Pierwsze kroki z Zoom Phone (użytkownicy)

Ostatnia aktualizacja:

Przegląd

Przewodnik szybkiego uruchamiania Zoom Phone pomaga użytkownikom końcowym w ustawieniu konta Zoom Phone i korzystaniu z podstawowych funkcji, takich jak nawiązywanie połączeń i sprawdzanie poczty głosowej. Przeczytaj ten przewodnik szybkiego uruchamiania, aby poznać skrócone podsumowanie funkcji, a aby dowiedzieć się więcej, klikaj umieszczone w nim linki.

Uwaga:

 • Nie wszystkie funkcje są dostępne na wszystkich platformach. Aby uzyskać więcej informacji, patrz porównanie funkcji Zoom Phone.
 • Zoom obsługuje bezpieczne połączenia głosowe pomiędzy wszystkimi obsługiwanymi urządzeniami, klientami stacjonarnymi i aplikacjami mobilnymi. Dowiedz się więcej na temat szyfrowania Zoom Phone.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

 • Najnowsza wersja Zoom Desktop Client lub aplikacji mobilnej.
 • Licencja Zoom Phone

Ustawienia początkowe

Jeśli Twój administrator Zoom Phone przydzielił Ci licencję Zoom Phone, otrzymasz pocztą elektroniczną powiadomienie z linkiem do konfiguracji usługi Zoom Phone.

 1. Kliknij link u dołu e-maila z powiadomieniem. Jeżeli e-mail nie dotarł, zaloguj się do Zoom web portal i kliknij pozycję Telefon.
 2. Wprowadź informacje wymagane do konfiguracji Zoom Phone:

  • Prefiks kraju i obszaru: Prefiks obszaru jest używany podczas wybierania numerów lokalnych.
  • Strefa czasowa: Pamiętaj o wprowadzeniu prawidłowej strefy czasowej. Ma to wpływ na wiele funkcji Zoom Phone w tym na godziny urzędowania/zamknięcia/wakacji oraz telefony stacjonarne przydzielone przez administratora.
  • PIN: Wprowadź kod PIN do poczty głosowej służący do sprawdzania poczty głosowej w telefonach stacjonarnych przydzielonych przez administratora. Kod PIN będzie potrzebny do sprawdzania poczty głosowej z pulpitu Zoom, aplikacji mobilnej lub portalu internetowego.
 3. Kliknij Ustawienia.

Ustawienia telefonu

Po wprowadzeniu ustawień początkowych musisz dostosować swoje ustawienia Zoom Phone na portalu internetowym.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Telefon, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
  Znajduje się tu kilka ustawień podstawowych, które możesz chcieć zmienić:
 • Adres do kontaktów alarmowych: Adres podawany służbom ratunkowym po wybraniu numeru alarmowego. Upewnij się, że adres ten jest prawidłowy.
 • Godziny urzędowania/zamknięcia/wakacji: Zmień godziny, w których możesz odbierać połączenia.
 • Powitanie poczty głosowej: Dźwięk odtwarzany przed przekierowaniem połączeń przez Zoom Phone do poczty głosowej. Możesz je dostosować, nagrywając dźwięk bezpośrednio na portalu internetowym lub przesłać plik audio.

Kontakty

Domyślnie możesz korzystać z książki telefonicznej w Zoom Desktop Client lub w aplikacji mobilnej do nawiązywania połączeń z osobami z tej samej organizacji. Sposób dodawania kontaktów z usług zewnętrznych podano w tych artykułach:

Połączenia telefoniczne

Po zakończeniu ustawień możesz rozpocząć nawiązywane i odbieranie połączeń za pomocą Zoom Phone. Numery można wybierać za pomocą klawiatury albo wyszukiwać z kontaktów wewnętrznych, zewnętrznych lub zsynchronizowanych. Połączenia przychodzące można odrzucać lub przekierowywać je na pocztę głosową.

Sterowanie podczas połączenia

Podczas rozmowy telefonicznej możesz:

Poczta głos.

Zoom Phone przekierowuje wszystkie połączenia nieodebrane i odrzucone do poczty głosowej. Do odtwarzania wiadomości na poczcie głosowej i zarządzania nimi możesz korzystać z Zoom Desktop Client, aplikacji mobilnej lub portalu internetowego.

Historia połączeń i nagrania

Po nawiązaniu, odebraniu lub nagraniu połączenia możesz sprawdzać historię połączeń i nagrania w Zoom Desktop Client, w aplikacji mobilnej lub na portalu internetowym.

Telefony stacjonarne

Jeżeli administrator Zoom Phone skonfigurował dla Ciebie telefon stacjonarny, możesz z niego korzystać do nawiązywania i odbierania połączeń oraz sprawdzania poczty głosowej. Zobacz przewodnik szybkiego uruchamiania dla telefonów Polycom serii VVX i Yealink serii T4/T5. Telefony stacjonarne nie obsługują wszystkich funkcji Zoom Phone.

Funkcje dodatkowe

Po zapoznaniu się z Zoom Phone możesz korzystać z tych funkcji w celu dodatkowego rozszerzenia swoich doświadczeń:

 • Ustawienia Zoom Desktop Client i aplikacji mobilnej: Możliwość wyświetlania swoich danych w Zoom Phone, w tym numeru firmowego, numeru wewnętrznego i bezpośrednich numerów telefonów. Możesz również zmienić ustawienia powiadomień o połączeniach przychodzących.
 • Lista zablokowanych: Możliwość zmiany ustawień w celu uniemożliwiania dzwonienia z określonych numerów lub przedrostków.
 • Delegowanie połączeń: Możliwość przypisania innego użytkownika telefonu, który będzie nawiązywał i odbierał połączenia w Twoim imieniu.
 • Współdzielona skrzynka odbiorcza poczty głosowej: Możliwość udostępniania swojej poczty głosowej innemu użytkownikowi telefonu z tej samej organizacji,
 • Kliknij, aby wybrać numer: Możliwość zmiany ustawień w systemie Mac lub Windows w celu wybierania numeru w Zoom Phone za pomocą kliknięcia.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.