Toplantı ayarlarınızı değiştirme

Son Güncellenme Tarihi:

Toplantı ayarlarınız, toplantılarınız için özellikleri etkinleştirmenizi ve devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu ayarlar, ara odalar, kayıt ve sohbet gibi birçok özelliğin kullanılabilirliğini kontrol eder. Ayarlar katmanlıdır ve yöneticiniz tarafından etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir veya kilitlenebilir.

Not: Bu makale kullanıcı düzeyindeki ayarlarla ilgilidir. Hesap sahibi veya yönetici ayrıcalıklarınız varsa kullanıcı düzeyindeki ayarların yanı sıra grup ve hesap düzeyindeki ayarlara da erişiminiz vardır.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Toplantı ayarlarına erişim ve toplantı ayarlarını düzenleme

 1. Zoom web portalına giriş yapın.
 2. Ayarlar'a tıklayın.
 3. Bir ayarı açmak veya kapatmak için tıklayın.
 4. Ayarlar hesap veya grup düzeyinde de kilitlenebilir. Bu durum, ilgili ayarın yanına eklenen notta belirtilir. Bir ayarın hesap veya grup düzeyinde kilitlenmesi durumunda, hesap yöneticisi veya sahibinin bu ayarı Hesap Ayarları ya da Gruplar altından değiştirmesi gerekir.

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz. Bazı ayarlar belirli ön koşullara bağlıdır. Bir ayarın grup ayarlarınız listesinde yer almadığını görüyorsanız, hesabınızın bu ayarın ön koşullarını karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için ayarla ilgili makaleyi gözden geçirin.

Not: Bu makale kullanıcı düzeyindeki ayarlarla ilgilidir. Hesap sahibi veya yönetici ayrıcalıklarınız varsa kullanıcı düzeyindeki ayarların yanı sıra grup ve hesap düzeyindeki ayarlara da erişiminiz vardır.

Toplantı sekmesi

Güvenlik

 • Tüm toplantıların tek bir güvenlik seçeneğiyle güvence altına alınmasını zorunlu kılma: Tüm toplantıların şu güvenlik seçeneklerinden biriyle güvence altına alınmasını zorunlu kılar: parola, Bekleme Odası veya Toplantılara yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcıların katılabilmesi.Hiçbir güvenlik seçeneği etkinleştirilmezse Zoom tüm toplantıları Bekleme Odası ile güvence altına alır. 
  Not:
  • Şu hesaplar için bu ayarın etkinleştirilmesi gerekir: tek lisanslı kullanıcı, 2 veya daha fazla lisanslı Pro hesapları ve 10-100 lisanslı İşletme hesapları.
  • Bu ayarı şu hesaplar etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir: Kurumsal, API, İşletme (100 lisans üstü) ve Eğitim.
 • Bekleme Odası
 • Toplantı parolası: Kullanıcıların istemci veya oda sistemleri aracılığıyla katılabileceği tüm anlık ve planlanmış toplantılar parola korumalı olacaktır. Planlama sırasında rastgele bir parola oluşturulur. Katılımcıların toplantıya katılmak için parolayı girmesi gerekir. Bu ayar, kişisel toplantı kimliğinin (PMI) kullanıldığı toplantılar için geçerli değildir.
  • Önceden planlanmış toplantılar için bir parola zorunlu kılma
  • Önceden planlanmış toplantılar için parola: Önceden planlanmış toplantılara atanacak parolayı girin.
 • Kişisel Toplantı Kimliği (PMI) Parolası: Kişisel toplantı kimliği (PMI) kullanan toplantılar için bir geçiş parola ayarlayın.
 • Web Semineri Parolası: Bir web semineri planlarken rastgele bir parola oluşturulur. Katılımcıların web seminerine katılmak için parolayı girmesi gerekir.
 • Kişisel Sesli Konferans için parola gerektir
 • Telefonla katılan katılımcılar için parola sorma
 • Tek tıkla katılmak için toplantı bağlantısına parola yerleştirme
 • Toplantılara yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcılar katılabilir: Toplantılara katılacak katılımcıların önce kimliğinin doğrulanması gerekir.
  • Toplantı Kimlik Doğrulama Seçenekleri: Toplantıları planlarken kimlik doğrulama seçeneklerini değiştirin.
  • Bekleme Odasının etkinleştirilmemesi durumunda telefon araması kullanıcıları: Kimlik doğrulaması etkinleştirildiğinde telefon araması kullanıcılarının nasıl işleneceğini seçer. Bu kullanıcılara izin verilebilir veya tamamen engellenebilir.
 • Belirli etki alanlarındaki kullanıcıların toplantılara ve web seminerlerine katılmasını engelleme: Belirtilen etki alanlarıyla kimliği doğrulanan kullanıcıların sizin düzenlediğiniz toplantılara ve web seminerlerine katılmasına izin verilmez.
 • Toplantılara Web istemcisinden yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcılar katılabilir: Toplantılara web istemcisini kullanarak katılacak katılımcıların önce kimliğinin doğrulanması gerekir.
 • Belirli ülkelerdeki/bölgelerdeki kullanıcıların girişini onayla veya engelle: Belirli bölgelerdeki kullanıcıların toplantılarınıza katılmasına izin verin veya belirli bölgelerdeki kullanıcıların toplantılarınıza katılmasını engelleyin. Kullanıcıların bölgesi/ülkesi IP adresiyle belirlenir.
  Not: Zoom Web Portal'ı veya Outlook eklentisini kullanarak toplantı planlarken bölgeleri/ülkeleri değiştirirsiniz.
 • Uçtan uca şifreleme kullanımına izin ver
  • Varsayılan şifreleme türü: E2EE'ye izin veriliyorsa toplantı planlarken varsayılan şifreleme türünü ayarlayın.

Toplantı Planlama

 • Toplantı sahibinin videosu: Toplantıları, toplantı sahibinin videosu etkin olarak başlatın. Toplantı sahibi, toplantı içi kontrolleri kullanarak videosunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
 • Katılımcıların videosu: Toplantıları katılımcıların videosu etkin olarak başlatın. Katılımcılar, toplantı içi kontrolleri kullanarak videosunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
 • Ses Türü: Katılımcıların toplantının sesine nasıl katılabileceğini belirleyin.
  • Telefon ve Bilgisayar Sesi: Katılımcılar telefonla veya bilgisayarlarının mikrofonu/hoparlörü veya kulaklık ile katılabilir.
  • Telefon: Katılımcılar yalnızca telefonla katılabilir.
  • Bilgisayar Sesi: Katılımcılar yalnızca bilgisayarlarının mikrofonu/hoparlörü veya kulaklık ile katılabilir.
  • 3. Taraf Sesi (yalnızca 3. taraf sesiniz varsa görünür): Tüm katılımcıların Zoom dışı ses kullanmak için sağladığınız talimatları uygulamasını zorunlu kılın.
 • Katılımcıların oturum sahibinden önce katılmasına izin verme: Katılımcıların toplantı sahibi katılmadan önce toplantıya katılmasına izin verin. Devre dışı bırakılması durumunda, katılımcılar toplantıya ancak toplantı sahibinden sonra katılabilir.
  • Katılımcılar başlama saatinden __ dakika önce katılabilir: Katılımcıların toplantı sahibinden önce toplantıya katılabilmek için başlama saatinden ne kadar zaman önce katılması gerektiğini belirtin.
 • Kişisel Toplantı Kimliği'ni Etkinleştirme
 • Toplantı planlarken Kişisel Toplantı Kimliğini (PMI) kullanma
 • Anlık toplantı başlatırken Kişisel Toplantı Kimliği (PMI) kullanma
 • Katılımcıları toplantıya katıldıklarında sessize al: Tüm katılımcıları toplantıya katıldıklarında otomatik olarak sessize alın. Oturum sahibi, katılımcıların kendi seslerini açıp kapatamayacaklarını kontrol eder.
 • Yaklaşan toplantı hatırlatıcı: Yaklaşan toplantılar için masaüstü bildirimleri alın. Hatırlatma süresi, Zoom Masaüstü İstemcisi'nde değiştirilebilir.

Toplantıda (Temel)

Toplantı İçi (Gelişmiş)

E-posta Bildirimleri

E-posta bildirimi ayarlarını değiştirin.

Diğer

Kayıt sekmesi

Sesli Konferans sekmesi

Zoom Topluluğu

250 bin üyesi bulunan Zoom Topluluğuna katılın! İş birliğine başlamak için Zoom hesabınızın kimlik bilgileriyle giriş yapın.