Zmiana ustawień telefonu (portal internetowy)

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Jeśli na Twoim koncie aktywowana jest usługa Zoom Phone, możesz wyświetlać przypisane do Ciebie numery telefonów i konfigurować ustawienia, takie jak godziny pracy, poczta głosowa i uprawnienia do połączeń.

Uwaga: ikona kłódki () wskazuje, że administrator może ograniczyć dostęp do danego ustawienia lub jego opcji.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

 • Licencja Zoom Phone

Zmiana ustawień telefonu

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Telefon.
 3. Kliknij zakładkę Ustawienia, aby wyświetlić następujące informacje i opcje:
  Uwaga: ustawienia oznaczone gwiazdką (*) są widoczne jedynie wtedy, gdy Cię dotyczą. Na przykład ustawienie Telefony stacjonarne będzie widoczne tylko wtedy, gdy masz przypisane telefony stacjonarne.
 • Witryna: wyświetla witrynę, do której należysz (jeśli administrator włączył wiele witryn dla Twojej organizacji).
 • Pakiet: wyświetla Twój bieżący abonament dla połączeń wychodzących.
 • Numery: wyświetla bezpośrednie numery telefonów przypisane do Ciebie.
 • Numer firmy: wyświetla główny numer firmy i Twój numer wewnętrzny.
 • Adresy do kontaktu w nagłym wypadku: dodaj lub zaktualizuj swój adres do kontaktu w nagłym wypadku, który jest podawany pierwszym reagującym podczas wybierania numeru alarmowego.
 • Wychodzący identyfikator dzwoniącego (widoczny tylko wtedy, gdy masz przydzielony pakiet telefoniczny): wybierz domyślny identyfikator dzwoniącego stosowany, gdy do nawiązywania połączeń używasz klienta Zoom Desktop Client lub aplikacji mobilnej. Numer identyfikacyjny dzwoniącego można zmienić przed wykonaniem połączenia. 
  Uwaga:
 • Kraj:wybierz kod kraju używany do wybierania numerów wychodzących.
 • Numer kierunkowy (opcjonalnie): kliknij przycisk Ustaw lub Edytuj, aby zmienić numer kierunkowy używany do połączeń lokalnych. Zoom Phone użyje tego numeru kierunkowego, gdy wybierzesz numer bez numeru kierunkowego.

Obsługa połączeń

Uwaga: upewnij się, że użytkownik telefonu ustawił w Twoim profilu prawidłową strefę czasową

Po ustawieniu godzin niestandardowych można dostosować sposób kierowania połączeń przychodzących w tych godzinach. 

 • Godziny pracy: kliknij pozycję Edytuj , aby zmienić godziny, w których można odbierać połączenia. Możesz ustawić godziny pracy, aby rozciągały się po godzinie 23:30. Może to mieć zastosowanie, jeśli pracujesz na nocne zmiany. Można również ustawić godziny pracy w przyrostach po 10 minut, ręcznie wprowadzając godzinę, na przykład 23:10.
 • Godziny zamknięcia: jeśli dostosowano godziny pracy, można również ustawić godziny zamknięcia.
 • Godziny świąteczne: kliknij pozycję Zarządzaj, aby wyznaczyć określone dni jako wolne od pracy. 

Członkostwo

 • Kolejki połączeń: wyświetla kolejki połączeń, do których Cię dodano.
  • Odbieranie połączeń z kolejek połączeń: włącz lub wyłącz powiadomienia o połączeniach przychodzących kierowanych z kolejek połączeń. To ustawienie ma zastosowanie do klienta Desktop Client, aplikacji mobilnej i telefonów stacjonarnych. To ustawienie jest również synchronizowane z identycznym ustawieniem klienta Desktop Client i aplikacji mobilnej. Skorzystaj z jednej z tych opcji:
   • Aby włączyć/wyłączyć wszystkie połączenia z kolejek połączeń: kliknij przełącznik Odbieranie połączeń z kolejek połączeń.
    Uwaga: w razie włączenia tego przełącznika, gdy wcześniej był wyłączony dla określonych kolejek połączeń, obowiązywać będzie poprzednia konfiguracja.
   • Aby włączyć/wyłączyć połączenia z określonych kolejek połączeń: kliknij pozycję Wyświetl lub edytuj. Klikaj przełączniki, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia o połączeniach z określonych kolejek połączeń.
 • Monitorowanie: jeśli masz uprawnienia do monitorowania połączeń, kliknij pozycję Wyświetl, aby wyświetlić użytkowników telefonów, kolejki połączeń lub grupy linii współdzielonych, które możesz monitorować.
 • Monitorowanie: jeśli inni użytkownicy telefonu mogą Cię monitorować, kliknij pozycję Wyświetl, aby wyświetlić użytkowników telefonu z tym uprawnieniem.
 • Grupy linii współdzielonych: wyświetla grupę linii współdzielonych, której jesteś członkiem.Możesz należeć tylko do jednej grupy linii współdzielonych.
  • Odbieraj połączenia z grupy linii współdzielonych: włącz lub wyłącz powiadomienia o połączeniach przychodzących kierowanych z grupy linii współdzielonych.To ustawienie ma zastosowanie do klienta Desktop Client, aplikacji mobilnej i telefonów stacjonarnych.To ustawienie ma zastosowanie do klienta Desktop Client, aplikacji mobilnej i telefonów stacjonarnych. To ustawienie jest również synchronizowane między wszystkimi platformami.

Delegacja i asystent

Przypisz innemu użytkownikowi telefonu możliwość wykonywania i odbierania połączeń w Twoim imieniu. 🔒

Uwaga:

 • Podczas korzystania z delegacji połączeń nadal obowiązują godziny pracy i zamknięcia.
 • Jeśli ktoś przypisze Cię jako swojego delegata, możesz zaakceptować prośbę o delegowanie.

Telefon stacjonarny

 • Klawisze i pozycje: zmień ustawienia klawiszy linii, aby ustawić domyślny wychodzący identyfikator dzwoniącego dla telefonów stacjonarnych i dostosować wygląd klawiszy linii.
 • Telefony stacjonarne: wyświetla wszelkie urządzenia dodane do konta. Telefony ze statusem Online są włączone i skonfigurowane przez administratora Zoom Phone.
  • Zezwalaj na pracę w trybie hot desking: włącz funkcję hot desking w telefonie stacjonarnym, aby umożliwić innym użytkownikom logowanie się do lub wylogowywanie z Twojego telefonu.
  • Blokada ekranu telefonu: włącz przycisk ekranowy, który umożliwia zablokowanie ekranu telefonu. Do odblokowania telefonu będzie wymagany Twój kod PIN. Niektóre urządzenia nie obsługują tej funkcji. 
 • Kod PIN: kliknij pozycję Pokaż lub edytuj, aby wprowadzić kod PIN. Kod PIN jest używany do sprawdzania poczty głosowej, hot deskingu i blokowania ekranu na Twoim telefonie stacjonarnym.Administrator Zoom Phone może ustawić wymaganą długość i stopień złożoności kodów PIN poczty głosowej. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać więcej informacji.

Inne

 • Poczta głosowa: kliknij pozycję Dodaj, aby udostępnić skrzynkę poczty głosowej innym użytkownikom telefonu. Użytkownicy telefonu mogą mieć dostęp do współdzielonych skrzynek poczty głosowej tylko w Zoom web portal. Kliknij pozycję ×, aby odebrać dostęp dodanemu użytkownikowi telefonu.
  Uwaga: możesz również dostosować zapowiedź poczty głosowej.
 • Lista zablokowanych
  • Blokuj połączenia bez identyfikatora dzwoniącego: blokuj wszystkie połączenia przychodzące, w których ukrywany jest identyfikator dzwoniącego.
  • Kliknij pozycję Wyświetl lub edytuj, aby wyświetlić listę zablokowanych numerów i prefiksów. Numery i prefiksy, poza domyślnym, są blokowane przez administratora i dotyczą wszystkich użytkowników telefonu w organizacji. Kliknij pozycję Dodaj w jednej z następujących sekcji, aby zablokować prefiksy, numery lub numery wewnętrzne.
   • Blokowane prefiksy numerów telefonów: blokuj wszystkie numery z określonym kodem kraju i numerem kierunkowym.
    Uwaga: wpisanie na przykład prefiksu 1905 blokuje numery z numerem kierunkowym kraju 1 i numerem kierunkowym 905.
   • Blokowane numery lub numery wewnętrzne: zablokuj określony numer telefonu lub numer wewnętrzny.
    Uwaga: przed numerem telefonu należy wprowadzić kod kraju. Na przykład wpisanie numeru 19051231234 blokuje numer +1 (905) 123-1234.
  • Blokuj połączenia zewnętrzne: ustaw reguły blokowania połączeń zewnętrznych w godzinach pracy, w godzinach zamknięcia i w dni wolne. To ustawienie dotyczy tylko przychodzących połączeń zewnętrznych. Nadal będzie można dzwonić na numery zewnętrzne.
 • Muzyka oczekiwania: muzyka oczekiwania jest odtwarzana drugiej stronie po zawieszeniu połączenia. Wybierz dźwięk z menu rozwijanego lub kliknij pozycję Biblioteka dźwięków, aby dostosować dźwięk.Wybierz pozycjęWyłącz, aby nie odtwarzać żadnej muzyki oczekiwania.
 • Język komunikatów głosowych: użyj menu rozwijanego, aby wybrać domyślny język automatycznych komunikatów głosowych. Komunikaty te są odtwarzane rozmówcom przychodzącym w celu przekazania im dodatkowych instrukcji. Na przykład, jeśli dzwoniący jest przekierowywany na pocztę głosową, zostanie odtworzona zapowiedź poczty głosowej, a następnie automatyczny komunikat: „Nagraj wiadomość po sygnale. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij dowolny klawisz lub przestań mówić”.
 • Status użytkownika: wyświetla status Twojego konta Zoom Phone. Jeśli Twoje konto zostało dezaktywowane przez administratora, nie będziesz w stanie wykonywać ani odbierać połączeń, ale nadal będziesz mieć dostęp do historii połączeń/nagrań i poczty głosowej.

Aktualizowanie strefy czasowej

Upewnij się, że ustawiona jest prawidłowa strefa czasowa. Wpływa to na kilka funkcji Zoom Phone, w tym na ustawienie godzin pracy oraz telefony stacjonarne przypisane przez administratora Zoom Phone.

Aktualizowanie strefy czasowej podczas konfiguracji wstępnej

Jeśli Twój administrator Zoom Phone przydzielił Ci licencję Zoom Phone, otrzymasz pocztą elektroniczną powiadomienie z linkiem do konfiguracji usługi Zoom Phone.

 1. Kliknij link w przesyłanym pocztą elektroniczną powiadomieniu usługi Zoom Phone. Jeżeli e-mail nie dotarł, zaloguj się do Zoom web portal i kliknij pozycję Telefon.
 2. Wybierz właściwą strefę czasową w menu rozwijanym.
 3. Kliknij Ustawienia.

Aktualizowanie strefy czasowej w profilu

Jeśli wstępna konfiguracja konta Zoom Phone została już zakończona, możesz zaktualizować strefę czasową w swoim profilu.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Profil.
 3. W sekcji Data i godzina kliknij menu rozwijane Strefa czasowa, aby zaktualizować strefę czasową.
  Możesz również zmienić format daty i godziny, aby dopasować go do swojego regionu. Dowiedz się więcej o ustawieniach profilu.

Przekazywanie połączeń na zewnętrzny numer telefonu

Wykonaj poniższe kroki, aby dostosować ustawienia obsługi połączeń w celu przekazywania połączeń na zewnętrzny numer telefonu, który nie należy do Twojego konta Zoom.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij pozycję Telefon.
 3. Kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. W sekcji Godziny pracy lub Godziny zamknięcia kliknij pozycję Edytuj obok pozycji Obsługa połączeń.
  Uwaga: aby edytować ustawienia obsługi połączeń dla godzin świątecznych, należy kliknąć pozycję Zarządzaj obok pozycji Lista dni wolnych od pracy i obsługa połączeń, wybrać dzień wolny od pracy, a następnie kliknąć pozycję Edytuj obok pozycji Obsługa połączeń.
 5. Kliknij pozycję Dodaj numer telefonu, aby kierować połączenia na zewnętrzny numer telefonu, na przykład osobisty numer telefonu, który nie należy do Zoom Phone. Można również edytować lub usuwać istniejące zewnętrzne numery telefonów.
  • Kraj/region: upewnij się, że w menu rozwijanym wybrano prawidłowy kraj/region, aby można było dodać zewnętrzny numer telefonu. Niektóre kraje mają ten sam kod kraju, ale oddzielne wpisy w menu rozwijanym.
  • Numer telefonu: wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu numeru zewnętrznego. 
  • Opis: wprowadź opis, który pomoże Ci zidentyfikować numer zewnętrzny.
 6. Kliknij opcję Zapisz.
 7. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Wymagaj naciśnięcia klawisza 1 przed połączeniem, jeśli chcesz wymagać od rozmówców naciśnięcia klawisza 1 przed połączeniem z zewnętrznymi numerami telefonów dodanymi powyżej.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.