Role w Zoom Webinars

Ostatnia aktualizacja:

W webinarze dostępnych jest wiele ról: prowadzący, współprowadzący, panelista i uczestnicy. Rola, jaką masz na webinarze, wyznaczana jest przez prowadzącego.

Prowadzący webinaru to użytkownik, pod którym zaplanowano webinar. Ma on pełne uprawnienia do zarządzania webinarem, panelistami i uczestnikami. Webinar może mieć tylko jednego prowadzącego. Prowadzący może wykonywać działania takie jak zatrzymywanie i rozpoczynanie webinaru, wyciszanie panelistów, zatrzymywanie wideo panelistów, usuwanie uczestników z webinaru i nie tylko.

Współprowadzący współdzielą z prowadzącym wiele funkcji zarządzania, dzięki czemu mogą współprowadzić webinar od strony administracyjnej, jak np. poprzez zarządzanie uczestnikami lub rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania. Prowadzący musi przypisać współprowadzącego. Współprowadzący nie mogą rozpocząć spotkania. Jeżeli prowadzący potrzebuje, aby ktoś inny rozpoczął spotkanie, może przypisać zastępcę prowadzącego.

Paneliści są pełnoprawnymi uczestnikami spotkania. Mogą wyświetlać i wysyłać wideo, udostępniać ekran, robić notatki itp. To prowadzący webinaru musi przypisać paneliście uprawnienia panelisty. Prowadzący może także wyłączyć pewne funkcje panelisty, w tym rozpoczynanie wideo, udostępnianie ekranu i nagrywanie. Dowiedz się, jak dodawać i zapraszać panelistów jako prowadzący webinaru.

Uczestnicy mają uprawnienia tylko do odczytu i mogą być wyciszani, jeśli tak zdecyduje prowadzący. Ich widok webinaru kontrolowany jest przez prowadzącego. Mogą oni wchodzić w interakcje z prowadzącym i panelistami za pomocą funkcji pytań i odpowiedzi oraz czatu podczas webinaru. Dowiedz się więcej o dołączaniu do webinaru jako uczestnik.

Warunki wstępne dotyczące ról w Zoom Webinars

Porównanie uprawnień

W następującej tabeli porównaliśmy dostępne funkcje sterowania webinarem, które dostępne są dla prowadzącego, współprowadzącego i panelistów. Aby dowiedzieć się więcej o każdej funkcji, kliknij linki w tabeli lub zobacz Funkcje sterowania spotkaniem prowadzącego i współprowadzącego .

Uwaga:

  • Funkcje oznaczone gwiazdką (*) mogą zostać wyłączone przez prowadzącego.
  • Niektóre funkcje są zależą od spełnienia określonych warunków wstępnych. Jeśli nie widzisz żądanej funkcji, przeczytaj artykuł, aby sprawdzić, czy Twoje konto spełnia te warunki wstępne.

Uczestnictwo w Zoom Webinars

  Prowadzący Współprowadzący Panelista Uczestnik
Dołączenie w trakcie sesji treningowej
✔ (zob. uwagi)
 
Rozpoczęcie transmisji    
Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia swojego mikrofonu  
Uruchamianie/zatrzymywanie własnego wideo ✔*  
Wyświetlenie pełnej listy uczestników  
Udostępnienie ekranu  
Żądanie lub przyznawanie zdalnego sterowania  
Czat ✔*
Zapisywanie czatu  
Zadawanie pytań podczas sesji pytań i odpowiedzi      
Wyświetlenie wszystkich pytań i odpowiedzi oraz udzielanie odpowiedzi  
Tworzenie lub edycja ankiet      
Uruchamianie ankiet    
Odpowiadanie na ankiety     ✔*
Przypisywanie kogoś do wprowadzania napisów kodowanych      
Wprowadzanie napisów kodowanych ✔* ✔*  
Zgłoś się    
Używanie wywołania do telefonicznego dołączania do połączenia głosowego  
Zakończenie webinaru      

Uwaga: Współprowadzących nie można wyznaczać z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz wyznaczyć kogoś jako współprowadzącego, zaproś taką osobę na webinar jako panelistę, a następnie zmień jej pozycję na współprowadzącego. Alternatywnie prowadzący może wyznaczyć użytkownika na zastępcę prowadzącego. Alternatywnie prowadzący mogą rozpoczynać sesję treningową lub do niej dołączyć.

 

Zarządzanie uczestnikami

  Prowadzący Współprowadzący Panelista Uczestnik
Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia uczestników    
Zatrzymanie wideo panelistów    
Pozwolenie panelistom na rozpoczęcie wideo    
Umieszczanie wideo w centrum uwagi    
Zmiana pozycji uczestnika na panelistę    
Zmiana pozycji panelisty na uczestnika    
Zmiana widoku uczestników    
Zmienienie osoby, z którą mogą czatować uczestnicy    
Usuwanie uczestników    
Zezwolenie uczestnikom na rozmowę    
Przypisanie uprawnień współprowadzącego      
Wstrzymanie panelistów      
Zapraszanie innych osób do dołączenia do webinaru  

 

Nagrywanie

  Prowadzący Współprowadzący Panelista Uczestnik
Nagrywanie w chmurze    
Lokalne nagrywanie ✔*  

 

Przesyłanie strumieniowe na żywo

  Prowadzący Współprowadzący Panelista Uczestnik
Przesyłanie strumieniowe na żywo w serwisie Facebook      
Przesyłanie strumieniowe na żywo w Workplace      
Przesyłanie strumieniowe na żywo w YouTube      
Własne przesyłanie strumieniowe na żywo      

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.