Ustawianie statusu obecności

Ostatnia aktualizacja:

Zoom Desktop Client oraz aplikacja mobilna wykorzystują następujące ikony statusu obecności poza wewnętrznymi i zewnętrznymi użytkownikami.

Uwaga:

Warunki ustawiania statusu obecności

  • Klient stacjonarny Zoom
  • Aplikacja mobilna Zoom

Ikony statusu obecności

Ikona Status Opis
  Offline Kontakt nie jest zalogowany w Zoom Desktop Client lub w aplikacji mobilnej.
  Online (komputer stacjonarny)

Kontakt jest zalogowany w Zoom Desktop Client.

Uwaga: jeżeli kontakt jest także zalogowany w Zoom Mobile App, to ten status zastępuje status mobilnego klienta.

  Online (telefon komórkowy)

Kontakt jest zalogowany jedynie w Zoom Mobile Client

  Nieobecny(-a)

Kontakt jest zalogowany w Zoom Desktop Client, jednak komputer jest nieaktywny lub ręcznie ustawiono status jako Nieobecny(-a).

  Nie przeszkadzać

Kontakt ręcznie ustawił swój status jako Nie przeszkadzać i nie będzie otrzymywał powiadomień w wyskakującym oknie dotyczących czatu lub połączeń Zoom Phone w Zoom Desktop Client lub aplikacji mobilnej.

  Na spotkaniu Zoom Kontakt zainicjował spotkanie Zoom lub dołączył do spotkania Zoom, wykorzystując Zoom Desktop Client lub aplikację mobilną.
  Trwa prezentowanie Kontakt udostępnia swój ekran podczas spotkania Zoom.
  W trakcie połączenia Kontakt korzysta z funkcji połączenia Zoom Phone, wykorzystując w tym celu opcję Zoom Desktop Client lub aplikację mobilną.
  W wydarzeniu z kalendarza Kontakt jest na wydarzeniu z kalendarza (ze zsynchronizowanego kalendarza), ale nie dołączył do spotkania Zoom za pomocą klienta stacjonarnego lub aplikacji mobilnej.
  Błąd czatu Nie udało się wysłać wiadomości na czacie (dotyczy także plików oraz obrazów).

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.