Pierwsze kroki z Zoom Webinars

Jeśli jesteś licencjonowanym użytkownikiem dodatku Zoom Webinars, możesz planować i prowadzić webinary, które są idealne dla dużych grup odbiorców. Prowadzący webinary mogą zapraszać panelistów do swojego webinaru oraz zarządzać nimi i uczestnikami podczas wydarzenia. Uaktualnij do najnowszej wersji Zoom desktop client, aby uzyskać dostęp do wszystkich najnowszych funkcji i ulepszeń.

Paneliści webinarów są pełnoprawnymi uczestnikami webinaru i mają prawo do udostępniania treści, plików audio i wideo oraz do przeglądania listy uczestników webinaru. Uaktualnij do najnowszej wersji Zoom desktop client, aby uzyskać dostęp do wszystkich najnowszych funkcji i ulepszeń.

Uczestnicy webinaru są tylko widzami. Prowadzący może w razie potrzeby wyłączyć ich wyciszenie, a uczestnicy webinaru mogą wchodzić w interakcje za pomocą czatu, funkcji zgłoszenia się oraz pytań i odpowiedzi. Uaktualnij do najnowszej wersji Zoom desktop client, aby uzyskać dostęp do wszystkich najnowszych funkcji i ulepszeń.

 • Jak zaplanować webinar?

 • Jak zaprosić panelistów?

 • Jak zaprosić uczestników?

 • Jak rozpocząć webinar?

 • Jak zarządzać pytaniami i odpowiedziami?

 • Jak generować raporty z webinarów?

 • Jak dołączyć do webinaru?

 • Jak nawiązać połączenie głosowe?

 • Jak włączyć wideo i dodać wirtualne tło?

 • Jak udostępniać ekran?

 • Jak odpowiadać na pytania?

 • Jak czatować z prowadzącym, uczestnikami i innymi panelistami?

 • Jak dołączyć do webinaru?

 • Jak nawiązać połączenie głosowe?

 • Jak rozmawiać na czacie podczas webinaru?

 • Jak się wirtualnie zgłosić?

 • Jak zadawać pytania prowadzącemu i panelistom?

Zrób więcej dzięki Zoom Webinars

Po rozpoczęciu pracy z Zoom Webinars dowiedz się więcej na temat dostępnych ustawień i dodatkowych funkcji na naszej stronie pomocy w zakresie produktu.

Dowiedz się więcej