Używanie klienta Zoom Client i Zoom Rooms z systemem macOS

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Ze względu na zwiększone zabezpieczenia i uprawnienia stosowane w systemach Mac OS 10.14 Mojave i 10.15 Catalina użytkownik otrzyma monit o autoryzację dla klienta Zoom Desktop Client oraz klienta Zoom Rooms w ramach użycia mikrofonu i kamery. W systemie Mac OS 10.15 Catalina nakrywanie ekranu również wymaga autoryzacji. Użytkownik otrzyma również monit o zezwolenie klientowi Zoom Desktop Client na umożliwienie innym osobom zdalnego kontrolowania pulpitu. Możesz kliknąć OK podczas wstępnego żądania, aby móc korzystać z mikrofonu i kamery w Zoom.

Jeśli nie zezwolisz platformie Zoom na dostęp podczas wstępnego monitu lub gdy kamera, mikrofon i dostęp do zdalnego sterowania zostaną wyłączone, zezwolenie na dostęp będzie wymagało przejścia do preferencji systemowych systemu operacyjnego.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

 • OS 10.14 i nowsze wersje
 • Dostęp administratora systemu operacyjnego

Uwaga: jeśli uaktualnisz komputer Mac z usługą Zoom Rooms do systemu operacyjnego Mojave lub Catalina, klawiatura i mysz powinny być podłączone do komputera do momentu otworzenia aplikacji Zoom i autoryzowania dostępu do kamery i mikrofonu. Musisz mieć dostęp administratora systemu operacyjnego do komputera.  

Instrukcje

Uprawnienia dla klienta Zoom Desktop Client

Klient Zoom Desktop Client może poprosić użytkownika o autoryzację dostępu do następujących uprawnień, w zależności od funkcji używanych na platformie Zoom:

 • Kamera – do udostępniania obrazu wideo podczas spotkania lub webinaru.
 • Mikrofon – do połączenia głosowego komputera podczas spotkania lub webinaru.
 • Nakrywanie ekranu (tylko Mac OS 10.15 Catalina) – do udostępniania ekranu podczas spotkania lub webinaru.
 • Pliki i foldery (tylko Mac OS 10.15 Catalina) – do udostępniania i zapisywania plików z czatu podczas spotkania lub webinaru, a także lokalnego rejestrowania na komputerze.
 • Dostępność użytkownika – do zapewniania zdalnego sterowania podczas spotkania.

Uprawnienia dla klienta Zoom Web Client

Podczas dołączania z przeglądarki internetowej przy użyciu klienta Zoom Web Client należy upewnić się, że przeglądarka ma autoryzację dostępu do następujących uprawnień, w zależności od funkcji używanych na platformie Zoom:

 • Kamera – do udostępniania obrazu wideo podczas spotkania lub webinaru.
 • Mikrofon – do połączenia głosowego komputera podczas spotkania lub webinaru.
 • Nakrywanie ekranu (tylko Mac OS 10.15 Catalina) – do udostępniania ekranu podczas spotkania lub webinaru.

Uprawnienia dla Zoom Rooms

Aplikacja Zoom Rooms może poprosić użytkownika o autoryzację dostępu do następujących uprawnień, w zależności od używanych funkcji:

 • Kamera – do udostępniania obrazu wideo podczas spotkania lub webinaru.
 • Mikrofon – do połączenia głosowego komputera podczas spotkania lub webinaru.

Edycja uprawnień

 1. Kliknij logo Apple w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Kliknij pozycję Preferencje systemowe.
 3. Kliknij pozycję Ochrona i prywatność.
 4. Wybierz kartę Prywatność.
 5. Kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna Ochrona i prywatność.
 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora systemu operacyjnego.
 7. Kliknij przycisk Odblokuj.
 8. Kliknij uprawnienia, które trzeba zmienić: kamera, mikrofon, nagrywanie ekranupliki i foldery lub dostępność użytkownika.
 9. Kliknij pole wyboru obok pozycji zoom.us i/lub Zoom Rooms.
  Uwaga: w przypadku nagrywania lokalnego w systemie Catalina należy kliknąć pole wyboru co najmniej dla opcji Folder dokumentów w pozycji zoom.us.
 10. Pojawi się okno z prośbą o ponowne uruchomienie aplikacji Zoom lub Zoom Rooms.
 • Jeśli musisz ustawić inne uprawnienia, kliknij opcję Później. Potwórz kroki 7 i 8 dla dowolnych dodatkowych uprawnień, które musisz włączyć.
 • Kiedy wszystkie wymagane uprawnienia zostaną ustawione, kliknij opcję Wyjdź teraz
 • Otwórz ponownie aplikację Zoom lub Zoom Rooms. Teraz system powinien zapewnić Ci pełen dostęp.
 • Społeczność Zoom

  Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.