Generowanie raportów z rejestracji i ankiet

Ostatnia aktualizacja:

Raporty Zoom to przydatne narzędzia gromadzenia informacji o uczestnictwie, rejestracji i odpowiedziach w ankietach. Jeśli dla spotkania Zoom włączono rejestrację lub przeprowadzanie ankiety, możesz wygenerować raport z rejestracji lub ankiety do dalszej analizy. Ponadto jeśli dla spotkania włączono kwestionariusz, możesz także generować raporty z kwestionariusza.

Raport z rejestracji domyślnie zawiera następujące informacje o zarejestrowanych użytkownikach:

 • Imię i nazwisko 
 • Adres e-mail
 • Data i godzina rejestracji
 • Status zatwierdzenia

Uwaga

 • Raport z rejestracji może zawierać więcej szczegółów zależnie od ustawień rejestracjiRaport z ankiety zawiera następujące informacje o uczestnikach, którzy odpowiedzieli na pytanie ankietowe:
  • Nazwa użytkownika i adres e-mail
  • Data i godzina udzielenia odpowiedzi
  • Pytanie ankietowe i odpowiedź uczestnika
 • Aby można było generować raporty, spotkania muszą być prowadzone przez konto płatne. Po aktualizacji konta nie można generować raportów dla spotkań, które odbyły się przed aktualizacją. 
 • Identyfikatory spotkań są automatycznie usuwane 30 dni po zaplanowanej dacie lub dacie ostatniego użycia, a także są usuwane ze strony Poprzednie spotkania w portalu internetowym. Ma to taki sam skutek, jak ręczne usunięcie spotkania. Wraz z identyfikatorami usuwa się także raporty z rejestracji, chociaż raporty z ankiety pozostają dostępne przez okres do 12 miesięcy. 
 • Podobnie jeśli usuniesz spotkanie z listy swoich spotkań w portalu internetowym, nie możesz generować raportów dla tego spotkania. Wszelkie raporty wygenerowane przed usunięciem spotkania są nadal dostępne. 
 • Raporty ze spotkania należy wygenerować do 30 minut po zakończeniu spotkania. W razie wygenerowania raportu przed rozpoczęciem spotkania należy wygenerować go ponownie, aby uzyskać dane zgromadzone podczas spotkania. Tylko raporty z ankiety mogą być generowane podczas sesji na żywo, po zakończeniu ankiety. 
 • Aby wygenerować i pobrać raport z ankiety podczas sesji na żywo, prowadzący musi używać klienta stacjonarnego w wersji 5.4.7 lub wyższej.
 • Jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona podczas spotkania, w raporcie z ankiety ujęte zostaną tylko wyniki ankiety przeprowadzonej ostatnio. Jeśli wiesz, że konieczne będzie uruchomienie tej samej ankiety dwukrotnie, i zależy Ci na obu zbiorach danych, zastanów się nad utworzeniem drugiej ankiety z tymi samymi pytaniami, aby uniknąć ponownego uruchamiania. 

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dla raportów z rejestracji i ankiety

 • Prowadzący spotkanie
 • Rola z włączonym pozwoleniem dla raportów dotyczących użytkowania
 • Uprawnienia właściciela konta lub administratora zapewniające dostęp do raportów dotyczących użytkowania przez wszystkich użytkowników
 • Plan Pro, Partner API, Dla firm lub Edukacja
 • Generowanie raportu z ankiety na żywo: 
  • Klient stacjonarny Zoom
   • Windows: 5.4.7 lub wyższa wersja
   • macOS: 5.4.7 lub wyższa wersja
   • Linux: 5.4.7 lub wyższa wersja

Generowanie raportów po spotkaniu

Uwaga:

aby wygenerować i przeglądać raport, upewnij się, że spełnione są następujące wymogi:

Aby wygenerować raport po spotkaniu:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie Raporty.
 3. Kliknij zakładkę Raporty dotyczące użytkowania.
 4. Kliknij opcję Spotkanie.
  Wygenerowana zostanie lista dotychczasowych i nadchodzących spotkań. Możesz wyszukiwać według zakresu czasowego lub identyfikatora spotkania.
 5. Obok pozycji Typ raportu wybierz typ raportu, który chcesz wygenerować:
 6. W menu rozwijanym poniżej pozycji Typ raportu wybierz jedną z opcji:
  • Wyszukiwanie wg zakresu czasowego: Wybierz zakres czasowy, następnie kliknij opcję Wyszukaj.
  • Wyszukiwanie wg identyfikatora spotkania: wprowadź identyfikator spotkania i kliknij opcję Wyszukaj.
 7. W ostatniej kolumnie spotkania, z którego chcesz wygenerować raport, kliknij opcję Generuj.
  Możesz też użyć pól wyboru, aby wybrać kilka spotkań, a następnie kliknąć opcję Generuj u góry.
 8. Wybierz typ rejestracji, który ma być ujęty w raporcie:
  • Wszyscy zarejestrowani: uwzględnij zarówno zatwierdzonych, jak i odrzuconych uczestników spotkania.
  • Zatwierdzeni zarejestrowani: uwzględnij tylko zatwierdzonych uczestników spotkania.
  • Odrzuceni zarejestrowani: uwzględnij tylko odrzuconych uczestników spotkania.
 9. Kliknij opcję Kontynuuj.
  Zoom przekieruje Cię do zakładki Kolejki raportów, gdzie możesz pobrać raport jako plik CSV.

Generowanie raportów z ankiety podczas spotkania

 1. Rozpocznij zaplanowane spotkanie Zoom z włączonym przeprowadzaniem ankiety.
 2. Jako prowadzący spotkanie, uruchom ankietę.
 3. Zgromadź odpowiedzi na ankietę, następnie ją zamknij. 
  Wyświetlony zostanie ogólny przegląd wyników ankiety. Aby sprawdzić dokładnie, kto głosował za którą opcją, musisz pobrać pełny raport. 
 4. Kliknij opcję Pobierz w lewym dolnym rogu okna wyników ankiety. 
  Zoom otworzy Twoją domyślną przeglądarkę internetową i rozpocznie pobieranie.
  Uwaga: najpierw może być konieczne zalogowanie się na konto Zoom. 

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.