Sprzęt z certyfikatem Zoom Phone

Ostatnia aktualizacja:

W poniższej tabeli zaprezentowano listę urządzeń telefonicznych kompatybilnych z funkcją Zoom Phone. Możesz także zapoznać się z listą obsługiwanych funkcji.. Zanim dodasz urządzenia do Zoom Phone, zobacz przegląd procesu konfiguracji.

Odwiedź stronę Zoom Certified , aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji oraz zobaczyć pełną listę urządzeń Zoom Certified . W przypadku urządzeń Zoom Phone zobacz listę obsługiwanych urządzeń.

Uwaga:

 • Począwszy od października 2021 roku w kolumnie Firmware supported (obsługa oprogramowania systemowego) znajduje się jego data wydania.
 • Telefony stacjonarne muszą obsługiwać TLSv1.2 pod kątem pracy z Zoom Phone.
 • Aby urządzenie działało poprawnie, najnowsza wersja oprogramowania systemowego musi być wymieniona poniżej. Aby pobrać wersję oprogramowania systemowego, kliknij ją w poniższej tabeli.
 • Aby zobaczyć reguły zapory dotyczące konfiguracji bezdotykowej, sprawdź stronę pomocy Poly lub Yealink.

W tym artykule omówiono:

Szyfrowanie

Komunikacja sygnalizacyjna SIP Zoom Phone od urządzeń/klienta do serwera oraz podczas sesji konfiguracji telefonu odbywa się poprzez TLS v1.2 z szyfrowaniem AES-256 bit. Media Zoom Phone są transportowane i chronione przez SRTP z szyfrowaniem AES-128 lub AES-256 bit pod kątem urządzeń.

Ważne: domyślnie w przypadku urządzeń włączone jest szyfrowanie AES-128 bit. Administratorzy muszą aktualizować urządzenia do szyfrowania AES-256 bit przy wykorzystaniu portalu internetowego.. Dowiedz się więcej na temat szyfrowania Zoom Phone.

Telefony stacjonarne

AudioCodes

Uwaga:

 • Niektóre modele o określonych numerach wersji nie są obsługiwane. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej AudioCodes .
 • W przypadku 450 HD Zoom Phone obsługuje tylko generyczną wersję SIP. Jeśli masz oprogramowanie systemowe Skype for Business (SfB), skontaktuj się z działem pomocy AudioCodes w celu przekształcenia go na generyczny SIP.

Nazwa modelu

Wzajemny
TLS z szyfrowaniem AES-256

Media
(SRTP)

Obsługa oprogramowania systemowego

ZTP

405 IP Phone (telefon)

AES-128 2.2.16.487
405 HD IP Phone (telefon)

AES-128

2.2.16.542

(19/12/2021)

420 HD IP Phone (telefon) AES-128 2.2.16.487
440 HD IP Phone (telefon) AES-128 2.2.16.487
445 HD IP Phone (telefon) AES-256 3.4.6.604.1
generyczny SIP
(23/01/2022)
450 HD IP Phone (telefon)
(patrz: powyższa uwaga)
AES-128 3.4.6.604.1
generyczny SIP
(23/01/2022)
C450 HD IP Phone (telefon) AES-256 3.4.6.604.1
generyczny SIP
(23/01/2022)
Telefon konferencyjny RX50 Conference Phone AES-256

3.4.6.604.1

(20/03/2022)

 

Cisco

Uwaga:

Model

Wzajemny
TLS z szyfrowaniem AES-256

Media
(SRTP)

Obsługiwana
wersja
oprogramowania systemowego

ZTP

6821 / 6851 / 6861 / 6871 IP Phone (telefon)
(wersje multiplatformy)

AES-128

11.3.6

(20/03/2022)

7821 / 7841 IP Phone (telefon)
(wersje multiplatformy)

AES-128

11.3.6

(27/02/2022)

7861 IP Phone (telefon)
(wersje multiplatformy)

AES-128

11.3.6

(20/03/2022)

8811 IP Phone (telefon)
(wersje multiplatformy)

AES-128

11.3.6

(20/03/2022)

8841 / 8851 / 8861 IP Phone (telefon) (wersje multiplatformy)

AES-128

11.3.6

(27/02/2022)

 

Poly

Uwaga:

 • Skonfigurowane urządzenia Poly zostaną automatycznie zaktualizowane do najnowszej obsługiwanej wersji oprogramowania systemowego. Jeżeli nie chcesz, aby urządzenia Poly zostały zaktualizowane automatycznie, ustaw zasady aktualizacji oprogramowania systemowego.
 • Zoom współpracuje tylko z urządzeniami Polycom, które obsługują co najmniej wersję oprogramowania systemowego UCS 4.0.0. W poprzednich wersjach (oprogramowanie Polycom SIP 3.x lub wcześniejsze) aktualizacja z interfejsu sieciowego telefonu, rejestracja oraz konfiguracja nie współpracują z Zoom. To ograniczenie nie dotyczy jednak OBi Analog Telephone Adapters (ATA).
 • Telefony z edycji Polycom VVX OBi nie są obsługiwane. Jedyny wyjątek stanowi VVX D230, który ma oprogramowanie systemowe OBi, lecz wciąż jest obsługiwany przez Zoom Phone.

Model

Wzajemny
TLS z szyfrowaniem AES-256

Media
(SRTP)

Obsługa oprogramowania systemowego

ZTP

CCX400 Business Media Phone

AES-256

7.1.1.0744

(21/11/2021)

CCX500 Business Media Phone

AES-256 7.1.1.0744
(21/11/2021)

CCX600 Business Media Phone

AES-256

7.1.1.0744

(21/11/2021)

CCX700 Business Media Phone

AES-256

7.1.1.0744

(21/11/2021)

Edge B10

AES-128

1.0.0.5517

(21/11/2021)

Edge B20

AES-128

1.0.0.5517

(21/11/2021)

Edge B30

AES-128

1.0.0.5517

(21/11/2021)

Stacja bazowa Rove B2 DECT

AES-128

8.0.2 (kompilacja: 0003)

(20/03/2022)

Stacja bazowa Rove B4 DECT

AES-128

8.0.2 (kompilacja: 0003)

(20/03/2022)

SoundPoint IP 335
(październik 2009, uwaga A)

AES-128

4.0.14.1580

 

SoundPoint IP 550
(grudzień 2009, uwaga A)

AES-128

4.0.14.1580

 

SoundPoint IP 650
(lipiec 2009, uwaga A)

AES-128

4.0.14.1580

 

SoundStation IP 5000
(marzec 2010, uwaga A)

AES-128

4.0.14.1580

 

SoundStation IP 6000
(styczeń 2010, uwaga A)

AES-128

4.0.14.1580G
(wyświetlane jako
4.0.14.1580
po aktualizacji)

 

Trio 8500

AES-256

7.0.1.1144

Trio 8800

AES-256

7.0.1.1144

Trio C60

AES-256

7.0.1.1143

VVX D230 DECT Phone

AES-128

7.1.1

VVX 101 Business Media Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 150 Business IP Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 201 Business Media Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 250 Business IP Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 300 Business Media Phone

AES-128

5.9.3.9694

VVX 301 Business Media Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 310 Business Media Phone

AES-128

5.9.3.9694

VVX 311 Business Media Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 350 Business IP Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 400 Business Media Phone

AES-128

5.9.3.9694

VVX 401 Business Media Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 410 Business Media Phone

AES-128

5.9.3.9694

VVX 411 Business Media Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 450 Business IP Phone

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 500 Business Media Phone – grudzień 2011
(uwaga A i B)

AES-128 5.9.3.9694

VVX 501 Business Media Phone
(uwaga B)

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

VVX 600 Business Media Phone
(uwaga B)

AES-128

5.9.3.9694

VVX 601 Business Media Phone
(uwaga B)

AES-256

6.4.2.3176

(20/03/2022)

 

Yealink

Uwaga:

 • Skonfigurowane urządzenia Yealink zostaną automatycznie zaktualizowane do najnowszej obsługiwanej wersji oprogramowania systemowego.Jeżeli nie chcesz, aby urządzenia Yealink zostały zaktualizowane automatycznie, ustaw zasady aktualizacji oprogramowania systemowego.
 • Po aktualizacji oprogramowania systemowego z 14 czerwca 2020 roku następujące modele end-of-life (EOL) mogą skorzystać z ZTP tylko raz: T29G, T41P, T42G, T46G, T48G, W56P.
 • Jeżeli musisz ponownie skonfigurować model EOL, zostaniesz poproszony(-a) o wprowadzenie ostatnich 5 cyfr numeru seryjnego urządzenia, aby rozpocząć proces konfiguracji. Możesz także skorzystać z konfiguracji wspomaganej.

Model

Wzajemny
TLS z szyfrowaniem AES-256

Media
(SRTP)

Obsługa dostosowanego oprogramowania systemowego

ZTP

Telefon konferencyjny CP920 Conference Phone

AES-256

78.85.3.15

(12/19/2021)

Telefon konferencyjny CP925 Conference Phone

AES-256

148.86.3.4

(23/01/2022)

Telefon konferencyjny CP960 Conference Phone

AES-256

73.85.3.11

(19/12/2021)

Telefon konferencyjny CP965 Conference Phone

AES-256

143.86.3.3

(23/01/2022)

T21P E2 Telefon Entry Level IP Phone

AES-128

52.84.3.19

Telefon T23G IP Phone

AES-128

44.84.3.19

Telefon T27G IP Phone

AES-128

69.85.3.15

(19/12/2021)

Telefon T29G IP Phone

AES-128 46.83.3.10
Telefon T31G IP Phone AES-256 124.85.3.16
(19/12/2021)
Telefon T31P IP Phone AES-256

124.85.3.16

(19/12/2021)

Telefon T33G IP Phone AES-256

124.85.3.16

(19/12/2021)

Telefon T40G IP Phone

AES-128 76.84.3.13

Telefon T41P IP Phone

AES-128 36.83.3.10

Telefon T42G IP Phone

AES-128

29.83.3.10

Telefon T42S IP Phone

AES-256

66.85.3.16

(23/01/2022)

Telefon T43U IP Phone

AES-256

108.85.3.16

(23/01/2022)

Telefon T46G IP Phone

AES-128

28.83.3.10

Telefon T46S IP Phone

AES-256

66.85.3.16

(23/01/2022)

Telefon T46U IP Phone

AES-256

108.85.3.16

(23/01/2022)

Telefon T48G IP Phone

AES-128

35.83.3.10

Telefon T48S IP Phone

AES-256

66.85.3.16

(23/01/2022)

Telefon T53 IP Phone

AES-256

96.86.3.4

(23/01/2022)

Telefon T53W IP Phone

AES-256

96.86.3.4

(23/01/2022)

Telefon T54W IP Phone

AES-256

96.86.3.4

(23/01/2022)

T56A Smart Media Phone

AES-256

58.85.3.14
(19/12/2021)

Telefon T57W IP Phone

AES-256

96.86.3.4

(23/01/2022)

T58A Smart Media Phone
(uwaga B)

AES-256

58.85.3.14

(19/12/2021)

T58W IP Phone (telefon)

AES-256

150.86.3.4

(23/01/2022)

VP59 Video IP Phone
(uwaga B)

AES-256

91.85.3.13
(19/12/2021)

Telefon W56P DECT Phone

AES-256

25.81.3.6

Telefon W60P DECT Phone

AES-256

77.85.3.8

(19/12/2021)

Stacja bazowa W70B DECT

AES-256

146.85.3.4

(23/01/2022)

System wielokomórkowy Yealink W80M DECT IP Multi-cell System

AES-256

103.83.3.9

(23/01/2022)

System wielokomórkowy Yealink W90M DECT IP Multi-cell System

AES-256

130.85.3.9

(23/01/2022)

 

Uwaga (A):

 • Są to modele Poly końca sprzedaży. W najbliższej przyszłości Zoom nie będzie już oferował dla nich wsparcia.
 • Obecnie modele końca sprzedaży Poly o dacie produkcji starszej niż wskazana data nie mogą spełniać wymagań bezpieczeństwa Zoom i nie można ich użytkować z Zoom Phone. Data produkcji zazwyczaj znajduje się na naklejce na dole telefonu.

Uwaga (B): te modele nie obsługują wideo SIP.

 

Bramki analogowe

AudioCodes

Uwaga:

 • Aby zapoznać się z instrukcjami konfiguracji, patrz: przewodnik po konfiguracji bramek AudioCodes MP.
 • Niektóre modele o określonych numerach wersji nie są obsługiwane. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej AudioCodes .
 • Jeżeli w przypadku tych modeli włączono opcję SRTP, następuje redukcja dostępnych kanałów. SRTP jest włączone i gotowe do użytku tylko w przypadku następujących kanałów:
  • MP-124 – 17 kan. od 24
  • MP-118 – 6 kan. od 8
  • MP-114 – 3 kan. od 4
  • (MP-1288 i MP-112 nie mają ograniczenia dostępnych kanałów)

Nazwa modelu

Wzajemny
TLS z szyfrowaniem AES-256

Media
(SRTP)

Obsługa oprogramowania systemowego

ZTP

Bramka analogowa MP-112 (/CER) AES-128

6.60A.364

 
Bramka analogowa MP-114 (/CER) AES-128

6.60A.364

 
Bramka analogowa MP-118 (/CER) AES-128

6.60A.364

 
Bramka analogowa MediaPack MP-124 (patrz uwaga C) AES-128

6.60A.364

 
Bramka analogowa MediaPack MP-1288
(patrz uwaga C)
AES-128

7.20A.258.663

 

 

Poly

Uwaga:

 • Zoom nie gwarantuje działania analogowych urządzeń ani aplikacji podłączonych do Analog Telephone Adaptors (ATA).
 • Telefony z edycji Polycom VVX OBi nie są obsługiwane. Jedyny wyjątek stanowi VVX D230, który ma oprogramowanie systemowe OBi, lecz wciąż jest obsługiwany przez Zoom Phone.

Model

Wzajemny
TLS z szyfrowaniem AES-256

Media
(SRTP)

Obsługa oprogramowania systemowego

ZTP

OBi300 Analog Telephone Adapter (patrz uwaga C)

AES-128

3.2.5

(20/03/2022)

OBi302 Analog Telephone Adapter (patrz uwaga C)

AES-128

3.2.5

(20/03/2022)

OBi504 Analog Telephone Adapter (patrz uwaga C)

AES-128

4.0.5.7707

(20/03/2022)

OBi508 Analog Telephone Adapter (patrz uwaga C)

AES-128

4.0.5.7707

(20/03/2022)

 

Uwaga (C)

 • Urządzenia ATA obsługują faks. Więcej informacji można uzyskać w przewodnikach po konfiguracji faksu:
 • Urządzenia ATA często obsługują kilka portów. Po przeprowadzeniu wspomaganej konfiguracji można przypisać kilku użytkowników telefonu do pojedynczego urządzenia ATA na podstawie dostępnych możliwości portu.

 

Ribbon

Uwaga:

Model

Wzajemny
TLS z szyfrowaniem AES-256

Media
(SRTP)

Obsługa oprogramowania systemowego

ZTP

Seria EdgeMarc 300

AES-128 V16.2.0.sm.EM-26519.1  

 

Akcesoria telefonu stacjonarnego

Uwaga:

 • Instrukcje konfiguracji można znaleźć w osadzonych linkach, które prowadzą na stronę produktu producenta.
 • Po ustawieniu modułu rozszerzenia dostosuj ustawienia klucza liniowego, aby skorzystać z dodatkowych kluczy liniowych.

Cisco

Model

Obsługiwana wersja oprogramowania systemowego

Moduł rozszerzenia klawiatury Cisco IP Phone 8851/61 Nie dotyczy

Uwaga: Moduł rozszerzenia klawiatury Cisco obsługuje tylko dostosowanie klawiszy linii i pozycji dla funkcji BLF, szybkiego wybierania i parkowania połączeń.

 

Poly

Model

Obsługiwana wersja oprogramowania systemowego

Moduł rozszerzenia EM50

Uwaga: model EM50 może być wykorzystywany z VVX 450.

Nie dotyczy
Zestaw słuchawkowy Rove 30 DECT

8.0.2 (kompilacja: 0003)

Zestaw słuchawkowy Rove 40 DECT

8.0.2 (kompilacja: 0003)

Wzmacniacz Rove R8

Nie dotyczy

Adapter Wi-Fi

Nie dotyczy

 

Yealink

Model

Obsługiwana wersja oprogramowania systemowego

Wtyczka BT41 Bluetooth

Nie dotyczy

Wtyczka DD10K DECT

Nie dotyczy

Telefon konferencyjny CP930W DECT (łączy się ze stacją bazową W60B)

87.85.3.5

CPW90 Bezprzewodowy mikrofon ekspansyjny

Nie dotyczy

Moduł rozszerzenia EXP50

Uwaga: model EXP50 może być wykorzystywany ze wszystkimi obsługiwanymi telefonami serii T5.

Nie dotyczy

Wtyczka Wi-Fi WF50

Nie dotyczy

Zestaw słuchawkowy W53H DECT

88.85.0.47

(19/12/2021)

Zestaw słuchawkowy W56H DECT

61.85.3.8

(21/11/2021)

Zestaw słuchawkowy W59R DECT

115.85.0.47

(19/12/2021)

Zestaw słuchawkowy W73H DECT

116.85.0.28

(24/10/2021)

 

Kontrolery granicy sesji

AudioCodes

Uwaga: więcej informacji można znaleźć w przewodnikach po konfiguracji AudioCodes.

Model

Obsługiwana wersja oprogramowania systemowego

Mediant 500 Gateway & E-SBC 7.20A.258.661
Mediant 500L Gateway & E-SBC 7.20A.258.661
Mediant 800B Gateway & E-SBC 7.20A.258.661
Mediant 800C Gateway & E-SBC 7.20A.258.661
Mediant 1000B Gateway & E-SBC 7.20A.258.661
Mediant 2600 E-SBC 7.20A.258.661
Mediant 4000 SBC 7.20A.258.661
Mediant 4000B SBC 7.20A.258.661
Mediant 9000 SBC 7.20A.258.661
Mediant 9030 SBC 7.20A.258.661
Mediant 9080 SBC 7.20A.258.661
Oprogramowanie Mediant SBC (VE/SE/CE) 7.20A.258.661

 

Oracle

Uwaga: więcej informacji można znaleźć w przewodnikach po konfiguracji Oracle.

Model

Obsługa oprogramowania systemowego

AP3900 8.4.0.0.0
AP4600 8.4.0.0.0
AP6300  8.4.0.0.0
AP6350  8.4.0.0.0
AP1100  8.4.0.0.0
VME  8.4.0.0.0

 

Ribbon

Uwaga: więcej informacji można znaleźć w przewodnikach po konfiguracji Ribbon.

Model

Obsługa oprogramowania systemowego

EdgeMarc 2900e 15.8.0
EdgeMarc 2900a 15.8.0
EdgeMarc 480x 15.8.0
EdgeMarc 6000 15.8.0
EdgeMarc 7301 15.8.0
EdgeMarc 7400 15.8.0
SBC 1000 8.1.0 kompilacja 526
SBC 2000 8.1.0 kompilacja 526
SWe Lite 8.1.5 kompilacja 239
SWe Core V09.00.00R000
SBC 5000 V09.00.00R000
SBC 7000 V09.00.00R000

 

NextGen

Uwaga: więcej informacji można znaleźć w przewodnikach po konfiguracji NextGen.

Model

Obsługa oprogramowania systemowego

NX-B5000 6.7

 

TE-Systems

Uwaga: więcej informacji można znaleźć w przewodnikach po konfiguracji TE-Systems.

Model

Obsługa oprogramowania systemowego

anynode SBC 4.4.7

 

Cisco

Uwaga: więcej informacji można znaleźć w przewodnikach po konfiguracji Cisco.

Model

Obsługa oprogramowania systemowego

Cisco Unified Border Element (CUBE)

17.3.3

 

Pagery oraz interkom

Algo

Zoom Phone obsługuje następujące urządzenia do przywoływania osób drogą radiową oraz urządzenia interkom oparte na Algo SIP:

Uwaga:

 • Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po konfiguracji Algo .
  Uwaga: aby zapobiec utracie dźwięku, oprogramowanie systemowe urządzenia musi mieć wersję wyższą niż 3.2.3.
 • Przy dodawaniu urządzenia Algo do Zoom web portal ustaw następuje pola Rodzaj urządzenia:
  • Marka: Algo
  • Model: urządzenie oparte na algo SIP.
 • Aby poprosić o generyczny profil SIP, nie musisz się kontaktować z Zoom.

Model

Wzajemny
TLS z szyfrowaniem AES-256

Media
(SRTP)

8301 Adapter urządzenia do przywoływania osób drogą radiową oraz planer

AES-128

8186 Sygnalizator SIP

AES-128

8201 SIP PoE Intercom

AES-128

 

CyberData

Zoom Phone obsługuje następujące urządzenia do przywoływania osób drogą radiową oraz urządzenia interkom oparte na CyberDataSIP.

Aby zobaczyć przewodniki po konfiguracji oraz listy modeli, kliknij poniższe linki:

Uwaga: jeżeli korzystasz z wersji oprogramowania systemowego wyższej niż 20.0.4 i masz problemy z konfiguracją urządzenia CyberData pod kątem Zoom Phone, powróć do wersji oprogramowania systemowego 20.0.4.

 

Inne urządzenia SIP

Uwaga: te urządzenia SIP nie obsługują konfiguracji bezdotykowej i zapewniają ograniczone funkcje Zoom Phone. Przeczytaj poszczególne przewodniki konfiguracji, aby uzyskać szczegółowe informacje o obsługiwanych funkcjach.

Spectralink

Zoom Phone obsługuje następujące urządzenia Spectralink DECT:

Uwaga:

Model

Oprogramowanie systemowe

Serwer(y) IP-Dect

Seria 7000

1422 5110 PCS 20GA

Virtual/200/400/6500

 

Zoom Phone obsługuje następujące urządzenia Spectralink Versity:

Uwaga:

Model

Oprogramowanie systemowe

Spectralink Versity Biz Phone - Versity 92/95/96

2.2.1.1114

 

Konftel

Zoom Phone obsługuje następujący telefon konferencyjny Konftel:

Uwaga:

Model

Oprogramowanie systemowe

Telefon konferencyjny Konftel 800

1.0.5.1.3

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.