Zoom Events: role, bilety i pozwolenia

Ostatnia aktualizacja:

W przypadku Zoom Events dostępnych jest kilka ról, a każda rola ma zestaw narzędzi, których można użyć podczas wydarzenia, aby umożliwić udział.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dotyczące ról Zoom Events oraz pozwoleń

 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: wersja 5.8.6 lub nowsza
  • macOS: wersja 5.8.6 lub nowsza
 • Klient mobilny Zoom
  • iOS: wersja 5.8.6 lub nowsza
  • Android: wersja 5.8.6 lub nowsza
 • Konto Podstawowe, Pro, Dla firm, Dla przedsiębiorstw lub Edukacja

Opisy roli

Prowadzący

Prowadzący, jako organizator wydarzenia, to użytkownik, który je planuje i ma pełny zakres dostępnych uprawnień, takich jak zarządzanie spotkaniem lub webinarem, zastępcami prowadzącego i panelistami. Wydarzenie może mieć tylko jednego prowadzącego.

Prowadzący mogą wyznaczać współedytorów do edycji wydarzeń opublikowanych oraz wydarzeń na żywo.

Prowadzący może także włączać lub wyłączać czaty Lobby oraz Expo. Rejestr wszystkich działań moderacji zostanie zapisany w panelu sterowania.

Prowadzący może wyznaczyć tymczasowego prowadzącego podczas sesji. Do czasu powrotu prowadzącego będą mu przysługiwały następujące pozwolenia:

 • Uruchamianie oraz kończenie określonej sesji
 • Moderowanie określonej sesji

Zastępca prowadzącego

Zastępca prowadzącego współdzieli z prowadzącym wiele funkcji, dzięki czemu może zadbać o administracyjną stronę wydarzenia.

Przysługują mu następujące pozwolenia:

 • Rozpoczynanie przypisanych sesji w sytuacji, gdy prowadzący nie jest w stanie dołączyć do wydarzenia na czas
 • Rozpoczynanie sesji i obejmowanie funkcji jej prowadzącego
 • Dołączanie do sesji, a następnie obejmowanie funkcji współprowadzącego (jeżeli pozwalają na to ustawienia konta)
 • Korzystanie z narzędzi w tarczy bezpieczeństwa (zlokalizowanej w sterownikach spotkania)
 • Moderowanie uczestnikami podczas wydarzenia
 • Włączanie uprawnień audio i wideo uczestnika po wprowadzeniu
 • Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia głosu uczestnika
 • Odpowiadanie na czaty

Zastępcy prowadzącego otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Współedytor

Współedytorów można dodawać podczas tworzenia konferencji. Mają pozwolenie na edytowanie przypisanych do nich stron. Współedytorzy nie muszą należeć do tego samego centrum ani tego samego konta, co Ty, i nie muszą mieć konta Zoom ani licencji Zoom Events. W przypadku wyznaczenia przez prowadzącego współedytorzy mogąedytować opublikowane wydarzenia oraz wydarzenia na żywo

Współedytorzy:

 • Nie mają pozwolenia na dodawanie lub usuwanie innych współedytorów.
 • Nie muszą mieć konta Zoom ani licencji Zoom Events.
 • Nie otrzymują biletów, aby móc uczestniczyć w wydarzeniu.

Panelista

Paneliści mają dostęp do narzędzi umożliwiających jeszcze szerszy udział w webinarze.

Przysługują im następujące uprawnienia:

 • Włączanie wideo oraz czatu
 • Odpowiadanie na pytania w oknie Q&A
 • Dodawanie notatek na udostępnionych ekranach
 • Udostępnianie ekranu

Paneliści otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Pierwszy prelegent

Pierwszy prelegent to główny prelegent danej sesji, który zostaje wymieniony, a jego wizerunek jest wyświetlony w zakładce Prelegent. Pierwszy prelegent musi być wymieniony w każdej sesji.

Pierwszy prelegent ma następujące pozwolenia:

 • Edytowanie szczegółów przypisanych sesji
 • Uruchamianie przypisanych sesji

Pierwsi prelegenci otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Prelegent

Prelegenci będą mogli przemawiać podczas sesji, do których są przypisani, zostaną wymienieni, a ich zdjęcie będzie wyświetlane w zakładce Prelegent.

Przysługują im następujące uprawnienia:

 • Uruchamianie przypisanych sesji

Prelegenci otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Sponsor

Uwaga: przesłana treść od Sponsorów zostanie poddana moderacji w celu zapewnienia zgodności z Kodeksem postępowania Zoom.

Główny sponsor to sponsor, który jest wymieniony w konferencji jako pierwszy lub ma wziąć udział w sesji i nie jest określony przez poziom Sponsora (platynowy, złoty lub srebrny). W przypadku każdej konferencji i/lub sesji wyznaczyć można tylko jednego głównego sponsora.

Pierwszy Sponsor ma następujące pozwolenia:

 • Edytowanie szczegółów sponsorowanej konferencji
 • Uruchomienie kabiny Expo

Sponsorom przysługują następujące pozwolenia:

 • Uruchomienie kabiny Expo

Sponsorzy i główni sponsorzy otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Przedstawiciel sponsora

Przedstawiciele sponsora łączą się i rozmawiają podczas czatu sesyjnego z klientami, którzy proszą o demonstrację produktu i/lub usługi prezentowanej podczas sesji. Zostają wymienieni, a ich zdjęcie jest wyświetlane na stronie szczegółów Sponsora.

Przedstawicielom sponsora przysługują następujące pozwolenia:

 • Uruchomienie kabiny Expo

Przedstawiciele sponsora otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Moderator

Moderatorzy otrzymują zadanie moderowania raportów wysyłanych z lobby konferencji i czatu lobby do organizatora wydarzenia. Moderatorzy mogą włączać lub wyłączać czaty Lobby oraz Expo. Rejestr wszystkich działań moderacji zostanie zapisany w panelu sterowania.

Moderatorzy mają także możliwość usuwania wiadomości oraz użytkowników z czatów grupowych ZE Lobby.

Tłumacz

Zadaniem tłumaczy jest przekładanie tekstu, który jest przekazywany uczestnikom za pośrednictwem określonego kanału.

Tłumacze:

 • Dołączanie do sesji spotkania jako uczestnik
 • Dołączanie do sesji webinaru jako panelista

Uczestnik

W trakcie trwania webinaru uczestnicy to uczestnicy z uprawnieniami tylko do odczytu, a ich widok jest sterowany przez prowadzącego. Uczestnicy mogą prowadzić interakcje z prowadzącym i panelistami z poziomu okna Q&A, a także czatu.

Podczas spotkania uczestnicy mogą udostępniać własny głos oraz wideo (jeżeli funkcja ta zostanie włączona przez prowadzącego).

Dostępne role w centrum

Właściciel centrum

Właściciele centrum mogą wykonywać w przypadku posiadanego centrum następujące czynności:

 • Dodawanie do centrum wydarzeń oraz użytkowników
 • Przegląd wszystkich wydarzeń oraz użytkowników związanych z centrum
 • Ponowne pozwolenie Menedżerowie centrum do prowadzących centrum
 • Ponowne pozwolenie Prowadzący centrum do menedżerów centrum
 • Przeglądanie strony podsumowania wydarzenia
 • Przeglądanie oraz zmiana informacji na stronie publicznego profilu centrum
 • Ustawianie informacji rozliczeniowych oraz zasad anulowania
 • Usuwanie posiadanego centrum
  Uwaga: centrum może usunąć tylko jego właściciel.

Menedżer centrum

W przypadku zarządzanych centrów ich menedżerowie mogą wykonywać te same czynności, co właściciele, z wyjątkiem następujących:

 • Przegląd wszystkich wydarzeń oraz użytkowników związanych z centrum
 • Ponowne pozwolenie Menedżerowie centrum do prowadzących centrum
 • Przeglądanie strony podsumowania wydarzenia
 • Przeglądanie strony publicznego profilu centrum

Prowadzący centrum

Prowadzący centrum mogą:

 • Tworzyć wydarzenia dla centrum, do którego należą
 • Przeglądać stronę publicznego profilu centrum
 • Nie mogą zobaczyć centrum, do którego należą.

Administrator konta Zoom

Uwaga: Administrator konta Zoom musi mieć licencję Zoom Events.

Administratorzy, którzy zarządzają ogólnym kontem Zoom (z Zoom web portal) mogą zobaczyć stronę profilową centrum pod swoim kontem, tak aby mogli usunąć centrum i anulować nadchodzące wydarzenia wymienione pod centrum.

Społeczność Zoom

Dołącz do ponad 250 tys. członków społeczności Zoom! Zaloguj się na konto Zoom za pomocą swoich danych logowania i rozpocznij współpracę.