Mac için önceden yapılandırılmış ayarları toplu olarak uygulama

Son Güncellenme Tarihi:

BT Yöneticisi, Zoom'u Mac için Zoom Desktop Client'taki önceden yapılandırılmış ayarlar ile yüklemeyi tercih edebilir. Bu yükleme için bir .plist dosyasının yapılandırılması ve Mac için BT Yöneticileri için Zoom Yükleyici ile birlikte yüklenmesi gereklidir.

Ayarların zorunlu olması ve/veya uygulama sonrasında son kullanıcı tarafından değiştirilebilecek varsayılan ayarlar olarak ayarlanması mümkündür.

Not: plist anahtarları için olan boole değerleri aşağıdaki şekilde not edilebilir:

  • False için olan değer 0, NO, no, false veya FALSE ile temsil edilebilir
  • True için olan değer 1, YES, yes, true veya TRUE ile temsil edilebilir

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Windows işletim sistemli bir bilgisayarda, önceden yapılandırılmış ayarlarla yüklemenin nasıl yapılacağını öğrenin.

Yükleyiciyi indirme

İndirme Merkezi'ne gidin ve BT Yöneticisi için İndir'e tıklayın veya indirme işlemini doğrudan https://zoom.us/client/latest/ZoomInstallerIT.pkg adresinden gerçekleştirin

Ayarların önceliği

Ayarlar birden çok yerden yapılandırılabilir. Bazı ayarlar sadece Zoom Yöneticisi veya BT Yöneticisi tarafından yapılandırılabilirken, bazıları son kullanıcı tarafından da yapılandırılabilir. Ayarlar çakışırsa Zoom aşağıdaki önceliklendirmeyi kullanır:

  • Öncelik 1: PackageRecommend altında ayarlanmış OLMAYAN us.zoom.config.plist aracılığıyla uygulanan ayar
  • Öncelik 2: Hesap veya grup için kilitlenen web ayarı
  • Öncelik 3: Kullanıcı tarafından seçilen istemci ayarı
  • Öncelik 4: PackageRecommend altında ayarlanmış olan us.zoom.config.plist aracılığıyla uygulanan ayarlar
  • Öncelik 5: Kilitli olmayan web ayarları

.plist dosyasını oluşturma ve yapılandırma

Mac üzerinde Zoom Desktop Client için seçenekleri yapılandırmak istiyorsanız bir .plist dosyası oluşturmanız gerekir. .plist dosyasını yapılandırmazsanız, Zoom varsayılan yapılandırmayla kullanıma alınır.

Önerilen varsayılan ayarlar

Ayarlar, PackageRecommend anahtarı kullanılarak zorunlu ayarlar veya önerilen varsayılanlar olarak yapılandırılabilir. Ayarlar PackageRecommend anahtarı altında listeleniyorsa, Mac istemcisi bu ayarlar yapılandırılmış olarak yüklenir ancak kullanıcılar kullanıma alma işleminden sonra bu seçenekleri değiştirebilir.

Önerilen ayarlar olarak ayarlamak için ayarları <key>PackageRecommend</key> altına taşıyın veya ekleyin. Örneğin, Mac istemcisinin "Paylaşılan içeriği görüntülerken otomatik olarak tam ekrana geç" ayarını varsayılan olarak uygulamasını istiyor ancak Google veya Facebook ile oturum açmaya izin vermek istemiyorsanız plist dosyası şu şekilde olacaktır:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>nogoogle</key>
<true/>
<key>nofacebook</key>
<true/>
<key>PackageRecommend</key>
<dict>
<key>ZAutoFullScreenWhenViewShare</key>
<true/>
</dict>
</dict>
</plist>

Genel ayarlar

.plist dosyası aşağıdaki anahtarları içerebilir:

Açıklama Varsayılan durum ve değer Plist anahtarı Değer türü
SSO ile oturum açmayı varsayılan yap Devre dışı, 0 zAutoSSOLogin Boole değeri
SSO URL'sini önceden yapılandır Devre dışı bırakıldı zSSOHost Dize

SSO URL'sini yapılandır ve kilitle

Örneğin hooli.zoom.us, ForceSSOUrl=hooli olarak ayarlanır

Devre dışı bırakıldı ForceSSOURL Dize

Zoom'un daha önce kullanılan SSO URL'sini otomatik olarak başlatmasını engelleyin. Bu, her biri kendi SSO URL'sine sahip olan birden fazla hesabı bulunan kullanıcılar için faydalıdır.

Devre dışı, 0 DisableAutoLaunchSSO
Boole değeri
Google oturumu açma seçeneğini kaldır Devre dışı, 0 NoGoogle Boole değeri
Facebook oturumu açma seçeneğini kaldır Devre dışı, 0 NoFacebook Boole değeri
E-posta oturumu açma seçeneğini kaldır Devre dışı, 0 DisableLoginWithEmail Boole değeri
SSO oturum açma seçeneğini kaldır Devre dışı, 0 NoSSO Boole değeri
İstemci başlatılırken yeni SSO oturumu açılmasını iste Devre dışı, 0 DisableKeepSignedInWithSSO Boole değeri
İstemci başlatılırken yeni Google oturumu açılmasını iste Devre dışı, 0 DisableKeepSignedInWithGoogle Boole değeri
İstemci başlatılırken yeni SSO oturumu açılmasını iste Devre dışı, 0 DisableKeepSignedInWithFacebook Boole değeri
SSO için istemcide yerleşik tarayıcı kullan Devre dışı, 0 EnableEmbedBrowserForSSO Boole değeri

Kullanıcıları, uygulama üzerinden bir toplantıya katılmadan önce oturum açmaya zorlar. Kullanıcılar, katılım URL'si aracılığıyla toplantıya katılırken Web Portal'da oturum açabilir.

Devre dışı, 0 EnforceSignInToJoin Boole değeri
Herhangi bir toplantıya veya web seminerine katılmadan önce bir Zoom hesabıyla istemci üzerinde oturum açılmasını zorunlu kılar. Devre dışı, 0 EnforceAppSignInToJoin Boole değeri
Oturum açmak veya bir toplantıya katılmak için web etki alanını ayarlar. Varsayılan değer https://zoom.us veya https://zoom.com biçimindedir Devre dışı bırakıldı SetWebDomain Dize
İstemci yeniden başlatıldığında kullanıcının istemcideki oturumunu açık tut (sadece e-posta ile oturum açma) Devre dışı, 0 KeepSignedIn Boole değeri
Kullanıcılar tarafından istemci üzerinden güncelleme denetimi yapılmasına izin ver. Devre dışı bırakıldığında Güncellemeleri Denetle düğmesi de gizlenir.

Not: Bu gerçek bir otomatik güncelleme özelliği değildir ve yalnızca kullanıcının güncellemeleri manuel olarak denetlemesine izin verir. Lütfen EnableSilentAutoUpdate bölümünü inceleyin
Devre dışı, 0 zAutoUpdate Boole değeri
Desktop Client'ın mevcut kalıcı sürüm güncellemelerini katılımsız olarak denetlemesine izin verir. Bu seçenek, AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmesini gerektirir, etkinleştirilmediği takdirde işlem başarısız olur. Etkin, 1 EnableSilentAutoUpdate Boole değeri
Desktop Client'ın mevcut güncelleme olup olmadığını denetlemesine izin verir.
Bu özellik için AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir, aksi halde başarısız olacaktır.
Devre dışı, 0 AlwaysCheckLatestVersion Boole değeri

Desktop Client'a uygulanan güncellemelerin temposunu denetlemeye olanak sağlar.

Yavaş (0): Daha az güncelleme ve daha iyi kararlılık
Hızlı (1): En yeni özellikler ve güncellemeler

Yavaş (0)  SetUpdatingChannel
Boole değeri
Kontroller, güncellemeleri yüklemek için hayalet bir yardımcı program da kullanabilir. Bu program, yükseltme sırasında yönetici kimliği bilgilerinin girilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır.
Bu özellik için AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir, aksi halde başarısız olacaktır.
Devre dışı, 0 disableDaemonInstall Boole değeri

Kullanıcıların oturum açmak için kullanabileceği e-posta adresinin etki alanını ayarla

Devre dışı bırakıldı Login_Domain Dize

Zoom'u açtıktan sonra varsayılan olarak Dikey Mod'a ayarla

Devre dışı, 0 DefaultUsePortraitView Boole değeri

Zoom Rooms seçeneğiyle doğrudan paylaşımı devre dışı bırakır

Devre dışı, 0 DisableDirectShare Boole değeri

Zoom Room'da ekran paylaşımı sırasında sesi paylaş

Etkin, 1 PresentToRoomWithAudio Boole değeri

Zoom Desktop Client'tan USB ses cihazlarıyla HID denetimini etkinleştirir

Etkin, 1 EnableHIDControl Boole değeri

Zoom istemcisinin ana ekranındaki Çağrı Odası Sistemi düğmesini görüntüler

Devre dışı, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Boole değeri
Desktop Client, bir Zoom Room'la doğrudan paylaşım yaparken video klip için ekran paylaşımını optimize eder. Etkin, 1 PresentToRoomOptimizeVideo Boole değeri

Bir Zoom Room ile doğrudan paylaşım yaparken paylaşım seçeneğini ayarla.

0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster

1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

1 PresentToRoomOption Boole değeri

Toplantı sırasında bir Zoom Room'la doğrudan paylaşım yaparken paylaşım seçeneğini ayarla.

0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster

1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

0 PresentInMeetingOption Boole değeri

Desktop Client'ı sadece belirli hesaplar tarafından düzenlenen toplantılara katılacak şekilde sınırlayan hesap kimliklerini (A) ayarla

Devre dışı bırakıldı Hesap, hesap kimliğiniz Dize

Dahili toplantı kimlik doğrulamasını zorunlu kıl (B)

Devre dışı bırakıldı SetDevicePolicyToken, device_token Dize

Toplantıya katılırken her zaman video önizlemeyi göster

Etkin, 1 AlwaysShowVideoPreviewDialog Boole değeri

GPU hızlandırmayı devre dışı bırakır 

Devre dışı, 0 LegacyCaptureMode Boole değeri

Güvenilmeyen SSL sertifikalarına bağlantıları engelle

Etkin, 1 BlockUntrustedSSLCert Boole değeri

Zoom Desktop Client'tan gelen tüm HTTP istekleri için belirtilen bir kullanıcı aracısı dizesini yerleştir

Devre dışı bırakıldı EmbedUserAgentString Dize
Web ayarlarındaki sınırlı bant genişliği ayarını yoksay. Özel durumlar için kullanışlıdır. Devre dışı, 0 IgnoreBandwidthLimits Boole değeri
Zoom arayüzünde Zoom Apps'i hızlı başlat düğmesini gizleyin. Devre dışı, 0 DisableZoomApps Boole değeri

Notlar:

Toplantı ayarları

.plist dosyası aşağıdaki anahtarları içerebilir:

Not: Aşağıdaki ayarlar için tüm değerler boole türündedir.

Açıklama Varsayılan durum ve değer Plist anahtarı
Anında toplantılar için her zaman PMI kullan

Devre dışı, 0

UsePMI
Toplantıya katılırken kamerayı devre dışı bırak Devre dışı, 0 ZDisableVideo
Zoom Desktop Client'tan video göndermeyi devre dışı bırak Devre dışı, 0 zDisableSendVideo
Zoom Desktop Client'tan video almayı devre dışı bırak Devre dışı, 0 zDisableRecvVideo
Toplantılar ve web seminerleri için bilgisayar sesi kullanmayı devre dışı bırak Devre dışı, 0 DisableComputerAudio

Toplantı sırasında ekran kilitlendiğinde mikrofonu otomatik olarak sessize al

Etkin, 1 MuteWhenLockScreen
Ses için Orijinal Sesi etkinleştir

Devre dışı, 0

EnableOriginalSound
Toplantıya katılırken sesi bilgisayar sesi ile otomatik olarak bağla Devre dışı, 0 zAutoJoinVoip
Mikrofon seviyelerini otomatik olarak ayarla

Etkin, 1

AudioAutoAdjust
Varsayılan sistem hoparlörünü kullanır Devre dışı, 0 SetUseSystemDefaultSpeakerForVOIP
Varsayılan sistem mikrofonunu kullanır Devre dışı, 0 SetUseSystemDefaultMicForVOIP
Çift monitörü otomatik olarak etkinleştir Devre dışı, 0 zDualMonitorOn
Paylaşılan içeriği görüntülerken otomatik olarak tam ekrana geç Etkin, 1 zAutoFullScreenWhenViewShare
Paylaşılan içeriği görüntülerken içeriği pencereye sığacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandır Etkin, 1 zAutoFitWhenViewShare
Ekran paylaşımı yaparken veya ekran paylaşımını görüntülerken ek açıklamayı devre dışı bırakır Devre dışı, 0 zDisableAnnotation
Masaüstünü paylaşırken sistem bildirimlerini sessize al Etkin, 1 EnableDoNotDisturbInSharing
Toplantılarda Beyaz Tahta özelliğinin kullanımını devre dışı bırakır Devre dışı, 0 DisableWhiteboard
Paylaşım sırasında Video klip için optimize et özelliği sağla Etkin, 1 EnableShareVideo
Yalnızca ekran paylaşımı yaparken ses paylaşımına izin verir Etkin, 1 EnableShareAudio
Toplantı başlatırken veya toplantıya katılırken tam ekrana geç Devre dışı, 0 FullScreenWhenJoin
Toplantı kontrollerini her zaman göster (Toplantı kontrollerini her zaman göster seçeneğini etkinleştirir) Etkin, 1 AutoHideToolbar
Toplantıya katılırken HD video kullan Devre dışı, 0 zUse720PByDefault

Tüm uygulamaları uzaktan kontrol et

Etkin, 1 zRemoteControllAllApp

Video dışı katılımcıları varsayılan olarak gizle

Devre dışı, 0 zHideNoVideoUser

Toplantıya katılırken mikrofonu her zaman sessize al

Devre dışı, 0 MuteVoipWhenJoin
Kullanıcının toplantıda kaldığı süreyi göster Devre dışı, 0 ShowConnectedTime

Toplantıdan çıkmadan onayla

Etkin, 1 ConfirmWhenLeave

Toplantı içi dosya aktarımını (dosya gönderme veya alma) devre dışı bırak

Devre dışı, 0 zDisableFT

Toplantı içi 3. taraf dosya aktarımı devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableMeeting3rdPartyFileStorage

Toplantı başlatırken veya toplantıya katılırken ekran paylaşımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableScreenShare

Uzaktan Kontrol özelliğini devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableRemoteControl

Toplantıdayken gelen arama bildirimlerini engelle

Devre dışı, 0 HidePhoneInComingCallWhileInMeeting

Uzaktan kontrol oturumları sırasında not panosu erişimine izin ver

Devre dışı, 0 EnableShareClipboardWhenRemoteControl

Uzaktan Destek özelliğini devre dışı bırak

Etkin, 1 DisableRemoteSupport

Alt yazı kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableClosedCaptioning

Web seminerlerinde Soru-Cevap kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableQnA

Slayt denetiminin kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0

DisableSlideControl

Video yansıtmayı etkinleştir

Etkin, 1 EnableMirrorEffect

Yan yana modu varsayılan olarak etkinleştirir

Devre dışı, 0 EnableSplitScreen
Yerel kaydı devre dışı bırakır Devre dışı, 0 zDisableLocalRecord
Buluta kaydı devre dışı bırakır Devre dışı, 0 zDisableCMR
Sanal Arka Planı devre dışı bırakır Devre dışı, 0 DisableVirtualBkgnd

Video filtrelerini devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableVideoFilters

Belirtilen ekran yakalama modunu ayarla:

0 - Otomatik
1 - Eski işletim sistemleri
2 - Pencere filtrelemeli paylaşım
3 - Pencere filtrelemeli gelişmiş paylaşım
4 - Pencere filtreleme olmadan gelişmiş paylaşım

0 (Otomatik) SetScreenCaptureMode
Toplantı içi sohbeti devre dışı bırak Devre dışı, 0 zDisableChat

Bu ayar etkinleştirilirse istemci, medya iletimi için aşağıda belirtilen bağlantı noktalarını kullanır:

Ses: 8803
Ekran paylaşımı: 8802
Video: 8801

Devre dışı, 0 EnableIndependentDataPort

Zoom Room sunucu sertifikasını doğrular

Devre dışı, 0

EnableSSLVerification

Yaklaşan toplantılar için hatırlatıcıyı etkinleştirir

Devre dışı, 0 EnableRemindMeetingTime

Galeri Görünümü'nde görüntülenen maksimum katılımcı sayısını ekran başına 49 katılımcı olarak ayarla

Devre dışı, 0 Enable49Video

Konuşurken kendini aktif konuşmacı olarak göster

Devre dışı bırakıldı EnableSpotlightSelf

Not: Aşağıdaki ayarlar için tüm değerler Dize türündendir:

Açıklama

Varsayılan durum Plist Anahtarı

Maksimum gönderme bant genişliğini ayarla

Not: Bant genişliği web ayarları aracılığıyla kısıtlanırsa, web kısıtlamaları Desktop Client'ta ayarlanan kısıtlamaları geçersiz kılar. 

Devre dışı bırakıldı BandwidthLimitUp, miktar
(tüm değerler Kbps cinsindendir)

Maksimum alma bant genişliğini ayarla

Not: Bant genişliği web ayarları aracılığıyla kısıtlanırsa, web kısıtlamaları Desktop Client'ta ayarlanan kısıtlamaları geçersiz kılar. 

Devre dışı bırakıldı BandwidthLimitDown, miktar
(tüm değerler Kbps cinsindendir)

Yerel toplantı kayıt dosyalarının dosya yolunu ayarla

/Users/User Name/Documents/Zoom RecordPath, your_recording_path
Zoom Desktop Client için proxy atlama kuralını ayarla Devre dışı bırakıldı ProxyBypass, bypass_rule
Zoom Desktop Client için proxy sunucusunu ayarla Devre dışı bırakıldı ProxyServer, proxy_address

Proxy sunucusunu PAC URL'si olan Desktop Client'a ayarla

Devre dışı bırakıldı ProxyPAC, your_pac_url

Gürültü bastırma düzeyini ayarla

Otomatik - 0
Düşük -1
Orta - 2
Yüksek - 3

Otomatik (0) SetSuppressBackgroundNoiseLevel

Sohbet ayarları

.plist dosyası aşağıdaki anahtarları içerebilir:

Not: Aşağıdaki ayarlar için tüm değerler boole türündedir.

Açıklama Varsayılan durum ve değer Plist anahtarı
Bağlantı Önizlemeyi Devre Dışı Bırak Devre dışı, 0 DisableLinkPreviewInChat
Sesli mesaj gönderme seçeneği Etkin, 1 ShowVoiceMessageButton
Anında mesajlaşma iletisi alındığında sesli bildirimleri denetle Etkin, 1 PlaySoundForIMMessage
Anında mesajlaşma iletisi alındığında iletinin sistem bildirimlerinde önizleme olarak görünüp görünmediğini denetle Etkin, 1 ShowIMMessagePreview
Anında mesajlaşma bildirimlerinin toplantı sırasında sessize alınıp alınmadığını denetleme Etkin, 1 MuteIMNotificationWhenInMeeting

Zoom'u kullanıma alma

Yukarıda varsayılan olarak etkinleştirilen ayarların yer aldığı örnek bir .plist dosyasını burada bulabilirsiniz.

.plist dosyası tamamlandıktan sonra us.zoom.config.plist olarak adlandırılması gerekir. Kullanıma alma sırasında; bu dosya ZoomInstallerIT.pkg ile aynı klasörde olduğu sürece, yükleme işleminde .plist dosyası otomatik olarak /Library/Preferences klasörüne yerleştirilir.

BT paketlerini JAMF, Intune, AirWatch ve diğer çözümler aracılığıyla da kullanıma alabilir ve .plist dosyasını bu çözümler aracılığıyla iletebilirsiniz. Zoom Desktop Client /Library/Managed Preferences klasöründe bulunan us.zoom.config.plist. dosyasını da okumaya çalışacaktır.

Zoom Topluluğu

100 bin üyesi bulunan Zoom Topluluğuna katılın! İş birliğine başlamak için Zoom hesabınızın kimlik bilgileriyle giriş yapın.