Korzystanie z funkcji tłumaczenia podczas spotkania lub webinaru

Ostatnia aktualizacja:

Użytkownicy, którzy chcą uwzględnić tłumaczy na spotkaniach lub webinarach, mają teraz możliwość włączenia funkcji Tłumaczenie. Dzięki temu host może wyznaczyć do 20 uczestników jako tłumaczy w portalu internetowym lub podczas sesji Zoom. 

Po rozpoczęciu spotkania lub webinaru prowadzący spotkanie może włączyć funkcję tłumaczenia, która umożliwi tłumaczom udostępnienie własnych kanałów głosowych dla tłumaczonych języków. Następnie uczestnicy mogą wybrać kanał audio, aby słuchać tłumaczenia w wybranym języku. Mogą również wyciszyć oryginalny dźwięk, zamiast słyszeć go w tle wybranego języka.  

W przypadku sesji z tłumaczeniem nagrania w chmurze będą zawierać tylko oryginalny dźwięk spotkania lub webinarium, bez tłumaczeń. Lokalne nagrania sesji z tłumaczeniami będą rejestrować wszystkie głosy, które może słyszeć osoba nagrywająca, ale nie wiele kanałów głosowych jednocześnie.

Uwaga:

 • Nie można jednocześnie korzystać z funkcji tłumaczenia i identyfikatora osobistego spotkania (PMI). Aby włączyć funkcję tłumaczenia, należy wybrać opcję Generuj automatycznie dla identyfikatora spotkania. 
 • Funkcję należy włączyć podczas planowania spotkania lub webinaru i nie można z niej skorzystać w przypadku natychmiastowego spotkania.
 • Aby włączyć funkcję tłumaczenia dla cyklicznego spotkania lub webinaru, należy edytować każde ich wystąpienie.
 • W przypadku webinarów osoba przypisana do roli tłumacza musi być również panelistą.  

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne funkcji tłumaczenia

 • Konto Dla firm, Edukacja lub Dla przedsiębiorstw; lub konto Pro + dodatkowy plan Webinar
 • Spotkanie z automatycznie wygenerowanym identyfikatorem spotkania
 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: wersja 5.2.1 (44052.0816) lub nowsza
  • macOS: wersja 5.2.1 (44040.0816) lub nowsza
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • Android: wersja 5.2.1 (44042.0816) lub nowsza
  • iOS: wersja 5.2.1 (44038.0816) lub nowsza

Uwaga:

 • Aby włączyć tę funkcję, skontaktuj się z działem pomocy Zoom. Po kontakcie z działem pomocy poczekaj do 3 dni roboczych na włączenie funkcji.
 • Korzystanie z aplikacji mobilnej Zoom uniemożliwia włączenie lub zarządzanie funkcją tłumaczenia. Uczestniczy dołączający za pomocą aplikacji mobilnej Zoom mogą jedynie słuchać tłumaczeń na kanałach głosowych i wyświetlać przetłumaczony tekst.
 • Funkcja tłumaczenia jest dostępna jedynie podczas głównej sesji spotkania i nie można z niej korzystać w oddzielnych pokojach.

Włączanie lub wyłączanie funkcji tłumaczenia

Uwaga: jeśli nie posiadasz tego ustawienia, skontaktuj się z działem pomocy Zoom w celu włączenia tej funkcji.

Konto

Włączanie i wyłączanie funkcji Tłumaczenie dla wszystkich użytkowników konta:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, kliknij przełącznik Tłumaczenie w sekcji Podczas spotkania (Zaawansowane).
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Włączanie i wyłączanie funkcji Tłumaczenie dla grup użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, kliknij przełącznik Tłumaczenie w sekcji Podczas spotkania (zaawansowane).
 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie konta i należy ją odblokować z tego samego poziomu.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Włączanie i wyłączanie funkcji Tłumaczenie na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, kliknij przełącznik Tłumaczenie w sekcji Podczas spotkania (zaawansowane).
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie grupy lub konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.

Dodaj i wybierz języki po włączeniu funkcji tłumaczenia

Języki można wybierać lub dodawać po włączeniu funkcji Tłumaczenie  na poziomie konta, użytkownika lub grupy.

 1. Gdy funkcja zostanie włączona, na ekranie pojawi się 9 domyślnych języków: 
  • Polski
  • chiński
  • japoński
  • niemiecki
  • francuski
  • rosyjski
  • portugalski
  • hiszpański
  • koreański
 2. Aby dodać więcej języków, kliknij symbol plusa (+).
 3. Wprowadź nazwę języka, który chcesz dodać, w polu o nazwie Dodaj język.
 4. Wybierz język z menu rozwijanego.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
  Następnie wybrany język pojawi się na liście.
  Uwaga: choć liczba języków, które można dodać, nie jest ograniczona limitem, podczas spotkania lub webinaru można korzystać tylko z 5 języków niestandardowych jednocześnie. 

Dodawanie języków tłumaczenia do spotkań i webinarów

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij opcję Spotkania w panelu nawigacyjnym.
 3. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie.
 4. Wybierz opcję Generuj automatycznie, która znajduje się obok pola Identyfikator spotkania. To ustawienie jest wymagane przez funkcję tłumaczenia. 
 5. Zaznacz pole Włącz funkcję tłumaczenia, które znajduje się obok opcji Tłumaczenie.
 6. Wprowadź informacje dla tłumaczy.
  Wybrane do tłumaczenia języki utworzą własne kanały głosowe, lecz nie wszystkie trzeba wykorzystać podczas spotkania.
  Uwaga: wstępnie przypisani tłumacze muszą zalogować się na koncie powiązanym z wybranym adresem e-mail. Jeśli w momencie dołączenia do spotkania lub webinaru nie są zalogowani za pomocą wybranego adresu e-mail, nie zostaną rozpoznani jako tłumacze. Prowadzący może jednak ręcznie przypisać ich do roli tłumacza w trakcie spotkania. 
 7. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Aby zmodyfikować listę tłumaczy, kliknij przycisk Edytuj.
  • Aby dodać dodatkowych tłumaczy, kliknij przycisk + Dodaj tłumacza. Następnie wprowadź informacje dla tłumaczy. 
  • Aby ponownie wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem, kliknij ikonę wiadomości e-mail email-button.png, znajdującą się obok imienia i nazwiska tłumacza.
  • Aby skopiować wiadomość e-mail z zaproszeniem, kliknij wielokropek znajdujący się obok imienia i nazwiska tłumacza more-button.png. Następnie kliknij przycisk Skopiuj zaproszenie.
  • Aby usunąć tłumaczy, kliknij wielokropek znajdujący się obok imienia i nazwiska tłumacza more-button.png. Następnie kliknij przycisk Usuń tego tłumacza.
 9. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: proces włączania funkcji tłumaczenia podczas webinarów wygląda podobnie. Wybierz opcję Webinary w menu nawigacji, a następnie kliknij przycisk Zaplanuj webinar; wykonaj kroki 3–6.

Rozpoczynanie tłumaczenia podczas spotkań i webinarów

Uwaga: korzystanie z aplikacji mobilnej Zoom uniemożliwia włączenie funkcji tłumaczenia lub zarządzanie nią. Uczestniczy dołączający za pomocą aplikacji mobilnej Zoom mogą jedynie słuchać tłumaczeń na kanałach głosowych i wyświetlać przetłumaczony tekst.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 3. Po rozpoczęciu spotkania wybierz przycisk Tłumaczenie znajdujący się w opcjach sterowania spotkaniem.
  W razie potrzeby możesz dodawać lub usuwać tłumaczy z tego menu.
 4. Aby rozpocząć sesję tłumaczeniową, kliknij przycisk Rozpocznij.
  Gdy prowadzący kliknie przycisk Rozpocznij, tłumacze otrzymają wiadomość z informacją o tym, że przypisano im dany język.

  Uwaga: wstępnie przypisani tłumacze muszą zalogować się na koncie powiązanym z wybranym adresem e-mail. Jeśli w momencie dołączenia do sesji nie są zalogowani za pomocą wybranego adresu e-mail, nie zostaną rozpoznani jako tłumacze. Prowadzący może jednak ręcznie przypisać ich do roli tłumacza w trakcie spotkania. 
 5. Teraz tłumacze i uczestnicy mogą kliknąć przycisk Tłumaczenie, który znajduje się w opcjach sterowania spotkaniem, i wybrać kanał języka.
 6. Tłumacz znajdujący się na kanale usłyszy oryginalny dźwięk spotkania, który ma przetłumaczyć. Tłumacze mają dostęp jedynie do tych kanałów języka, do których ich przypisano. Uczestnicy, którzy znajdują się w kanale języka, usłyszą przetłumaczony dźwięk, a także oryginalny dźwięk w tle. 
 7. Aby zakończyć sesję tłumaczeniową, prowadzący musi kliknąć przycisk Tłumaczenie, który znajduje się w opcjach sterowania spotkaniem.
 8. Po otwarciu okna funkcji Tłumaczenie prowadzący może kliknąć przycisk Zakończ, aby wstrzymać sesje.
 9. Prowadzący może również kliknąć przycisk Zarządzaj tłumaczeniem, aby zmienić ustawienia tłumacza podczas sesji. 

Zarządzanie rolą tłumacza

Tłumacz może jednocześnie prowadzić transmisję tylko na jednym kanale języka. Zapobiega to nakładaniu się języków i ogranicza zamieszanie. Możesz przełączać się między kanałem z oryginalnym dźwiękiem spotkania i kanałem zawierającym tłumaczenie, do których Cię przypisano. 

Uwaga: tłumaczenie jest możliwe jedynie za pomocą dźwięku z komputera. Nie możesz skorzystać z funkcji głosowych połączenia lub funkcji Zadzwoń do mnie.

Gdy prowadzący spotkanie przypisze Ci rolę tłumacza, na ekranie pojawi się okno dialogowe z informacją o przydzielonym języku:

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Dołącz do spotkania, na który prowadzący przypisał Ci rolę tłumacza.
 3. Aby zaakceptować język, do którego Cię przypisano, kliknij przycisk OK.

Przełączanie kanałów głosowych podczas spotkań

Przełączanie między kanałami głosowymi podczas spotkania:

 1. Kliknij nazwę języka kanału głosowego, do którego chcesz transmitować.
 2. Zacznij mówić w języku kanału głosowego, do którego transmitujesz.

Jak słuchać tłumaczenia

 1. Kliknij przycisk Tłumaczenie w opcjach sterowania spotkaniem/webinarem. 
 2. Kliknij nazwę języka, w którym chcesz słuchać.
 3. (Opcjonalnie) Aby słuchać tylko tłumaczenia, kliknij przycisk Wycisz oryginalny dźwięk.

Uwaga:

 • Musisz dołączyć do spotkania za pośrednictwem dźwięku z komputera / VoIP. Nie możesz słuchać tłumaczenia, jeśli korzystasz z opcji połączenia lub funkcji Zadzwoń do mnie.
 • Jak uczestnik dołączający do kanału języka, możesz transmitować z powrotem do głównego kanału głosowego, jeśli wyłączysz wyciszenie dźwięku i zaczniesz mówić.
 1. Kliknij wielokropek more-button.png znajdujący się w opcjach sterowania spotkaniem.
 2. Kliknij przycisk Tłumaczenie
 3. Kliknij nazwę języka, którego chcesz słuchać.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij przełącznik, aby zarządzać opcją Wycisz oryginalny dźwięk.
 5. Kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga:

 • Nie możesz słuchać tłumaczenia, jeśli korzystasz z opcji połączenia lub funkcji Zadzwoń do mnie.
 • Jak uczestnik dołączający do kanału języka, możesz transmitować z powrotem do głównego kanału głosowego, jeśli wyłączysz wyciszenie dźwięku i zaczniesz mówić.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 100 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.