Pierwsze kroki w Zoom Meetings

Skorzystaj z tego przewodnika, aby dowiedzieć się, jak dołączyć do spotkania Zoom Meeting i aktywnie w nim uczestniczyć. Po dołączeniu do spotkania można dodać wirtualne tło do wideo, udostępnić swój ekran i czatować z innymi uczestnikami, jeśli prowadzący spotkanie na to zezwolił. W razie potrzeby przed rozpoczęciem pobierz i zainstaluj klienta Desktop Client lub aplikację mobilną.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak szybko zaplanować i poprowadzić spotkania na platformie Zoom Meetings. Po rozpoczęciu spotkania można dostosować ustawienia zabezpieczeń, zarządzać innymi uczestnikami, udostępniać swój ekran i nagrywać sesję. W razie potrzeby przed rozpoczęciem pobierz i zainstaluj klienta Desktop Client lub aplikację mobilną.

Właściciele kont i administratorzy z uprawnieniami do edycji ustawień konta mogą kontrolować ustawienia swoich użytkowników na poziomie konta. Z tego przewodnika dowiesz się, jak wybrać ustawienie domyślne, włączając lub wyłączając przełącznik oraz jak wymuszać to ustawienie, blokując je przed innymi użytkownikami. Rozpocznij pracę z platformą Zoom Meetings, zarządzając ustawieniami, w tym profilami uwierzytelniania, czatem podczas spotkania oraz wymuszając minimalną wersję klienta.

 • Jak dołączyć do spotkania

 • Jak nawiązać połączenie głosowe

 • Jak włączyć wideo i dodać wirtualne tło

 • Jak udostępniać ekran

 • Jak czatować z innymi

 • Jak wyświetlać napisy

 • Jak zaplanować spotkanie

 • Rozpoczynanie spotkania

 • Jak zarządzać uczestnikami

 • Jak udostępniać ekran

 • Sposoby zabezpieczenia spotkania

 • Jak nagrywać

 • Jak wymuszać ustawienia zabezpieczeń spotkania

 • Jak zarządzać ustawieniami czatu podczas spotkania

 • Jak zarządzać ustawieniami udostępniania ekranu

 • Jak zarządzać wirtualnym tłem i ustawieniami filtrów

 • Jak zarządzać integracjami kalendarza i kontaktów

 • Jak zarządzać minimalnymi wersjami klienta

Dokonaj więcej dzięki Zoom Meetings

Po rozpoczęciu pracy z Zoom Meetings dowiedz się więcej na temat dostępnych ustawień oraz dodatkowych funkcji na naszej stronie pomocy w zakresie produktu.

Dowiedz się więcej