Porównanie klienta Desktop Client, aplikacji mobilnej, klienta Web Client i aplikacji PWA

Ostatnia aktualizacja:

Tabela poniżej zawiera porównanie funkcji pomiędzy klientem Zoom Desktop Client, aplikacją mobilną, klientem Web Client oraz aplikacją PWA (progresywna aplikacja internetowa)

Uwaga: klient Zoom Desktop Client, aplikacja mobilna i klient Web Client mają funkcje różniące się do portalu Zoom web portal. Portal internetowy Zoom web portal jest używany głównie do zmiany profiluustawień spotkania oraz ustawień Zoom Phone. Możesz też używać portalu internetowego do planowania, wyświetlania i edytowania spotkań.

W tym artykule omówiono:

Porównanie wymagań wstępnych dla klienta Desktop Client, aplikacji mobilnej, klienta Web Client i aplikacji PWA

Porównanie

Uwaga:

  • Zalecamy użycie klienta Desktop Client lub aplikacji mobilnej. Klienta internetowego Web Client należy używać tylko w przypadku braku innych opcji.
  • Niektóre funkcje może wyłączyć właściciel konta, administrator lub prowadzący.
  • W przypadku rozwiązania Zoom Phone należy zapoznać się z porównaniem funkcji Zoom Phone.
  • Kolumna klienta internetowego dotyczy przeglądarek Firefox, Chrome, Edge i Safari. Klient internetowy w przeglądarce Internet Explorer nie obsługuje tych funkcji: udostępnianie wideo lub ekranu, dołączanie do połączenia głosowego komputera, wyświetlanie udostępnionego wideo i jednoczesne udostępnianie ekranu.
Funkcja Windows
macOS
Linux Android
iOS
Chrome OS Klient internetowy PWA

Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania

 

Dołączanie do spotkania bez logowania
Dołączanie do spotkania w toku
Logowanie się przy użyciu konta Zoom, Google, Facebook lub logowanie jednokrotne
Rozpoczynanie natychmiastowego spotkania.
Planowanie spotkań jednorazowych lub cyklicznych      
Udostępnianie ekranu w Zoom Room poprzez wprowadzenie klucza udostępniania lub identyfikatora spotkania.      
Wyświetlanie nadchodzących spotkań      
Wyświetlanie zsynchronizowanych wydarzeń z kalendarza (jeśli dodano zewnętrzną usługę kalendarza)      
Wyświetlanie, edytowanie, rozpoczynanie lub usuwanie zaplanowanych spotkań      
Uczestnicy są wstępnie przydzielani do oddzielnych pokojów (jeśli prowadzący skonfigurował tę opcję)  
Przenoszenie spotkań między urządzeniami      

Sterowniki podczas spotkania (uczestnicy i prowadzący)

 

Dołączanie do połączenia głosowego komputera
(A)
Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu
Rozpoczynanie/zatrzymywanie obrazu wideo
Zapraszanie innych osób do dołączenia do spotkania
Zmiana nazwy ekranu podczas spotkania
Niewerbalne informacje zwrotne
Udostępnij ekran
(B)
Czat podczas spotkania
Zapisywanie czatu podczas spotkania        
Rozpoczynanie nagrywania w chmurze
Rozpoczynanie nagrywania lokalnego        
Zażądaj zdalnego sterowania
(C)
 


(D)

Udzielanie zdalnego dostępu        

Widok galerii i widok aktywnego mówcy

Zatrzymywanie wszystkich przychodzących transmisji wideo
Uczestnik w oddzielnym pokoju
Samodzielne wybieranie oddzielnych pokojów
(E)

(E)
Odpowiadanie na ankiety
Tłumaczenie językowe    
(F)
 
Transkrypcja na żywo  
Poproś o przywrócenie roli prowadzącego
Aplikacje Zoom          
Powiadamianie o aktywnych aplikacjach  

Sterowniki podczas spotkania (prowadzący i współprowadzący)

 

Tworzenie, edytowanie i uruchamianie ankiet    
Uruchamianie oddzielnych pokojów i zarządzanie nimi (tylko prowadzący)  
Wyświetlanie wstępnie przydzielonych uczestników w oddzielnych pokojach (w przypadku konfiguracji w portalu internetowym)    
Przesyłanie spotkań na żywo
(Tylko YouTube)
     
Tryb koncentracji  
Imersywny widok        
Zgłaszanie uczestników za niewłaściwe zachowanie  

Sterowniki zabezpieczeń podczas spotkania (prowadzący i współprowadzący)

 

Blokowanie spotkań (inni użytkownicy nie będą mogli dołączać do spotkania w toku)
Umieszczanie uczestników w wirtualnej poczekalni
Kontrolowanie, czy uczestnicy mogą udostępniać ekran
Kontrolowanie, czy uczestnicy mogą korzystać z czatu podczas spotkania
Kontrolowanie, czy uczestnicy mogą się wyciszać lub zmieniać swoje nazwy

Sterowniki podczas webinaru

 

Uruchamianie sesji pytań i odpowiedzi
Uruchamianie ankiet
Przesyłanie strumieniowe webinarów
(Tylko YouTube)
     

Zarządzanie uczestnikami (prowadzący)

 

Zatrzymywanie wideo uczestnika
Przydzielanie uczestnika do roli prowadzącego
Przydzielanie uczestnika do roli współprowadzącego
Umożliwianie uczestnikowi rozpoczynanie lub zatrzymywanie nagrywania    
Przydzielanie uczestnika do wpisywania napisów
Zmiana nazwy uczestnika wyświetlanej dla innych uczestników
Usuwanie uczestnika ze spotkania
Wyciszanie wszystkich uczestników / proszenie wszystkich uczestników o wyciszenie
Automatyczne wyciszanie uczestników, gdy dołączą do spotkania
Odtwarzanie dźwięku przy dołączaniu i opuszczaniu spotkania przez uczestników  
Uniemożliwianie innym uczestnikom dołączania do spotkania w toku
Kontrolowanie z kim mogą czatować uczestnicy
Umieszczanie uczestnika w zawieszeniu na linii
Sprawdzanie stanu obecności zaproszonych uczestników          

Opcje udostępniania ekranu

 

Udostępnianie tablic      
Udostępnianie dźwięku z urządzenia

     
Dodawanie notatek na udostępnionym ekranie lub tablicy      
Wstrzymywanie bieżącego udostępnionego ekranu  
Pokazywanie lub ukrywanie nazw uczestników dodających notatki      
Wstrzymywanie udostępniania ekranu uczestnika (tylko prowadzący lub współprowadzący)      
Udostępnianie ekranu w oddzielnych pokojach (tylko prowadzący lub współprowadzący)        
Kontrolowanie, czy wielu uczestników może jednocześnie udostępniać ekran  
Tryb obok siebie    

Profil

 

Dodawanie osobistych notatek      
Zmiana zdjęcia profilowego lub nazwy ekranu
Uwaga: w kliencie Desktop Client użytkownik zostanie przekierowany do portalu internetowego w celu zmiany nazwy ekranu
   
Ręczna zmiana stanu        

Czat

 

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej        
Edytowanie wysłanych wiadomości        
Usuwanie wysłanych wiadomości, obrazów lub plików      
Zapisywanie obrazów lub plików wysłanych na czacie      
Dodawanie wiadomości do listy z gwiazdką i wyświetlanie wszystkich wiadomości oznaczonych gwiazdką      
Wyświetlanie wiadomości oznaczonych gwiazdką na konkretnym czacie      
Korzystanie z osobistej przestrzeni czatu      
Wysyłanie obrazów lub plików      
Wyświetlanie wszystkich plików wysłanych lub odebranych na czacie      
Udostępnianie wysłanych lub odebranych plików czatu z kontaktami        
Wysyłanie przechwyconego bieżącego ekranu        
Wysyłanie animowanych plików GIF      
Wysyłanie fragmentów kodu        
Wysyłanie emotikon      
Szyfrowany czat      
Przechowywanie historii wiadomości na czacie      
Zapraszanie kontaktów do istniejącego czatu      

Kanały

 

Zmiana powiadomień dla nowych wiadomości na kanale      
Dodawanie kanałów do listy z gwiazdką i wyświetlanie kanałów oznaczonych gwiazdką      
Tworzenie kanałów      
Edycja kanałów (w roli administratora kanału)      
Zapraszanie członków do kanału      

Kontakty

 

Dodaj kontakty      
Dodawanie kontaktów do listy z gwiazdką i wyświetlanie kontaktów oznaczonych gwiazdką      
Katalog kontaktów, kanałów i Zoom Rooms  
Dodawanie kontaktów do grupy automatycznych odpowiedzi        

Ustawienia

 

Automatycznie dołączanie do spotkania przy użyciu głosu komputera lub urządzenia    
Automatyczne wyciszanie podczas dołączania do spotkania    
Automatyczne dzwonienie na numer telefonu w celu dołączenia do spotkania          
Wstawianie podglądu linku, gdy wiadomość na czacie zawiera link        
Zmiana ustawień powiadomień dla czatu      
Zarządzanie zablokowanymi kontaktami        
Wyświetlanie przypomnień o spotkaniach      
Wyświetlanie czasu spotkania po dołączeniu        
Napisy na wyświetlaczu (jeśli dostępne)  
Automatyczne wyłączanie obrazu wideo podczas dołączania do spotkania    
Poprawianie wyglądu
(tylko iOS)
     
Wirtualne tło  
Filtry wideo        

Uwaga (A): dołączanie do połączenia głosowego komputera w przeglądarce Safari jest tylko dostępne dla uczestników webinaru.

Uwaga (B):

  • udostępnianie ekranu w przeglądarce Microsoft Edge wymaga systemu Windows 10 Pro lub Enterprise. Funkcja nie jest obsługiwana w systemie Windows 10 Home. Jeśli pracujesz w systemie Windows 10 Home i musisz udostępnić ekran, zalecamy użycie przeglądarki Chrome lub Firefox.
  • Udostępnianie ekranu nie jest obsługiwane w przeglądarce Safari.

Uwaga (C): jeśli dołączysz do spotkania na urządzeniu z systemem iOS lub Android, nie możesz zażądać lub udzielić zdalnego dostępu. Uczestnik, który udostępnia ekran z klientem Zoom Desktop Client musi udzielić zdalnego dostępu.

Uwaga (D): żądanie zdalnego dostępu do treści udostępnianych z klienta Desktop Client lub aplikacji mobilnej jest obecnie obsługiwane. Nie dotyczy to treści udostępnianych z innego klienta internetowego.

Uwaga (E): samodzielny wybór w aplikacji Zoom Mobile App i systemie ChromeOS jest dostępny dla uczestników spotkania, ale nie dla prowadzącego, który uruchomił oddzielne pokoje. Samodzielny wybór oddzielnych pokojów musi być włączony i uruchomiony z klienta Desktop Client.

Uwaga (F): jeśli dołączysz do spotkania z klienta internetowego, możesz tylko słuchać tłumaczenia językowego; nie możesz objąć roli tłumacza.

 

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.