Windows için önceden yapılandırılmış ayarlar ile toplu dağıtım

Son Güncellenme Tarihi:

Windows için Zoom Desktop Client toplu yapılandırma işlemi üç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir: Yapılandırma ve kurulum için MSI yükleyicisi ile, yapılandırma için Grup Politikasını kullanan bir Active Directory yönetim şablonu ile veya yapılandırma için olan kayıt defteri anahtarları ile.

Windows için Zoom Rooms ayrıca, Grup Politikasını kullanan bir Active Directory yönetim şablonu veya kayıt defteri anahtarlarıyla da yapılandırılabilir.

MSI yükleyicisi kullanılıyorsa Zoom dağıtımı GPO veya SCCM aracılığıyla gerçekleştirilebilir.İstemci GPO komut dosyasıyla yükleniyorsa, yükleme işlemini masaüstü istemcisi için bir başlangıç komut dosyası kullanarak gerçekleştirin. GPO komut dosyası aracılığıyla Outlook eklentisinin dağıtımını da yapmak istiyorsanız bunu bir oturum açma komut dosyası kullanarak gerçekleştirin.

Kurulum bir Active Directory Yönetim Şablonu veya kayıt defteri anahtarları ile yapılıyorsa, Zoom'un dağıtımı sonrasında bazı özellikler ve ayarlar sistem yöneticileri tarafından kilitleyebilir.

Not: MSI kurulumları için üst düzey sistem yönetimi yetkileri gereklidir.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Mac için önceden yapılandırılmış ayarlarla Zoom'u yüklemeyi öğrenin.

Ön koşullar

Not: Aşağıda listelenen anahtarlardan bazıları Zoom BT Yükleyici'nin en son sürümünü gerektirir.

MSI yükleyicisini indirme

 1. İndirme Merkezine gidin
 2. BT Yöneticisi için İndir üzerine tıklayın veya doğrudan https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstallerFull.msi adresinden indirin

Ayarların önceliği

Ayarlar birden çok yerden yapılandırılabilir. Bazı ayarlar sadece Zoom Yöneticisi veya BT Yöneticisi tarafından, bazıları da son kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Ayarlar çakışırsa Zoom aşağıdaki önceliklendirmeyi kullanır:

 • zConfig ile MSI/GPO üzerinden dağıtılan ayar
 • Hesap veya grup için kilitlenmiş web ayarı
 • Kullanıcı tarafından seçilen istemci ayarı
 • zRecommend ile MSI/GPO üzerinden dağıtılan ayar
 • Kilitli olmayan web ayarı

Zoom masaüstü istemcisini dağıtma ve yapılandırma

Komut satırı dağıtımı

Kurulum: msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log

Katılımsız kurulum: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /quiet /qn /norestart /log install.log

Kurulumdan önce, devam eden toplantının bitmesini bekleyin:  msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /norestart MSIRESTARTMANAGERCONTROL=”Disable”

Katılımsız otomatik başlatma: Varsayılan olarak devre dışı bırakılan bu seçenek, masaüstü istemcisinin Windows ile birlikte otomatik olarak ve katılımsız şekilde başlatılmasını sağlar. Etkinleştirmek için, kurulum tercihinizin sonuna zSilentStart="true" ifadesini ekleyin.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSilentStart="true"

Masaüstü kısayolu yok: Varsayılan olarak devre dışı bırakılan bu seçenek, kurulum veya güncelleştirme sırasında bir masaüstü kısayolu oluşturulmasını engeller. Etkinleştirmek için, kurulum tercihinizin sonuna zNoDesktopShortCut="true" ifadesini ekleyin.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log ZNoDesktopShortCut="true"

SSO URL'sini önceden yapılandır: Varsayılan olarak devre dışı bırakılan bu seçenek, SSO URL'sini önceden yapılandırmanıza olanak sağlar. Bir URL belirtmek için, kurulum tercihinizin sonuna zSSOHost="vanity_URL" ifadesini ekleyin. Örneğin hooli.zoom.us aşağıdaki biçimlerden herhangi biri kullanılarak ayarlanabilir:

 • "hooli"
 • "https://hooli"
 • "hooli.zoom.us"

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSSOHost="vanity_URL"

Otomatik güncelleme: Varsayılan olarak devre dışı bırakılan bu seçenek, istemcideki Güncellemeleri Denetle seçeneğini kaldırır ve böylece kullanıcıların Zoom istemcisi için olan güncellemeleri denetlemesine ve yüklemesine izin vermez. Otomatik güncelleme seçeneği etkinse, kullanıcılar istemcide güncelleme olup olmadığını denetleyebilir ve güncelleme için üst düzey sistem yöneticisi yetkileri gerekli olmaz. Seçeneği etkinleştirerek kullanıcıların Zoom istemcisini güncellemesini sağlamak için, kurulum tercihinize ZoomAutoUpdate="true" ifadesini ekleyin:

msiexec /package  ZoomInstallerFull. msi /lex zoommsi.log ZoomAutoUpdate="true"

Notlar:

 • Otomatik güncelleme gerçek bir otomatik güncelleme özelliği değildir. Bu seçenek sadece kullanıcının güncelleme olup olmadığını manuel olarak denetlemesini sağlar. Masaüstü istemcisi, en son istemci sürümüne otomatik güncelle yapmaz. Aşağıdaki otomatik güncelleme seçenekleri için lütfen EnableSilentAutoUpdate veya AlwaysCheckLatestVersion bölümünü inceleyin.
 • VDI İstemcisi otomatik güncelleme anahtarına yanıt vermeyecektir.
 • VDI Ana Sistemi Yükleyici, standart istemcinin MSI programı ile aynı anahtarları kullanabilen bir MSI dosyası türüdür. Normal yazılım ve cihaz yönetimi araçları yoluyla dağıtılması mümkündür. VDI İstemcisi VDI olmayan istemci ile aynı MSI yapılandırmasına yanıt verecektir ve buna uygun olarak yapılandırılabilir. 

Gelişmiş Paylaşım Hizmeti: Varsayılan olarak etkin olan bu seçenek, bu hizmeti devre dışı bırakarak yükseltme sırasında yönetici kimlik bilgilerinin sorulmasını engelleyebilir. Bu hizmet devre dışı bırakılırsa, otomatik güncelleme deneyiminin biraz etkilenmesi söz konusu olabilir. Devre dışı bırakmak için, kurulum tercihinizin sonuna DisableAdvancedSharingService=true ifadesini ekleyin.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log DisableAdvancedSharingService=true

Güvenlik duvarı bağlantı noktası başlangıcı ve bitişi: Zoom istemcisi için gelen ve giden güvenlik duvarı kurallarını ayarlar. Zoom biri etkinleştirilmeden diğerini etkinleştirmeyi önermediği için FirewallPortStart ve FirewallPortEnd öğelerinin birlikte yapılandırılması gerekir.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log FirewallPortStart="7200" FirewallPortEnd="17210"

Ek Yapılandırma Seçenekleri

zConfig: Ek seçenekleri etkinleştirmek için, kurulum tercihinizin sonuna ZConfig parametresini ekleyin. Birden çok seçeneği ';' işareti ile ayırın:

msiexec /package ZoomInstaller.msi /norestart /lex msi.log ZConfig="account=your_account_id;nogoogle=1;nofacebook=1;login_domain=yourcompany.com&yourcompany2.com"

ZConfig için ek seçenekler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.

Kullanıcıların ayarları değiştirmesine izin ver: Ayarları dağıtmak, ancak kullanıcıların Zoom masaüstü istemcisinde bunları değiştirmesine izin vermek için, dağıtımı "ZConfig" yerine "ZRecommend" ile gerçekleştirin. Örneğin, msiexec /i ZoomInstallerFull.msi ZRecommend="AudioAutoAdjust=1"  

Belirli ayarların kullanımını zorlamak, ancak kullanıcıların diğer varsayılan ayarları değiştirmesine izin vermek istiyorsanız, ZConfig ve ZRecommend öğelerini birlikte kullanın. Örneğin, msiexec /i ZoomInstallerFull.msi  ZConfig="nogoogle=1" ZRecommend="AudioAutoAdjust=1" 

Not: Bir ayar hem ZConfig hem de ZRecommend için yapılmışsa, ZConfig ayarı kilitlemeye devam eder ve ayar kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Intune dağıtımı

 1. Microsoft Intune'da oturum açın.
 2. İstemci uygulamaları üzerine tıklayın.
 3. Uygulamalar üzerine tıklayın.
 4. Ekle'ye tıklayın.
 5. Uygulama tipi olarak İş kolu uygulaması seçin ve Seç üzerine tıklayın.
 6. Uygulama paketi dosyasını seç üzerine tıklayın.
 7. Dosya seçin üzerine tıklayın ve ZoomInstallFull.msi dosyasını seçin. 
 8. Tamam'a tıklayın.
 9. Uygulama bilgileri sekmesinde aşağıdakileri girin:
  • Açıklama- Uygulamanın açıklamasını girin, yani Zoom Meeting uygulaması.
  • Yayıncı- Zoom Video Communications girin.
  • Uygulama yükleme bağlamı- Cihaz üzerine tıklayın.
  • Komut satırı bağımsız değişkenleri- Varsa MSI kurulum anahtarlarını girin
   • Kilitlenmeleri gereken varsayılan ayarları etkinleştirmek için, her ayar anahtarına ZConfig ile başlayın. Örneğin ZConfig=”nogoogle=1”.
   • Kullanıcıların değiştirebileceği varsayılan ayarları etkinleştirmek için, her ayar anahtarına ZRecommend ile başlayın. Örneğin ZRecommend=”AudioAutoAdjust=1”.
 10. İleri üzerine tıklayın.
 11. İstediğiniz Kapsam etiketlerini ekleyin.
 12. İleri üzerine tıklayın.
 13. Uygulamanın belirli bir kullanıcı grubu, tüm kullanıcılar ve/veya tüm cihazlar için gerekli olup olmadığını ayarlayın.
 14. İleri üzerine tıklayın.
 15. Dağıtım özetini gözden geçirin ve Oluştur üzerine tıklayın.

Yapılandırma seçenekleri

Not: Aşağıdaki ayarlar için olan kayıt defteri girişleri aşağıdaki konumlarda bulunur: 

 • 32 bit sürüm: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\ZoomUMX\
 • 64 bit sürüm: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZoomUMX\

Genel ayarlar

Açıklama Varsayılan durum ve değer MSI seçeneği Değer türü
Google oturum açma seçeneğini kaldır Devre dışı, 0 NoGoogle Boole değeri
Facebook oturum açma seçeneğini kaldır Devre dışı, 0 NoFacebook Boole değeri
E-posta oturum açma seçeneğini kaldır Devre dışı, 0 DisableLoginWithEmail Boole değeri
SSO oturum açma seçeneğini kaldır Devre dışı, 0 NoSSO Boole değeri
İstemci başlatılırken yeni SSO oturumu açılmasını iste Devre dışı, 0 DisableKeepSignedInWithSSO Boole değeri
İstemci başlatılırken yeni Google oturumu açılmasını iste Devre dışı, 0 DisableKeepSignedInWithGoogle Boole değeri
İstemci başlatılırken yeni Facebook oturumu açılmasını iste Devre dışı, 0 DisableKeepSignedInWithFacebook Boole değeri
İstemci oturumu için varsayılan SSO URL'sini ayarla ve kilitle

Örneğin, "hooli.zoom.us" URL adresi, "ForceSSOUrl=hooli" olarak ayarlanır
Devre dışı bırakıldı ForceSSOUrl=your_company Dize
Zoom'un daha önce kullanılan SSO URL'sini otomatik olarak başlatmasını engelleyin. Bu, her biri kendi SSO URL'sine sahip olan birden fazla hesabı bulunan kullanıcılar için faydalıdır. Devre dışı, 0 DisableAutoLaunchSSO
Boole değeri
SSO ile oturum açmayı varsayılan yap Devre dışı, 0 AutoSSOLogin Boole değeri
Güvenilmeyen SSL sertifikalarına bağlantıları engelle Etkin, 1 BlockUntrustedSSLCert Boole değeri
Zoom istemcisinden gelen tüm HTTP istekleri için belirtilen bir kullanıcı aracısı dizesini yerleştir Devre dışı bırakıldı EmbedUserAgentString Dize
Zoom'da oturum açarken UAC istemini devre dışı bırak Etkin, 1 AddFWException Boole değeri
Zoom'u bildirim alanında simge durumuna küçült Etkin, 1 Min2Tray Boole değeri
Windows başlarken Zoom'u otomatik başlat Devre dışı, 0 ZoomAutoStart Boole değeri
Windows başlarken Zoom'u otomatik olarak katılımsız başlat Devre dışı, 0 zSilentStart Boole değeri

Masaüstü istemcisinin güncellemeleri katılımsız olarak denetlemesine ve kullanıcı sürümünün Zoom tarafından belirtilen sabit sürümden eski olması halinde, istemci başlatıldıktan sonra güncellemenin yüklenmesine izin verir.

Bu seçenek, AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmesini gerektirir.

Etkin, 1 EnableSilentAutoUpdate Boole değeri

Masaüstü istemcisinin güncellemeleri denetlemesine izin verir ve kullanıcı sürümünün Zoom tarafından belirtilen en son sürümden eski olması halinde, kullanıcıdan güncellemeyi yüklemesini ister.

Bu seçenek, AutoUpdate seçeneğinin etkinleştirilmesini gerektirir.

Devre dışı, 0 AlwaysCheckLatestVersion Boole değeri

Masaüstü istemcisine uygulanan güncellemelerin temposunu denetlemeye olanak sağlar.

Yavaş (0): Daha az güncelleme ve daha iyi kararlılık
Hızlı (1): En yeni özellikler ve güncellemeler

Yavaş (0)  SetUpdatingChannel Boole değeri

64 bit bir sisteme masaüstü istemcisinin 32 bit sürümü yüklüyse, masaüstü istemcisinin otomatik olarak 64 bit sürümüne yükseltilmesini engeller.

Devre dışı, 0 DisableUpdateTo64Bit Boole değeri
Zoom için masaüstü kısayolu oluşturma Devre dışı, 0 zNoDesktopShortCut Boole değeri
Kullanıcıların oturum açmak için kullanabileceği e-posta adresinin etki alanını ayarla Devre dışı bırakıldı  Login_Domain, etki alanı Dize

Kullanıcıları, uygulama üzerinden bir toplantıya katılmadan önce oturum açmaya zorlar. Kullanıcılar, katılım URL'si aracılığıyla toplantıya katılırken web portalında oturum açabilir. 

Devre dışı, 0 EnforceSignInToJoin Boole değeri
Herhangi bir toplantıya katılmadan önce bir Zoom hesabıyla istemci üzerinde oturum açılmasını zorunlu kılar. Devre dışı bırakıldı EnforceAppSignInToJoin Boole değeri
İstemciyi sadece belirli hesaplar tarafından düzenlenen toplantılara katılacak şekilde sınırlayan hesap kimliklerini (A) ayarla Devre dışı, 0 Hesap, your_account_id Dize
Dahili toplantı kimlik doğrulamasını zorunlu kıl (B) Devre dışı bırakıldı SetDevicePolicyToken, device_token Dize
İstemci yeniden başlatıldığında kullanıcının istemcideki oturumunu açık tut (sadece e-posta ile oturum açma) Devre dışı, 0 KeepSignedIn Boole değeri
Sistem yeniden başlatıldıktan sonra Zoom istemcisini otomatik olarak aç Devre dışı, 0 AutoStartAfterReboot Boole değeri
Sistem yeniden başlatıldıktan sonra Zoom istemcisi bildirim alanında başlatılır. Devre dışı, 0 AutoStartInSystemTray Boole değeri
Oturum açmak veya bir toplantıya katılmak için web etki alanını ayarlar. Varsayılan değer https://zoom.us veya https://zoom.com biçimindedir. Devre dışı, boş SetWebDomain, etki alanı Dize
Zoom'u açtıktan sonra varsayılan olarak Dikey Mod'a ayarla Devre dışı, 0 DefaultUsePortraitView Boole değeri
Zoom Room'da ekran paylaşımı sırasında sesi paylaş Etkin, 1 PresentToRoomWithAudio Boole değeri
Zoom istemcisinin ana ekranındaki Çağrı Odası Sistemi düğmesini görüntüler Devre dışı, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Boole değeri
Zoom toplantısına davet edilen Oda sistemi için arayan adını göster Devre dışı, 0 AppendCallerNameForRoomSystem Boole değeri
Zoom istemcisi tarafından USB cihazlarda HID denetimini etkinleştirir Etkin, 1 EnableHIDControl Boole değeri

Bu ayar etkinleştirilirse istemci, medya iletimi için aşağıda belirtilen bağlantı noktalarını kullanır:

Ses: 8803
Ekran paylaşımı: 8802
Video: 8801

Devre dışı, 0 EnableIndependentDataPort Boole değeri

SSO için istemcide yerleşik tarayıcı kullan

Devre dışı, 0 EnableEmbedBrowserForSSO Boole değeri

Kritik bir hata sorunu olduğunda günlükleri otomatik gönder

Devre dışı, 0 EnableAutoUploadDumps Boole değeri

Outlook'ta Zoom kişi durumunu gösterir ve Zoom'u Outlook için varsayılan sohbet, toplantı ve telefon uygulaması olarak ayarlar.

Devre dışı, 0 IntegrateZoomWithOutlook Boole değeri

Görünümümü iyileştirmeyi etkinleştir

Devre dışı, 0 EnableFaceBeauty Boole değeri

Tüm uygulamaları uzaktan kontrol et

Devre dışı, 0 RemoteControlAllApp Boole değeri

Zoom istemcisi, gelişmiş DSCP işaretlerini desteklemek için yükseltilmiş bir video işlemi başlatır

Devre dışı, 0 EnableElevateForAdvDSCP Boole değeri

Etkinleştirildiğinde, ekran paylaşımı trafiği UDP yerine TCP üzerinden gönderilir.

Devre dışı, 0 ShareSessionDisableUDP
Boole değeri

Proxy'ler üzerinden ses trafiğini engelle

Devre dışı, 0 DisableAudioOverProxy Boole değeri

Proxy'ler üzerinden video trafiğini engelle

Devre dışı, 0 DisableVideoOverProxy Boole değeri

Proxy'ler üzerinden ekran paylaşımı trafiğini engelle

Devre dışı, 0 DisableSharingOverproxy Boole değeri

İstemci için proxy olarak adlandırılmış bir proxy sunucusu ayarlayın.

Örnek: sunucu: bağlantı noktası

Devre dışı bırakıldı ProxyServer, proxy_address Dize
Proxy sunucusunu PAC URL'si olan istemciye ayarla Devre dışı bırakıldı ProxyPac, your_pac_url Dize
Zoom istemcisi için proxy atlama kuralını ayarla Devre dışı bırakıldı ProxyBypass, bypass_rule Dize
İşleme sırasında video beslemelerindeki gürültüyü kaldır. Etkin, 1 EnableTemporalDeNoise Boole değeri
Video işleme için donanım hızlandırmayı kullan Etkin, 1 EnableGPUComputeUtilization Boole değeri
Video gönderirken video işleme için donanım hızlandırmayı kullan. Etkin, 1 EnableHardwareAccForVideoSend Boole değeri
Video alırken video işleme için donanım hızlandırmayı kullan. Etkin, 1 EnableHardwareAccForVideoReceive Boole değeri
Web ayarlarındaki sınırlı bant genişliği ayarını yoksay. Özel durumlar için kullanışlıdır. Devre dışı, 0 IgnoreBandwidthLimits Boole değeri
Belirli URL'lere güvenilmesine izin verin ve sertifika iptal edilirse güvenilmeyen sertifika istemini atlayın. Birden çok etki alanı ";" ile ayrılmalıdır, örneğin "hooli.com;hooli.org" Devre dışı, boş SetNoRevocationCheckUrls Dize
Zoom arayüzünde Zoom Apps'i hızlı başlat düğmesini gizleyin. Devre dışı, 0 DisableZoomApps Boole değeri

Notlar:

Toplantı ayarları

Açıklama Varsayılan durum ve değer MSI seçeneği Değer türü
Toplantıya katılırken kamerayı kapat  Devre dışı, 0 DisableVideo Boole değeri
Bir toplantıya katılırken, toplantı penceresi varsayılan olarak tam ekran bir pencerede başlatılır Etkin, 1 AutoFullScreenWhenViewShare Boole değeri
Ekran paylaşımı içeriğini, görüntüleyicinin ekranına uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar Etkin, 1 AutoFitWhenViewShare Boole değeri
Toplantıya katılırken HD video kullan Devre dışı, 0 Use720pByDefault Boole değeri
Çift monitörü otomatik olarak etkinleştir Devre dışı, 0 UseDualMonitor Boole değeri
Toplantı başlatırken veya toplantıya katılırken tam ekranı engelle Devre dışı, 0 FullScreenWhenJoin Boole değeri
Toplantı kontrollerini her zaman göster (Toplantı kontrollerini her zaman göster seçeneğini etkinleştirir) Etkin, 1 AutoHideToolbar Boole değeri
Video dışı katılımcıları varsayılan olarak gizle Devre dışı, 0 HideNoVideoUsers Boole değeri
Bir toplantıya katılırken mikrofonu her zaman sessize al Devre dışı, 0 MuteVoipWhenJoin Boole değeri
Toplantıya katılırken sesi bilgisayar sesi ile otomatik olarak bağla Devre dışı, 0 AutoJoinVOIP Boole değeri

Windows ses aygıtları için ses sinyali işlemeyi ayarla

Otomatik - 0
Kapalı - 1
Açık -2

Otomatik, 0 SetAudioSignalProcessType Dize

Gürültü bastırma düzeyini ayarla

Otomatik - 0
Düşük -1
Orta - 2
Yüksek - 3

Otomatik, 0 SetSuppressBackgroundNoiseLevel Dize
Kullanıcının toplantıda kaldığı süreyi göster Devre dışı, 0 ShowConnectedTime Boole değeri
Toplantıdan çıkmadan onayla Etkin, 1 ConfirmWhenLeave Boole değeri
Toplantı başlatırken veya toplantıya katılırken Ekran Paylaşımını devre dışı bırak Devre dışı, 0 DisableScreenShare Boole değeri
Windows 7'de Windows Aero Modunu devre dışı bırak Devre dışı, 0 NoAeroOnWin7 Boole değeri
Yerel kayıtlar için varsayılan kayıt konumunu ayarla Belgeler klasörü RecordPath, C:/kayıt_yolunuz Dize
Mikrofon ayarlarını otomatik yap

Etkin, 1

AudioAutoAdjust Boole değeri
Mikrofon için Orijinal Ses ayarını denetler Devre dışı, 0 EnableOriginalSound Boole değeri
Anında toplantılar için her zaman PMI kullan Devre dışı, 0 UsePMI Boole değeri
Toplantı içi sohbeti devre dışı bırak Devre dışı, 0 zDisableChat Boole değeri

Toplantı içi dosya aktarımını (dosya gönderme veya alma) devre dışı bırak

Devre dışı, 0 zDisableFT Boole değeri
Toplantı içi 3. taraf dosya aktarımı devre dışı bırak Devre dışı, 0 DisableMeeting3rdPartyFileStorage Boole değeri
Yerel kaydı devre dışı bırak Devre dışı, 0 zDisableLocalRecord Boole değeri
Buluta kaydı devre dışı bırak Devre dışı, 0 zDisableCMR Boole değeri
Video göndermeyi devre dışı bırak Devre dışı, 0 zDisableSendVideo Boole değeri
Video almayı devre dışı bırak Devre dışı, 0 zDisableRecvVideo Boole değeri
Video göndermeyi ve almayı devre dışı bırakır Devre dışı, 0 zDisableVideo Boole değeri
Video yansıtmayı etkinleştir Etkin, 1 EnableMirrorEffect Boole değeri
Zoom istemcisinin ana ekranındaki Çağrı Odası Sistemi düğmesini görüntüler Devre dışı, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystem Boole değeri
İstemci, bir Zoom Odasıyla doğrudan paylaşım yaparken video klip için ekran paylaşımını optimize eder. Etkin, 1 PresentToRoomOptimizeVideo Boole değeri

Bir Zoom Odasıyla doğrudan paylaşım yaparkenpaylaşım seçeneğini ayarla 

0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster

1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

1 PresentToRoomOption Boole değeri

Toplantı sırasında bir Zoom Odasıyla doğrudan paylaşım yaparken

paylaşım seçeneğini ayarla. 0 - Tüm paylaşım seçeneklerini göster

1 - Masaüstünü otomatik olarak paylaş

0 PresentInMeetingOption Boole değeri

Maksimum gönderme bant genişliğini ayarla

Not: Bant genişliği web ayarları aracılığıyla kısıtlanırsa, web kısıtlamaları istemcide ayarlanan kısıtlamaları geçersiz kılar. 

Devre dışı bırakıldı

BandwidthLimitUp, miktar
(tüm değerler Kbps cinsindendir)

Dize

Maksimum alma bant genişliğini ayarla

Not: Bant genişliği web ayarları aracılığıyla kısıtlanırsa, web kısıtlamaları istemcide ayarlanan kısıtlamaları geçersiz kılar. 

Devre dışı bırakıldı BandwidthLimitDown, miktar
(tüm değerler Kbps cinsindendir)
Dize

Daha kolay tanımlama için trafiği farklı bağlantı noktalarına böl
Video paylaşımı: 8801
Ekran Paylaşımı: 8802
Ses: 8803

Devre dışı, 0 EnableIndependentDataPort Boole değeri

Toplantıya katılırken her zaman video önizlemeyi göster

Etkin, 1 AlwaysShowVideoPreviewDialog Boole değeri

Ses Seçeneklerinden Bilgisayar Sesini kaldır

Devre dışı, 0 DisableComputerAudio Boole değeri

Toplantı sırasında ekran kilitlendiğinde mikrofonu otomatik olarak sessize al

Etkin, 1 MuteWhenLockScreen Boole değeri

Windows'ta varsayılan sistem hoparlörlerini kullan

Devre dışı, 0 SetUseSystemDefaultSpeakerForVoip Boole değeri

Windows'ta varsayılan sistem mikrofonunu kullan

Devre dışı, 0 SetUseSystemDefaultMicForVoip Boole değeri

Paylaşılan ekranı görüntülemek için Yan Yana Modu kullan

Devre dışı, 0 EnableSplitScreen Boole değeri

Uzaktan Kontrol özelliğini devre dışı bırak

Devre dışı, 0

DisableRemoteControl Boole değeri

Uzaktan Destek özelliğini devre dışı bırak

Etkin, 1

DisableRemoteSupport Boole değeri

Alt yazı kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0

DisableClosedCaptioning Boole değeri

Kullanıcı tarafından girilen manuel alt yazıların kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0

DisableManualClosedCaptioning Boole değeri

Web seminerlerinde Soru-Cevap kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0

DisableQnA Boole değeri

Slayt denetiminin kullanımını devre dışı bırak

Devre dışı, 0

DisableSlideControl Boole değeri

Toplantıdayken gelen arama bildirimlerini engelle

Devre dışı, 0 HidePhoneInComingCallWhileInMeeting Boole değeri

Uzaktan kontrol oturumları sırasında not panosu erişimine izin ver

Devre dışı, 0 EnableShareClipboardWhenRemoteControl Boole değeri

Sanal Arka Planı devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableVirtualBkgnd Boole değeri

Video filtrelerini devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableVideoFilters Boole değeri

Belirtilen ekran yakalama modunu ayarla:

0 - Otomatik
1 - Eski işletim sistemleri
2 - Pencereyi filtreleyerek paylaşma
3 - Pencere filtrelemeli gelişmiş paylaşım
4 - Pencere filtreleme olmadan gelişmiş paylaşım

Otomatik, 0 SetScreenCaptureMode Dize

GPU hızlandırmayı devre dışı bırak 

Devre dışı, 0 LegacyCaptureMode Boole değeri

Beyaz tahta özelliğini devre dışı bırak

Devre dışı, 0 DisableWhiteBoard Boole değeri

Ekran paylaşımı sırasında Masaüstünü paylaşma seçeneğini devre dışı bırakır

Devre dışı, 0 DisableDesktopShare Boole değeri
Zoom Rooms seçeneğiyle doğrudan paylaşımı devre dışı bırakır Devre dışı, 0 DisableDirectShare Boole değeri
Paylaşım sırasında Video klip için optimize et özelliği sağla

Etkin, 1

EnableShareVideo Boole değeri
Bilgisayar sesini paylaşma özelliği Devre dışı, 0 EnableShareAudio Boole değeri
Masaüstünü paylaşırken sistem bildirimlerini sessize al Etkin, 1 EnableDoNotDisturbInSharing Boole değeri
Ekran paylaşımı sırasında Zoom pencerelerini göster Devre dışı, 0 ShowZoomWinWhenSharing Boole değeri
Konuşurken kendini aktif konuşmacı olarak göster Devre dışı, 0

EnableSpotlightSelf

Boole değeri

Galeri Görünümü'nde görüntülenen maksimum katılımcı sayısını ekran başına 49 katılımcı olarak ayarla Devre dışı, 0 Enable49video Boole değeri
Yaklaşan toplantılar için anımsatıcılar görüntüle Devre dışı, 0 EnableRemindMeetingTime Boole değeri

Aşağıdaki dize değişkenlerini kullanarak belirtilen video oluşturma yöntemini ayarlar:

0 - Otomatik
1 - Direct3D11 Döndürme Modu
2 - Direct3D11
3 - Direct3D9
4 - GDI

Otomatik, 0 VideoRenderMethod, 0
Dize

 

Sohbet ayarları

Açıklama Varsayılan durum ve değer MSI seçeneği Değer türü
Bağlantı Önizlemeyi Devre Dışı Bırak Etkin, 1 zDisableIMLinkPreview Boole değeri
En son yanıtlanan iletileri sohbet/kanal penceresinin en altına taşı Devre dışı, 0 SetMessengerDoNotDropThread Boole değeri
Sesli mesaj gönderme seçeneği Etkin, 1 ShowVoiceMessageButton Boole değeri
Bildirim kapatılana kadar bildirim başlığını ekranda göster Devre dışı, 0 AlwaysShowIMNotificationBanner Boole değeri
Anında mesajlaşma iletisi alındığında sesli bildirimleri denetle Etkin, 1 PlaySoundForIMMessage Boole değeri
Anında mesajlaşma iletisi alındığında iletinin sistem bildirimlerinde önizleme olarak görünüp görünmediğini denetle Etkin, 1 ShowIMMessagePreview Boole değeri
Anında mesajlaşma bildirimlerinin toplantı sırasında sessize alınıp alınmadığını denetleme Etkin, 1 MuteIMNotificationWhenInMeeting Boole değeri

 

Diğer parametreler

Toplantı Seçenekleri: Varsayılan olarak devre dışı. Bu ayarları gerekli kılmak için ZConfig="kCmdParam_InstallOption=X" ekleyin. X sayısal bir değeri temsil eder.

Etkinleştirilen değerler ve seçenekler aşağıdaki gibidir:

Değer Seçenek
1 Toplantıya katılırken kamerayı kapat
2 VoIP'ye otomatik olarak katıl
4 Çift monitörü otomatik olarak etkinleştir
8 SSO ile oturum açmayı varsayılan yap
16 Paylaşılan içeriği görüntülerken otomatik olarak tam ekrana geç
32 Paylaşılan içeriği görüntülerken pencereye otomatik olarak sığdır
64 Varsayılan olarak 720p etkinleştir
128 Tüm uygulamaları uzaktan kontrol et


Birden çok ayarı etkinleştirmek için değerleri toplayın. Örneğin VoIP'ye otomatik olarak katıl (2) VE Varsayılan olarak 720p (64) ayarlarını etkinleştirmek için ZoomInstall seçeneğini 66 olarak ayarlayın:

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log ZConfig="kCmdParam_InstallOption=66"

Microsoft komut satırı seçeneklerini de yapılandırabilirsiniz.

Anahtarları kaldır

Zoom'u tamamen kaldırmak için lütfen aşağıdaki Clean Zoom kaldırıcıyı kullanın. Yeni sürüm dağıtımı eskisinin yerine geçeceğinden, yeni bir Zoom sürümüne güncelleme yaparken temiz kaldırıcı kullanılması genellikle gerekli değildir.

Yükleyici çalıştırırken aşağıdaki anahtarlar kullanılabilir:

Komut İşlev
/silent Zoom'u katılımsız olarak kaldırır
/keep_outlook_plugin Zoom'u kaldırır, ancak Outlook Eklentisini yüklenmiş olarak bırakır
/keep_lync_plugin Zoom'u kaldırır, ancak Lync/Skype for Business Eklentisini yüklenmiş olarak bırakır
/keep_notes_plugin Zoom'u kaldırır, ancak Notes Eklentisini yüklenmiş olarak bırakır
/vdi_clean vdi paketini kaldırır

Not: Temiz kaldırıcı kullanıldığında Zoom istemcisi ve Outlook için Zoom eklentisi tamamen kaldırılır. Outlook eklentisi, Chrome/Firefox uzantıları ve GSuite eklentisi bundan etkilenmez.

Windows için Zoom Rooms yapılandırma seçenekleri

Açıklama Varsayılan durum ve değer MSI seçeneği Değer türü
SSL sertifikasını doğrula Devre dışı, 0 EnableSSLVerification Boole değeri
GDPR lisansını otomatik olarak kabul et Devre dışı, 0 AcceptGDPR Boole değeri
Güncellemeleri ilerleme çubuğunu göstermeden sessizce yükle Devre dışı, 0 Katılımsız Boole değeri
Kullanıcı adı ve parolayla otomatik olarak oturum aç Etkin, 1 SystemAutoLogin Boole değeri

 

Otomatik Oturum Açma ile Katılımsız Yükleme ve Katılımsız Güncellemeler: msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi /quiet  ACCEPTGDPR=true SILENT=true SYSTEMAUTOLOGIN=true SYSTEMUSERNAME="windows user name" SYSTEMPASSWORD="windows password"

Sistem Seçenekleri

Bu seçenekler varsayılan olarak devre dışıdır.Etkinleştirmek için SYSTEMOPTION=X ifadesini ekleyin (X sayısal bir değeri temsil eder. Değerler ve seçenekler aşağıdaki gibidir):

Değer Seçenek
1 Ekranı otomatik olarak kilitle
2 Etkinleşme ile birlikte parolayı devre dışı bırak
4 Cortana'yı devre dışı bırak
8 Bildirimleri devre dışı bırak
16 Windows güncellemelerini devre dışı bırak
32 Yüksek performanslı gücü etkinleştir
64 Uyku modunu devre dışı bırak
128 Asla Uyuma
256 Ekranı Hiçbir Zaman Kapatma

Windows için Outlook Eklentisi yapılandırma seçenekleri

Açıklama Varsayılan durum ve değer MSI seçeneği Değer türü
Varsayılan olarak her zaman PMI kullan Devre dışı, 0 UsePMI Boole değeri
Kullanıcının Outlook eklentisi güncellemelerini denetlemesine izin ver Etkin, 1 AutoUpdate Boole değeri
Standart kullanıcı güncellemesine izin ver Otomatik Güncelleme devre dışı bırakılmışsa yoksayılır. Devre dışı, 0 StandardUserUpdate Boole değeri

Active Directory Yönetim Şablonu yapılandırması

Mevcut yapılandırma politikalarının ve seçeneklerinin bir dökümü için lütfen mevcut Grup Politikaları ve Şablonları listemizi inceleyin.

 

Zoom Topluluğu

250 bin üyesi bulunan Zoom Topluluğuna katılın! İş birliğine başlamak için Zoom hesabınızın kimlik bilgileriyle giriş yapın.