Zarządzanie typami wydarzeń OnZoom

Ostatnia aktualizacja:

Możesz tworzyć webinary i spotkania jako prowadzący. Webinary korzystają z platformy Zoom Webinars, a spotkania korzystają z platformy Zoom Meetings. Prowadzący mogą wybierać typ wydarzenia na podstawie sposobu interakcji i doświadczeń podczas wydarzenia, jakie zamierzają uzyskać dla uczestników. Webinary umożliwiają prowadzącym prezentacje dla szerszej publiczności i zapewniają im większą kontrolę nad prezentacją, uczestnikami i panelistami. Spotkania umożliwiają więcej interakcji między uczestnikami a prowadzącymi i zwiększają szanse na zaangażowanie. Oba te typy wydarzeń można dopasować do preferencji uczestników i Twoich.

W zależności od wykupionej dla Twojego konta licencji Zoom Meeting lub licencji Zoom Webinars możesz prowadzić wydarzenia z liczbą uczestników wynoszącą do 50 000, do 1000 panelistów i/lub z alternatywnymi prowadzącymi.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dla typów wydarzeń OnZoom

 • Plan spotkań Pro, Dla firm, Dla przedsiębiorstw lub Edukacja
 • Użytkownik z licencją i rozszerzeniem Zoom Webinars (500, 1000, 3000, 5000, 10 000 albo 50 000)
 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: wersja 5.6.3 lub nowsza
  • macOS: wersja 5.6.3 lub nowsza

Jak wybierać typ wydarzenia dla uczestników

Podstawowa różnica pomiędzy webinarem a spotkaniem polega na dopuszczalnej liczbie uczestników wydarzenia.

Wybór wydarzenia typu webinar

Prowadzący prezentuje i zachowuje kontrolę podczas całego wydarzenia. Uczestnicy nie mogą włączać swojego głosu ani wideo, ale mogą współdziałać z prowadzącym i panelistami, korzystając z tych funkcji (jeżeli są włączone):

 • Czat
 • Pytania i odpowiedzi

Wybór wydarzenia typu spotkanie

Uczestnicy mogą uczestniczyć w wydarzeniu (jeżeli funkcja jest włączona), włączając swoje:

 • Audio
 • Wideo
 • Czat

Jak dodać licencję Zoom Webinars

Wydarzenia OnZoom prowadzone przez Ciebie z użyciem podstawowej licencji Zoom Webinars:

 • Są ograniczone do maksymalnego czasu trwania webinaru wynoszącego 40 minut.
 • Są ograniczone do maksymalnej liczby uczestników wynoszącej 100 osób.
 • Można w nich pokazywać jedynie logo marki Zoom Webinars.
 • Nie mają dostępu do ustawień nagrywania w chmurze i do opcji zezwalania na dostęp w sekcji Opcje wydarzenia.

Jeżeli do swoich wydarzeń potrzebujesz więcej funkcji, niż pozwala na to licencja podstawowa Zoom Webinars, kup licencję Zoom Webinars, wchodząc na stronę rozliczeniową swojego konta lub kontaktując się z działem sprzedaży. Po zakupie licencji Zoom Webinars możesz ją przydzielić.

Jak zapraszać panelistów i alternatywnych prowadzących na webinary

Podczas tworzenia webinaru lub już po jego opublikowaniu możesz zaprosić do 100 panelistów lub alternatywnych prowadzących.

Uwaga: Paneliści otrzymają oddzielny od uczestników e-mail z zaproszeniem, który zawiera ich niepowtarzalny adres URL umożliwiający dołączenie i inne informacje dotyczące dołączenia. 

Jak zwiększyć dopuszczalną liczbę uczestników wydarzenia

Zwiększanie maksymalnej liczby uczestników webinaru

Maksymalna liczba uczestników webinaru wynosi od 500 do 50 000 i jest określana przez wykupioną przez Ciebie licencję na webinary. Aby zwiększyć maksymalną liczbę uczestników webinaru, zaktualizuj swoją licencję Zoom Webinars. Zastępcy prowadzącego i paneliści nie są wliczani do maksymalnej liczby uczestników webinaru, ale są ograniczani przez maksymalną pojemność spotkania.

Zwiększanie maksymalnej liczby uczestników spotkania

Maksymalna liczba uczestników spotkania wynosi od 100 do 1000 i jest określana przez przypisaną do Ciebie licencję na spotkania. Aby zwiększyć maksymalną liczbę uczestników spotkania, zaktualizuj swoją licencję Zoom na spotkania.

Jak utworzyć wydarzenie typu webinar

Podczas wydarzeń typu webinar można unikać potencjalnych zakłóceń ze strony uczestników. Wydarzenie tego typu umożliwia włączanie wideo i głosu tylko przez prowadzącego, współprowadzących lub panelistów.

Aby utworzyć wydarzenie typu webinar:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij Utwórz, a następnie wybierz Wydarzenie.
 3. Wprowadź podstawowe informacje na temat wydarzenia.
 4. Podczas tworzenia wydarzenia w pozycji Zaznacz rodzaj wydarzenia, które chcesz utworzyć zaznacz Webinar.
 5. W obszarze Wybierz, czy jest to wydarzenie bezpłatne, czy płatne wybierz opcję Bezpłatne albo Płatne.
 6. Wprowadź pozostałe informacje na temat wydarzenia, a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jak utworzyć wydarzenie typu spotkanie

Wydarzenia typu spotkanie mogą zachęcać uczestników do udziału, umożliwiając wszystkim uczestnikom i zastępcom prowadzącego włączanie swojego wideo i głosu.

Aby utworzyć wydarzenie typu spotkanie:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij przycisk Utwórz.
 3. Wprowadź podstawowe informacje na temat wydarzenia.
 4. Podczas tworzenia wydarzenia w pozycji Zaznacz rodzaj wydarzenia, które chcesz utworzyć zaznacz Spotkanie.
 5. W obszarze Wybierz, czy jest to wydarzenie bezpłatne, czy płatne wybierz opcję Bezpłatne albo Płatne.
 6. Wprowadź pozostałe informacje na temat wydarzenia, a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.