Ara Odaları yönetme

Son Güncellenme Tarihi:

Ara odalar, Zoom toplantınızı 50 ayrı oturuma bölmenizi sağlar. Toplantı sahibi veya ortak oturum sahibi, toplantı katılımcılarını otomatik veya manuel olarak bu ayrı oturumlara bölmeyi seçebilir veya katılımcıların ara oturumları istedikleri gibi seçip girmelerine izin verebilir. Oturum sahibi veya ortak oturum sahibi istediği zaman oturumlar arasında geçiş yapabilir.

Not:

Ara odaları yönetmek için ön koşullar

 • Ara odalar etkinleştirilmiş olmalıdır
 • Zoom masaüstü istemcisi veya web istemcisi
  • Windows: 3.5.31087.1102 veya üstü
  • macOS: 3.5.31087.1102 veya üstü
  • Linux: 2.0.81497.1116 veya üstü
  • Chrome: 2.4.943.510 veya üstü
 • Zoom Rooms
  • Windows: 5.8.0 (505) veya üstü
  • macOS: 5.8.0 (4055.0929) veya üstü
  • Cihazlar: 5.8.0 (293) veya üstü
  • iOS kontrol cihazı: 5.8.0 (110.0927) veya üstü
  • Android kontrol cihazı: 5.8.0 (898) veya üstü
 • Özel olarak seçilebilen ara odalar:
  • Masaüstü istemcisi veya mobil uygulama: 5.3.0 sürümü veya üstü
  • ChromeOS: 5.0.0 (4241.1207) sürümü veya üstü
 • Ara odalar üzerinde ortak oturum sahibinin tam kontrolü:
  • Windows, macOS veya Linux, sürüm 5.4.6 veya üstü için masaüstü istemcisi
   Not: Bu özellik için hem oturum sahibi hem de ortak oturum sahibi 5.4.6 veya üstü sürümde olmalıdır.
 • Tüm ara odalara ekran paylaşımı:
  • Windows, macOS veya Linux için masaüstü istemcisi, sürüm 5.7.0 veya üstü (oturum sahipleri, ortak oturum sahipleri ve ara oda katılımcıları)

Sınırlamalar

Varsayılan olarak yalnızca oturum sahibi veya ortak oturum sahibi katılımcıları ara odalara atayabilir. Oturum sahibi ve ortak oturum sahibi, katılımcıların kendi odalarını seçmelerine izin vermeyi de tercih edebilir ancak bu işlem, toplantı sırasında ara odalar başlatılırken yapılmalıdır.

  Oturum sahibi Ortak Oturum Sahibi
Ara odaları atama*, başlatma ve sonlandırma
Ara odalar arasında gezinme
Mesajı herkese yayınlama
Yardım İstekleri Hakkında Bilgilendirilme  

* Hem oturum sahibi hem de ortak oturum sahibi katılımcıları ara odalara atama yetkisine sahip olsa da, yalnızca Tüm Odaları Aç'a tıklanarak gönderilen ilk atama kabul edilecektir.

Zoom Mobil Uygulamasından veya H.323/SIP cihazlarından Zoom toplantısına katılan kullanıcılar ara odalara katılabilir, ancak ara odaları yönetemez.

Toplantı buluta kaydediliyorsa toplantı sahibinin hangi odada olduğuna bakılmaksızın yalnızca ana oda kaydedilir. Yerel kayıt kullanılıyorsa kayıt yapan katılımcının bulunduğu oda kaydedilir. Birden çok katılımcı yerel olarak kayıt yapabilir.

En fazla 50 ara oda oluşturabilirsiniz. Tek bir ara odadaki maksimum katılımcı sayısı toplantı kapasitesine, oluşturulan ara oda sayısına ve katılımcıların toplantı sırasında veya toplantıdan önce atanıp atanmadığına bağlıdır.

Bu numaralar, yalnızca toplantı sırasında oluşturulan ara odalar için geçerlidir. En fazla 200 katılımcı ara odalara önceden atanabilir.  

Ara oda sayısı Ara odalara atanabilecek maksimum katılımcı sayısı*
20 ara oda En fazla 500 katılımcı
30 ara oda En fazla 400 katılımcı
50 ara oda En fazla 200 katılımcı

*Belirtilen maksimum kapasiteler için Büyük Toplantı eklentisi gerekir. Büyük Toplantı eklentiniz yoksa maksimum katılımcı sayısı toplantı kapasitenizle sınırlıdır.

Not: Zoom Desteği, Ara Odalar için hesabınızın maksimum kapasitesini artırarak ara oda başına maksimum 1000 kapasiteye sahip (hesap sınırlarına bağlı olarak) en fazla 100 adet ara odaya izin verebilir. Bu işlem için TÜM katılımcıların 5.2 veya üstü bir Zoom istemci sürümünde olması gerekir. Hesabınızdaki bir toplantıya katılan ve Zoom istemci sürümü 5.2 veya üstü olmayan herkesin toplantıya katılmak için güncelleme yapması gerekir. Kullanıcılarınız bilgisayarlarının yönetim denetimine sahip değilse, istemciyi güncellemek için BT Departmanınızdan yardım almanız gerekir.

Ara odalar oluşturma

Not: Katılımcıları toplantı sırasında yönetmek yerine toplantıyı planlarken katılımcıları ara odalara önceden atayabilirsiniz.

 1. Anında veya planlanmış bir toplantı başlatın.
 2. Ara Odalar üzerine tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını ve katılımcılarınızı bu odalara nasıl atamak istediğinizi seçin:
  • Otomatik: Zoom'un katılımcılarınızı odaların her birine eşit olarak bölmesine izin verin.
  • Manuel: Odalarda bulunmasını istediğiniz katılımcıları seçin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin verin: Katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
 4. Ara Odalar Oluştur'a tıklayın.
 5. Odalarınız oluşturulur ancak otomatik olarak başlatılmaz. Odaları, başlatmadan önce aşağıdaki talimatları izleyerek yönetebilirsiniz.

Ara odalar için seçenekler

 1. Ara odaları oluşturduktan sonra ek ara oda seçeneklerini görüntülemek için Seçenekler'e (Windows'ta) veya dişli simgesine  (macOS'ta) tıklayın.
 2. Ara odalarınız için kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretleyin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin ver: Odalar açıldıktan sonra katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
  • Katılımcıların istedikleri zaman ana oturuma dönmelerine izin ver: Bu seçenek işaretlenirse katılımcılar toplantı kontrollerinden ana oturuma geri dönebilir. Bu işlev devre dışı bırakılırsa katılımcıların oturum sahibinin veya ortak oturum sahibinin ara odaları sonlandırmasını beklemeleri gerekir.
  • Atanan tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşı: Bu seçeneğin işaretlenmesi tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşıyacaktır. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa katılımcıların ara odaya girmek için Katıl'a tıklamaları gerekir.
  • Ara odaları () dakika sonra otomatik olarak kapat: Bu seçenek işaretlenirse ara odalar belirlenen süre sonunda otomatik olarak sona erer.
   • Süre bittiğinde bana bildir: Bu seçenek işaretlenirse ara oda süresi bittiğinde oturum sahibine ve ortak oturum sahiplerine bildirim yapılır.
  • Geri Sayım sayacını ayarla: Bu seçenek işaretlenirse geri sayım yapılarak katılımcılara ana odaya dönmeden önce ne kadar zamanları kaldığı gösterilir.
 3. Odalara katılımcı atamak için aşağıdaki adımları izleyin veya ara odalar başlatmak için Tüm Odaları Aç'a tıklayın.

Katılımcıları odalara atama

Odalarınıza katılımcı atamak için, katılımcı atamak istediğiniz odanın yanındaki Ata'yı seçin ve bu odaya atamak istediğiniz katılımcıları seçin. Bu işlemi, her oda için tekrarlayın.

Bir katılımcı atandıktan sonra (manuel veya otomatik olarak), Ata düğmesinin yerine katılımcı sayısı gösterilir.

Ara odaları hazırlama

Katılımcıları odalara manuel veya otomatik olarak atadıktan sonra katılımcıları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ara oturumlara atanmayan katılımcılar, odalar başladığında ana toplantıda kalır. Bu seçenekler için katılımcının veya odanın üzerine gelin:

 • Taşı (katılımcı): Katılımcının taşınacağı odayı seçin.
 • Değiştir (katılımcı): Seçilen katılımcıyı değiştirmek için başka bir odadan katılımcı seçin.
 • Odayı Sil: Seçili odayı silin.
 • Yeniden oluştur:
  • Tüm Odaları Yeniden Oluştur: Mevcut ara odaları siler ve oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin yeni odalar oluşturmasına izin verir.
  • Önceden atanmış odalara geri getir: Önceden atanmış düzenleme ile ara odaları yeniden oluşturun. Bu işlem, yalnızca önceden atanmış ara odalar özelliğini kullanıyorsanız kullanılabilir.  
 • Oda Ekle: Başka bir ara oda ekleyin.
 • Tüm Odaları Aç: Odaları başlatın. Atanan tüm katılımcılar, ara odaya katılma isteğini onayladıktan sonra ilgili odaya taşınır. Katılımcıların kendi odalarını seçmelerine izin veriliyorsa, katılımcılar oda listesini açarak hangi odaya katılacaklarını seçebilirler. Ara odaları başlatan oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ve orijinal oturum sahibi, odalardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda bırakılır. Katılımcılar (ve bir odaya manuel olarak katılırken oturum sahibi/ortak oturum sahibi) ara odaya katılırken aşağıdaki mesajı görür.

Devam eden ara odaları yönetme

Ara odalar başlatıldıktan sonra atanan katılımcılardan Ara Oturuma katılmaları istenir. Ara odaları başlatan oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ve orijinal oturum sahibi, bir oturuma manuel olarak katılana kadar ana toplantıda kalır. Bir katılımcı oturuma henüz katılmamışsa adının yanında (katılmadı) notu görüntülenir. Ara odalar penceresinde aşağıdaki seçeneklere tıklayabilirsiniz:

 • Katıl: Ara odaya katılın.
 • Ayrıl: Odadan çıkıp ana toplantıya dönün (sadece ara odadayken gösterilir).
 • Tüm Odaları Kapat: Oturum sahibine, ortak oturum sahiplerine ve katılımcılara gösterilen 60 saniyelik geri sayım sonrasında tüm odaları durdurur ve tüm katılımcıları ana toplantıya geri döndürür.

Yardım isteklerini yanıtlama

Ara odalardaki katılımcılar, Yardım İste'ye tıklayarak oturum sahibinin bulundukları toplantıya katılmasını isteyebilir.

Talebin geldiği odaya katılmanız istenir. Odaya katılmak için Ara Odaya Katıl'a tıklayın.

Tüm ara odalara mesaj yayınlama

Oturum sahibi veya ortak oturum sahipleri, tüm katılımcılarla bilgi paylaşmak için tüm ara odalara mesaj yayınlayabilir. Bu işlem, ana oturumdan veya ara odadan yapılabilir.

 1. Toplantı kontrollerinde Ara Odalar'a tıklayın.
 2. Mesajı herkese yayınla'ya tıklayın, mesajınızı girin ve Yayınla'ya tıklayın.
 3. Mesaj artık ara odalardaki tüm katılımcılara gösterilir.

Ara odalara ekran paylaşımı

Ara odalar açıldıktan sonra oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ana oturumdan ekranlarını doğrudan tüm açık ara odalara paylaşabilir. Bu, sunucunun görsel bilgileri tüm ara odalarına bir kez paylaşarak sonraki adımlarda veya atamalarda yol göstermesini sağlar.

 1. Toplantı kontrollerinde Ekranı Paylaş'a tıklayın.
 2. Paylaşım penceresinin alt kısmındaki Ara odalara paylaş seçeneğini etkinleştirin.
 3. Tüm ekran, açık programlardan biri veya diğerleri arasından ne paylaşmak istediğinizi seçin.
 4. Paylaş'a tıklayın. Seçilen içerik tüm ara odalarda paylaşılacaktır. Herhangi bir ara odadaki etkin paylaşımlar, oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin ekranını paylaşması nedeniyle kesintiye uğrayacaktır. Ek açıklama veya beyaz tahta oturum sahibinin paylaşılan içeriği görüntülenmeden önce kaydedilir.

Ara odalar oluşturma

 1. Anında veya planlanmış bir toplantı başlatın.
 2. Ara Odalar üzerine tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını ve katılımcılarınızı bu odalara nasıl atamak istediğinizi seçin:
  • Otomatik: Zoom'un katılımcılarınızı odaların her birine eşit olarak bölmesine izin verin.
  • Manuel: Odalarda bulunmasını istediğiniz katılımcıları seçin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin verin: Katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
 4. Odaları Oluştur'a tıklayın.
  Odalarınız oluşturulur ancak otomatik olarak başlatılmaz. Odaları, başlatmadan önce yönetebilirsiniz.

Ara odalar için seçenekler

 1. Ara odaları oluşturduktan sonra ek ara oda seçeneklerini görüntülemek için dişli simgesine  tıklayın.
 2. Ara odalarınız için kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretleyin.
  • Katılımcıların oda seçmesine izin ver: Odalar açıldıktan sonra katılımcılar odaları kendileri seçip girebilir.
  • Katılımcıların istedikleri zaman ana oturuma dönmelerine izin ver: Bu seçenek işaretlenirse katılımcılar toplantı kontrollerinden ana oturuma geri dönebilir. Bu işlev devre dışı bırakılırsa katılımcıların oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin ara odaları sonlandırmasını beklemeleri gerekir.
  • Atanan tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşı: Bu seçeneğin işaretlenmesi tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşıyacaktır. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa katılımcıların ara odaya girmek için Katıl'a tıklamaları gerekir.
  • Ara odaları () dakika sonra otomatik olarak kapat: Bu seçenek işaretlenirse ara odalar belirlenen süre sonunda otomatik olarak sona erer.
   • Süre bittiğinde bana bildir: Bu seçenek işaretlenirse ara oda süresi bittiğinde oturum sahibine ve ortak oturum sahiplerine bildirim yapılır.
  • Geri Sayım sayacını ayarla: Bu seçenek işaretlenirse geri sayım yapılarak katılımcılara ana odaya dönmeden önce ne kadar zamanları kaldığı gösterilir.
 3. Odalara katılımcı atamak için aşağıdaki adımları izleyin veya ara odalar başlatmak için Tüm Odaları Aç'a tıklayın.

Katılımcıları odalara atama

Odalarınıza katılımcı atamak için, katılımcı atamak istediğiniz odanın yanındaki Ata'yı seçin ve bu odaya atamak istediğiniz katılımcıları seçin. Bu işlemi, her oda için tekrarlayın.

Bir katılımcı atandıktan sonra (manuel veya otomatik olarak), Ata düğmesinin yerine katılımcı sayısı gösterilir.

Ara odaları hazırlama

Katılımcıları odalara manuel veya otomatik olarak atadıktan sonra katılımcıları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ara oturumlara atanmayan katılımcılar, odalar başladığında ana toplantıda kalır. Bu seçenekler için katılımcının veya odanın üzerine gelin:

 • Taşı (katılımcı): Katılımcının taşınacağı odayı seçin.
 • Değiştir (katılımcı): Seçilen katılımcıyı değiştirmek için başka bir odadan katılımcı seçin.
 • Odayı Sil: Seçili odayı silin.
 • Yeniden Oluştur: Mevcut ara odaları siler ve oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin yeni odalar oluşturmasına izin verir.
 • Oda Ekle: Başka bir ara oda ekleyin.
 • Tüm Odaları Aç: Odaları başlatın. Atanan tüm katılımcılar, ara odaya katılma isteğini onayladıktan sonra ilgili odaya taşınır. Katılımcıların kendi odalarını seçmelerine izin veriliyorsa, katılımcılar oda listesini açarak hangi odaya katılacaklarını seçebilirler. Araları başlatan oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ve orijinal oturum sahibi, odalardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda bırakılır. Katılımcılar (ve bir odaya manuel olarak katılırken oturum sahibi) ara odaya katılırken aşağıdaki mesajı görür.

Devam eden ara odaları yönetme

Ara odalar başlatıldıktan sonra atanan katılımcılardan Ara Oturuma katılmaları istenir. Ara odaları başlatan oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ve orijinal oturum sahibi, bir oturuma manuel olarak katılana kadar ana toplantıda kalır. Bir katılımcı oturuma henüz katılmamışsa adının yanında (katılmadı) notu görüntülenir. Ara odalar penceresinde aşağıdaki seçeneklere tıklayabilirsiniz:

 • Katıl: Ara odaya katılın.
 • Ayrıl: Odadan çıkıp ana toplantıya dönün (sadece ara odadayken gösterilir).
 • Tüm Odaları Kapat: Oturum sahibine, ortak oturum sahiplerine ve katılımcılara gösterilen 60 saniyelik geri sayım sonrasında tüm odaları durdurur ve tüm katılımcıları ana toplantıya geri döndürür.

Yardım isteklerini yanıtlama

Ara odalardaki katılımcılar, Yardım İste'ye tıklayarak oturum sahibinin bulundukları toplantıya katılmasını isteyebilir.

Talebin geldiği odaya katılmanız istenir. Odaya katılmak için Ara Odaya Katıl'a tıklayın.

Tüm ara odalara mesaj yayınlama

Oturum sahibi veya ortak oturum sahipleri, tüm katılımcılarla bilgi paylaşmak için tüm ara odalara mesaj yayınlayabilir.

 1. Toplantı kontrollerinde Ara Odalar'a tıklayın.
 2. Mesajı herkese yayınla'ya tıklayın, mesajınızı girin ve Yayınla'ya tıklayın.
 3. Mesaj artık ara odalardaki tüm katılımcılara gösterilir.

Ara odalara ekran paylaşımı

Ara odalar açıldıktan sonra oturum sahibi veya ortak oturum sahibi ana oturumdan ekranlarını doğrudan tüm açık ara odalara paylaşabilir. Bu, sunucunun görsel bilgileri tüm ara odalarına bir kez paylaşarak sonraki adımlarda veya atamalarda yol göstermesini sağlar.

 1. Toplantı kontrollerinde Ekranı Paylaş'a tıklayın.
 2. Paylaşım penceresinin alt kısmındaki Ara odalara paylaş seçeneğini etkinleştirin.
 3. Tüm ekran, açık programlardan biri veya diğerleri arasından ne paylaşmak istediğinizi seçin.
 4. Paylaş'a tıklayın. Seçilen içerik tüm ara odalarda paylaşılacaktır. Herhangi bir ara odadaki etkin paylaşımlar, oturum sahibinin/ortak oturum sahibinin ekranını paylaşması nedeniyle kesintiye uğrayacaktır. Ek açıklama veya beyaz tahta oturum sahibinin paylaşılan içeriği görüntülenmeden önce kaydedilir.

Zoom web istemcisini kullanıyorsanız bu bölümü izleyin.

Ara odalar oluşturma

Not: Katılımcıları toplantı sırasında yönetmek yerine toplantıyı planlarken katılımcıları ara odalara önceden atayabilirsiniz.

 1. Anında veya planlanmış bir toplantı başlatın.
 2. Ara Odalar üzerine tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını ve katılımcılarınızı bu odalara nasıl atamak istediğinizi seçin:
  • Otomatik: Zoom'un katılımcılarınızı odaların her birine eşit olarak bölmesine izin verin.
  • Manuel: Odalarda bulunmasını istediğiniz katılımcıları seçin.
 4. Ara Odalar Oluştur'a tıklayın.
  Odalarınız oluşturulur ancak otomatik olarak başlatılmaz. Odaları, başlatmadan önce aşağıdaki talimatları izleyerek yönetebilirsiniz.

Ara odalar için seçenekler

 1. Ara odaları oluşturduktan sonra ek ara oda seçeneklerini görüntülemek için Seçenekler'e tıklayın.
 2. Ara odalarınız için kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretleyin:
  • Tüm katılımcıları otomatik olarak Ara Odalara taşı: Bu seçeneğin işaretlenmesi, tüm katılımcıları otomatik olarak ara odalara taşıyacaktır. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa katılımcıların ara odaya girmek için Katıl'a tıklamaları gerekir.
  • Katılımcıların herhangi bir zamanda ana oturuma dönmelerine izin ver: Bu seçenek işaretlenirse katılımcılar toplantı kontrollerinden ana oturuma geri dönebilir. Bu işlev devre dışı bırakılırsa katılımcıların oturum sahibinin veya ortak oturum sahibinin ara odaları sonlandırmasını beklemeleri gerekir.
  • Ara odalar x dakika sonra otomatik olarak kapanacak: Bu seçenek işaretlenirse ara odalar belirlenen süre sonunda otomatik olarak sona erer.
   • Süre bittiğinde bana bildir: Bu seçenek işaretlenirse ara oda süresi bittiğinde oturum sahibine bildirim yapılır.
  • Ara odalarını kapattıktan sonra geri sayım: Bu seçenek işaretlenirse geri sayım yapılarak katılımcılara ana odaya dönmeden önce ne kadar zamanları kaldığı gösterilir.
 3. Odalara katılımcı atamak için aşağıdaki adımları izleyin veya ara odalar başlatmak için Tüm Odaları Aç'a tıklayın.

Katılımcıları odalara atama

Odalarınıza katılımcı atamak için, katılımcı atamak istediğiniz odanın yanındaki Ata'yı seçin ve bu odaya atamak istediğiniz katılımcıları seçin. Bu işlemi, her oda için tekrarlayın.

Bir katılımcı atandıktan sonra (manuel veya otomatik olarak), Ata düğmesinin yerine katılımcı sayısı gösterilir.

Ara odaları hazırlama

Katılımcıları odalara manuel veya otomatik olarak atadıktan sonra katılımcıları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ara oturumlara atanmayan katılımcılar, odalar başladığında ana toplantıda kalır. Bu seçenekler için katılımcının veya odanın üzerine gelin:

 • Taşı (katılımcı): Katılımcının taşınacağı odayı seçin.
 • Değiştir (katılımcı): Seçilen katılımcıyı değiştirmek için başka bir odadan katılımcı seçin.
 • Odayı Sil: Seçili odayı silin.
 • Yeniden Oluştur: Mevcut ara odaları siler ve oturum sahibinin yeni odalar oluşturmasına izin verir.
 • Oda Ekle: Başka bir ara oda ekleyin.
 • Tüm Odaları Aç: Odaları başlatın. Tüm katılımcılar, ara odaya katılma isteğini onayladıktan sonra ilgili odaya taşınır. Oturum sahibi, odalardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda bırakılır. Katılımcılar (ve bir odaya manuel olarak katılırken oturum sahibi) ara odaya katılırken aşağıdaki mesajı görür.

Devam eden ara odaları yönetme

Ara odalar başlatıldıktan sonra katılımcılardan Ara Oturuma katılmaları istenir. Oturum sahibi, oturumlardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda kalır. Bir katılımcı oturuma henüz katılmamışsa adının yanında (katılmadı) notu görüntülenir. Ara odalar penceresinde aşağıdaki seçeneklere tıklayabilirsiniz:

 • Katıl: Ara odaya katılın.
 • Ayrıl: Odadan çıkıp ana toplantıya dönün (sadece ara odadayken gösterilir).
 • Tüm Odaları Kapat: Oturum sahibine ve katılımcılara gösterilen 60 saniyelik geri sayım sonrasında tüm odaları durdurur ve tüm katılımcıları ana toplantıya geri döndürür.

Yardım isteklerini yanıtlama

Ara odalardaki katılımcılar, Yardım İste'ye tıklayarak oturum sahibinin bulundukları toplantıya katılmasını isteyebilir.

Talebin geldiği odaya katılmanız istenir. Odaya katılmak için Ara Odaya Katıl'a tıklayın.

Tüm ara odalara mesaj yayınlama

Oturum sahibi, tüm katılımcılarla bilgi paylaşmak için tüm ara odalara mesaj yayınlayabilir.

 1. Toplantı kontrollerinde Ara Odalar'a tıklayın.
 2. Mesajı herkese yayınla'ya tıklayın, mesajınızı girin ve Yayınla'ya tıklayın.
 3. Mesaj artık ara odalardaki tüm katılımcılara gösterilir.

Ara odalar oluşturma

 1. Anında veya planlanmış bir toplantı başlatın.
 2. Ara Odalar üzerine tıklayın.
 3. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını ve katılımcılarınızı bu odalara nasıl atamak istediğinizi seçin:
  • Otomatik: Zoom'un katılımcılarınızı odaların her birine eşit olarak bölmesine izin verin.
  • Manuel: Odalarda bulunmasını istediğiniz katılımcıları seçin.
 4. Odaları Oluştur'a tıklayın.
  Odalarınız oluşturulur ancak otomatik olarak başlatılmaz. Odaları, başlatmadan önce yönetebilirsiniz.

Katılımcıları odalara atama

Odalarınıza katılımcı atamak için, katılımcı atamak istediğiniz odanın yanındaki Ata'yı seçin ve bu odaya atamak istediğiniz katılımcıları seçin. Bu işlemi, her oda için tekrarlayın.

Bir katılımcı atandıktan sonra (manuel veya otomatik olarak), Ata düğmesinin yerine katılımcı sayısı gösterilir.

Ara odaları hazırlama

Katılımcıları odalara manuel veya otomatik olarak atadıktan sonra katılımcıları yeniden düzenleyebilirsiniz. Ara oturumlara atanmayan katılımcılar, odalar başladığında ana toplantıda kalır. Bu seçenekler için katılımcının veya odanın üzerine gelin:

 • Taşı (katılımcı): Katılımcının taşınacağı odayı seçin.
 • Değiştir (katılımcı): Seçilen katılımcıyı değiştirmek için başka bir odadan katılımcı seçin.
 • Odayı Sil: Seçili odayı silin.
 • Yeniden Oluştur: Mevcut ara odaları siler ve oturum sahibinin yeni odalar oluşturmasına izin verir.
 • Oda Ekle: Başka bir ara oda ekleyin.
 • Tüm Odaları Aç: Odaları başlatın. Atanan tüm katılımcılar, ara odaya katılma isteğini onayladıktan sonra ilgili odaya taşınır. Oturum sahibi, odalardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda bırakılır. Katılımcılar (ve bir odaya manuel olarak katılırken oturum sahibi) ara odaya katılırken aşağıdaki mesajı görür.

Devam eden ara odaları yönetme

Ara odalar başlatıldıktan sonra atanan katılımcılardan Ara Oturuma katılmaları istenir. Oturum sahibi, oturumlardan birine manuel olarak katılana kadar ana toplantıda kalır. Bir katılımcı oturuma henüz katılmamışsa adının yanında (katılmadı) notu görüntülenir. Ara odalar penceresinde aşağıdaki seçeneklere tıklayabilirsiniz:

 • Katıl: Ara odaya katılın.
 • Ayrıl: Odadan çıkıp ana toplantıya dönün (sadece ara odadayken gösterilir).
 • Tüm Odaları Kapat: Oturum sahibine ve katılımcılara gösterilen 60 saniyelik geri sayım sonrasında tüm odaları durdurur ve tüm katılımcıları ana toplantıya geri döndürür.

Yardım isteklerini yanıtlama

Ara odalardaki katılımcılar, Yardım İste'ye tıklayarak oturum sahibinin bulundukları toplantıya katılmasını isteyebilir.

Talebin geldiği odaya katılmanız istenir. Odaya katılmak için Ara Odaya Katıl'a tıklayın.

Tüm ara odalara mesaj yayınlama

Oturum sahibi, tüm katılımcılarla bilgi paylaşmak için tüm ara odalara mesaj yayınlayabilir.

 1. Toplantı kontrollerinde Ara Odalar'a tıklayın.
 2. Mesajı herkese yayınla'ya tıklayın, mesajınızı girin ve Yayınla'ya tıklayın.
 3. Mesaj artık ara odalardaki tüm katılımcılara gösterilir.

Zoom Topluluğu

100 bin üyesi bulunan Zoom Topluluğuna katılın! İş birliğine başlamak için Zoom hesabınızın kimlik bilgileriyle giriş yapın.