Przekazywanie połączeń

Ostatnia aktualizacja:

W przypadku, gdy na Twoim koncie aktywowano usługę Zoom Phone, możesz przekazać trwające połączenie telefoniczne. Dostępne są trzy metody przekazywania połączeń: transfer nadzorowany, ślepy transfer oraz przekierowanie na pocztę głosową.

Uwaga:

 • Podczas przekazywania połączenia identyfikator dzwoniącego wyświetlany stronie otrzymującej zależy od tego, czy jest to numer wewnętrzny, czy zewnętrzny.
 • Twój administrator może ograniczyć możliwość przekazywania połączeń do kontaktów wewnętrznych i/lub zewnętrznych. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać więcej informacji.
 • Jeżeli administrator włączył nagrywanie automatyczne lub rozpoczynasz nagrywanie połączenia, nagranie zakończy się po wybraniu opcji przekazywania. Dotyczy to przekazywania do zewnętrznych lub wewnętrznych kontaktów. W przypadku wyboru Transferu nadzorowanego można rozpocząć nagrywanie ponownie, aby nagrać część przed zakończeniem przekazywania.

W tym artykule omówiono:

Warunki przekazywania połączeń Zoom Phone

 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: wersja 4.4.52570.0415 lub nowsza
  • macOS: wersja 4.4.52551.0414 lub nowsza
  • Linux: wersja 3.0.285090.0826 lub nowsza
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • Android: wersja 4.4.52504.0411 lub nowsza
  • iOS: wersja 4.4.0 (52578.0415) lub nowsza
 • Licencja Zoom Phone
 • Przekazywanie połączeń włączone przez administratora

Metody przekazywania

W Zoom Desktop Client oraz w aplikacji mobilnej masz dostęp do trzech metod przekazywania.

Transfer nadzorowany: zawiesza połączenie, gdy finalizujesz przekazywanie. Ta opcja przydaje się wówczas, gdy trzeba kierować automatyczną sekretarką dla dzwoniącego lub gdy chcesz porozmawiać ze stroną odbierającą przed przekazaniem połączenia.

Ślepy transfer: przekazuje połączenie do numeru i natychmiast przerywa je. Jeśli w menu telefonu pojawią się jakieś polecenia, druga strona będzie musiała je zrealizować.

Przekieruj na pocztę głosową: przekazuje połączenie na pocztę głosową określonego numeru telefonu. Ta metoda przekazywania może nie działać w przypadku wszystkich numerów. Przekierowanie na pocztę głosową można także zrealizować poprzez kody DTMF

Jak przekazywać połączenie przy wykorzystaniu opcji Desktop Client

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij Telefon.
 3. Aby wykonać lub odebrać połączenie, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
 4. W trakcie trwania połączenia kliknij Transfer.
 5. Aby zlokalizować lub wybrać numer telefonu do transferu, wykonaj jeden z poniższych kroków.
  • Klawiatura cyfrowa: wybierz numer do transferu
  • Wyszukaj kontakty: wprowadź nazwę, aby wyszukać wewnętrzne, zewnętrzne oraz zsynchronizowane kontakty.
  • Kontakty w ulubionych: Kliknij ikonę elipsy (...), a następnie kliknij Przenieś do ulubionych. Ustaw kursor myszy nad kontaktem i kliknij ikonę z telefonem,aby nawiązać połączenie.
 6. Kliknij niebieski przycisk przekazania i wybierz metodę przekazywania.
 7. Jeżeli wybierzesz Transfer nadzorowany, bieżące połączenie zostanie pozostawione na linii podczas łączenia się z wybranym numerem. Kliknij Ukończ transfer, aby przekazać połączenie i odłożyć słuchawkę. Przed ukończeniem transferu możesz skorzystać z większości opcji sterowania połączeniem. Jeżeli chcesz anulować transfer nadzorowany i powrócić do pierwotnego połączenia, kliknij Anuluj transfer.

Jak przekazywać połączenie przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej

 1. Zaloguj do aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij Telefon.
 3. Aby wykonać lub odebrać połączenie, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
 4. W trakcie trwania połączenia kliknij Transfer.
 5. Wybierz numer lub dotknij ikony kontaktu , aby wyszukać ulubione kontakty, kontakty wewnętrzne, zewnętrznetelefoniczne. Dotknij kontaktu, aby zrealizować połączenie.
 6. Dotknij niebieskiego przycisku przekazania i wybierz metodę przekazywania:
 7. Jeżeli wybierzesz Transfer nadzorowany, bieżące połączenie zostanie pozostawione na linii podczas łączenia się z wybranym numerem. Dotknij Ukończ transfer, aby przekazać połączenie i odłożyć słuchawkę. Przed ukończeniem transferu możesz skorzystać z większości opcji sterowania połączeniem. Jeżeli chcesz anulować transfer nadzorowany i powrócić do pierwotnego połączenia, dotknij Anuluj transfer.

 

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.