ankiety z tymi samymi pytaniami, co oryginalna, aby uniknąć ponownego uruchomienia tej samej ankiety. 

W jaki sposób można dodawać pytania do ankiety?

Pytania do ankiety można tworzyć przed spotkaniem lub podczas sesji na żywo. Jeżeli utworzysz lub edytujesz ankietę podczas spotkania na żywo, nastąpi przekierowanie do portalu internetowego celem ukończenia procesu.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij opcję Spotkania
 3. Kliknij temat zaplanowanego spotkania. Jeśli nie masz jeszcze zaplanowanego spotkania, zaplanuj spotkanie teraz.
 4. Przewiń w dół, aby znaleźć zakładkę Ankiety.
 5. Kliknij + Utwórz, aby rozpocząć tworzenie ankiety. Jeżeli włączono zaawansowane ankiety oraz quizy, dostępne będą dwie opcje i należy wówczas wybrać Ankietę.
 6. Kliknij opcję Ankieta bez tytułu, aby zmienić nazwę tego zestawu ankiet.
 7. Kliknij obszar pytań, aby edytować następujące szczegóły:
  • Kliknij obszar Pytanie bez tytułu, aby edytować nazwę tego pytania w ankiecie.
  • Z prawej strony nazwy pytania w ankiecie kliknij menu rozwijane, aby wybrać pytanie:
   • Wybór jednokrotny: uczestnicy ankiety mogą wybrać tylko jedną z podanych odpowiedzi.
   • Wybór wielokrotny: uczestnicy ankiety mogą wybrać kilka spośród podanych odpowiedzi.
  • Kliknij puste pole dla każdego wyboru, aby wprowadzić odpowiedź, którą mogą wybrać uczestnicy.
  • Kliknij + Dodaj wybór , aby dodać kolejne opcje odpowiedzi.
  • : Usuń aktualne pytanie w ankiecie.
  • : Zduplikuj aktualne pytanie w ankiecie zgodnie ze stanem faktycznym.
 8. (Opcja) Kliknij opcję Dodaj pytanie, aby utworzyć dodatkowe pytanie.
  Uwaga: w razie potrzeby można zmienić kolejność pytań oraz odpowiedzi.
 9. Kliknij przycisk , aby uzyskać dostęp do następującej opcji:
  • Pozwól uczestnikom odpowiadać na pytania anonimowo: uczestnicy ankiety mogą wybrać, aby odpowiedzi były powiązane z nimi samymi lub udzielać odpowiedzi na pytania anonimowo.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

Po uruchomieniu w trakcie spotkania zadane zostaną wszystkie pytania z pojedynczej ankiety. Aby zadawać pytania w trakcie webinaru o różnym czasie, można tworzyć dodatkowe ankiety.

Jak otworzyć ankietę?

Ankiety nie są od razu dostępne dla uczestników spotkania, ponieważ prowadzący musi uruchomić ankietę z pytaniami dla nich. Te ankiety można utworzyć przed rozpoczęciem spotkania lub podczas sesji na żywo, ale w każdym przypadku na portalu internetowym trzeba utworzyć ankietę.

 1. Rozpocznij zaplanowane spotkanie Zoom, które ma włączoną funkcję przeprowadzania ankiety.
 2. W sterownikach spotkania kliknij przycisk Ankiety .
 3. Na górze okna ankiety wybierz tę, którą chcesz uruchomić (jeżeli utworzono kilka ankiet).
 4. Kliknij Uruchom.
  Uczestnikom spotkania będzie teraz wyświetlany monit o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Prowadzący będzie mógł zobaczyć wyniki na żywo.
 5. Aby zakończyć ankietę, kliknij pozycję Zakończ ankietę.
 6. Kliknij przycisk , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
  • Ponownie uruchom ankietę: ankieta zostanie uruchomiona ponownie.
   Uwaga: jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona w trakcie spotkania, raport z ankiety będzie zawierać tylko ostatnie wystąpienie ankiety. Jeśli wiesz, że trzeba będzie uruchomić tę samą ankietę dwa razy, a chcesz uzyskać oba zestawy danych, rozważ utworzenie drugiej ankiety z tymi samymi pytaniami, co oryginalna, aby uniknąć ponownego uruchomienia tej samej ankiety.
  • Pobierz wyniki: dzięki temu uruchomiona zostanie domyślna przeglądarka internetowa, co pozwoli pobrać cały raport z wynikami ankiety, który pokazuje, co wybrał każdy uczestnik, zamiast procentów każdego wyboru.
   Uwaga: jeśli ta opcja jest niedostępna, skontaktuj się z pomocą techniczną Zoom, aby poprosić o jej aktywację.
  • Pokaż wyniki z przeglądarki: uruchamia domyślną przeglądarkę internetową i wyświetla te same wyniki ankiety na stronie internetowej.
 7. Kliknij Udostępnij wyniki, aby udostępnić wyniki uczestnikom spotkania.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.